ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Střelecké přebory ČMMJ v roce 2002

Ing. Václav Novák
Střelecké přebory ČMMJ v roce 2002
Obdobně jako v předchozích letech i v roce 2002 se uskutečnily přebory ČMMJ v lovecké střelbě v disciplinách : Kulový čtyřboj malorážkou – K4M – pověřen OMS ČMMJ Liberec, Lovecké kolo – LK – pověřen OMS ČMMJ Olomouc, Lovecký desetiboj – L10 – pověřen OMS ČMMJ Písek, Lovecký parkur – LP – organizovala ČMMJ ve spolupráci s Lesy ČR, Lesní závod Konopiště.

Střelecké přebory ČMMJ v roce 2002

Ing. Václav Novák
Ing. Jaroslav Kostečka
Střelecká komise ČMMJ

Obdobně jako v předchozích letech i v roce 2002 se uskutečnily přebory ČMMJ v lovecké střelbě v disciplinách : Kulový čtyřboj malorážkou - K4M - pověřen OMS ČMMJ Liberec, Lovecké kolo - LK - pověřen OMS ČMMJ Olomouc, Lovecký desetiboj - L10 - pověřen OMS ČMMJ Písek, Lovecký parkur - LP - organizovala ČMMJ ve spolupráci s Lesy ČR, Lesní závod Konopiště.

Oproti předcházejícím ročníkům došlo opět ke zvýšení účasti na celkový počet 321 střelců. Vyšší účast byla u všech disciplin oproti minulému ročníku. Zvýšený počet střelců neznamenal snížení kvality výsledků, ale naopak. U všech disciplin, kromě loveckého desetiboje, bylo docíleno příznivějších výsledků oproti předchozímu roku při posouzení zásahů u prvních deseti střelců v disciplině. Z toho lze usuzovat, že došlo ke zlepšení střelecké dovednosti a všestrannosti u střelců ČMMJ. Prokázalo se rovněž, že v evropských zemích oblíbený lovecký parkur doznává obliby i zvýšeného zájmu i u našich střelců a vede ke zvýšení střelecké úrovně.

Snížení meziročního průměru u loveckého desetiboje bylo ovlivněno novým prostředím a podmínkami realizace na obnoveném provozu střelnice v Písku, zvláště v disciplině zajíce na průseku, u níž při vyhodnocení výsledků u všech účastníků bylo dosaženo pouze 53 % zásahů. U všech ostatních disciplin loveckého desetiboje bylo dosaženo výrazněji příznivějších výsledků od 61 % (dvoustřely na loveckém kole) do 88 % (terč stojícího srnce). Podívejme se zpětně, jak jednotlivé přeborové discipliny probíhaly.

Kulový čtyřboj malorážkou, který se sice střílel opakovaně na nový typ pevných terčů srnce, kňoura a nový terč sedící lišky, ale nově i na čtvrtý terč redukovaného kamzíka. Z důvodu nejistoty o počtu účastníků a obavy z doby trvání střelby na čtyři terče při vysokém počtu účastníků, byl střílen pouze malý standard 4x10 terčů, což bylo před zahájením přeboru předmětem připomínek ze strany některých střelců.

Přebor se uskutečnil dne 2. 6. 2002 v Ruprechticích u Liberce za účasti 79 střelců. Vítězem a přeborníkem ČMMJ v kulovém čtyřboji pro rok 2002 se stal Karel Kotrc z Prachatic nástřelem 394 bodů ze 400 možných. Závodníci na druhém a třetím místě - Petr Valchař z Ratiboře a Pavel Zázvorka z Vrchlabí dosáhli shodného nástřelu jako vítěz, ale o jejich vzájemném pořadí rozhodl nástřel na terči kňoura.

Průměrný nástřel deseti prvních střelců činil 391,4 bodu (97,85 %), což je v porovnání s předchozím rokem vyšší výsledek (95,1 %). Ještě střelec na 60. místě dosáhl výsledku 360 bodů, což je 90 % zásahů. Z tohoto přehledu vyplývá celkově velmi vysoká úroveň střelců v této disciplině na 50 m malorážkou.

