ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

JOHN RIGBY & Co. GUNS and RIFLES

LEGENDA, TRADICE, HISTORIE, VYJÍMEČNOST A DOKONALOST  Ing. Jiří HANÁK
JOHN RIGBY & Co. GUNS and RIFLES
podobnými a dalšími pouze superlativními přídomky je možné nazývat výrobu špičkových sportovních a loveckých zbraní značky Rigby. Každý lovec nebo střelec, který se zajímá jen trochu více o lovecké a sportovní zbraně se musel setkat s tímto světoznámým jménem, která má ve výrobě zbraní jednu z nejdelších tradic na světě. Firma Rigby je z hlediska kontinuity fungování vůbec nejstarší firmou na výrobu loveckých zbraní na světě. Dnes, téměř již tři století vyrábí luxusní brokové a kulové lovecké zbraně pro nejnáročnější uživatele.
Firma Rigby byla založena již v roce 1735 v irském Dublinu jako puškařská dílna na výrobu křesadlových pušek pro lov, terčovou střelbu i obranné účely. Celá historie od samého vzniku rodinného podniku je poznamenána velkou erudicí, kvalitou vložené práce a různými vynálezy a zlepšeními, které později začali používat i jiní puškaři.

Již první vyráběné zbraně vynikaly přesností. Střelci se s Rigbyho zbraněmi stávali často vítězi v řadě různých střeleckých závodů. I syn zakladatele firmy, John, získal v roce 1781 stříbrnou medaili jako nejlepší střelec batalionu dobrovolných ostrostřelců. Dokonalé řešení zbraní a pečlivé zpracování zbraní se samozřejmě projevilo i v komerční oblasti. Na přelomu 18. a 19. století se firma Rigby stala velmi známou a veřejně oceňovanou. V roce 1816 firma obdržela stříbrný pohár od sdružení obchodníků se zbraněmi za pokrokové konstrukce, celkový přínos rozvoji obchodu se zbraněmi a vynikající zpracování malokaliberních zbraní. Firma Rigby byla vůbec jednou z průkopnic v prosazování menších ráží u tehdejších kulových ručnic a to cca 10 až 13 mm na rozdíl od starších s velikostí vývrtu o několik mm větším. Prosazované menší ráže vykazovaly větší dostřel a větší přesnost.

Rigby při vývoji a výrobě zbraní uplatňoval svého tvořivého ducha a na svých zbraních aplikoval celou řadu vlastních zlepšení. Některá nová a originální řešení byla i velmi významná a vstoupila nejen do dějin puškařství, ale i ovlivnila výrobu zbraní v celém světě. Nejvýznamnější Rigbyho vynálezy jsou následující:

1. Firma přinesla zásadní zlepšení ve výrobě hlavní z damascénské oceli tím, že nejprve na trn byl natočen drát ze zvláště pevné a tvrdé oceli, který vytvořil vnitřní vrstvu vývrtu hlavně. Na tuto tvrdou vrstvu byl potom natočen standardní směsný pásek z damascénské oceli a tak vznikla vrstvená hlaveň s různě pevnými a tvrdými vrstvami oceli. Takto vyrobené hlavně se vyznačovaly obzvláště vysokou pevností a bylo možno vyrábět hlavně o menší tloušťce stěny a tím o menší hmotnosti. Vnitřní tvrdý drát nevytvořil ve vývrtu zcela hladkou plochu, ale charakteristické jemné drážky podle stoupání navinutí drátu. Podle tohoto znaku lze zbraně vyrobené touto technologií rozpoznat. Dnes jsou tyto zbraně velmi cenným a vyhledávaným sběratelským předmětem.

2. Koncem 19. století firma Rigby postavila vůbec první na světě brokové a kombinované kozlice moderní konstrukce se skrytými zámky tak, jak je známe dnes. Obliba a dnešní obecné rozšíření kozlic svědčí o obrovské předvídavosti firmy Rigby v trendu uspořádání zbraní.

