Časopis Myslivost

Před novou sezónou ASAT

Ing. Antonín Walter
Před novou sezónou ASAT
V letošním roce vstoupíme do desátého roku existence Asociace střelců na asfaltové terče. Za uplynulá období se leccos podařilo, leccos ne.
Na mezinárodním poli dá se říci bylo úspěchů více. Naši členové se od roku 1994 pravidelně účastní Mistrovství světa a Evropy pořádaná FITASC, a to v obou disciplinách - Univerzálním trapu a Loveckém parkúru. K nesporným úspěchům patří tři stříbrné medaile a jedna bronzová našich střelců v Univerzálním trapu (Paroubek stříbrná ME Bologna, družstvo - Paroubek, Hojný, Činčera - bronzová ME Bologna, 1998 Paroubek stříbrná ME Nancy, Dobeš stříbrná MS Lisabon).

V loveckém parkúru, kde ještě nedosahujeme úrovní svého umění světové špičky, jsme sbírali zkušenosti na závodech nejen po celé Evropě, ale i v Jižní Africe a na Novém Zélandě. Ač jsme nezískali v loveckém parkúru dosud žádné medaile, slavili jsme úspěchy na diplomatickém a organizačním poli. Naší Asociaci se podařilo, že byla pro rok 2000 pověřena pořádáním jedné z VC FITASC v loveckém parkúru. Tato VC se uskutečnila v květnu 2001 na střelnici Vráž patřící LZ Konopiště. Vzhledem k jejímu velkému úspěchu u zahraničních střelců bude tato VC pořádána i letos a na základě hodnocení střelnice komisí Loveckého parkúru FITASC a po složitých jednáních na FITASC získali naši zástupci pro Českou republiku pořádání Mistrovství Evropy v loveckém parkúru pro rok 2003, a to na úkor Itálie. K tomuto úspěchu značně přispěla práce, kterou na výstavbě a managementu střelnice Vráž vynaložili pracovníci LZ Konopiště pod vedením Ing. Jankovského a za podpory Lesů ČR.

Na domácí scéně je situace poněkud jiná. Co se týče univerzálního trapu, potýkáme se někdy s nižší účastí na vrcholových závodech. Někdy to bylo způsobeno přeložením závodu na jiný termín z technických důvodů tak, že poté kolidoval se závody v jiných disciplinách již dříve naplánovanými. V jiných případech bylo důvodem pořádání dvoudenního závodu na 200 terčů, který je přece jen pro někoho finančně náročnější. Vzhledem k tomu, že střelnic na Moravě, které mohou pořádat větší závody v UT ubylo, dochází i k úbytku členů z Moravy, kteří tuto disciplinu střílejí.

Na druhé straně dostala střelba loveckého parkúru velkou injekci vybudováním střelnice Vráž. Došlo tak k nárůstu členské základny díky střelcům této discipliny, přesto však se stále snažíme najít formuli, která závody v loveckém parkúru na Vráži (jediné naší střelnici LP se světovými parametry) učiní atraktivnější pro ještě větší počet závodníků tak, aby její kapacita byla co nejvíce využita. V loňském roce jsme zahájili testovací soutěže v compak parkúru, které jsou střeleckou veřejností vítány jako zpestření střelby a dobrý trénink pro velký parkúr. Je však třeba mít na paměti, že se jedná o samostatnou disciplinu, ve které jsou pořádány mistrovské závody na úrovni ME.

Zvýšení počtu členů a jejich specializace na jednotlivé discipliny však přinesla možnost uvažovat o provedení změn v samotné organizaci ASAT. Jarní valná hromada ASAT by kromě schválení hospodaření měla projednat i úpravu stanov, kde nejdůležitější změnou by bylo nahrazení organizace podle regionů organizací podle disciplin, dále schválit po některých zjištěných nedostatcích v minulosti Řád střeleckých soutěží ASAT a v poslední řadě pak doplnit orgány ASAT o členy, kteří mají o organizační práci zájem a budou garantem dalšího rozvoje ASAT.

LZ Konopiště uspořádá dne 23.3.2002 na střelnici Vráž současně závody v automatickém trapu a compak parkúru, aby se valné hromady svolané na odpoledne po ukončení závodu měli možnost zúčastnit střelci obou specializací. Na tuto valnou hromadu co nejsrdečněji zveme všechny členy ASAT i nečleny, které rádi ve svých řadách přivítáme.

A co jsme připravili pro rok 2002? Jde zejména o tradiční Český pohár v univerzálním trapu, který sestává ze 4 závodů - v Jičíně, Mělníce, Olomouci a Hradci Králové, přičemž poslední dvoustovkový závod je tradičně Mistrovstvím republiky, v tomto roce jubilejním desátým. V loveckém parkúru pořádáme již potřetí Střílení s Browningem - vyhodnoceným rovněž jako Český pohár, které se koná 5x na Vráži jednou na jižní Moravě - ve Bzenci. Druhý závod seriálu - 25.- 26.5. je pořádán jako Grand Prix FITASC a 10. Mistrovství republiky a je součástí Světového poháru. Znovu bude pořádána série závodů v compak parkúru a v letošní sezóně by se měly připojit i některé další střelnice - např. Mělník.

Dále očekáváme účast našich střelců na mistrovských závodech v zahraničí - v UT je to Mistrovství světa v Itálii a Mistrovství Evropy na Kypru, v loveckém parkúru pak Mistrovství Evropy v Portugalsku a Mistrovství světa v Německu. Dále se naši parkúroví střelci zúčastní řady závodů v Rakousku, Maďarsku, v Anglii a na Slovensku a to včetně závodů Světového poháru. Z uvedeného vyplývá, že nastávající sezóna je bohatá a přeji proto všem střelcům dobrou mušku a Asociaci úspěšný 10. rok její existence.


Zpracování dat...