Časopis Myslivost

Bělení lebek novou technologií

Milan CIHELKA
Bělení lebek novou technologií
O úpravě trofejových lebek se pochopitelně učil každý adept myslivosti. Postup je poměrně jednoduchý kost se musí uvařit, obrat a peroxidem vodíku vybělit. V praxi, a hlavně po nějaké době, kdy trofej visí na zdi se ukáže, že to zas tak úplně jednoduché není. - V těchto postupech a návodech přetrvává množství věcí překonaných, které už vůbec ztrácejí smysl. Uvedu krátce - klasické dogma je vložit například lebku srnce do mraveniště. Mravenci měkké tkáně oberou - to je sice pravda, ale neoberou dokonale, a kyselina mravenčí naruší povrch kosti, často i paroží, nehledě na to, že proces v mraveništi trvá řádově měsíce. Výsledek je žalostný.
Při bělení lebky si musíme stanovit priority: trvale vybělená kost s původní barvou paroží, nepodléhající tvorbě různých zažluklých skvrn, pachová a toxická nezávadnost v obydlí spojená s neatraktivností pro hmyz (moli, kožojedi, atd.), ale pochopitelně také jednoduše aplikovatelné postupy "výrobky" takovéto upravené trofeje.

Každý kdo obíral pomocí pinzety nebo peánu lebku ze staršího srnce ví, že, když se to má udělat pořádně, že je to velice časově náročná záležitost. Lebka se nesmí převařit, ale naopak, čím více uvařená, tím se tkáně lépe obírají. Moderní kostrování už využívá metody chemického odbourávání tkání spojeného s odmašťováním. Jsou to dokonalé metody, osobně je doporučuji při zpracování jakékoliv lebky. Pokusím se postup vysvětlit. Základem je pochopitelně lebku stáhnout z kůže, namočit na 24 hod. do studené vody, aby se odkrevnila. Omotat např. fáčem spodek paroží a pouze lehce uvařit. Nemusí se úplně jako při klasickém postupu, stačí vyndat z nádoby jakmile začne vazivová tkáň na kosti trochu denaturovat. V této fázi se lebka jen nahrubo obere, teprve teď vyndat mozek a oči. Po osušení se v horkém namíchaném roztoku zbytky tkání, vazy, šlachy, atd. rozpustí a sejmou pomocí např. zubního kartáčku. Časově pracné obírání tak odpadá. To se ocení zejména, když se provádí kostrování třeba šesti trofejových lebek najednou. Existuje spousta chemikálii a návodů jak si kostrování ulehčit. Od biologicky prováděných v hermeticky uzavřených nádobách - vůbec pro běžného myslivce nedoporučují - přes "ostré" chemikálie, kterými je možné tkáně odbourat řádově v minutách. Pro širší mysliveckou veřejnost je nelze použít. Při náhodném potřísnění pokožky, nebo zasažení oka a při likvidaci způsobují veliké problémy. Je nevhodné v tomto experimentovat. Dnes už najíždíme na normy EU a s veškerými chemikáliemi se musí šetrněji zacházet, ať už z hlediska bezpečnosti práce, tak i co se týká skladování a odpadu. Namátkově - např. i dříve prodejný peroxid vodíku 38% má dnes tzv. R-věty a S-věty, kde se popisuje jak způsob ochrany, tak i skladování a likvidace a ve volném prodeji už není. Tím jsem chtěl jenom naznačit změny v získávání většiny chemikálií a zacházení s nimi. Výše popisovaný postup kostrování se dá naprosto přesně aplikovat. V prodeji jsou tzv. bělící soupravy s technologickými přípravky a návodem jak postupovat a hlavně tyto receptury jsou ověřené v praxi, minimálně 15 let. Byly vyvinuty tak, aby splňovaly ochranu zdraví, nenáročnost práce i likvidovatelnost odpadu. Domnívám se, že je to významný krok pro mysliveckou veřejnost. Poprvé tyto bělící soupravy byly uvedeny na trh na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad Labem Je špatné, když vidíme trofej např. kapitálního srnce, který sice je nádherný, ale znehodnocený špatně odmaštěnou lebkou. Zpravidla nikoliv špatně vybělenou, ale špatně odmaštěnou, protože zažloutlé a zašedlé skvrny na čelních kostech a následné znečištění vytváří nedokonale odstraněný tuk. Nejenom z úcty ke zvěři, ale i pro snižující se stavy trofejové zvěře a zvyšování finanční náročnosti spojené se zkracováním volného času se domnívám, že je výhodné využívat i v myslivosti nové technologie.

Vlastní bělení odmaštěné lebky touto soupravou se nemusí už provádět čtyřicetiprocentním peroxidem vodíku, ale bohatě stačí desetiprocentní roztok. Čím vyšší koncentrace peroxidu, tím nikoliv bělejší lebka, ale možnost narušení kosti. Je sice pravda, že peroxid vodíku namíchaný v roztoku také částečně odmašťuje, ale jenom zbytky tuku, vlastní odmaštění se musí provést. Jestliže se neprovede, časem tuk vystoupí a způsobí výše popsané skvrny. Není to sice úplné pravidlo, ale minimálně na 50 % to funguje spolehlivě. A přidávat při varu lebky do vody různé prací prostředky nedoporučuji, protože to není proces plně kontrolovatelný a reprodukovatelný. Na závěr je dobré celou lebku lehce převoskovat a rozleštit.

Tímto způsobem - touto soupravou - se dají spolehlivě restaurovat a vybělit staré zažloutlé trofeje.Zpracování dat...