ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Červen - měsíc myslivosti

Ing. Pavel Musil
Počet komentářů: 0
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši myslivce pocitem uspokojení nad tím, že jeho práce pro přírodu není zbytečná, nebo dokonce projevem ukájení pudů patřících minulosti, ale naopak záslužná činnost vedoucí k zachování všech nenahraditelných funkcí životního prostředí. Není jistě pro žádného neznámou, že porušení kterékoliv ze složek ekosystému může vést k jeho celkovému zhroucení a jestliže tedy člověk svojí civilizační činností mění tyto podmínky, zcela zákonitě je povinností opět člověka vykonat všechno proto, aby ekosystém na naší planetě byl i nadále životaschopný. A právě zde musí myslivec spatřovat hlavní smysl svojí činnosti. Více >

Myslivecké politikum

před volbami do Poslanecké sněmovny PCŘ prof.Ing. Josef Hromas,CSc. - předseda ČMMJ ; Vladimír Broukal - jednatel ČMMJ
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota je a byla označována za hlavního protagonistu nového zákona o myslivosti. Aniž bychom chtěli něco vyvracet nebo potvrzovat, je důležité si připomenout, že žádný návrh zákona by neměl naději bez těch, kteří jsou oprávněni návrhy zákonů do Poslanecké sněmovny PČR předkládat. Více >

Chov daňčí zvěře

Mezinárodní konference v Levicích na Slovensku Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
Dne 16. 3. 2002 úspěšně proběhla v rámci Levických poľovníckych dní “konference o chovu daňčí zvěř”. Účastníci konference měli možnost vidět myslivecko-ochranářskou výstavu “Příroda okolo nás”, které byla součástí i okresní přehlídka trofejí, doplněná špičkovými trofejemi SR z roku 2001. Unikátem výstavy byla trofej světového rekordu daňka z Maďarska - 233,11 bodů CIC. Dále zde bylo možné získat informace o nákupu osiv a sadby pro zvěřní políčka, koupit odbornou mysliveckou literaturu, myslivecké oblečení a veškeré myslivecké potřeby. Přímo na výstavě bylo možné uvidět vítězné videofilmy z celostátní soutěže na téma “Myslivost a příroda”. Více >

Jak málo k světovému rekordu

ing. Jan Kajzar
Počet komentářů: 0
Začalo to tak úplně obyčejně, zazvonil telefon, kamarád Jaroslav se mě ptá, jestli nemám chuť jet s ním do Polska. Než jsem se nadechl k odpovědi, tak dodal: “Jedu na lov zubra”. To jsem polknul na sucho, něco mu řekl, abych něco řekl, ale hned druhou větou jsem pozvání s radostí přijal. Ještě přidal, že má na lov tři dny s tím, že ho následně čekají jeho obchodní partneři na Ukrajině. Z Čech do Beskyd přijede příští týden v pondělí k večeru, přenocuje u nás a v úterý ráno vyrážíme směr Český Těšín, Krakow, Warszawa až někde k severní hranici Polska. To mě trochu zmátlo, o zubrech jsem věděl jenom to, že v Polsku žijí v Bělověžském pralese, ale ten zase neleží na severní hranici Polska. No co, uvidíme. Jsem v roli lovce beze zbraní, s kamerou a s vůbec žádnými zkušenostmi s lovem zubra. Více >

Záhadný srnec od Solopysk

Lukáš Stropko
Počet komentářů: 0
Tma mě vyhnala z lesa. Na kraji, ve stínu stromů se zastavím a vyhlížím do polí. Měsíc podobný krajíci žlutého sýra vykoukl nad protější les. Někde v samé špičce smrku slyším kosa, jak v ptačí řeči ohlašuje přicházející noc. Ta tiše padá do kraje a ve vsi dole se rozsvěcejí první okna. Možná tam zrovna sedají k večeři. Už abych taky šel. Více >

Kdy už konečně někdo, k tomu, něco řekne !?

JUDr. Jiří Vaněk
Počet komentářů: 0
Proč ministerstvo, kraj nebo okres nám neřekne co od nás budou chtít? Takové a další otázky slyšíme velice často při různých setkání. Nejsou to ale jen myslivci, nebo vlastníci honebních pozemků, ale velice často i úředníci okresních úřadů, kteří by také hrozně rádi slyšeli od nadřízených orgánů seznam toho co, do kdy, a od koho mají požadovat. Stále raději budeme plnit doslovně předepsané úkoly než využít možnosti vlastního přístupu k řešení určité záležitosti. Je jednoduší řídit se zásadou : “Vy řekněte co chcete, my to splníme.” Všichni budou spokojeni, my neuděláme nic víc ani míň než je předepsáno, úředník vezme tužku, odškrtá si jak jsme jednotlivé úkoly splnili, a rozhodne. To přece nemá nic společného s demokracií. Stále voláme po tom, aby v prvé řadě rozhodovali občané a státní orgány do jejich vztahů vstupovaly minimálně a v nezbytné míře, a když to zde v podobě nového mysliveckého zákona zcela jistě máme, požadujeme regulaci. Více >

KOROPTVE V MILEŠÍNĚ

Ivo Mühlhansl, Josef Odehnal, Petr Jobánek
Počet komentářů: 0
Tímto příspěvkem uzavíráme sérii článků, ve kterých jsme se snažili seznámit čtenáře s našimi zkušenostmi z chovu a péče o koroptve v Oblasti chovu koroptve polní Křiby v okrese Žďár nad Sázavou Více >