3. Rigby zkonstruoval vlastní závěr pro brokové dvojky a kulové dvojáky. Za vzor mu posloužil původní závěr Greener a Purdey, který však významně zdokonalil zejména z pohledu odolnosti a pevnosti závěru. Zdokonalení spočívá v originální konstrukci třetího uzamykacího prvku, který je tvořen vodorovnou lištou z prodloužené hlavňové plošiny zapadající ze středu hlavňového svazku do horní plochy baskule zbraně a svislým čepem v baskuli. Svislý čep se z baskule zasouvá do svislého otvoru ve vodorovné liště, která je prodlouženou hlavňovou plošinou, přiléhající shora do vybrání v baskuli a při uzavření zbraně závěr uzamyká. Uzamykací prvek je až na horní ploše baskule před temenní kličkou. Na rozdíl od uspořádání Greener nebo Kersten, kde je čep umístěn vodorovně a lišta příp. lišty jsou svislé, Rigbyho závěr má lištu vodorovnou a čep svislý. Zjednodušeně řečeno Rigby geniálně otočil závěr Greener o 90o a získal tak řadu výhod, zejména v dalších opěrných plochách přenášejících síly při výstřelu a zvyšujících tak celkovou odolnost závěru a to při celkově menší a konpaktnější stavbě zmiňovaného třetího uzamykacího prvku. Uspořádání se nazývá někdy podle svého tvaru jako "doll's head" - "hlava panenky". Závěr Rigby umožňuje pevnější a stabilnější uzamčení než podobné původní jednoduché uspořádání Greener nebo Purdey. Plochá vodorovná lišta z prodloužené hlavňové plošiny s uzamykacím otvorem nezasahuje příliš do plochy čela hlavní a proto má Rigbyův závěr další výhodu v tom, že je možné použít prostorově rozměrnější a masivnější vyhazovače nábojnic s uchycením okraje nábojnice ve vyhazovači v úhlu i větším než 90o, což zabezpečuje naprosto spolehlivé vytažení vystřelené nábojnice i v kritických situacích. Snadnější je rovněž přístup k nábojovým komorám a vkládání nábojů do nábojových komor než např. u závěru Greener kde lišta s uzamykacím otvorem je uložena svisle mezi hlavněmi. To vše jsou další důležité aspekty především u tropických zbraní, kde je rychlé a spolehlivé přebití často podmínkou bezpečnosti lovce a doprovodu.

Obliba Rigbyho zbraní u sportovních střelců a lovců vedla již začátkem 19. století k rozšiřování výroby. Prestiží se staly dokonce tehdejší menší dodávky pro armádu.

V druhé polovině minulého století byly Rigbyho brokovnice velmi oblíbené pro sportovní střelbu a staly se součástí výbavy vrcholových střelců na významných soutěžích britského impéria.

Úspěšnost jeho zbraní byla dána zejména dokonalou celkovou stavbou zbraní a také některými dalšími originálními zlepšeními. Rigby začal jako jeden z prvních výrobců zbraní na britských ostrovech používat zahrdlení hlavní brokovnic. Vynález zahrdlení hlavní je mimochodem některými historickými prameny připisován českému puškaři a vynálezci Brandejsovi, od kterého si zřejmě Rigby vzal vzor. Rigby vyráběl poněkud delší zahrdlení hlavní, které používal pro obě hlavně stejné. Delší část zahrdlení umožňovala dokonalejší vedení a pravidelnější výkon brokového shluku a dokonalejší vedení jednotné střely s přesnějšími zásahy.

Rozšiřování výroby i obchodní aktivity Rigbyho firmy si vyžádaly i výrobní a obchodní expanzi mimo rodné Irsko, které nakonec rodina opustila a přesídlila do Anglie.

