Časopis Myslivost

ASAT - Již 10 let činnosti

KAS
ASAT - Již 10 let činnosti
Čas utíká neuvěřitelně rychle a už asi jen málo čtenářů si vzpomene, že jsme kdysi v časopisu Myslivost představovali vznik nové organizace pro zájemce o brokovou střelbu. V letošním roce dovrší Asociace střelců na asfaltové terče jubilejních 10 let od svého vzniku. O nich a o plánech do budoucnosti jsem si povídal s presidentem ASAT Ing. Antonínem Walterem a s Ing. Miroslavem Jankovským, viceprezidentem ASAT a též ředitelem LZ Konopiště.


Jak byste pánové stručně popsali to, co vidíte, když se, obrazně řečeno, ohlédnete na těch neuvěřitelně rychle uplynulých 10 let? Našla nová organizace očekávaný ohlas mezi brokovými střelci?

A.W.
Tak jako každá nová organizace tedy i ASAT nejprve přilákal do svých řad řadu střelců, kteří od ní očekávali více, než mohla kdy nabídnout. V prvních letech činnosti to znamenalo větší počet členů, někteří z nich však poté z různých důvodů o členství ztráceli zájem. Počet členů se poté snižoval, až minima dosáhl v období roku 1996. Od té doby se opět zájem o členství zvyšuje.

Na kolísání členské základny mělo vliv několik faktorů. V prvé řadě to byla výše členských příspěvků, které se po počátečních 150 Kč vyšplhaly až na 1000 Kč. V současnosti se ustálily na pěti stokorunách, což zajišťuje dostatek financí pro krytí příspěvku pro mezinárodní federaci FITASC i pro krytí běžných výdajů Asociace - tedy provozní výdaje, medaile, poháry. Od letošního roku jsme rovněž schopni přispívat nejlepším střelců na některé starty v zahraničí.

Dalším problémem, který měl zpočátku vliv na počet členů, byl fakt že u nás neexistovala střelnice pro Lovecký parkúr, která by měla alespoň evropskou úroveň. Uspořádali jsme sice v roce 1996 VC Prahy v Konopišťském parku, zůstalo však jen u jediného pokusu. Až výstavba střelnice Vráž, která funguje od roku 1998, o kterou se zasloužili zejména pracovníci LZ Konopiště za vedení Ing. Jankovského a podpory Lesů ČR, s.p. přinesla zásadní obrat.

Alfou a omegou činnosti bude jistě množství a atraktivnost pořádaných akcí. O řadě z nich jsme v myslivosti informovali, můžete ale přece jen uvést stručný přehled, jaké akce jste v průběhu uplynulých let pořádali?

M.J.
Kromě již zmiňované VC Prahy v loveckém parkúru pořádala Asociace každoročně Český pohár v obou hlavních disciplinách - tj. lovecký parkúr a univerzální trap. Součástí tohoto poháru je i Mistrovství republiky, které se v obou disciplinách koná každoročně. V loveckém parkúru jsme pak po vybudování již zmíněné střelnice Vráž uspořádali v letech 2000, 2001 a 2002 Velkou cenu Prahy v loveckém parkúru, v posledních dvou letech závod probíhal zároveň jako GP FITASC vždy za mezinárodní účasti. V loňském roce se jí zúčastnilo více než 220 střelců. Dále se nám daří školení vlastních rozhodčích zejména pro lovecký parkúr, první z rozhodčích h již v roce 2001 získali mezinárodní licenci FITASC.

Jakých závodů v zahraničí se střelci ASAT zúčastnili?

A.W.
Od našeho prvního vystoupení na ME v Univerzálním trapu v roce 1994 ve Villeneuve sur Lot ve Francii se naši střelci každoročně pravidelně zúčastňují ME a MS jak v univerzálním trapu, tak i v loveckém parkúru. Rovněž tak cestují i na některé GP FITASC v zahraničí a to také v obou disciplinách. A naše největší sportovní úspěchy? Chronologicky to jsou: ME UT 1996 Bologna - stříbro senioři J. Paroubek, 6. místo senioři J. Hojný, bronz družstva senioři J. Paroubek, J. Hojný, P. Činčera, ME UT 1998 Nancy - stříbro senioři J. Paroubek, MS UT 2002 Řím - zlato super veteráni J. Dobeš, ME UT 2002 Kypr - stříbro super veteráni J. Dobeš

To jsou umístění jistě úctyhodná, ale vím, že střelci ASAT soutěžili na mnohých dalších a docela exotických místech. Kde například byli nejdále nebo která zajímavá místa závodů můžete uvést?

