ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Slavnostní zasedání k 80 výročí založení jednotné myslivecké organizace

Slavnostní zasedání k 80 výročí založení jednotné myslivecké organizace
V aule Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se dne 25.4. konalo slavnostní zasedání. Kromě zástupců okresních mysliveckých spolků, myslivecké a dozorčí rady se jednání zúčastnilo mnoho významných hostů, ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas, náměstci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, poslanci a poslankyně Parlamentu ČR a Senátu, rektor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, funkcionáři Řásu sv. Huberta, Safari clubu, Asociace profesionálních myslivců, Českého rybářského svazu a Českého svazu včelařů, zástupci Lesů České republiky, s.p., Vojenských lesů a statků, představitelé výrobců zbraní a střeliva a firem spolupracujících s ČMMJ, členové Klubu fotografů, Klubu sokolníků, Klubu trubačů a Videoklubu ČMMJ. Mezi váženými pozvanými hosty byli i zasloužilí funkcionáři ČMMJ, nositelé nejvyšších mysliveckých vyznamenání, Čestného mysliveckého řádu a Uměleckých cen ČMMJ.


Ze zahraničních hostů se zasedání zúčastnili generální ředitel CIC Kai-Uwe Wollscheid, člen direktoria FACE Peter Lebersorger, předseda Komise pro hodnocení trofejí CIC Michel Nolens, delegace Bulharského mysliveckého svazu vedená prezidentem Christo Michailovem, Maďarského myslivecké svazu vedenou generálním tajemníkem Jánosem Pechtolem, Polského mysliveckého svazu vedenou víceprezidentem Boguslawem Fruzinskim, Rumunského mysliveckého a rybářského svazu vedenou Gheorghe Coltem, Slovenského poľovníckeho zvazu vedenou prezidentem Mariánem Lipkou, Srbského mysliveckého svazu vedenou prezidentem Zoranem Živojinovičem. Z projevů jsme vybrali nejpodstatnější myšlenky.

Kai-Uwe Wollscheid:


Ohlédnutí za 80 lety ČMMJ by vydalo na velkou a výpravnou knihu. Otevřeme-li dnes noviny, najdeme tam celou řadu věcí, které lidi rozdělují.Ale právě myslivost, péče o zvěř a přírodu je to, co lidi v celé Evropě spojuje. Myslivci se přitom spojovali mnohem dříve, než přišlo dnes moderní sjednocování Evropy. Důležité je též to, že myslivci jsou zvyklí uvažovat v jiných časových horizontech, protože výsledky v chovu zvěře se projevují až po řadě let péče. A tyto myšlenky měli jistě i naši předci, když zakládali CIC. A je mi velkou ctí, že mohu dnes popřát ČMMJ, která patřila k zakládajícím členům.

Peter Lebersorger:


Myslivost je stejně stará jako lidstvo a v každé zemi se vyvinula jedinečná a nesrovnatelná myslivecká tradice. Myslivci v rámci Evropy se mohou lišit svým oblečením, používanými zbraněmi nebo jinými plemeny loveckých psů, ale spojuje je to, že všichni dlouhodobě využívají přírodu, chovají a loví určité druhy zvěře . Přitom se umí dorozumět, aniž by mluvili jednou řečí. Kdo má to štěstí zažít tento pocit sounáležitosti, ten teprve pochopí pojem společná myslivost. Pod hlavičkou FACE se spojilo 29 evropských mysliveckých svazů, z toho 15 ze zemí EU a 14 ze zemí Evropské rady. Cílem všech je společné usilí za udržení životního prostoru druhů zvěře a aby se podařilo ukotvit myslivost ve společenském prostředí tak, aby byla myslivost v široké veřejnosti uznávána a aby byla považována za účelnou a užitečnou. Tedy myslivost ku prospěchu přírody a nikoliv na její úkor. To, že ČMMJ do FACE vstoupila již před několika lety znamená, že je již vlastně několik let v Evropské unii.

Pro myslivce je snadné líčit jinému myslivci, co krásného zažil v přírodě, o mnoho těžší je toto vysvětlit nemyslivci tak, aby to správně pochopil. Nám evropským myslivcům se musí společnými silami povést převedení krásného světa pocitů a zážitků do suchého světa dat a čísel. Pokud by se nám to nepovedlo, pak by byl lidem bližší zvuk počítače než bekání srnce a rozeznávání značek aut přednější než rozeznávání druhů zvěře. Myslivecké tradice a historii musíme obhájit v rámci trvalého využívání přírodních zdrojů v celé Evropě.