Organizátoři z Liberce prokázali vysokou profesionální úroveň nejen při zorganizování, zabezpečení a zajištění plynulého průběhu závodu, ale celkově vytvořeným prostředím, sponzorským zabezpečením cen a celkovou atmosférou přeboru nasadili vysokou laťku uspořádaného přeboru v kulovém čtyřboji. To prokázali i pohotovým vydáním Zpravodaje, který obsahoval výsledky z jednotlivých disciplin a celkové výsledky přeboru.

Ukončením přeboru po 15. hodině se všichni zúčastnění závodníci včas rozjížděli do svých domovů a tak původně kritizovaný malý standard 4x10 všem vyhověl.

Lovecké kolo se uskutečnilo na střelnici Lazce v Olomouci dne 29. a 30. června 2002. Přebor proběhl regulérně, plynule a za vysoké účasti 81střelců. Střílelo se za slunečného počasí s občasným nárazovým větrem na 80 terčů tj. 4 položky po 20 terčích.Přeborníkem ČMMJ na loveckém kole pro rok 2002 se stal Václav Koubek st. z Volyně s nástřelem 76 zásahů z 80 možných, po rozstřelu. Na dalších místech se umístili Vlastimil Neubauer z Hrdějovic - 76 terčů a Václav Šunda z Prahy - 75 terčů.

Průměr prvních deseti střelců činil 74,7 zásahů a je v porovnání s rokem 2001 (91,6 %) vyšší (93,38 %). Střelec na 27. místě docílil 72 zásahů, tj. 90 % a střelec na 67. místě 64 zásahů, tj. 80 %. Z uvedeného vyplývá rovněž slušná úroveň střelců na LK.

Přes zkušenosti organizátorů, dobré technické zabezpečení, při vysoké ukázněnosti střelců a při jejich vysoké účasti byly střelby ukončeny po 19 hodině, po vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů.

Lovecký desetiboj se uskutečnil na střelnici Lesů města Písek-Provazce ve dnech 3. a 4. srpna 2002. První den v sobotu dopoledne byl vyhrazen pro trénink ve všech disciplinách. V sobotu odpoledne probíhal přebor za poměrně příznivého počasí se střídavou oblačností v disciplinách - vysoká věž, lovecké kolo, zajíc na průseku, běžící liška a terč srnce. Druhý den v neděli byly odstříleny zbývající discipliny přeboru - baterie, stojící figury lišky, kňoura (na nové evropské terče), kňour na průseku a dvoustřely na loveckém kole.

Celkově se přeboru v desetiboji zúčastnilo 50 střelců. Přeborníkem ČMMJ v loveckém desetiboji pro rok 2002 se stal Ing. Jindřich Kořínek z Kroměříže s nástřelem 915 bodů. Na dalších místech se umístili Karel Kotrc z Prachatic - 865 bodů a Jaroslav Červenka z Kroměříže - 861 bodů.

Prvních deset závodníků docílilo průměrný nástřel 854,3 bodů, což je oproti minulým ročníkům zhoršení výsledků. Střelec na 16. místě docílil 803 body, tj. 80,3 % zásahů.

Jak již v úvodní části bylo uvedeno, výsledky byly ovlivněny jednak podmínkami na nově obnovené střelnici, ale zejména disciplinou zajíc na průseku. V této disciplině byl dosažen průměr u všech závodníků pouze 53 %, pouze jeden závodník dosáhl absolutního výsledku a tři závodníci zasáhli pouze 1 terč z 10. Z řad střelců byly připomínky k této disciplině pro pochybnosti o plné regulérnosti signalizovaných zásahů a byl vysloven požadavek, aby střelecká komise posoudila tento druh terče střílet např. na vržený asfaltový terč, obdobně jako při loveckém parkuru, kde je větší předpoklad regulérnosti.

Posledním přeborem ČMMJ byla disciplina lovecký parkur. Tato disciplina se u nás stala velice oblíbenou pro svou atraktivnost, což bylo potvrzeno opět nejvyšší účastí ze všech druhů přeborových disciplin i vyšší účastí oproti loňskému ročníku se 111 závodníky. Kromě toho se ještě několik střelců včetně zahraničních tohoto přeboru zúčastnilo mimo soutěž.

