Časopis Myslivost

Novinky na trhu loveckých kulových nábojů

Dr.Ing.Jiří Hanák
Novinky na trhu loveckých kulových nábojů
Významní světoví výrobci střeliva ve snaze nabídnout uživatelům dokonalejší náboj s lepšími uživatelskými hodnotami a ve snaze získat větší segment trhu uvádí téměř kontinuálně nové ráže. V posledních 10 letech bylo uvedeno na trh několik takových nábojů.
Počátkem 90.let.20.století byly uváděny nové ráže převážně evropskými výrobci. Jsou to náboje jako např. 6,5 x 65 RWS, 30 R Blaser nebo 9,5 x 66 Super Express vom Hofe, které jsou charakteristické vysokou rychlostí střely (900 až 1000m) nebo vyšší hmotností střely jako např. 45 Blaser určený speciálně k lovu černé zvěře a další.

První z nábojů vychází vstříc milovníkům lehčích zbraní a menších ráží, ale tak, aby byl zabezpečen dostatečný výkon na myslivecko-etické úrovni pro lov veškeré evropské zvěře. Index TKO = 45 je ještě na spolehlivé hranici k lovu zvěře černé i jelení. ONV = 200 m umožňuje lov i na větší vzdálenosti.

Náboj 30 R Blaser (7,62 x 68R) vyplnil mezeru doposud chybějícího moderního náboje se střelou o průměru 7,62 mm pro zbraně s lůžkovým závěrem. Náboj byl uveden na trh teprve v roce 1991, ale našel tak rychle oblibu, že jej dnes komorují do svých zbraní všichni němečtí a rakouští výrobci zlamovacích zbraní. Náboj má vysoký výkon s dostatečným přebytkem i pro lov vyspělé zvěře jelení a černé a to i na větší vzdálenosti se spolehlivou ranivostí. TKO = 72 a ONV 190 m. Jedná se pravděpodobně o nejperspektivnější náboj do zlamovacích zbraní. Náboj střední kategorie velmi universálního použití určený k lovu menší, střední i velké evropské zvěře.

Náboj 9,5 x 66 Super Express vom Hofe je zcela nový náboj firmy RWS, který začala uvádět do svých zbraní německá firma Heym. Náboj má universální použití i k lovu velmi vitální zvěře. V evropských podmínkách je vhodný zejména k lovu zvěře jelení a černé a pro zahraniční lovy i nebezpečné africké zvěře. Svými vlastnostmi předčí i velmi oblíbený anglický náboj 375 Holland a Holland.

Náboj 45 Blaser (11,7 x 55) byl vyvinut speciálně k lovu černé zvěře s důsledným respektem podmínek, za kterých je černá zvěř lovena. To znamená většinou na kratší případně průměrné vzdálenosti (ONV cca 130 m), často na zvěř v pohybu na naháňkách a přírodních podmínkách, kde mohou být očekávány drobné překážky (tráva, větve), ke kterým je střela minimálně citlivá.Relativně pomalá střela (Vo 620 m/s) o vysoké hmotnosti (22,7 g) uděluje náboji velmi vysokou ranivost zejména v okamžitých účincích (TKO 125). Náboj byl uveden teprve v letošním roce, ale domnívám se, že má, vzhledem k nárůstu rozšíření černé zvěře, velkou perspektivu.

Ani americký kontinent nezůstal pozadu v uvádění nových nábojů. V posledních dvou letech postupně uvedl muniční výrobce Winchester na trh novou řadu nábojů SHORT MAGNUM (krátký magnum) označovanou zkratkou WSM (Winchester Short Magnum). Spolu s uvedením nových nábojů se začaly nové ráže komorovat do zbraní Winchester, Browning a dalších výrobců a nabízeny jako horké novinky. Náboje řady WSM jsou charakteristické kratší nábojnicí o cca 13 mm oproti svým běžným vzorům. Pro umístění dostatečného množství prachu jsou nábojnice "tělnatější" s větším průměrem. Oproti běžným nábojům magnum, kde se u nábojnic používá nejčastěji opěrný nákružek jsou nábojnice WSM bez nákružku pouze s drážkou. Náboje nové řady tvoří náboj 270 WSM, 7 mm WSM a 300 WSM. Prvním nábojem WSM byl náboj 300 WSM, který byl uveden v roce 2001. Tento náboj získal čestnou cenu Academy of Excellence - Náboj roku udělenou časopisem Shooting Industry. Po tomto náboji následovaly náboje 7 mm WSM a 270 WSM. Náboj 270 WSM získal rovněž cenu časopisu Shooting Industry za rok 2002.

