ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

PREPARACE

Milan CIHELKA
PREPARACE
Protože na téma preparace a preparování úlovků panuje v myslivecké veřejnosti spousta dohadů a nejasností, chtěl bych tímto alespoň částečně tuto činnost čtenářům přiblížit a zároveň zareagovat na článek pana J. Hrůzy o závadných a alergii způsobujících preparátech. Článek byl zveřejněn v Myslivosti 12/2002, a já se s ním plně ztotožňuji.
Nechci popisovat postup preparování. Bylo by to dlouhé, nezáživné, a zhruba by to vydalo na knihu o 600 - 800 stranách. Preparace, obecně řečeno, je úprava trofeje - úlovku - živočicha do takového stavu, kdy odolává zkáze, je trvanlivý a je věrný, tj. pokud možno co nejvíce je k nerozeznání od živého jedince. Věrnost preparátu je dána citem každého preparátora a stálost i trvanlivost je podmíněna technickou a chemickou úrovní provedené preparace, umístěním preparátu ve vhodném prostředí a jeho ošetřováním. Rovněž je velice důležitá zdravotní nezávadnost. Pokusím se vysvětlit stručný postup na preparátu mufloní hlavy. Preparace začíná stažením kůže. Ta se musí perfektně vymízdřit, tj. zbavit všech zbytků svaloviny, vaziva a tuku, ještě i zeslabit, odtučnit, zbavit rozpustných bílkovin, vyčinit a provést úpravu proti škůdcům. Není možné v současné době při dostupných chemikáliích a informacích tento postup ignorovat a jenom kůži posypem fixovat, nebo tzv. začinit. Tím by byl jen odstartován proces nežádoucího smršťování preparátu, naježení srsti a snížení trvanlivosti s možností zápachu, atd. V současnosti existují dva směry preparace - na pravou lebku a na PU manekýnu. Na pravou lebku znamená lebku uvařit, úplně zbavit svaloviny, odmastit a usušit, sundat toulce, napustit je, usušit a zaříznout kostěné vnitřky, zkrátka dokonale odstranit všechno, co podléhá zkáze. U PU manekýny toto není nutné, tam lebku i s krkem nahrazuje umělohmotný výlisek - odlitek, který se pouze podle měr preparované zvěře dotvaruje a na vršek se přichytí odřízlý vršek lebky s toulci. Na tento model se pak natáhne - nalepí připravená kůže. Je diskutabilní, který způsob je lepší. Každopádně modernější je metoda na manekýnu, je rychlejší, preparát je lehký, avšak kůže na pokrytí manekýny musí být lépe připravena a seříznuta. Musíme si ale uvědomit, že při eventuálním poškození tohoto preparátu, např. při v nedávné době bohužel aktuálním zatopení či namočení vodou, sundáte kůži a z trofeje zbydou jenom toulce. Polyuretan se na rozdíl od pravé lebky za trofej nehodí. Zdravotní závadnost preparátů je způsobena velice často právě špatným zpracováním kůže. Špatným vyčiněním a neadekvátním použitím chemikálií se mohou z preparátu uvolňovat použité chemikálie a tak se někdy hned ze začátku umístění trofeje v obydlí šíří z trofeje nemilý pach. Špatné vyčinění a dosušení spolu s nevhodným umístěním např. ve vlhkém prostředí může způsobit po nějakém čase i napadení plísněmi a pak se rovněž se může šířit zápach. Jak poznat, že se jedná o kvalitní preparaci? Při zadávání preparace je dobré si nejprve zjistit reference, podívat se na dodělané a vystavené preparáty. Informovat se, zda bude preparát na lebku nebo manekýnu. Při přejímce preparátu vše prohlédnout a informovat se, jak s preparátem zacházet. A každopádně, jestliže se s trofejí něco stane, nesnažit se závadu sám opravit, ale poradit se s odborníkem. Je velice špatné, když si někdo snaží preparát "upravit" podle svého vkusu, např. otočit jinak hlavu, dát tělu jiný sklon, atd. Kůže, která je na preparátu zafixována v tomto stavu zaschla, minimálně se zdeformuje a může i prasknout. Potom je oprava každopádně složitější záležitost. Jak o preparát pečovat Preparát by se také měl pravidelně ošetřovat, tj. zbavovat prachu. A vůbec je velice důležité umístění preparátu. V žádném případě by neměl být ve vlhkém prostředí, protože i když je vše kvalitně ošetřeno a zpracováno, je to biologický materiál, který každopádně nějaké procento vody z vlhkého prostředí může absorbovat a může tak nastat částečné narušení. Rovněž tak škodí i extrémní vysoké teploty. Zmiňuji se o problémech, které preparace mohou doprovázet. Ale dovolím si tvrdit na druhou stranu, že zpracování biologických preparátů je dnes na velice vysoké úrovni, takže při dodržení výše uvedených zásad by k závadám dojít nemělo. Je to jako s každou jinou lidskou činností. Preparace se může "odfláknout" i v zavedené firmě, naopak ale lze najít precizně a profesionálně odvedenou práci i u třeba jen příležitostných preparátorů. Musíme si ale vždy uvědomit, že každý i sebelépe udělaný preparát určité změně v čase vždy podlehne. Je to přírodní materiál, tedy bych jej přirovnal ke dřevu ve stavbě. Doporučuji proto pravidelné kontroly a ošetřování.
Zpracování dat...