Časopis Myslivost

Prohlášení k lovu šelem

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. - předseda ČMMJ
Prohlášení k lovu šelem
Českomoravská myslivecká jednota se ve smyslu Stanov ČMMJ zasazuje o ochranu a zachování ohrožených druhů velkých šelem jako nedílné součásti přírody a krajiny České republiky.
Myslivecká rada ČMMJ se na svých zasedáních opakovaně zabývala problematikou ilegálního odlovu rysa ostrovida v ČR.

Přesto, že ani v jednom případě nebyla prokázána přímá vina, je zde možné podezření i na členy ČMMJ, což by mohlo vést k celkovému pošpinění dobrého jména ČMMJ.

Myslivecká rada ČMMJ po projednání na svém zasedání dne 28.3. odsoudila a distancovala se od ilegálního lovu rysa ostrovida a všech velkých šelem v ČR a přijala usnesení, že každý takovýto čin je hrubým porušením platných zákonů o myslivosti a o ochraně přírody a že se jedná o trestný čin pytláctví. MR ČMMJ konstatovala, že bude-li prokázán takovýto čin členovi ČMMJ, bude tento vyloučen z řad ČMMJ.Zpracování dat...