Časopis Myslivost

Zkušenost s přikrmováním bažantů

Ing. Antonín Machálek, CSc
Zkušenost s přikrmováním bažantů
I když je přikrmování bažantů v tomto mysliveckém roku již minulostí a myslivci se zaměřují na provádějí dezinfekce krmných zařízení, rád bych se podělil se zkušeností s přikrmováním bažantů v letošní zimě.
Každý myslivec dobře ví, že jedním z hlavních faktorů dobrých stavů bažantů je přezimování bez velkých ztrát. Proto se v mysliveckých sdruženích v zimním období věnuje velká pozornost intenzivnímu zakrmování. V našem sdružení se prakticky do každého zásypu týdně dodá okolo 10 kg zrní. Pokud je v honitbě hodně bažantů, je tomu potřeba přizpůsobit i počet zásypů. Zřízení zásypu je však poměrně náročná záležitost a na zrní chodí myši z celého okolí. Proto jsem se zamýšlel, jak tuto situaci řešit. Zkoušel jsem různá krmítka, ale nakonec se osvědčilo velmi jednoduché řešení, které vám chci doporučit.

Samokrmítko si každý může velmi snadno a zadarmo vyrobit. Princip je patrně všem zřejmý při pohledu na obrázek. Stačí si pořídit nejlépe 2,5 litrovou bílou PET láhev, kterých jsou v domácnostech tucty a správně by měly skončit v tříděném odpadu. Ve stěně v blízkosti dna je pouze nutné vyříznout 3 až 4 otvory o průměru asi 10 mm a samokrmítko je hotovo. Průměr otvorů je nutno přizpůsobit použitému druhu zrní. Jde o to, aby po naplnění láhve zrno samovolně nevypadávalo, ale při ťuknutí do láhve vypadlo jen pár zrnek. Pak už jenom stačí láhev naplnit zrním, uzavřít a za hrdlo zavěsit na nějakou větev v houští do závětří na místě kam chodí bažanti ve výšce dna asi 25-35 cm nad zemí. Pod láhev je nutné napoprvé nasypat trochu zrní, aby si toho bažanti všimli. Sám jsem si samokrmítko otestoval na zahradě, kam každou zimu chodí několik bažantů. V okolí krmítka jsem rozházel trochu zrní abych bažanty ke krmítku přilákal a aby se láhve nebáli. Hned druhý den ráno jsem viděl jednoho bažanta, který si klidně bral zrní. Když všechno ze zemi posbíral klovnul do láhve a pokračoval v krmení. Druhý den už byli u lahve 3 bažanti. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se chovají u samokrmítka. Původně jsem si myslel, že budou z lahve dobývat zrní společně. Byl jsem ale překvapen, když bažant, který přiběhl k lahvi jako první nepustil zbývající bažanty k lahvi dokud se nenasytil. Potom spokojeně "odkráčel" a dal možnost dalšímu. Při pozorování jsem měl docela dobrý pocit. Láhev tito tři bažanti vyprázdnili za 5 dnů.

Výhody tohoto samokrmítka jsou zejména: nulové náklady na pořízení, krmí se pouze bažanti, nedochází k znehodnocování krmiva, umístění samokrmítka i v místech, kde není možné mít zásyp, bažanti se nesoustřeďují jen v místech zásypů a jsou rozptýleni po celé honitbě, takže je menší nebezpečí šíření nákaz, je přesná kontrola příjmu zrní bažanty.

Po ukončení období krmení by měly lahve skončit v tříděném odpadu. Pro další zimu by neměl být problém samokrmítka připravit nová. Nápad můžete s úspěchem využít i pro domácí drůbež.Zpracování dat...