Přebor proběhl na střelnici Vráž u Konopiště na okrese Benešov, ve spolupráci ČMMJ a Lesního závodu Konopiště LČR, s.p., za příznivého počasí. Prostředí jednotlivých střelišť má zvláštní atmosféru v tom, že se střelba odehrává v přírodním prostředí lesa a jednotlivá střeliště mají přitom výrazně rozdílné podmínky střelby. Tím je celkový průběh soutěže velice pestrý a pro střelce atraktivní a to jak kulisou střílení, tak typem terčů a drahami a vzdáleností letu terčů.

Přeborníkem ČMMJ v loveckém parkuru pro rok 2002 se stal Pavel Zázvorka z Vrchlabí nástřelem 94 zásahů. Na dalších místech jako druhý se umístil Radek Zaoral z Brna - 90 zásahů. Na 3. místě se umístil Karel Mrhálek z Kroměříže, který docílil 90 zásahů.

O vyrovnanosti střelců na předních místech svědčí průměr prvních deseti závodníků 88 % zásahů, což je nejvyšší dosažený výsledek z dosavadních ročníků. Střelec ještě na 21. místě docílil 80 % zásahů. Bylo by dobrým vysvědčením pro střelce ČMMJ, aby se i

v dalších ročnících dařilo docílené výsledky udržet, případně je i zlepšovat.

Oproti tradici minulých ročníků došlo na dvou střelištích k opakovaným technickým závadám na vypouštěcím zařízení a tím při vysokém počtu střelců, kteří byli rozděleni do 20 skupin (rund) se časově protáhlo celkové ukončení přeboru v loveckém parkuru. Vyhlášení výsledků, předání cen prakticky všem závodníkům a udělení diplomů s medailemi se uskutečnilo až kolem 19. hodiny.

Kromě přeborových závodů byla pod patronací ČMMJ obnovena Velká cena Prahy, která se uskutečnila na střelnici FOX-Chloumek u Mělníka ve dnech 27. a 28. 7. 2002 na 4 střelištích skeetu a trapu při účasti 73 závodníků. Velká cena Prahy byla dotována vysokým počtem cen, prakticky pro všechny zúčastněné.

Tradičně vysokou úroveň měl již 44. ročník Velké ceny Brna, kterou ve dnech 7. - 9. 6. 2002 na střelnici Soběšice pod záštitou ČMMJ uspořádal Moravský střelecký spolek. Hlavní závod vyhráli Bechyňský B. (Skeet) a Kubec P. (Trap), vložený závod Šunda V. (LK) a Moravec J. (B).

Dne 29. 9. 2002 uspořádal OMS Žďár n/S na střelnici Světnov I. ročník "Memoriálu Aleše Krčila", jehož se přes nepříznivé počasí zúčastnil vysoký počet střelců.

OMS ČMMJ Hradec Králové uspořádal pod záštitou ČMMJ již V. ročník tradičního závodu "Memoriál Miloše Šejnohy", který se konal v sobotu 12. října 2002 na střelnici ČSA v Malšovicích v disciplinách lovecké kolo a trap. O putovní pohár ČMMJ bojovalo 72 závodníků. Přes nepříznivé a velice chladné počasí, ale při vysoké účasti střelců a díky značnému počtu hodnotných cen byl závod velice zdařilý.

Ve dnech 7. a 8. září 2002 se konal mezinárodní desetiboj ve Slovenské republice na střelnici Sielnica u Zvolenu za účasti 9 střelců z ČR a 9 střelců ze SR. Vítězem tohoto mezinárodního loveckého desetiboje se stal reprezentant ČR Ing. Jindřich Kořínek, který dosáhl rekordního výkonu 957 bodů. Z dalších našich střelců se umístil Pavel Zázvorka na 3. místě s nástřelem 910 bodů a na 4. místě Jan Buksa s nástřelem 898 bodů. Zbývající naši střelci se umístili na 11. a dalších místech. Dva naši střelci Václav Bastl s nástřelem 816 bodů a Jaroslav Červenka s nástřelem 797 bodů uzavírali výsledkovou listinu na 17. a 18. místě.

