Časopis Myslivost

Dynamit Nobel

Dr.Ing.Jiří Hanák
Dynamit Nobel
Jedna z nejznámějších a největších muniček na světě, která byla založena Alfredem Nobelem v Hamburgu v roce 1865.
Dnes podnik patří do nadnárodního koncernu RUAG Holding se sídlem ve Švýcarsku. Koncern se zabývá velmi širokým výrobním programem od vrtulníků, obchodních tryskových letadel, přes elektroniku, barvy, chemii až po střelivo.

Továrna na střelivo založená Alfredem Nobelem postupně expandovala a majetkově pohltila další německé výrobce střeliva. V roce 1931 pohltila výrobce kulových nábojů RWS a stejně tak i Rottweil a Genschow Co. (Geco) a další. V majetkovém vlivu koncernu RUAG - Dynamit Nobel je i švédská munička Norma.

V minulosti byl DN vedoucím činitelem ve vývoji nových nábojů z nichž se řada stala nejpoužívanějšími náboji vůbec. Jako jedna z prvních muniček na světě zavedla v roce 1926 neagresivní koroziprostou zápalku atd. S továrnou v minulosti spolupracovalo několik významných osobností v oblasti konstrukce střeliva (W.Brenneke, von Hofe, W.Brenneke a další). Jedním z nábojů vyvinutým W. Brennekem ve spolupráci s firmou Dynamit Nobel je např.i velmi rozšířený a oblíbený náboj 7x64 z roku 1917, kde také W.Brenneke poprvé použil svoji dvojjadernou střelu TIG, která svým řešením nejlépe splňuje protichůdné požadavky kladené na střelu a která svojí konstrukcí výrazně předstihla svoji dobu. Nebo náboj 8x68S, který byl uveden na trh firmu RWS v roce 1936 a vyvinutý ve spolupráci s E.A.von Hofem.

Iniciátorem k uvádění nových nábojů je DN i dnes. Za příklad mohou sloužit nové náboje 6,5x65 RWS nebo 30R Blaser, které rychle získaly poměrně vysokou popularitu pro svoje vynikající balistické vlastnosti.

Náboje se dnes vyrábí v několika samostatných továrnách, které nesou také samostatné názvy výrobků - Rottweil, Geco a RWS.

DN vyrábí více jak 30 ráží kulových loveckých nábojů ve více jak 100 různých laborací za využití různých střel pod značkami RWS a Geco.

Pro spotřebitele je zajímavou skutečností zejména bohatý výběr střel, který jiný výrobce nenabízí. Nabídka firmy jde vstříc poptávce tak, aby si každý lovec mohl vybrat střelu nejlépe vyhovující pro účel konkrétní použití nebo nejúčinnější střelu pro lov konkrétního nebo převažujícího druhu zvěře. Nabídka střel ve výrobním programu RWS obsahuje střely různé konstrukce a různé hmotnosti, takže spotřebitel si může vybrat, u běžných ráží, až z 9 druhů různých střel. Například v nejběžnějších rážích 7x57 R, 7x64, 30 06 Spr. lze vybrat ze 7 laborací různých střel u 308 W potom z úplného sortimentu 9 druhů střel.

Jaké jednotlivé střely jsou v nabídce, jejich vlastnosti a případně použití?


Střela Poloplášťová T Mantel (TM) - jedná se o klasickou střelu biogivání konstrukce s jedním jádrem. Při letu je méně citlivá na vnější vlivy. Střela po zásahu prodělává rychlejší řízený rozklad do hřibovitého tvaru. Je vhodná zejména k naháňkám na černou zvěř.

Střela se skosenou špičkou - Kegelspitz- Geschoss (KS) - střela s proměnnou tloušťkou pláště s jedním jádrem. Mezi dobré vlastnosti střely patří vynikající přesnost a zaručená zbytková hmotnost střely po zásahu nutná k proniknutí oběma polovinami zvěře zpravidla i s průstřelem. Střela prodělává řízený rozklad až po drážku v zadní části střely. Střela je vhodná pro universální použití k lovu menší a střední zvěře zejména srnčí.

