Časopis Myslivost

K překomorování nábojů

Dr.Ing.Jiří Hanák
K překomorování nábojů
Dotaz: V souvislosti s novým zákonem o myslivosti nebude možné použít k lovu zvěře černé a vysoké některé ráže. Např. 6,5 x 52 R. Lze zbraň překomorovat na náboj, který by vyhovoval uvedenému nařízení? (Např. kulobrok Holek a další)
Odpověď: Dotazů podobného druhu dochází mnoho. K přestavbě zbraně překomorováním na jiný náboj je třeba přistoupit až po velmi zralé úvaze. Jedná se o zvážení skutečného přínosu takové přestavby a zejména bezpečnosti zbraně zvláště u starších zbraní. Přestavbu a rozhodnutí o její vhodnosti musí provést pouze kvalifikovaný puškař, který musí změřit tloušťku hlavně, aby prodloužením nábojové komory nedošlo k jejímu zeslabení pod přípustnou mez. Je třeba také změřit stoupání šroubovice vývrtu a vyhodnotit celkový stav zbraně zejména z hlediska pevnosti závěru, na který bude výkonnější náboj vyvíjet podstatně vyšší tlaky. Po případné přestavbě je nutné předložit zbraň České zkušebně zbraní a střeliva a Policii ČR požádat o vydání nového průkazu zbraně. U starších zbraní i s rizikem, že zbraň zkoušce nevyhoví.

Komoru zbraně na náboj 6,5 x 52 R lze přestružit na rozměr pro náboj 6,5 x 57 R, který novému zákonu vyhovuje i pro odstřel zvěře černé a vysoké, ovšem vždy za výše uvedených podmínek. U zbraní starší výroby např. zmíněný kulobrok Holek může být nejvážnějším problémem celkový stav a opotřebení zbraně. Některé starší zbraně vč. uvedené zbraně Holek měly pouze jednoduché závěry, které sice svým uživatelům spolehlivě slouží dlouhá desetiletí, ale zvýšeným nárokům nemusí i vlivem zákonitého opotřebení vůbec vyhovět. Podle mého názoru se, vzhledem k nákladům, vyplatí uvedená přestavba především u novějších a cennějších zbraní, jejichž konstrukce a pevnost závěru a celkový stav zbraně přestavbu umožňují.


Zpracování dat...