ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Několik poznatků z dánské myslivosti

Ing. Jaroslav Kostečka
Několik poznatků z dánské myslivosti

Několik poznatků z dánské myslivosti

Ing. Jaroslav Kostečka

Ve dnech 29. 10 až 1. 11. 2002 jsme společně s Ing. Františkem Havránkem (IFER, Institut ekologie a chovu zvěře, člen MK ČMMJ) absolvovali pracovní cestu do Dánska.

Ing. Havránek mě požádal, zda bych se mohl zúčastnit pracovní návštěvy a jednání na Ministerstvu životního prostředí a energie (Ministry of Environment and Energy) v Kodani jako zástupce ČMMJ a překladatel.

Při průjezdu Německa jsme nedaleko města Hannover navštívili firmu RIDEX, která se specializuje na výrobu ochranných a doplňkových pomůcek v oblasti lesnictví, myslivosti a ochrany přírody. Byli jsme seznámeni s programem na ochranu zvěře a volně žijících živočichů - speciální odrazová světla, pachová zradidla, spec. oplocení apod. Ing. Havránek zakoupil několik pomůcek pro vyzkoušení jejich účinnosti v praxi. Přestože některé pomůcky jsou jistě účinné, kdy se spojila jednoduchá myšlenka s funkčností, pro běžné použití v ČR budou zatím pravděpodobně finančně nedostupné.

Po přejezdu do Dánska ve večerních hodinách jsme navštívili žurnalistu a spisovatele Heninga Korvela, autora několika odborných mysliveckých knih a redaktora odborných mysliveckých periodik, který zprostředkoval návštěvu na ministerstvu. Z jeho informací jsme získali ucelený přehled o fungování myslivosti v Dánsku z pohledu mysliveckého odborníka a praktika.

Jednání na Ministerstvu životního prostředí a energie DK se zúčastnil ředitel sekce pro lesy a přírodu Lars Gudmand Pedersen a poradce pro myslivost a vedoucí Agentury Dánské lesy a příroda Lars Richter Nielsen.

Zvěř 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Jelen evropský 3 500 3 300 3 300 3 400 3 900
Daněk skvrnitý 4 300 4 100 3 800 4 200 3 500
Sika japonský 700 700 500 400 500
Srnec obecný 109 600 101 200 101 400 103 800 109 900
Zajíc polní 136 100 113 300 105 600 99 200 95 800
Králík divoký 5 200 4 600 7 500 5 000 5 000
Liška obecná 43 900 42 500 44 700 43 900 42 300
Tchoř tmavý 1 400 1 800 1 100 1 100 1 400
Lasice 6 000 8 000 6 700 8 000 7 200
Kuna lesní 4 300 4 800 4 600 4 500 4 200
Koroptev polní 72 700 65 100 57 200 53 000 48 200
Bažant obecný 728 400 705 100 741 800 764 100 735 800
Holub hřivnáč 275 700 287 900 239 500 299 700 276 500
Hrdlička zahradní 9 900 10 700 8 400 9 000 8 100
Kachna divoká 634 500 643 300 669 700 731 200 638 100
Ostatní kachny rodu Anas 89 400 94 300 88 700 99 300 128 800
Kajka mořská 84 100 105 900 71 800 95 100 86 400
Poláci, turpani, morčáci 38 700 35 700 33 700 33 000 38 800
Husy 16 300 14 900 18 200 17 800 22 500
Racci 44 500 41 200 37 800 36 100 34 400
Lyska černá 13 500 13 400 14 200 19 600 20 300
Volavka popelavá 1 900 2 200 1 700 1 900 1 900
Sluka lesní 28 300 21 900 24 700 24 400 44 700
Bekasíny 21 900 20 200 18 000 21 600 27 000
Vrány 77 900 81 000 75 400 98 800 79 600
Straka obecná 42 500 43 200 43 000 44 600 40 700
Havran polní 99 100 84 100 92 000 102 500 101 600
Kormoráni 3 700 4 300 3 600 3 700 2 800

Zástupcům ministerstva bylo položeno několik hlavních otázek, které byly v rámci rozhovoru doplněny a rozšířeny (odpovědi jsou zkrácené):

Jaké je postavení myslivosti v Dánsku? Je to sport, řízení populací a jejich prostředí nebo je to exploatace trvale udržitelných přírodních zdrojů?

