Časopis Myslivost

Hodnocení trofejí v Hluboké n/Vlt.

Josef Hromas, Josef Feuereisel
Hodnocení trofejí v Hluboké n/Vlt.
Lesy České republiky, s.p. požádaly předsedu Komise pro výstavy a hodnocení trofejí CIC M. Nolense o jmenování mezinárodní komise ad hoc k ocenění několika silných trofejí pocházejících z území České republiky, příp. trofejí ulovených českými lovci v zahraničí.
Komise byla jmenována ve složení J. Hromas (předseda) a členové J. Feuereisel (oba z ČR), B. Radišič (Slovinsko) a I. Lovrič (Chorvatsko). Sešla se ve Staré oboře u Hluboké n/Vlt. 14. 12. 2001 a týž den ohodnotila za přítomnosti J. Kupky (člena naší ústřední hodnotitelské komise) a za účasti zástupců LČR několik silných trofejí. Mezi nimi dvě trofeje daňků z ČR, rohy zubra z Polska a medvědí kůži a lebku z Chorvatska.

Zaujala zejména trofej zubra uloveného v r. 2001 J. Hrubým v Puszczi Borecké, která byla ohodnocena na 206,30 b. CIC a zůstala o pouhých 0,65 b. CIC za nejsilnější trofejí na světě.

Medvěda ulovil za poněkud pohnutých okolností v roce 2001 na jaře V. Steiner v honitbě Medved Plitvice. Z obrovské medvědice vážící více než 340 kg byla ohodnocena houně na 362,33 b. CIC (ne více, neboť měla jarní osrstění) a lebka na 57,80 b. CIC.

Také obě daňčí trofeje byly oceněny na zlatou medaili. Silnější pocházela z devítiletého daňka, jehož ulovil B. Rada v oboře Stanoviště u Mariánských Lázní v září 2001. Bodovou hodnotou 215,12 b. CIC je v současné době ve světových tabulkách na 10. místě, což je i pro naši republiku velmi lichotivé umístění. Druhá hodnocená trofej pocházela ze sedmiletého daňka uloveného v  roce 2001 J. Procingerem v oboře Pravice na okrese Znojmo a byla oceněna na 196,65 b. CIC, což je pro tamní chov také vynikající výsledek.

Další trofeje byly hodnoceny 15. 12. v nedaleké dlouhodobě proslulé oboře Poněšice. Oceněny byly jedny zlatomedailové zbraně kňoura uloveného v roce 2001 v této oboře oborníkem F. Řehořem - 122,20 b. CIC. Jelení trofej V. Zumra z r. 2000 z téže obory zůstala těsně pod hranicí pro zlatou medaili - 209,41 b. CIC.

Zato trofej jelena uloveného tamtéž 14. 9. 2001 J. Fenclem předčila očekávání, protože jelen měl nejméně 15 let a jeho parohy byly oceněny na 250,89 b. CIC. Je to dlouhodobě nejsilnější trofej z  České republiky (i z  bývalého Československa) a první, která přesáhla pro nás téměř magickou hranici 250 bodů CIC. Tím obsadila ve světových tabulkách 34. místo, což je nesporný úspěch oborníka F. Řehoře a Lesů České republiky, které oboru obhospodařují a pečují dlouhodobě o kvalitu životních podmínek zvěře i o zvěř samou.

Pro zajímavost je snad vhodné uvést, že ve světových tabulkách nejsilnějších trofejí jelení zvěře bylo Československo zatím zastoupeno nejsilnější trofejí z Bojnic na okrese Prievidza pocházející z jelena uloveného v roce 1990, ohodnocené na 249,30 b. CIC, která byla na 42. místě na světě. Z území České republiky to byla trofej jelena od Českého Krumlova (z roku 1730 - 246,40 b. CIC - 58. místo na světě), která je k vidění v Mysliveckém muzeu na Ohradě právě poblíž Hluboké n/Vlt. Další naše trofeje jsou z obory Lány (z roku 1979 - 245,22 b. CIC - 68. na světě), z obory Slavice (z roku 1988 - 244,03 b. CIC - 76. na světě) a konečně proslulá trofej Vogtova jelena z obory na Děčínském Sněžníku (z roku 1935 - 242,00 b. CIC - 105. na světě).

V této souvislosti je vhodné uvést významnou okolnost, že nová trofej našeho nejsilnějšího jelena ulovil český lovec a že tudíž nebude vyvezena do zahraničí, kde by pro nás byla ztracena podobně jako mnohé jiné trofeje. Silné trofeje totiž reprezentují náš stát stejně jako přírodní vzácnosti či kulturní památky a stejně jako kulturní památky bychom i trofeje měli evidovat a s těmi nejsilnějšími (nejlepšími či nejcennějšími) se neloučit. Uvedená trofej zůstane v majetku Lesů České republiky, tedy i našeho státu.

K úspěchům židlochovických chovů muflonů a daňků si nyní Lesy České republiky, s.p. připsaly další vynikající trofej - tentokrát jelena z Poněšic. Jsou to nepochybně výsledky úspěšné chovatelské činnosti tamních vysoce profesionálních myslivců, soustavného zkvalitňování životního prostředí zvěře nejen v oborách, ale i ve volnosti, dále dobrého odhadu genetického potenciálu zvěře a ovšem i podržení nadějné zvěře do odpovídajícího věku. Na těchto základech musíme stavět v chovech trofejové zvěře ve všech honitbách. Jedině takovýmito vysoce odbornými přístupy můžeme dosáhnout dalšího zkvalitňování naší trofejové zvěře a tím i dalších (i mezinárodních) úspěchů naší myslivosti.


Zpracování dat...