ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lov – rybolov – příroda - tradice

Milada FABELOVÁ
Lov – rybolov – příroda - tradice
Pod tímto názvem vzniklo v roce 1989 ve Francii nové apolitické hnutí, v jehož čele stojí pan Saint-Josse Jean, jehož úkolem je:
- aplikovat rozhodnutí valného shromáždění a výkonného výboru
- zajišťovat jednotu hnutí
- navrhovat základní politickou orientaci
- vypracovat odpovídající strategii.

Cílem hnutí je sdružovat a hájit všemi legálními prostředky všechny osoby bez výjimky, které chtějí pracovat při obraně a propagaci všech regiónů Francie, za respektování jejich rozmanitosti a specifičnosti.

V tomto smyslu se soustředí zejména na hájení hodnot venkova a zájmů venkovského života, jakož i zachování tradičních a kulturních aktivit, na kterých spočívá regionální identita, zejména myslivosti a rybářství.

Za cíl si klade pochopitelně i ochranu a obhospodařování přírody, bohatství a dědictví lidstva, vyhledávání a kontrolu na vědecké bázi znečišťování vody, vzduchu, půdy, fauny a flóry a nalézání způsobů nápravy. Vyvíjení neustálého tlaku na vládu.

Toto apolitické hnutí se skládá z 1/3 reprezentantů zprava, 1/3 reprezentantů zleva a 1/3 reprezentantů bezpartijních. Organizace je financována z členských příspěvků, předplatného časopisu, darů a z příjmů z prodeje drobných věcí.

Organizace je zastoupena v Evropském parlamentu 6 evropskými poslanci a 17 regionálními poradci. Organizace se orientuje na činnost politických osob ovládajících politické dění. Nemá politické ambice, ale je přesvědčena, že nikdo nikoho nemůže hájit lépe než on sám. Proklamuje toleranci, respektování druhého a právo na odlišnost.

Podle jejího názoru Evropa nenastoupila tuto cestu, a proto chtějí demokratickým způsobem zasahovat. Kromě jiných zastupují 400.000 francouzských myslivců.

Forum Natur


23. května bylo v Bonnu založeno německé Forum Natur s cílem spojit zemědělce, rybáře, myslivce, hráče golfu, příznivce chovu koní a jezdectví a další "uživatele přírody" proti "ideologickým" ochráncům přírody. Forum je organizováno podle modelu Country Alliance v Británii a vzniklo z iniciativy člena CIC, pana Emila Underberga a řady prominentních leadrů německého veřejného mínění. V Británii Country Alliance (Spojený venkov) sdružuje 350.000 členů a dosáhla značného vlivu. Současný prezident CIC, pan Dieter SCHRAMM se stal prezidentem německé organizace Forum Natur a byl jedním ze zakládajících členů této organizace. CIC bude podporovat zakládání obdobných organizací i v jiných členských zemích. Švýcarsko a Rakousko na to již přistoupily a bude zajímavé sledovat, jak se německá iniciativa vyvíjí. V okamžiku založení Forum Natur v Německu reprezentuje více jak 6 miliónů členů z "uživatelských organizací" a mohla by představovat dosti velkou sílu, která by již mohla být respektována při obraně dlouhodobého využívání přírody a zejména tradiční činnosti jako je myslivost. Jak je známo, v Německu je myslivecký zákon velmi napadán některými skupinami zelených. Tato organizace bude představovat obrovskou sílu při obhajobě tradičních aktivit německého venkova.

Poznámka:


Shodou okolností se mně obě tyto zprávy dostaly na stůl téměř ve stejné době, kdy jsem se já sama zamýšlela nad civilizací deformovaným vztahem mezi městem a venkovem. Potěšilo mě, že se tímto složitým procesem zabývají i jinde a na vyšší úrovni. Problémem, kdy část městského obyvatelstva, žijícího v betonové poušti měst a velkoměst, bez přímého kontaktu s přírodou, bez přirozeného, neidealizovaného vztahu k přírodě, diktuje venkovu, jak má žít, venkovskému obyvatelstvu, pro nějž příroda je jeho přirozeným životním prostředím, jak se má chovat, čím a v jaké podobě se má zabývat. Nechápu, proč město má považovat myslivce za vrahy a ne za racionální a historií poučené hospodáře. Vysvětlení je však jasné. V moci "zelených" ochránců přírody je dosáhnout navrácení velkých predátorů do přírody, ale už není v jejich moci zabránit bujení rakovinového procesu civilizace. Ani oni nejsou schopni ovlivnit narůstající požadavky lidstva na pohodlí a komfort, na stavbu dálnic, letišť, spotřebu energie, množství aut, budování sjezdovek a tras pro aktivity městského, po přírodě toužícího obyvatelstva. Místo spolupráce se hledá viník. Bohužel, se jím staly tradiční aktivity venkova, zejména myslivost. Ale, jak je z výše uvedených zpráv patrno, venkov se začíná spojovat a bránit. Jen si říkám, když to jde jinde, proč by to nemohlo jít u nás. Proč by se i naši uživatelé venkova - myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři a další nemohli spojit a společnými silami tomu stále rostoucímu tlaku čelit. Vždyť je to v zájmu nejen myslivců, ale zachování normálního života českého venkova, aby se i náš venkov neproměnil ve skanzen, hojně navštěvovaný městským obyvatelstvem.


Zpracování dat...