Po komplexním zhodnocení všech střeleckých akcí pořádaných pod záštitou ČMMJ přijala Střelecká komise ČMMJ tato usnesení:

1. Na celostátním přeboru K4M se bude vždy střílet jen "velký standard" (4 x 20 ran). Přebor je možno pořádat pouze na střelnicích, kde je minimálně 12 střeleckých míst (stavů).

2. Z důvodu zvýšení regulérnosti a sjednocení podmínek se od roku 2003 na celostátním přeboru L 10 u disciplíny "zajíc na průseku" bude používat pouze vržený (rotující) hliněný terč.

3. Pro pořádání celostátních přeborů je nutno preferovat střelnice ČMMJ, za předpokladu, že splňují požadované podmínky na tyto přebory.

4. Pro vyhodnocování soutěže "Střelec roku" od roku 2003 používat přepočtové koeficienty dle náročnosti jednotlivých přeborů

Českomoravská myslivecká jednota děkuje všem přátelům ČMMJ a sponzorům, kteří se podíleli na zajišťování cen pro účastníky celostátních přeborů. Hlavními sponzory byli: Interlov Praha, s.r.o., Všeobecná pojišťovna Halali, a.s., Myslivost, s.r.o., , Sellier & Bellot, a.s., ČZ Uherský Brod, a.s., Zbrojovka Brno, a.s., Banner, s.r.o., Eustach, s.r.o., LZ Konopiště LČR,s.p., Komerční banka, a.s., FOMEI, a.s. , Autoservis Frolík Písek, Lesy města Písku, s.r.o. , Kazeto Přerov, s.r.o., Tomáš Budík - TBG, Zámečnictví Prošek, Liberec, Auto Koutek,s.r.o., Liberec, Syner, s.r.o., Liberec, Elektro Paleček, Frýdlant v Č., Albeco, Liberec, Pulsklima, Liberec, Prošek-řeznictví, Frýdlant v Č., Město Liberec, A.S.A. Liberec

Soutěž Střelec roku 2002

V roce 2002 proběhl již třetí ročník soutěže o střelce roku na základě účasti a výsledků z přeborových závodů ČMMJ roku 2002.

Při celkové účasti 321 střelců na přeborech ČMMJ získalo body při hodnocení vždy šesti střelců na každé disciplině přeboru, celkem 18 střelců.

Střelcem ČMMJ pro rok 2002 se stal Pavel Zázvorka z Vrchlabí, který dle bodovacího systému při účasti na třech přeborech docílil 17 bodů, kdy 1x zvítězil, 1x obsadil 3. místo a 1x se umístil na 4. místě.

Vítězi soutěže a všem v soutěži umístěným střelcům blahopřejeme a do příští sezóny přejeme další úspěchy.

Tabulka soutěže o střelce ČMMJ roku 2002 (docílené body) .
Při rovnosti bodů rozhoduje umístění podle disciplin v pořadí : L10, LP, LK, K4M
  Jméno závodníka K4M LK L10 LP Celkem
1. Zázvorka Pavel 4 - 3 10 17
2. Kotrc Karel 10 - 6 - 16
3. Kořínek Jindřich Ing. 3 - 10 - 13
4. Koubek Václav - 10 - - 10
5. Mrhálek Karel - - 2 4 6
6. Zaoral Radomír - - - 6 6
7. Neubauer Vlastimil - 6 - - 6
8. Valchař Petr 6 - - - 6
9. Červenka Jaroslav - - 4 - 4
10. Šunda Václav - 4 - - 4
11. Rykr Eduard - - - 3 3
12. Babický Jiří - 3 - - 3
13. Buksa Jan - - 1 1 2
14. Rybín Milan - - - 2 2
15. Průcha Jiří - 2 - - 2
16. Náhlík Miroslav 2 - - - 2
17. Slabý Josef - 1 - - 1
18. Eckl Radovan 1 - - - 1
Zpracování dat...