Setkání s kulíškem

Rostislav Stach
Počet komentářů: 0
V šumavských, ale i v křivoklátských lesích můžeme při jarních toulkách zaslechnout flétnové, melodické pískání. Ozývá se z korun stromů, tu z jedné a hned zase z druhé strany, ale nikde není nic vidět. V tom případě je nejlepší se na chvilku posadit a tiše, sledovat okolí. Více >

Brokovnice z Tuly v Plzni

Ivan Šafhauser
Počet komentářů: 0
Na známé armádní sportovní střelnici v Lobzích podepsali v dubnu letošního roku zástupci Tulské zbrojovky a představitelé české dovozní společnosti Mr.Forester s.r.o. dohodu o udělení výhradního obchodního zastoupení výrobků tulské zbrojovky na území České republiky, Rakouska a dalších zemí střední a západní Evropy. Pro české myslivce tento akt znamená další rozšíření trhu o nové lovecké zbraně. Jak naznačila malá výstavka, kterou společnost Mr.Forester na místě uspořádala, budou to především zbraně v nižší cenové kategorii, i když není vyloučena ani možnost dovozu exklusivních exemplářů. Více >

VLIV LOVU JELENÍ A SRNČÍ ZVĚŘE NA ŠKODY NA LESNÍCH POROSTECH

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Důležitým předpokladem pro úspěšné řešení problematiky škod, působených jelení a srnčí zvěří na lesních porostech, je objektivní přístup a důkladná znalost jejich příčin. Při diskuzích na toto téma se však stále ještě velmi často setkáváme s tím, že celé široké spektrum faktorů, ovlivňujících vznik a rozsah škod, je radikálně zužováno pouze na jednu jedinou příčinu, a to takzvané nadměrné nebo nepřiměřeně vysoké stavy uvedených druhů zvěře. Tato jednostranná argumentace je z odborného hlediska stejným způsobem nesprávná, jako by bylo pochybené i opačné extrémní tvrzení, že jedinou příčinou škod je nevhodná druhová a věková skladba lesa. Neustálé poukazování na nadměrné početní stavy zvěře v souvislosti s otázkou škod vyvolává navíc dojem, že stačí pouze zvýšit odstřel zvěře a celý problém bude zcela jistě vyřešen. Tím se odvádí pozornost od jiných příčin vzniku škod, což má za následek, že není příliš zjevná potřeba pracovat na jejich odstraňování. Více >

Spartánský vstup do života

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Nejvíce lidí fandí vycházkám do jarní přírody a někdy se stane, že zpozorují mladého tvora o kterém si myslí, že je bezmocný a potřeboval by pomoci. Bohužel, taková osudová setkání bývají pro něho tragická, protože se neznale řídí atributem platným jen pro společenství člověka. Příroda žije jinými tradičními zákony života prověřenými generacemi o kterých by měl každý příznivec přírody něco trochu vědět a hlavně rozumově dodržovat. Více >

KDYŽ LOVCE MILUJE DIANA

Jiří Wintr-Neprakta
Počet komentářů: 0
V Nakladatelství Nuga právě vychází – a na Výstavě Natura Viva 2002 v Lysé nad Labem byla slavnostně pokřtěna – nová publikace známého humoristy Františka Janalíka o myslivcích a pro myslivce, tradičně s barevnými obrázky Jiřího Wintra – Neprakty, “Když lovce miluje Diana”. Připravili jsme při té příležitosti krátký rozhovor s oběma autory, kteří se ve své celoživotní tvorbě nikdy nevyhýbali tématům přírody, zvěře a myslivosti. Více >

Biologické základy mysliveckého obhospodařování srnčí zvěře III.

Myslivecký management
Počet komentářů: 0
Na otázku, které cíle by mělo sledovat myslivecké hospodaření se srnčí zvěří, lze jistě odpovědět mnoha způsoby. Nejenže se mohou značně lišit, ale odpovědi mohou být dokonce protichůdné. Podle našeho soudu musí myslivecký management srnčí zvěře respektovat ekologii tohoto druhu (současné vědecké poznání). Tedy cílem musí být (měla by být) populace s početností odpovídající nosné kapacitě prostředí pro tento druh s přirozenou věkovou a pohlavní strukturou, s jedinci o odpovídající živé hmotnosti a kondici s dobrým zdravotním stavem. Současně by se myslivci měli snažit omezovat veškeré vlivy narušující (snižující) kapacitu životního prostředí srnčí zvěře, stejně jako faktory působící negativně na sociální strukturu populace a její příslušníky. Více >

Co je to Zayferus?

Jiří HROTEK
Počet komentářů: 0
Obecně prospěšná společnost ZAYFERUS na ochranu dravých ptáků vznikla před jedenácti lety a veškerý čas věnují členové dravcům, přednášejí o dravcích na školách, působí na různých chovatelských výstavách. O prázdninách dělají letové a lovecké ukázky v parku lednického zámku. Nejde o žádnou středověkou show, ale o naučný akční program, kdy je návštěvník vtažen do děje a stává se součástí ukázky. Na vlastní oči může divák spatřit velmi vzácné dravce, jak loví svoji kořist. Orel skalní chytá kličkujícího šakala, sokol stěhovavý loví holuba, dřemlík tundrový pronásleduje skřivana atd. Společnost vlastní unikátní sbírku 30 druhů - je na co se koukat. Ke kuriozitám patří létající kulíšek nejmenší a výreček malý. Více >
Zpracování dat...