A.W.
Bylo to například Sun City v Jižní Africe, Mataura na Novém Zélandě a v letošním roce nás čeká MS ve státě Kansas v USA.

Zatím byly jmenovány pouze dvě střelecké disciplíny - lovecký parkúr a univerzální trap. Jak je to s jinými disciplinami v rámci ASAT?

M.J.
Již od r. 1998 pořádá ASAT závody v compak parkúru, což je disciplina podobná loveckému parkúru, dá se však uspořádat i na standardním střelišti loveckého kola nebo baterie, doplní-li se dalšími vrhačkami. Letošního prvního závodu v této disciplině na střelnici Vráž se zúčastnilo 100 střelců.

A kde by zájemce našel pravidla a další podrobnosti o této disciplíně?

A.W.
V této disciplině můžeme zájemcům z ostatních střelnic nabídnout know-how - jak střeliště postavit, jaké terče zvolit. Pravidla jsou volně k dispozici na našich webových stránkách na adrese www.parcour.cz.

Zatím jsme se ohlíželi do minulosti, jakou přítomností žije ASAT dnes, co připravuje pro letošní rok?

M.J.
Vrcholnou akcí v roce 2003 je pro nás bezesporu Mistrovství Evropy v loveckém parkúru, které pořádáme na střelnici LZ Konopiště - Vráž ve dnech 29.5. - 1.6.2003. O organizační náročnosti svědčí jediný fakt. Ke dnešnímu dni je 612 přihlášených střelců a nejsme již schopni další přihlášky přijímat. Střelci se k nám sjedou z 25 zemí světa, nejvíce jich přijede z Velké Britanie. Další velké delegace přijedou z Ruska, Francie, Německa a Rakouska. Našich střelců je přihlášeno asi 70, a to ve všech věkových kategoriích včetně žen. Zahajovací ceremoniál proběhne na zámku Konopiště ve středu 28.5. a od čtvrtka bude probíhat vlastní závod na 20 střelištích. Závod je vypsán na 200 terčů, takže každý střelec bude denně střílet 50 terčů. Rozhodovat bude 30 rozhodčích z 8 zemí.

Taková obrovská akce se jistě neobešla a neobejde bez přízně sponzorů, určitě se nemýlím, že jistě i ceny budou muset odpovídat významu akce?

A.W.
Mistrovství Evropy se nám samozřejmě podařilo zajistit i po sponzorské stránce - hlavní cenou bude automobil Renault Megane, dále sportovní zbraně Browning a další ceny. Chtěl bych jmenovat i další hlavní sponzory, bez kterých se opravdu taková velká soutěž neobejde - Sellier Bellot, Laporte, Krieghoff a jako hlavního sponzora bych rád uvedl firmu Stora Enso Timber.

Jistě ale také v roce 2003 poběží řekněme už tradiční akce?

A.W.
Ale bezesporu, kvůli jedné velké akci se přece nezastaví jiné. Samozřejmě letos proběhnou soutěže Českého poháru v obou disciplinách a rovněž Mistrovství republiky. A naši střelci opět vyrazí do zahraničí - ti co střílí univerzální trap do Francie a Španělska, MS v loveckém parkúru je pořádáno, jak již bylo řečeno, ve Spojených státech.

Vidím že vás oba čeká práce a povinností dost a dost. Na závěr mi prosím zkuste stručně říci, co si pro ASAT do budoucnosti nejvíce přejete?

A.W. a M.J.
Zcela jednoznačně je to kromě úspěchu ME vznik další parkúrové střelnice u nás a to i třeba jen v menším měřítku než ta na Vráži. Ohromně by to prospělo. Některé náznaky již máme. Dále bychom si přáli o něco větší členskou základnu a zejména to, aby ASAT i nadále pořádala pro své členy i nečleny takové akce, kterých se vždy rádi zúčastní v co nejhojnějším počtu. Spokojenost a zájem střelců je pro nás největší odměnou.

Děkuji za rozhovor a jistě i za čtenáře Myslivosti přeji závodní a organizační úspěch nejen při nadcházejícím ME v Loveckém parkúru
Zpracování dat...