ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2002

Myslivecké politikum

před volbami do Poslanecké sněmovny PCŘ  prof.Ing. Josef Hromas,CSc. - předseda ČMMJ ; Vladimír Broukal - jednatel ČMMJ
Myslivecké politikum
Českomoravská myslivecká jednota je a byla označována za hlavního protagonistu nového zákona o myslivosti. Aniž bychom chtěli něco vyvracet nebo potvrzovat, je důležité si připomenout, že žádný návrh zákona by neměl naději bez těch, kteří jsou oprávněni návrhy zákonů do Poslanecké sněmovny PČR předkládat.
Domníváme se, že je vhodné si znovu připomenout jméně těch poslanců a poslankyním, kteří předložili nový návrh zákona o myslivosti - sněmovní tisk 788.

Za ČSSD to byli Ing. František Brožík, Dr. Václav Grulich, Ing. Pavel Hönig, František Chobot, Ing. Jaroslav Palas, Ing. Ladislav Skopal.

Za ODS Ing. Vladimír Doležal, Ing. Jiří Drda, Ing. Petr Hort, Mgr. Oldřich Vojíř.

Za KDU ČSL Ing. Jan Grůza, Ing. Jaroslav Lobkowicz, Ing. Ludmila Müllerová

a za KSČM Ing. Pavel Kováčik, JUDr. Vojtěch Filip, Ing. Josef Mandík, MUDr. Taťána Jirousová.

Většina z uvedených poslankyň a poslanců se však nezapojila pouze do procesu tvorby a přijetí zákona o myslivosti. Lze bez nadsázky říci, že po celé volební období Poslanecké sněmovny PČR podporovala či hájila zájmy myslivců a zájmy myslivosti všude tam, kde toho bylo třeba.

Zhruba za 14 dní půjdeme k volebním urnám, abychom zvolili na příští volební období poslankyně a poslance ČR. Dovolujeme oslovit všechny členy ČMMJ s myšlenkou, že bychom měli volit ty poslance, kteří ve sněmovně hájí oprávněné zájmy nás, myslivců. Jinými slovy, pokud jsme rozhodnuti, měli bychom současně dát na stranických kandidátkám preferenční hlas těm kandidátům, od kterých lze očekávat, že stejně jako v končícím volebním období Poslanecké sněmovny PČR budou i v tom příštím podporovat nás a myslivost jako takovou. Máme nyní jedinečnou možnost opětovat jejich podporu nám naší podporou jim v nadcházejících parlamentních volbách. Možná, že se vyskytne na některém volebním lístku i náš člen, kterého dosud neznáme. I zde bychom měli preferenčním hlasem, zakroužkováním podpořit jeho posunutí na přední místa a tak přispět k jeho případnému zvolení.

Myslivecká rada ČMMJ rozhodla svým usnesením, že v některých volebních krajích zašle dopisy členům k podpoře kandidátů (členů ČMMJ) jako legálního prostředku k získání preferenčího hlasu, či získání hlasu i v případném okolí až po možnost využití práva volit v kterémkoliv volebním obvodu s voličských průkazem.

Jsme přesvědčeni, že tato cesta je správná a že i případně nově zvolené poslankyně a poslanci, které budeme podporovat, nám i v příštím volebním období pomohou s ochranou přírody a myslivosti.

Myslivosti zdar!


Zpracování dat...