Christo Michailov:


Všichni bulharští myslivci si váží práce, kterou ČMMJ odvedla v rámci Evropy za uplynulých 80 let. Těší nás, že spolupráce kontrakty mezi českými a bulharskými myslivci jsou dlouholeté a významné a je jen dobře, že v rámci spojující se Evropy se dále zlepšují a prohlubují.

János Pechtol:


Všechny státy bývalého východního bloku prošly za posledních deset let významnýmui změnami. Sílí všude protimyslivecké snahy zelených, přitom my myslivci chceme být i nadále dobrými a dlouhodobými hospodáři s přírodními zdroji. Jlikož problémy neznají hranic, je před námi úkol ještě větší spolupráce a koordinace při obhajobě našich společných zájmů. A právě proto mě těší, že mohu popřát hodně zdaru ČMMJ, se kterou budeme naše společné zájmy koordinovat a obhajovat v rámci celého středoevropského společenství.

Boguslaw Fruzinski:


Vztahy a spolupráce mezi českými a polskými myslivci je opravdu dlouhodobá a prospěšná. pojí nás mnoho společných tradic a mnohokrát jsme se setkali při různých mysliveckýc a společenských akcích. Proto je dnešní podpis dohody o spolupráci jen písemným utvrzením toho, co již dlouhá léta mezi myslivci obou sousedících států funguje.

Gheorghe Colt:


Dovolím si tvrdit, že oslavy českých myslivců jsou zároveň oslavou všech myslivců v Evropě. A to proto, protože se dnes na myslivce v celé Evropě můžeme podívat jako na jednu velkou rodinu zastřešenou CIC a FACE a hlavně společnou vírou a myšlenkami, které nás spojují. Česká myslivost by mohla sloužit jako model pro celý svět. Předávání myšlenek a poznatků nás všechny nejen spojuje, ale i posiluje. Ale pouze moudrá společná politika umožňuje splnění role jednotlivých mysliveckých svazů v rámci spojené Evropy.

Marián Lipka:


Když je oslava ve velké rodině, všichni se moc těší. I my se těšíme velmi mnoho, protože máme společné kořeny, máme společné otce a zakladatele. A jsem přesvědčen, že budeme mít i společné pokračovatele a následovníky. Vždyť první slovenskou mysliveckou organizaci zakládal generál Červíček - rodák z Náchodska. A tato organizace byla jednou z pěti zakládajících organizací Československé myslivecké jednoty v roce 1923. Čeští i slovenští myslivci měli takové ambice, že velkou a rozhodující měrou přispěli ke vzniku CIC a tím ke sjednocení evropské i světové myslivosti. Ale i v současné době před námi stojí neméně důležité úkoly. Máme společné úlohy při vstupu do jednotné Evropy, myslím, že jsme schopni přinést do evropských struktur trochu svěžího vánku, musíme přesvědčit všechny, že se z myslivce - lovce stal již dávno myslivec - hospodář a ochránce přírody. A právě proto přejeme, aby ČMMJ byla ještě dlouho mladou a úspěšně se rozvíjející organizací a abychom se mohli společně radovat ze společných úspěchů. Přejme si, abychom našim následovníkům mohli předat přírodu v neméně tak dobrém stavu, jako jsme ji přebírali my.

Michel Nolens - Belgie, předseda Komise pro hodnocení trofejí CIC:


Společná Evropa se musí budovat na základě odpovědnosti a sounáležitosti. Proto mě těší, že se na oslavy 80 let ČMMJ sjelo tolik zahraničních delegací a vyjadřují svojí přítomností právě onu sounáležitost a spojitost. A už se moc těším, až přivítáme vaše země ve společné Evropě. Z hlediska mysliveckého již ve společné Evropě jste, vždy mě velmi těšila spolupráce s vašimi mysliveckými odborníky. Hodnocení trofejí je důležitým kritériem pro hodnocení úrovně a kvality chovu zvěře. Dovoluji si vám všem předat jako dárek výtisky knihy nejsilnější světové trofeje, kterou jsem uspořádal společně s prof. Hromasem.

RNDr. Josef Štych - velmistr Řádu sv. Huberta:


Řád sv. Huberta od svého znovuobnovení od roku 1978 a zlegalizování od roku 1992 velmi úzce spolupracuje s ČMMJ, už jenom tím, že všichni členové Řádu jsou zároveň členy ČMMJ. jsme na tuto spolupráci hrdi, protože společně usilujeme o obnovení dobrých tradic, morálky, etiky a všeho toho dobrého, co by mělo myslivce spojovat.Zpracování dat...