ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Stanovení rámce nájemného z honiteb

Dr. Ing. Rudolf Novák, MR ČMMJ
Počet komentářů: 0
1. Z obsahu práva myslivosti vyplývá, že vlastnictví ke zvěři (odstřelené, odchycené, zhaslé, nalezené atd. a to vcelku nebo i jen k její části (např. shozům paroží, lebce uhynulé zvěře s trofejí, atd.) patří držiteli honitby. Více >

Nebezpečí nekontrolovatelného růstu početních stavů černé zvěře

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
V prosinci minulého roku se na Veterinární univerzitě v Brně uskutečnil mezinárodní workshop na téma “Management černé zvěře v současné kulturní krajině”, na kterém účastníci z České republiky, Rakouska a Slovenska podrobně diskutovali o současné problematice tohoto druhu zvěře v uvedených zemích. Tématická náplň i název jednání nebyly zvoleny náhodně. Černá zvěř způsobuje v poslední době v mnoha oblastech v důsledku značného vzrůstu početních stavů velké problémy, a to nejen kvůli vysokým škodám na zemědělských kulturách, ale i z důvodu nebezpečí přenosu vysoce nakažlivého moru prasat. Proto také v některých zemích, jako například v Německu a Rakousku, se stala účinná regulace tohoto druhu zvěře jednou z nejdůležitějších priorit mysliveckého hospodaření. V popředí pozornosti přitom není trofejová kvalita, ale v prvé řadě hledání způsobů účinné kontroly populace s přednostním zaměřením na zabránění nadměrných škod. V České republice je v tomto směru zatím ještě poněkud odlišná situace, i když také zde se početní stavy černé zvěře v poslední době značně zvýšily a mají nadále stoupající tendenci. Škody na zemědělských kulturách se většiny českých myslivců stále ještě příliš citelně nedotýkají, neboť jsou za současného stavu legislativy velmi obtížně vymahatelné. To se však může rychle změnit, jakmile se zpružní fungování právního systému. Dokonce i současný zákon o myslivosti poskytuje poškozeným subjektům dostatek možností k uplatňování konkrétních nároků a tak jedině nechuť vlastníků půdy, pouštět se do dlouhodobých soudních procesů, chrání v mnoha případech myslivce před vymáháním náhrad za vzniklé škody. Každý rozumně uvažující člověk si ale musí uvědomit, že tento stav není trvale udržitelný. Proto by bylo velkou chybou, kdyby se nejen orgány pověřené řízením myslivosti, ale především samotní myslivci v honitbách nesnažili najít cestu k účinnější kontrole nad populací černé zvěře a nepředcházeli tak včas problémům, jejichž řešení by mohlo být v budoucnu velmi obtížné. Více >

Ptačí směnaři

Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Při slunečném počasí posledních dnů odcházející zimy se zčistajasna ozve v lese nebo na zahradě první krátký a hlasitější ptačí popěvek. Hned se probouzíme z letargie a nabíráme vítr příslibu lepších časů. V duši se rozlije příjemný pocit nové síly z příznaků fanfár toužebně očekávané Vesny. Snad každý se v těch chvílích musí zaposlouchat do nesmělých krůčků ožívající přírody. Málokdo ale ví, že v tu dobu probíhá v krajině i střídání směn mnoha ptačích obyvatel. Více >

Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách ?

RNDr. Petr Koubek, CSc., Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Počet komentářů: 0
S napětím očekáváme výsledky letošního sčítání velkých šelem(rys ostrovid, vlk a medvěd). Předpokládáme, že se potvrdí trvalý pokles nebo přinejmenším stagnace jejich početnosti. Nepříznivé zprávy, které jsme v uplynulém roce získali z různých zdrojů rozhodně převažují nad těmi příznivými. Snad jedinou pozitivní zprávou, kterou však musíme brát s určitou rezervou, je opakované nálezy vlčích stop v Jeseníkách a na Šumavě. Naopak jsme zaregistrovali informaci (zatím neověřenou) o upytlačení medvěda v Moravskoslezských Beskydech a společných lovech na rysy tamtéž. Potvrdily se naše obavy o pravděpodobné likvidaci severočeské populace rysa a nepodařilo se prokázat výskyt rysa v Jeseníkách. Více >

Sluky lesní

Josef INGR
Počet komentářů: 0
Symbol začátku mysliveckého roku byla právě tato sluka, posel jara, na kterého mnozí z nás dříve netrpělivě čekali – přiletí, nepřiletí? Nyní se toho čekání zúčastňuji pravidelně jako myslivec – pozorovatel a každoročně se na tuto chvíli moc těším, byť se jedná o necelou půlhodinku. Již od svého dětství, kdy moje první podvečerní vycházky směřovaly na sluky s myslivci z Ratíškovic na Zabité, mi tento pták učaroval. Míst, kde se pravidelně z jara vyskytují sluky je pět, a mohu říci, že jsou slukami hojně zazvěřené, hlavně v posledních letech. Protože se sluky už neloví, zájem o ně upadá, ale mě baví zapisovat jejich počty, datum a hodinu letu. Má to něco do sebe. Z pěti tokanišť – Zabité, U Domku (Blažovo pole), Jezera, Zmrzlá dolina a Tomanovy ohrady - jsou dvě poslední jmenované co do počtu sluk a půvabu prostředí velmi přitažlivé. Však nejvíce zazvěřená oblast je tokaniště U Domku, říkám mu “Slučí ráj”. Tento název je zcela opodstatněný, neboť na poměrně malé ploše asi 4 ha, kterou tvoří mladé dubinky, olše, břízy a náletové jívy, jsem za večer 31. března 2001 v největším tahu pozoroval 28 sluk. To je nejvyšší počet mnou napočítaný. Je pravda, že tento počet musíme zkorigovat na třetinu, protože některé sluky letěly dvakrát nebo i třikrát. Nemohu tvrdit, že na 4 ha bylo 28 sluk, to je nesmysl. Ale zážitek to byl nepopsatelný, vše se odehrávalo ještě za úplného světla, při největším podvečerním ptačím koncertě. Toho kvorkání, pískání a třepotání nad korunami mladých olší bylo tolik, že jsem si mohl hlavu vykroutit. V loňském roce jsem byl na tomto tokaništi 14. března a v 18.20 hod letěly tři sluky těsně po sobě. Bylo to též ještě za světla a při plném zpěvu drozdů, kosů a červenek. Dne 29. března letělo mezi 18.35 a 18.55 hod osm sluk, dne 2. dubna, kdy počasí bylo větrné, sněžilo a byla zima až –4 oC. Myslím, že počet sluk v našem regionu je na zvyšující se úrovni. Více >