TIG
- Torpedo Ideal Geschoss - střela konstrukce W. Brennekeho a první střela s dvojitým jádrem, které zaručuje dobrou ranivost za téměř jakýchkoliv okolností. Měkčí přední část se deformuje do řízeného hřibovitého tvaru, zatímco zadní pevná a tvrdá část zabezpečuje pronikavost. Mezi přednosti střely patří velmi dobrá přesnost, zaručená zbytková hmotnost s vynikající ranivostí způsobující velmi časté zlomení zvěře v ohni nebo jen velmi krátkou vzdálenost odskočení. Zpravidla způsobuje úplný průstřel těla zvěře a vznik střiže. Střela je ideální k lovu střední zvěře a veškeré evropské zvěře.

TUG
- Torpedo Universal Geschoss - obdoba předchozí střely s větším dílem tvrdšího jádra střely s menším rozkladem, který zaručuje hloubkovou pronikavost i u větší, těžší a vitálnější zvěře. Střela je vhodná k universálnímu použití zejména na větší zvěř včetně zvěře tropické.

H Mantel Geschoss
- střela obsahu dvě jádra, kde je přední kryto na špičce měděnou krytkou a zadní je zpevněno vlysem pláště střely. Střela prodělává poměrně malý rozklad, zaručuje vysokou zbytkovou hmotnost a úplný průstřel těla zvěře i při zásahu větší kosti. Střela se vyznačuje vysokým šokovým účinkem a malým poškozením zvěřiny. Je vhodná k lovu těžší a tvrdší zvěře.

DK - Doppel Kern Geschoss
- Střela vlastní konstrukce RWS s dvojitým jádrem, kde zadní tvrdé jádro je převlečeno a zpevněno druhým pláštěm - košilkou. Celek i předním měkkým jádrem je vsunut do hlavního pláště se střižnou hranou. Mezi přednosti střely patří velmi dobrá přesnost, optimální předání energie první polovině těla zvěře, výrazné značení věře po zásahu, velmi časté zlomení zvěře v ohni nebo velmi krátká vzdálenost odskočení zvěře, zaručená zbytková hmotnost zaručující úplný průstřel zvěře, zanechání střiže na nástřelu, malé poškození zvěřiny.Střela je vhodná k lovu vitálnější a tvrdší zvěře.

V Mantel
- celoplášťová střela, která se u menších ráží používá k lovu lišek nebo tetřeva, u větších ráží k lovu těžké tropické zvěře.

MJ - Match Jagd
- jedná se o terčovou výjimečně přesnou střelu nevhodnou k lovu.

FS - Fangschuss - Geschoss
- novinka a specialita firmy RWS. Střela je určena speciálně pro dosled zraněné černé zvěře k zajištění bezpečné dostřelné rány s ohledem na bezpečnpst střelce a psů. Střela zvláštní konstrukce tříštivým efektem předává 100 % své energie tělu zvěře. Tím způsobuje okamžité šokové účinky a zejména zabraňuje úplnému průstřelu těla zvěře, kdy by běžná střela po průchodu těla prasete ohrozila psa nebo i další lovce.

Výběr střel nejen uspokojí i nejnáročnějšího uživatele, ale umožní vybrat střelivo přesně podle převažujícího druhu lovené zvěře nebo podle převažujících podmínek lovu.

Společnost RUAG - Dynamit Nobel je největším evropským výrobcem nábojů a jedním z největších na světě. Z hlediska kvality patří ke světové špičce. Ve vývoji a výrobě nábojů jsou uplatňovány nejmodernější postupy a technologie, které zaručují pro lovce nejlepší výsledek a záruku spolehlivosti úspěšného lovu. Vývojová a zkušební pracoviště jsou vybavena nejmodernějšími přístroji a nejnovější technologií. Výroba probíhá plně automatizovaně s mnoha kontrolními operacemi během výroby střel, nábojnic i jejich kompletace. Střelivo však nepatří k nejlevnějším spíše naopak. Jenže v tomto případě je vyšší cena vyvážena skutečnou kvalitou. Osobně nedoporučuji na střelivu nikdy šetřit, které je šetřením na nepravém místě a vymstí vždy, kdy to čekáme nejméně.

Na druhou stranu, pro méně náročné nebo začínající lovce, je v nabídce výrobního programu i střelivo levnější,. Jedná se o výrobu z dceřinného závodu GECO. Střelivo Geco je jednodušší konstrukce s jednodušší střelou, které však využívá zázemí know how a špičkových technologií RWS. Je cenově velmi dostupné a pro běžné lovecké použití velmi přijatelné kvality.

Test nábojů RWS


Jako novou službu čtenářům přinášíme vlastní test nábojů k objektivnímu posouzení jejich vlastností.

