Časopis Myslivost

Co uvidíte na Hluboké

red
Co uvidíte na Hluboké
V letošním roce slaví 160. výročí Lesnické, myslivecké a rybářské muzeum Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Letos připadlo také na Českou republiku, resp. Českomoravskou mysliveckou jednotu pořadatelství již IV. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Na tento rok byl stanoven termín Mezinárodní soutěže trubačů. A červen je již tradičně nazýván Měsícem myslivosti. S vědomím těchto faktů a se znalostí prostředí loveckého zámku Ohrada nebylo daleko k myšlence vše účelně spojit a podpořit. Vždyť kolikrát se již diskutovalo o tom, že by bylo dobré pro propagaci myslivosti jednotlivé akce sdružovat.
Proto zveme všechny myslivce a přátele myslivosti na Národní myslivecké slavnosti, které proběhnou sobotu 15. června 2002. Tento název zastřešuje akci, kdy dvěma pilíři programu bude IV. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů a Mezinárodní soutěž trubačů. Obě soutěže proběhnou na pódiu, které bude postaveno na nádvoří zámku Ohrada. Nejprve přes poledne budou soutěžit trubači, poté odpoledne vábiči, v podvečer bude na pódiu vyhlášení výsledků obou soutěží. Účastníků soutěže ve vábení se očekává 21 ze sedmi států Evropy, trubačů bude celkem asi pět desítek osob, souborů i jednotlivců od nás i okolních zemí.

Na druhém pódiu a na prostranství před zámkem ale bude po celý den probíhat další program - předvádění loveckých psů i sokolnických dravců, již avizovaná soutěž mysliveckých specialit a pochoutek, módní přehlídky, minimálně jeden křest knihy, vystoupení dechovky, pěveckého souboru a jiných umělců, k dispozici návštěvníkům bude nejen zámecká historická expozice, ale i přilehlá zoologická zahrada, děti se budou moci povozit na koních a ponících. Nezbytnou součástí budou stánky s občerstvením. Postupně oslovujeme i firmy, prodejce, živnostníky, myslivecké kumštýře a drobné výrobce (nožíře, rytce kovu i skla, řezbáře, zlatníky a šperkaře apod.), kteří by se chtěli na akci prezentovat a nabídnout své výrobky k prodeji návštěvníkům. Máte-li tedy zájem nebo znáte-li ve svém okolí někoho takového, neváhejte a přihlašte se.

Hlavním dnem bude sobota 15.6., v pátek 14.6. se budou odpoledne sjíždět soutěžící, připravujeme i možnost podvečerního vystoupení trubačů na pěší zóně v centru Hluboké n. Vlt., v neděli 16.6. ráno by měla být akce zakončena Svatohubertskou mší. Věříme, že i přes to, že zmíněný termín byl zvolen i pro konání voleb, většina voličů odvolí ve svých domovech již v pátek a sobotu využijí na návštěvu slavností.

Hlavními pořadateli Národních mysliveckých slavností je Českomoravská myslivecká jednota, Lesnické, myslivecké a rybářské muzeum Ohrada a redakce časopisu Myslivost ve spolupráci s městem Hluboká n. Vlt. Hlavními partnery jsou Interlov Praha, agentura Rembrandt, Lesy Hluboká, a.s. a nakladatelství DONA České Budějovice. Již nyní ale registrujeme obrovský zájem dalších firem a organizací o spolupráci, pořadatelé uvítají každou dobrou myšlenku, která povede ke zdaru slavností. Spoléháme i na obrovský potenciál, tradice a zázemí firem jihočeského regionu, které přispějí ať už svojí účastí a prezentací nebo jen sponzorským příspěvkem na pořádání akce. Červnový termín snad přispěje i dobrým počasím, potenciální návštěvníci ještě nebudou na prázdninách a dovolených, děti už ve škole budou mít po závěrečných písemkách a testech. Budou snad tak vytvořeny předpoklady pro to, aby se myšlenka Národních mysliveckých slavností stala prezentací práce myslivců, příjemným strávením víkendového dne i oslavou myslivosti a přírody. Zveme Vás tedy všechny do Hluboké n. Vlt., podpořte vzniklou myšlenku třeba jen pouhou účastí, myslivost si to zaslouží.

V dalších číslech Myslivosti budeme samozřejmě podrobněji informovat o programu a nabídkách, pošlete nám naopak vaše nápady pro vylepšení akce, zájemci o prezentaci, prodej a vystoupení se mohou kontaktovat na těchto místech:

Dr. Štefan Hakeľ, KPO ČMMJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, tel: 02/24948456,
cmmj@telecom.cz

Ing. Jiří Kasina, Redakce Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3, tel: 02/2278 00 10,
myslivost@anet.cz


Zpracování dat...