Kde na úspěchu pracuje celá rodina

Jiří KASINA, Martina JUNGOVÁ
Počet komentářů: 0
V rodinném domku na kraji Mohelnice po zazvonění na zvonek ozdobený stylovou rytou vizitkou vás nejprve ohlásí dva krásní severští psi plemene akita inu, poté vás přivítá pán domu – vládce výhně, ohně a kovu – nožíř Jaroslav Brixi. A ať vás zavede přímo do dílny, nebo na kávu do kuchyně, stejně jste pořád v království nožů, neboť se nacházíte v domě nožířů. Jaroslav Brixi vyrábí lovecké a jiné nože, syn David vládne neskutečným množstvím rydel na zdobení nožů a manželka pana Jaroslava Anna zhotovuje precizně vyhotovovaná a zdobená kožená pouzdra. O tom, že jsme na správné adrese snad svědčí i to, že jsme na návštěvě rodinné firmy, která se kromě jiných ocenění může honosit i titulem Nůž roku 2002. Nože z produkce Nožířství Brixi s charakteristickým certifikátem kvality znají také již několik let výherci naší čtenářské soutěže nebo soutěže ve vábení jelenů. Ale začněme od začátku. Více >

Tlumení lišek

Ing. Jaromír HOZA
Počet komentářů: 0
V Myslivosti č. 1/2003 byl uveden zajímavý článek “Tlumení lišek u nor”. Je to přínosný a velmi užitečný námět k zamyšlení jak přelstít ty naše krásné šelmy lišky bystroušky. Autor uvádí celou řadu pozoruhodných podrobností lovu v zimním období u nor. Avšak takových, jako je autor, který doporučuje třiapůlhodinovou čekanou na otevřeném posedu v desetistupňovém mrazu a s brokovnicí po celou dobu v rameni, navíc s prstem na spoušti, je málo. Více >

Obnova života v oblastech postižených povodněmi v létě 2002

Jaroslav Kostečka & František Havránek & Bohumil Bláhovec
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota bezprostředně po první povodňové vlně v létě 2002 začala řešit krizovou situaci. Nejdříve bylo zřízeno “povodňové” konto na obnovu života v postižených honitbách, na kterém se do dnešních dnů nashromáždilo více než půl milionu korun, které budou sloužit k částečnému pokrytí některých škod a průvodních nákladů. Více >

PREPARACE

Milan CIHELKA
Počet komentářů: 0
Protože na téma preparace a preparování úlovků panuje v myslivecké veřejnosti spousta dohadů a nejasností, chtěl bych tímto alespoň částečně tuto činnost čtenářům přiblížit a zároveň zareagovat na článek pana J. Hrůzy o závadných a alergii způsobujících preparátech. Článek byl zveřejněn v Myslivosti 12/2002, a já se s ním plně ztotožňuji. Více >

Hospodaření na Chrudimsku v roce 2001

Připravila Yvonne Moravcová
Počet komentářů: 0
Milí čtenáři, redakce časopisu Myslivost Vám přináší novou rubriku s názvem NAVŠTÍVILI JSME ….V této rubrice budeme navštěvovat okresní myslivecké spolky v celé České republice, hovořit s jejich představiteli o životě, akcích, hospodaření a dalších zajímavostech okresu. A pokusíme se zjistit jejich názory na aktuální situaci v myslivosti a přetlumočit vám čtenářům, co je z pohledu okresu trápí nebo těší. Prvním okresním mysliveckým spolkem, který jsem náhodně vybrala a navštívila byl OMS Chrudim. Velmi mile mne ve své kanceláři přivítal předseda OMS Chrudim Ing. František Navrátil a uvolil se být první, kdo představí svůj OMS v nové rubrice a zodpoví zvídavé otázky. Více >

Střelecké přebory ČMMJ v roce 2002

Ing. Václav Novák
Počet komentářů: 0
Obdobně jako v předchozích letech i v roce 2002 se uskutečnily přebory ČMMJ v lovecké střelbě v disciplinách : Kulový čtyřboj malorážkou – K4M – pověřen OMS ČMMJ Liberec, Lovecké kolo – LK – pověřen OMS ČMMJ Olomouc, Lovecký desetiboj – L10 – pověřen OMS ČMMJ Písek, Lovecký parkur – LP – organizovala ČMMJ ve spolupráci s Lesy ČR, Lesní závod Konopiště. Více >
Zpracování dat...