Prioritním motivem pro vývoj nábojů řady WSM bylo zkrácení nábojnice a tím použití kratšího závěru zbraně. Tímto řešením je zbraň lehčí i při získání balistických vlastností běžných nábojů magnum, které vyžadují delší závěr a robustnější, těžší stavbu zbraně.Další výhodou kratší nábojnice je pohotovější a rychlejší přebíjení. Z hlediska balistických vlastností je situace následující. Náboj 270 WSM má poněkud výraznější výkon než původní náboj 270 W. Při laboraci 130 grainové střely má náboj 270 WSM úsťovou rychlost o cca 70 m/s vyšší a úsťovou energii o cca 520 J vyšší než běžný náboj 270 W. Výkonem se náboj 270 WSM vyrovná náboji 270 Weatherby Magnum. Náboj 270 WSM má také plošší dráhu letu střely. ONV kolem 200 m a pokles dráhy střely ve vzdálenosti 270 m (300 yards) cca 42 cm oproti 50 cm poklesu střely náboje 270 W. Náboj 7 mm WSM má oproti náboji 7 mm Remington Magnum o cca 30 m/s vyšší úsťovou rychlost střely a o cca 250 J vyšší úsťovou energii střely. ONV kolem 200 m s poklesem dráhy střely ve vzdálenosti 300 yardů o cca 2 cm menším než střely náboje 7 mm Rem Mag. Náboj 300 WSM má srovnatelné balistické parametry jako náboj 300 W Mag. K nábojům WSM přistoupil další náboj 243 WSSM (Winchester Super Short Magnum), který má ještě kratší nábojnici než náboje WSM. Tento náboj má, při použití střely o hmotnosti 95 grains - cca 6,0 g, úsťovou energii cca 3052 J při úsťové rychlost 988 m/s. ONV 220 m s poklesem dráhy střely ve vzdálenosti 300 yds pouhých cca 13 cm. Tento náboj je velmi vhodný k lovu menší zvěře na velmi velké vzdálenosti.

Uvádění nábojů řady WSM na trh je doprovázeno velkou podporou reklamy. Firmy Winchester a Browning nabízí své zbraně přednostně s komorami na nové náboje. Z masivní podpory prodeje zbraní na nové náboje je zřejmý i komerční záměr v zadání vývoje nových nábojů ve snaze získat větší segment trhu upoutáním pozornosti potencionálních kupců zbraní.

Skutečné uplatnění, širší rozšíření a získání obliby nábojů WSM u lovců ukáže až čas a praktické zkušenosti s jejich používáním. Je faktem, že náboje WSM mají jen mírně lepší vlastnosti než jejich běžné vzory a je otázkou jak dalece toto malé zlepšení bude motivovat lovce k pořizování zbraní na nové náboje oproti nábojům osvědčených generacemi uživatelů.

Osobně se domnívám, že nové americké náboje zatím nevytlačí ani výrazně neohrozí oblibu běžných nábojů včetně nábojů magnum.

Poznámka redakce: Vzhledem k poměrně velikému zájmu o dotazy adresované na internetovou Poradnu loveckého střelectví nabízí Ing. Hanák pro všechny OMS možnost uskutečnit přednášku o současných trendech na trhu loveckých zbraní a střeliva v termínu dle dohody. Přednáška zdarma, pouze za úhradu cestovného.
Zpracování dat...