Časopis Myslivost

Je nás málo!

Ing. Stanislav KOŽNAR
Je nás málo!
V reakci na článek “Divočáci…a jak dál?” mi dovolte vyjádřit rovněž své názory a poznatky k této problematice. Předesílám, že s většinou již publikovaných názorů ve zmíněném článku a ohlasů na něj, souhlasím.
Ale k věci. Kdo se zajímá o černou zvěř mi potvrdí, že stavy této zvěře se za poslední období (úmyslně neuvádím časový údaj, protože je v každé lokalitě různý) neustále zvyšují. V polních honitbách, kde byl divočák ještě před 30 lety vzácností, je s jarní rostoucí vegetací a zemědělskými plodinami pravidelným hostem. Úměrně počtu prasat divokých se zvedá i počet jich ulovených kusů. Přesto to nestačí a redukce chovu této zvěře stále pokulhává za skutečnou potřebou únosných početních stavů.

Jak lovíme?


Dovoluji si tvrdit, že k úspěšnému a intenzivnímu lovu černé zvěře, kromě toho co již bylo v článcích uvedeno, je zapotřebí uplatňovat tři základní podmínky:

1. Něco o černé zvěři vědět a znát - způsob života, chování, spády apod. v různých ročních obdobích v závislosti na prostředí (zde jde především o již zmiňované polní komplexy ne dvanáctihektarové, ale více než stohektarové) - nebo mít štěstí!

2. Něco pro to udělat - umístění (výstavba) vhodného mysliveckého zařízení, časté přemisťování, úprava výhledu pro střelbu a něčím je vylákat (to je to nejsložitější - přikrmování, padliny, vnitřnosti - újeď.).

3. A hodně, hodně trpělivosti!

I přesto není nikdy úspěšnost lovu této zvěře zajištěna.

Ruku na srdce, kolik členů v našich sdruženích a honitbách se věnuje pravidelnému a intenzivnímu lovu černé zvěře? Kolik je jich ochotno věnovat svůj čas ke splnění alespoň dvou ze tří uvedených podmínek? Za svoji osobu otevřeně říkám - je nás málo!!!

A tady vidím tu hlavní příčinu současného početního stavu černé zvěře. Návrh na "výpomoc městských myslivců" považuji osobně za zcela scestný. Jednak to snižování stavů černé zvěře nepomůže a hlavně v současných podmínkách "přerozdělení" honiteb nikdo nebo málokdo vpustí do honitby samotného, cizího myslivce, nečlena.

Ale zpět k černé. Musíme si totiž velmi rychle uvědomit, že nemusí dlouho trvat a černá zvěř se stane velmi vážným celostátním problémem. Nikdo z nás si nepřeje, aby přirozenou redukci provedl mor prasat. Škody s tím spojené by nezasáhly jenom nás myslivce, ale i chovatele domácího zvířectva a v neposlední řadě i stát prostřednictvím nákladů na veterinární opatření. A že náklady v takovém případě by byly obrovské není nutno zpochybňovat.

Přes všechny tyto, doufám pevně, že ne varující skutečnosti musíme mít stále na paměti nutnost a potřebu věnovat černé stejnou pozornost jako ostatní zvěři. Tím myslím jak po stránce chovatelské, tak především při správném "průběrném" odstřelu, nikdy nedopustit lov na potkání!

Jak tedy dál?


Všechno je v nás lidech. Upřednostňovat a zvýhodňovat ty, kteří se lovu černé zvěře intenzivně věnují a získávat k nim i další členy MS. To stejné platí i o honitbách cestou MZe, ČMMJ, KÚ a obcí s přenesenou působností (podpory, dotace, zástřelné aj., taková "prevence" vyjde v konečném součtu vždy levněji).

Dále si musíme uvědomit kde nejvíce černá zvěř škodí. Je to v lesních komplexech nebo na polích? A z toho už sama o sobě vyplývá potřeba redukce i tam, kde není a ani nemůže být černá zvěř plánována. A všude tam je třeba dát mysliveckým hospodářům důvěru v tom, že když naplánují odstřel i dospělých kusů této zvěře, sami nejlépe ví, co je pro danou honitbu únosné, o kolik silných kusů ten který rok počty černé zredukovat a ne automatické vyškrtnutí z plánu lovu orgánem státní správy řízení myslivosti (§ 36, odst. 5, zák. č. 449/2001 Sb.). Sami nejlépe víme jak složité je černou slovit, natož ji plánovat a plán splnit. Zde by měla panovat jistá vůle a tolerance. Nikdo z nás si nepřeje, aby necitlivými zásahy a přehnanými požadavky černá zvěř z našich honiteb vymizela.

Na závěr dovolte ještě několik návrhů k zamyšlení - výjimek pro černou zvěř (v souladu s ustanovením § 45, odst. 2, zák. č. 449/2001 Sb.):

- připravit a v nutných případech přechodně povolit užívání účinných lákacích prostředků do krmiva (§ 45, písm. O, zák. č. 449/2001 Sb.) tyto prostředky zajistit péčí MZe a distribuci provést např. cestou ČMMJ tak, aby se dostaly všude tam, kde o ně bude zájem. Vylákat černou a mít možnost ji pozorovat i ve větším, počtu je základním předpokladem správného provádění průběrného odstřelu,

- na žádost majitele nebo uživatele pozemku, po dohodě s uživatelem honitby povolit za přísných, předem stanovených bezpečnostních podmínek (počty osob, stanoviště, vzdálenosti apod.) lov černé zvěře při sklizni zemědělských plodin (§ 45, písm. R, zák. č. 449/2001 Sb.).

Přes toto opatření, vzhledem ke škodám páchaným černou zvěří na zemědělských plodinách a jeho případné účinnosti při lovu, vidím jako velmi odvážné.

Záměrně se nezmiňuji o lovu naháňkami, nadháňkami a nátlačkami. Velmi rád se takových lovů účastním pro zpestření lovecké sezony. Mám však na tento způsob odlovu svůj ne příliš příznivý názor a byl bych velmi nerad, aby kdokoliv v budoucnu začal tyto druhy lovu prosazovat jako jednu z hlavních a účinných možností redukce stavů černé zvěře.Zpracování dat...