ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovy beze zbraní v deltě Dunaje

Miloslav Kratochvíl
Lovy beze zbraní v deltě Dunaje
V červnu loňského roku jsem se zúčastnil výpravy do delty Dunaje, jeli jsme fotografovat přírodu a vodní ptactvo - dva fotografové, dva rybáři a dva botanici.
Delta Dunaje je známa jako oblast, kde se soustřeďují různé druhy vodních ptáků a je zde možné zahlédnout druhy, které buď u nás nejsou, nebo se vyskytují velice vzácně. Pro rybáře je zajímavá trofejními úlovky ryb, především sumců, štik a candátů. Řeka se zde rozlévá do četných kanálů a jezer a tvoří mnohdy nepropustné rákosové porosty, ve kterých se vyznají pouze domorodí rybáři. Naše cesta vedla přes Rakousko, Maďarsko do jihovýchodní části Rumunska, asi 50 km od Černého moře, a cíl jsme měli v kempu u vesnice Murighiol na pokraji Svatojiřského kanálu s malým přístavem, odkud se zásobují kempy, přístupné pouze po vodě, potravinami a vším potřebným.

Tento malý přístav je také cílem mnoha evropských ornitologů a rybářů, kteří si zde najímají lodě s rybáři a čekají na trofejní úlovky. Pro fotografování jsem si vybral bahnitý ostrůvek obklopený vodou a rákosím na pokraji dvou vodních kanálů, které kdysi sloužily pro chov ryb. Kanály ale časem zarostly rákosím a vzhledem k velkému množství rybího potěru se nyní staly místem kam se ptáci slétali za potravou. Pro mě to znamenalo přebrodit se ve vysokých gumových botách bahnem s fototechnikou vážící 13 kg na ostrůvek, postavit kryt a čekat co se v hledáčku objeví, denně jsme fotografovali asi šest až osm hodin.

Z vodních ptáků zde byly zastoupeny hlavně volavky bílé, popelavé, stříbřité a vzácnější volavky vlasaté a červené. Podařilo se mi vyfotografovat kormorány velké, malé i u nás známé kvakoše noční. Občas zalétli ibisové hnědí a kolpík bílý. Kolem krytu mi pravidelně létal bukáček malý a spousta rybáků bahenních, někdy se stalo, že se někteří ptáci procházeli jeden metr od úkrytu, nemohl jsem se ani pohnout, abych je nevyplašil, fotografoval jsem na vzdálenost 15 - 20 metrů a používal jsem objektivy 300 - 500 milimetrů. Velkolepým zážitkem bylo, když mi nad hlavou přelétala hejna pelikánů, mířící na nedaleká jezera.

Toto nevšední setkání nás s kamarádem inspirovalo a vydali jsme se na pětihodinovou výpravu za těmito nádhernými ptáky. Nájem loďky s místním rybářem stojí asi 400 000 Lei na jednu hodinu, což je asi 400 Kč. Na této cestě jsem prožil nádherná setkání s ledňáčky a mandelíky, sedícími na větvích okolních stromů, ale také hrozivou bouři, ve které jsme se ocitli uprostřed obrovského jezera na malé loďce s nepojízdným motorem, obaleným vodními rostlinami. Naše touha vidět pelikány byla korunována úspěchem! Oblast delty Dunaje, ale i celé Rumunsko, je místem kontrastů a turista se musí připravit na to, že se mnohdy vrátí zpět do minulého století. Je to země překrásné přírody kolem pohoří Karpat, s luxusními kempy v okolí vodních kanálů na straně jedné, a na ubohé vesnice a žebrající lidi, živící se pastevectvím, na straně druhé. Pro ornitology, biology a fotografy je však zemí zaslíbenou, kde se dá vidět a najít hodně zajímavého.

Naši myslivci by si také asi přišli na své, neboť v lesích a horách zde žijí vlci, medvědi a rysi. Tyto informace nám potvrdili tři čeští studenti, kteří viděli medvědici se třemi medvíďaty na 30 m v horách pod kterými jsme jednu noc přespávali.

Pro mě osobně, který jsem zde byl poprvé, byla tato výprava zážitkem a ujetých 4000 km a 22 vyfocených filmů mi bude připomínat krásné, i když někdy těžké chvíle v této zemi. Nejhezčí chvíle jsem však prožíval, když jsem za příjemného slunečného podvečera uviděl českou celnici a nádherné jihočeské lesy v okolí Jindřichova Hradce.Zpracování dat...