ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Malá anketa mezi čtenáři

Malá anketa mezi čtenáři
U příležitosti 80 výročí vydávání časopisu jsme požádali náhodně spolupracovníky a přispěvatele, aby odpověděli na následující tři otázky, případně aby stručně zformulovali svůj názor na obsah a úroveň Myslivosti. Úsudek si z odpovědí učiňte každý sám.


1) Jak často a pravidelně sledujete a čtete časopis Myslivost?

2) Co se Vám na časopisu líbí, v čem splňuje Vaše představy mysliveckého časopisu, kterých rubrik a témat si v časopisu ceníte?

3) Co se Vám naopak na časopisu nelíbí, které rubriky a témata schází, co by se mělo v časopisu objevovat více?


Věroslav Herian, příslušník ČSA, Rakovník

ad 1)
Těším se každé nové číslo.

ad 2)
 Líbí se mi včasná reakce na změny v legislativě, po stránce odborné - mysliveckého časopisu je na úrovni.

ad 3)
 Nemohu přesně specifikovat co se mi nelíbí, spíše je to věc všech myslivců, že velmi málo publikují své zážitky, úspěch a neúspěchy. 

Ing. Koloman Ferjentsik, člen Rady OMS Praha 4, správce Myslivecké nadace, Praha 4

ad 1)
Pravidelně každý měsíc, a to již přes čtvrt století.

ad 2)
Časopis je vcelku vyvážený co do tematických oblastí myslivosti a přináší zajímavé informace, a to jak pro myslivecké odborníky, tak i pro praktickou mysliveckou veřejnost. V tomto smyslu splňuje myslím naše potřeby i očekávání.

ad 3)
Jsem si vědom potřeby, účelu i významu inzerce, mám však za to, že je jí v časopise tak akorát a její další rozšiřování na úkor odborných a dalších aktuálních příspěvků by nebylo tím nejšťastnějším řešením. V porovnání s obdobnými zahraničními odbornými časopisy je na tom Myslivost ještě poměrně dobře. Ale zřejmě na tento trend si budeme muset i my zvyknout. Mé doporučení pro příští období z hlediska zaměření časopisu zní: oslovovat jako autory takové přispěvatele, kteří jsou uznávanými odborníky v tomto multidisciplinárním oboru, kterým myslivost bezesporu je, a kteří mají zájem šířit nové poznatky, mohou pomoci s poskytnutím adekvátních a relevantních informací v požadovaných oblastech a jsou ochotni v tomto ohledu být přínosem pro myslivost, ale i jejím propagátorem byť v poměrně složité době.

Miloš Škrdlík, jednatel společnosti, Brno-město

ad 1)
Pravidelně měsíčně.

ad 2)
Oceňuji komplexnost obsahu, pestrou škálu rubrik (střelectví, zákony, kynologie, legislativa...). Velmi dobré jsou i analytické články odborníků ke specifickým tématům, často pojaté až do vědecké úrovně. Oproti nim je dobré zařazování i názorů praktiků. Oceňuji aktuální informace z legislativy.

ad 3)
Nemám nic, co by se mi vyloženě nelíbilo; snad jen by mohlo být trochu více kynologie.

Pavel Batovec, podnikatel v dopravě, Klášter, Nepomuk

ad 1)
Pravidelně každý měsíc.

ad 2)
Líbí se mi myslivecké povídky, zajímavosti, články o zbraních a jejich příslušenství.

ad 3)
Nelíbí se mi odborné publikace kariéristů s tituly před i za jménem, články jsou nicneříkající. Škoda papíru a stránek v Myslivosti.

Jan Pintíř, pedagog, Nedaničky, Klatovy

ad 1)
Pravidelně, měsíčně.

ad 2)
Zejména komplexní informovanost, včetně praktických rad, úroveň zpracování časopisu, grafiku.

ad 3)
Postrádám především články odborného-vědeckého zaměření, především ke klíčovým oblastem, kterými se myslivost zabývá, resp. důkladnější analýzu jednotlivých témat, které by přinesly ucelenější informaci.

Ladislav Šabatka, Miličín

ad 1)
Jsem 35 let stálým předplatitelem časopisu a pročtu ho pravidelně celý.

ad 2)
Časopis považuji za celkově vyvážený a názorově otevřený. Za dobrý krok považuji zařazení příloh Lovecký pes, Myslivecké zábavy a rubriku Právní poradna - ta mi hodně pomohla v souvislosti s novým zákonem, stejně jako možnost operativního e-mailového kontaktu s dr.Čechurou. Pokud jde o přílohu Myslivecké zábavy, přimlouval bych se za to, vyprovokovat - v tom nejlepším slova smyslu - kamarády myslivce k psaní svých zážitků ať už veselých, nebo i těch opačných a ty, které by se nevešly do časopisu, dát do mysliveckého kalendáře. Mám několik mysliveckých přátel, kteří přestali před 10 - 15 lety časopis odebírat a přetrhli tak nit, která se dnes, i při jeho značně zlepšené úrovni, špatně navazuje. Myslím si, že dobře vedená příloha Myslivecké zábavy by některé z nich mohla přitáhnout zpět. Jedná se zpravidla o starší myslivce, kterým se tohle čtení líbí.