V roce 1866 Rigby zřídil dvě filiálky mimo Dublin a to v Entfieldu a v Londýně. V roce 1892 rodina prodala původní dílny v Dublinu a firma se definitivně přestěhovala do Londýna, kde sídlí dodnes.

Mimo věhlasných brokovnic vyráběl Rigby i kulovnice nejen pro lovce, ale i pro vrcholové sportovce pro střelecké soutěže v různých kulových disciplínách. Sportovní výsledky střelců opět zvýšily věhlas Rigbyho zbraní.

Řada výrobců zbraní v minulém století osazovala zbraně i svými vlastními rážemi. Většinou však tyto ráže nedoznaly žádného většího rozšíření, až na ráže vyvinuté firmou Rigby.

V době naprosté nadvlády Velké Británie v koloniálním světě vzrostla samozřejmě poptávka po zbraních s výkonnými rážemi k lovu i nejtěžší tropické zvěře. Firma Rigby se snažila využít vzniklé poptávky a vyvinula několik vlastních nábojů. V oblasti kulových nábojů se firma Rigby stala dokonce průkopníkem zejména v laboraci nábojů s bezdýmným prachem. Např. jeho náboj .450 Nitro plněný prachem Cordite dociloval tehdy neuvěřitelně vysoké úsťové energie. Tento náboj zavedený v roce 1897 byl prvním loveckým kulovým nábojem plněným bezdýmným (tehdy velmi výkonným) prachem Cordite, který měl skutečně dostatečnou energii k lovu i nejtěžší zvěře. Počátkem tohoto století uvedl dva další nové náboje .470 a .416 Rigby, které jsou populární a v používání k lovu těžké africké zvěře včetně tlustokožců dodnes.

Náboj 470 byl uveden ba trh v roce 1907 jako náhrada původní ráže 450 Nitro. Náboj si získal velkou popularitu zejména v kulových dvojácích a profesionálními lovci byl doporučován zejména na lov slonů. Mimo anglických výrobců zbraní dnes vyrábí dvojáky ráže 470 N.E. např. i německá firmy Heym a další výrobci, střelivo např. i velký americký výrobce Federal.

Náboj 416 Rigby byl uveden v roce 1911 a je snad dosud vůbec nejúspěšnějším nábojem k lovu velké a nebezpečné, tropické zvěře. Často je upřednostňován lovci jako universální náboj k lovu veškeré velké zvěře včetně tlustokožců. Je velmi oblíbený u profesionálních lovců a patří také k výzbroji ochránců afrických rezervací. Náboje vyrábí několik výrobců.

Dnes jsou zbraně s komorami pro náboje Rigby vyráběny nejen v Anglii, ale i v USA, Belgii, Rakousku, v Německu a v dalších zemích.

Zbraně firmy Rigby počátkem tohoto století dosáhly špičkové popularity, protože v sobě kombinovaly anglickou tradici, konzervativnost, dokonalé konstrukční řešení a vynikající dílenské zpracování. Jméno firmy se stávalo pojmem zejména v horních společenských vrstvách nejen z důvodu výroby špičkových prestižních zbraní, ale i v širších souvislostech. Pokračovatelé rodu Rigbyů, Theo a Ernst Rigby, se stali před 1. světovou válkou vedoucími mistry puškaři anglického sdružení výrobců zbraní, což byla organizace, kde bylo pro puškaře sice členství povinné, ale sdružení požívalo velké společenské prestiže a mělo i významný politický vliv. Toto sdružení například i financovalo zkušebnu zbraní a vyvíjelo řadu dalších podnikatelských aktivit. Rigbyové ve vedení sdružení projevili řadu iniciativ a předložili množství obchodních a organizačních návrhů.

Jméno Rigby se stalo všeobecně známé i mimo anglická impéria a tak na žádném lovu na spárkatou zvěř na šlechtických panstvích v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Rusku nebo v Německu nemohly chybět dokonalé zbraně zn. Rigby. Zbraně Rigby se staly výbavou aristokratů a nejnáročnějších lovců. Mezi majitele zbraní značky Rigby patří mimo náročných lovců africké zvěře i členové anglické královské rodiny, aristokraté z celé Evropy a ze známých osobností například bývalý americký prezident Theodor Roosvelt a s trochou pikantnosti i bývalý sovětský imperátor L. Brežněv.