K testu byly použity náboje 308 W se střelou TIG 9,7 g (Vo 870 m/s, Eo 3671 J, ONV 176 m) a 8x57 JRS se střelou TIG 12,8 g (Vo 750 m/s, Eo 3600 J, ONV 155 m). Střelba probíhala ze zbraní ZKK 601 (308W) s aplikovaným úsťovým nástavcem Boss a z kulobroku ZH (8x57 JRS) na vzdálenost 100 m na střelnici v tunelu střelbou do terče z nastřelovací stolice přes optická mířidla (puškohled Artemis Meopta). Dále do nastřelovací želatiny a při lovu srnce a lončáka prasete divokého.

Přesnost střelby měřená vyhodnocením 2R 100 - 5, 10 a 50 ran (vyhodnocený průměr rozptylového obrazce obsahující všechny zásahy):

308 W. -
2R 100 (5) = 2,4 cm, 2R 100 (10) = 4,8 cm, 2R 100 (50) = 9,8 cm

8x57JRS -
2R100(5) = 2,7 cm, 2R 100(10) = 5,7 cm, 2R100 (50) = 11, 7 cm

Z výsledku střelby vyplývá, že se jedná o výjimečně přesné lovecké střelivo s vyváženým výkonem. Během testu se nevyskytly výrazně ulétnuté rány, což svědčí o spolehlivé a přesné technologii laborace.

Při lovu, zejména černé zvěře, se vyskytnou občas překážky v letu střely, z tohoto důvodu byl proveden test citlivosti na vnější vlivy umístěním travní stěny před terč ve vzdálenosti 1 m. Střelba na vzdálenost 60 m, náboj 8 x 57 JRS, 5 ran. Výsledkem bylo zvětšení rozptylového obrazce na 12,2 cm a zvětšení průřezu vstřelu na asi 10 mm, což signalizuje počínající rozklad střely nebo zvětšená destabilizace. Výsledek však je více než uspokojivý a indikuje velmi nízkou citlivost střely na vnější vlivy. V praktických podmínkách lovu by došlo vždy k dobrému zásahu zvěře.

Lov srnce nábojem 308 W, vzdálenost 120 metrů, střelba z posedu, teplota 16 °C. Světelné podmínky dobré, čas 20. 30 hod., hmotnost po vyvržení asi 14 kg.

Zásah střední komora, vstřel s výrazným ostrým okraje po ustřižení střiže, výstřel asi 2,5 cm. Srnec se po zásahu zlomil v ohni, kde zhasnul s krátkým odkazováním. Poškození orgánů - na vstřelu chyceno žebro, plíce silně zhmožděny v průměru asi 10 cm, utržená aorta, výstřel na vnitřní straně asi 2 cm s okolním hematomem asi 5 cm.

Lov lončáka prasete divokého nábojem 8x57 JRS, vzdálenost asi 60 m, střelba z posedu, teplota 12°C,světelné podmínky zhoršené, čas 22.05, hmotnost po vyvržení asi 50 kg.

Zásah zadní komora, zvěř zlomena v ohni bez odkazování. Vnitřní zranění poškození plic a jater v průměru asi 15 cm. Vstřel ohraničen, výstřel asi 3,5 cm přes žebro bez hematomu.

Přesto, že se jednalo pouze o dva případy lovu, lze konstatovat, že v obou situacích se náboje projevily jako lovecky velmi spolehlivé s výborným ranivým účinkem a minimálním poškozením zvěřiny.

Test střelbou do nastřelovací želatiny, která simuluje vlastnosti velmi podobné živé tkáni. U obou střel došlo k rozkladu a vytvoření hřibovitého tvaru. Střely zůstaly celistvé, plášť na okrajích roztržen s otřepy, ale pevně spojen s jádrem. Došlo ke zkrácení střel na asi 25 % jejich původní délky. Zbytková hmotnost u střely 308W - 7,3g, u 8x57JRS - 9,8 g, což v obou případech představuje více jak 75 % původní hmotnosti střely.

Výsledek ukazuje na velmi kvalitní konstrukci střel a jejich zpracování, které se projevilo v ideálním řízeném rozkladu do hřibovitého tvaru se zachováním celistvosti zbytku střely a s vysokou zbytkovou hmotností, které zaručují hloubkovou a spolehlivou ranivost.

Celkově lze střelivo hodnotit jako výjiměčně kvalitní a splňující i nejnáročnější požadavky.Zpracování dat...