ad 3)
Myslivost odebírají především lidé z myslivecké praxe, proto by mohla ve větší míře publikovat názory a zkušenosti "starých fořtů", např. z vábení, lovu zvěře na újedi, zkušenosti s dohledáváním, podporou populace koroptve, bažanta i zajíce, s vysazováním holin a holých mezí a jejich udržením, varovné zkušenosti kolem škod a doporučené postupy při jejich řešení. Také se přimlouvám za to, aby zvláště na titulních stránkách časopisu a kalendářů byly velmi stručné popisy obrázků - alespoň název, nebo i pohlaví a věk zvířete. Tyto materiály jsou mnohdy používány do mysliveckých vývěsních skříněk a veřejnost se o ně zajímá. Myslím si, že je i nadále potřeba v rozumné míře držet publikace vysloveně vědeckých pojednání. Pro ty je především místo ve specializovaných odborných časopisech.

Marek Storzer, student, Fulnek


Mohla by být v každém čísle příloha Lovecký pes a na titulu vždy fotka určitého psa a uvnitř článek o tomto plemeni.

Manfred Dorna, truhlář, Opava


S úrovní časopisu jsem spokojen, jen vystřihovací kupony soutěže by měly být vložené nebo nalepené, aby se přio vystřihování nepoškodil text článku na protistraně.

Karel Voves, řidič, Dolní Skalná


Vůbec nechápu, proč mám v časopise číst vědecká pojednání odborníků, kteří kolikrát formulují věty tak, že tomu snad ani oni samotní nerozumí! Pište hezky česky a hlavně srozumitelně pro nás řadové myslivce, dávejte více krásných loveckých příběhů a zážitků, třeba i vzpomínky na doby dřívější. Vždyť právě ve starších příbězích lze nalézt mnoho poučení.

Květoslav Fojtek, lesník v důchodu, Skorošice


S úrovní časopisu jsem velmi spokojen, již 40 let jsem vděčným a věrným odběratelem. Odbornými publikacemi článků je časopis dobrým rádcem a oporou myslivců již úctyhodných 80 let.

Karel Hlobil, zemědělský technik v důchodu, Veselíčko


V časopisu Myslivost si přeji více chovatelsko-odborných článků s biologickým aspektem k chovu zvěře včetně genetických vlastností a mutací vloh. Přeji si též méně reklam nesouvisejících s činností myslivecké praxe.

Mgr. Zdeněk Tichý, státní zaměstananec, Bučovice


Do časopisu si přeji zařazovat více loveckých povídek a pojednání o zbraních a střelivu

Antonín Mokrý, lesník, Kadluby


Vím, že je pro vydávání časopisu asi nezbytné zařazovat reklamu, samotného mě mrzí, že není více místa třeba na zajímavé příběhy. Ale zase na druhou stranu se mi už mnohokrát stalo, že jsem v reklamách našel nové typy zbraní a pomůcek nebo i získal informace, o kterých jsem do té doby nevěděl. Takže nakonec uznávám, že i reklama je potřebná a slouží čtenářům. Vždyť kdyby se reklama firmám nevyplatila, jistě by v časopise neinzerovaly.

Milan Kundrát, elektrotechnik, Okrouhlo


Odborný časopis by měl napomáhat k zvyšování myslivecké odbornosti, proto by měly své místo najít příspěvky o nejnovějších výsledcích výzkumu a nových trendech v chovu zvěře, výživě, ochraně přírody a též o nových zbraních, střeliva a optiky. Dost už bylo bezduchých loveckých příběhů typu seděl jsem - viděl jsem - střelil jsem. Dávejte také více vědomostních soutěží, kvízů a testů, jen ať se snaží čtenáři zkontrolovat svoje už mnohdy letité znalosti.

Roman Posmyk, zahradník, Volevnice


V časopisu Myslivost si vždycky něco zajímavého najdu, některá čísla se mi líbí více, některá méně, je ale asi těžké udržet časopis dlouhodobě na vysoké úrovni a vyhovět všem čtenářům. Redakci patří můj dík za to, že začaly vycházet přílohy Myslivecké zábavy a Lovecký pes, měla by ještě začít vycházet příloha o loveckých zbraních. Jsem taky rád, že dostávám tyto přílohy navíc jako předplatitel, nechápu ty, kteří si musí chodit kupovat Myslivost ke stánku, zaplatí víc za každé číslo a ještě tam přílohy nemají. Já si v klidu časopis předplatím a komplet vše dostanu až domů do schránky poštou. Vydržte a zachovejte tento systém i do budoucna, předplatné si určitě zase zaplatím, dělám to takto už sedm let!Zpracování dat...