Je to činnost definovaná jako sport a není zatím velká vůle měnit pozici sportu v pozici ekologické a hospodářské činnosti. Lov je specifikován jako hobby a odpočinková aktivita.

Jak je kontrolována a vyhodnocována myslivost v rámci regionů?

V rámci regionů se osvědčil systém odborných konzultantů, kteří mají poradenskou funkci a jsou napojeny na výzkumná pracoviště. Jsou financovány státem.

Plánování lovu v Dánsku a zpracování statistických údajů.

Statistika je zpracována pouze z podkladů o ulovené zvěři. Není důvod zatajování úlovků. Pokud početnost určitého druhu prudce nebo dlouhodobě klesne (dle podkladů z úlovků), Ministerstvo ŽPE svolá odbornou komisi složenou z mysliveckých odborníků, vědeckých pracovníků a zástupců několika odborných institucí, která provede analýzu stavu dané populace a rozhodne o dalším postupu (např. zkrácení doby lovu, zákazu lovu apod.). Sčítání zvěře provádí pouze orientačně odborné instituce.

Myslivecká kynologie a její podpora.

Velice aktuální je státní podpora kynologické regionální službě. Něco jako zkoušky lovecké upotřebitelnosti má pouze nepatrné procento používaných psů.

Jaká omezení dánských myslivců představoval vstup do EU?

Téměř žádné - před vstupem do EU byly vyřešeny všechny hlavní otázky, včetně lovu běžných i tradičních druhů zvěře, které mohou být loveny i nadále. Ministerstvo ŽPE ve spolupráci s dánskou mysliveckou organizací se silně zasloužily o prosazení národních zájmů.

Jaký vliv mají dánské myslivecké organizace na mysliveckou legislativu a politiku v Dánsku?

Před deseti roky se spojily tři celostátní myslivecké organizace v jednu velikou, která zastupuje dánské lovce (myslivce). Je zde velký vliv na tvorbu legislativy včetně velké podpory v parlamentu. Myslivost je vysoce společensky hodnocená. Provozují ji nejvíce majetní a vlivní lidé. Je to tradiční a historicky zakořeněná činnost.

Systém tvorby myslivecké legislativy v EU a možnosti jejího ovlivňování.

Dánská legislativa musí být v souladu s hlavními ustanoveními EU a dá se měnit a doplňovat. Vliv na legislativu EU je téměř nemožný - Dánsko má málo zástupců v evropském parlamentu.

Ve směrnici č. 79/409/EEC (1979) jsou v příloze I. druhy, které lze lovit pouze na výjimku, teprve když působí škody (např. kormorán nebo volavka na rybách). Je to funkční systém?

Je to běžně funkční systém, pokud se zvýší škody a rozhodne odborná komise, ministerstvo ŽPE vydá výjimku na lov škodících druhů.

Řešení škod zvěří.

Škody zvěří se nehradí, vlastník pozemků musí zvěř tolerovat jako národní bohatství státu. Může zvěř regulovat lovem.

Použití netoxických broků

Netoxické broky se běžně používají. Lovci to přijali jako nutnost. Je zde vysoké ekologické cítění

V odpoledních hodinách jsme navštívili Královskou oboru, kde se chová jelen evropský, daněk skvrnitý a sika japonský ve vysoké kvalitě a za téměř stálé přítomnosti veřejnosti. Uvnitř obory je fotbalové a golfové hřiště a běžné jsou projížďky na koních. Loví zde pouze královská rodina její hosté.Zpracování dat...