Za zmínku stojí jeden technicko-historický aspekt spojený s firmou Rigby. Koncem minulého století firma Rigby vyráběla první moderní kozlice a tímto řešením značně předstihla svoji dobu. Z důvodu anglické konzervativnosti však brzy od tohoto uspořádání upustila a stala se slavnou právě výrobou brokových dvojek a kulových dvojáků, které jsou dnes pro firmu charakteristické.

Přechod k tomuto uspořádání vznikl na základě poznatků shromážděných sdružením výrobců zbraní od sportovních střelců a lovců. Důvod větší obliby v uspořádání hlavní vedle sebe je, podle anglických tradic, ve snadnějším míření na letící i běžící cíle zejména s ohledem na snadnější odhad výškové korekce a předsazení. Zkušenosti anglických střelců říkají, že zbraní s hlavněmi vedle sebe lépe střelci stanovují horizontální rovinu, od které se lépe stanovuje výškové umístění zásahu a dvě hlavně s lištou uprostřed vytváří dokonalejší měřítko pro předsazení. Angličtí lovci v Africe upřednostňovali (na rozdíl od rakouských a německých) v drtivé většině pouze zbraně s hlavněmi vedle sebe.

Uvedená konstatování o přednostech uspořádání hlavní vedle sebe závisí samozřejmě především na individuálních zkušenostech střelce a zejména na místních zvyklostech a je stále předmětem častých polemik. Skutečným faktem je, že některé logické výhody uspořádání hlavní vedle sebe a místní zvyklosti, které se změnily v pevné anglicky konzervativní tradice mají za výsledek, že dnes je v Anglii 95 % vyráběných dvouhlavňových zbraní, v uspořádání s hlavněmi vedle sebe. (Kozlice jsou v Anglii známé především od firmy Boss.)

Firma Rigby dodnes vyrábí luxusní brokovnice, kulové dvojáky a opakovací kulovnice s odsuvným otočným závěrem.

Zbraně od firmy Rigby si může pořídit i dnešní náročný lovec. Musí však počítat se značně nadprůměrnou cenou.

Opakovací kulovnice z produkce firmy Rigby stojí 4 až 10 tisíc DEM. Nejdražšími zbraněmi ve výrobním programu jsou kulové dvojáky jichž cena, podle provedení, lehce dosáhne i 100 tisíc DEM. Zájemce o novou zbraň od firmy Rigby se musí vyzbrojit i patřičnou trpělivostí. Čekací doba na zbraň je i několik let. Zbraň je však vyrobena přesně podle přání zákazníka, na míru podle tělesných proporcí střelce a i podle jeho způsobu míření a zacházení se zbraní. Poslední část úpravy zbraní je specialitou firmy Rigby (a i jiných anglických výrobců nejluxusnějších zbraní), která spočívá v konečné úpravě zbraně až po prvním lovu nového vlastníka zbraně, kdy je přesně monitorován videozáznamem způsob přilícení a celkového psychomotorického zacházení se zbraní pod tlakem loveckého napětí tak, aby zbraň po konečné úpravě lovci co nejlépe "seděla" a i pudová střelba byla naprosto přesná.

Každá zbraň vyrobená u firmy Rigby je evidována nejen z hlediska předpisů o evidenci zbraní, ale zejména pro přehled o "historii" každé zbraně. Ve firemních archívech jsou uchovávány všechny originály objednávek, informace o prvních nabyvatelích zbraní apod.

Firma neprovádí reklamu a nezúčastňuje se běžných veletrhů. I to dotváří dokonalou image zbraní firmy Rigby.Zpracování dat...