ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Čím budeme lovit spárkatou zvěř podle nového mysliveckého zákona?

Josef ČERNÝ
Čím budeme lovit spárkatou zvěř podle nového mysliveckého zákona?
Nový myslivecký zákon, schválený Parlamentem České republiky v § 35 mimo jiné stanoví, že srnčí zvěř je možno lovit loveckou kulovou nebo kombinovanou zbraní, jejíž střela má ve vzdálenosti 100 m od ústí hlavně dopadovou energii min. 1000 J a min. 1500 J pro lov ostatní spárkaté zvěře. Co to bude v lovecké praxi znamenat?
Kritérium 1000 Joulů pro lov srnčí zvěře splňují všechny u nás používané kulové náboje, kromě .22 Hornet. Kritérium 1500 Joulů pro lov ostatní spárkaté zvěře nesplňují náboje 222 Remington, 5,6 x 52 R, 6,5 x 52 R a dokonce ani 9,3 x 72 R.

Požadovanou energii 1500 J nevykazují ani náboje .223 Remington, až na jednu výjimku. Je jí náboj .223 Remington Federal Match se speciální poloplášťovou střelou o hmotnosti 4,47 g. Nalezneme ho v katalogu Frankonia Jagd.

Energii těsně nad 1500 J vykazuje lovecký kulový náboj 7,62 x 39, jehož vojenská verze je známa jako náboj pro samopal Kalašnikov, náš SaP 58 a jiné odvozené pěchotní zbraně. Tento náboj nesplňuje požadavky současného zákona ani pro lov srnčí zvěře, protože má kratší nábojnici než 40 mm. Toto zastaralé a z dnešního pohledu nesmyslné ustanovení konečně ze zákona zmizí.

Zákon použití určitého druhu náboje blíže nespecifikuje, tj. nepředepisuje jeho ráž, hmotnost ani typ střely. Ze starých kulových ráží by splnily hodnotu 1500 J náboje 6,5 x 58 R (údaj z katalogu Kettner), 7 x 72 R, 8 x 58 R (SSC), 8 x 57R/360 a 8 x 72 R. Nový zákon tak učiní konec diskuzím o vhodnosti méně výkonných ráží k lovu selat a lončáků, kterých jsem se také zúčastňoval.

Může se zdát zavádějící, že se s nábojem 9,3 x 72 R nesmí lovit ani sele, ale podle ustanovení zákona tomu tak skutečně je.

Tato situace může inspirovat výrobce střeliva, aby se pokusil u nábojů, u kterých je jejich výkon požadované hranici blízký, jejich dopadovou energii na tuto mez zvýšit.

Při této příležitosti bych chtěl čtenáře seznámit se zajímavými kulovými náboji, vhodnými k lovu srnčí zvěře. Je to náboj .222 Remington od švédské firmy NORMA, který má těžkou poloplášťovou střelu o hmotnosti 4,02 g. Tato střela s úsťovou rychlostí 880 m/s a 737 m/s ve vzdálenosti 100 m dává předpoklad k její větší stabilitě, dobré přesnosti i při horším stavu vývrtu hlavně a zejména předpoklad nepoškozování zvěřiny. Naleznete ho v katalogu Frankonia. Podobné konstrukce je náboj 5,6 x 50 R Mag. od německé firmy RWS.

Použití brokových nábojů s jednotnou střelou omezuje zákon pouze na společný lov selat a lončáků prasete divokého. Opět zde není z hlediska zákona co řešit.

Na závěr bych chtěl využít tyto řádky k opravě dnes již chybné informace v mém článku v č. 10/2001 "Umějí naši myslivci střílet?", ve kterém jsem uvedl, že tuzemský výrobce střeliva neuvádí ve svém katalogu hodnoty pro optimální nástřelnou dálku - ONV. Pracovníci Sellier & Bellot ve Vlašimi mě upozornili, že byl vydán nový katalog střeliva pod názvem "Katalog produktů" a prospekt s názvem "Přehled sortimentu", kde jsou již tyto hodnoty uvedeny. Oba materiály již také vlastním. Tímto se čtenářům, výrobci a redakci omlouvám.


Zpracování dat...