Časopis Myslivost

Myslivecká a kapesní optika od firmy STEINER

Josef Černý
Myslivecká a kapesní optika od firmy STEINER
Je bez jakýchkoliv pochyb, že k myslivosti patří výkonné dalekohledy s velkým průměrem objektivů a s velkou světelností při pozorování za šera nebo za měsíční noci. Přesto doznávají u myslivců stále větší obliby malé kapesní dalekohledy pro své malé rozměry, nízkou hmotnost a dobrý obraz za běžných světelných podmínek. Chtěl bych proto věnovat podstatnou část tohoto článku těmto optickým trpaslíkům a jejich použití v myslivosti. Volím pro tento účel výrobky německé optické firmy STEINER, s kterými mám osobně ty nejlepší zkušenosti a o kterých mi tato firma poskytla veškeré informace.
Firma STEINER - OPTIK GmbH sídlí v Bayreuthu, který leží jen několik desítek kilometrů na západ od našich hranic. Založil ji Carl Steiner v roce 1947 a v roce 1973 ji převzal jeho syn, rovněž Carl. V roce 1978 se firma pochlubila prvním dalekohledem plněným dusíkem a v roce 1989 dalekohledem s UV filtry. Vývoj pokračoval formou vytvoření vysokokontrastní optické soustavy "WILDLIFE" až k dosažení nejvyšší světelné propustnosti u nejnovějších modelů NIGHTHUNTER - XP a ke zcela dokonalé technice zaostřování obrazu.

Ačkoliv jsem si zvolil za hlavní téma použití kapesních dalekohledů v myslivosti, chci popsat alespoň stručně hlavní novinky firmy STEINER, kterými jsou špičkové dalekohledy pro lovecké použití NIGHTHUNTER - XP v parametrech 8 x 30, 9 x 40, 7 x 50 a 8 x 56. Jejich ceny se pohybují od 600 do 1000 Euro. Z této řady bych chtěl upozornit na model 9 x 40, který je vhodný pro starší myslivce, jejichž zrak již maximální světelnosti dalekohledu nevyužije. Jedná se o absolutně špičkové dalekohledy, čemuž odpovídá i jejich cena.

Okulárové soustavy jsou vybaveny systémem automatického zaostřování obrazu a předvolbou korekce osobní zrakové vady a jejím zafixováním.

Při použití režimu "Sports - Auto - Focus" získáme ostrý obraz od 20 m do nekonečna , což umožňuje spolu se zafixováním osobní zrakové korekce naprostou pohotovost pozorování bez jakékoliv další manipulace. Nezanedbatelným vybavením je rychloupínací nosný řemen.

Firma STEINER vychází vstříc zájemcům o levnější dalekohledy střední vyšší třídy RANGER s obdobnými základními parametry v cenovém rozpětí 200 - 500 Euro, vybavených stejným typem okulárových soustav.

STEINER nabízí i stále kvalitní dalekohledy modelové řady SAFARI v parametrech 8 x 22, 10 x 26, 8 x 30 a 9 x 40 v cenovém rozpětí 90 - 180 Euro, přičemž jsou oba poslední modely rovněž vybaveny okulárovými soustavami "Sports - Auto - Focus" Ačkoliv se jedná o novinku minulého roku, pokrok se u firmy STEINER nezastavil a lze uvítat právě to, že nové modely "hrají do noty" právě nám, myslivcům.

Jedná se o typovou řadu WILDLIFE, kterou lze rozdělit do dvou skupin.

Ta první vnikla zdokonalením kapesních dalekohledů SAFARI 8 x 22 a 10 x 26 a to ve vyšší kvalitativní a cenové třídě PROFESSIONAL v parametrech 8 x 24 a 10 x 30 a cenách 299 a 329 Euro. Jejich hmotnost je pouhých 248 a 275 g. Tato provedení jsou v kategorii kapesních dalekohledů špičková a domnívám se, že jsou pro myslivecké použití ve dne a za menšího šera "tím pravým ořechovým".

Druhou skupinu dalekohled WILDLIFE tvoří luxusní typy 8 x 32, 10 x 32 a 10 x 42 v cenách 680 - 800 Euro. Jsou krásné, ale přece jen se domnívám, že jejich cena naše myslivce k jejich koupi spíše nezláká.

V protikladu k "trpaslíkům" nabízí STEINER i "obry" 15 x 80 a 25 x 80. Jejich použití při pozorování z posedu není jistě od věci.

Vraťme se ale opět k optickým trpaslíkům. Jelikož je dlouhé nošení velkého dalekohledu nepohodlné a navíc není jeho vysoká světelnost ve dne využita, doznávají u myslivců kapesní dalekohledy stále většího rozšíření. Chtěl bych vyjádřit svůj názor, do jaké míry se tyto malé přístroje pro myslivost hodí a na to, jaké požadavky by měly splňovat.

Požadavky myslivců na kvalitu a provedení dalekohledu jsou vyšší, než u pouze příležitostných uživatelů. Dalekohled nesmí být příliš choulostivý a musí být při častém nošení dostatečně odolný. Měl by být pogumovaný. Proto se pro myslivost nehodí ty úplně nejmenší přístroje. Ty se naopak dobře hodí do dámské kabelky pro sledování kulturních pořadů a jiné podobné příležitosti.

Také na kvalitu obrazu by měl mít myslivec vysoké požadavky. Ty rozhodně nesplňují dalekohledy zakoupené za několik málo stokorun na trzích, ale minimálně za několik tisícikorun od renomovaného výrobce. Firma STEINER takovým výrobcem rozhodně je a popsané dalekohledy svým provedením pro myslivost velmi hodí.

Kapesní dalekohledy mají určitou nevýhodu a to, že jsou vzhledem k malé délce optické soustavy při zaostřování obrazu citlivější. Jejich vývoj je však bouřlivý a domnívám se, že spatří v dohledné době světlo světa i kapesní dalekohled, vybavený okuláry typu Auto - Focus, který jsme si již popsali.

Známé rčení upřednostňuje "zlatou střední cestu". Za takovou pokládám "klasiku", kterou jsou stále osvědčené a všemi výrobci nabízené dalekohledy 8 x 30.

Firma STEINER je nabízí ve všech čtyřech kvalitativních kategoriích - NIGHTHUNTER - XP za 599, WILDLIFE za 399, RANGR za 199 a SAFARI za 129 Euro. Všechny čtyři modely jsou vybaveny okuláry "Sports - Auto - Focus".

Všiml jsem si, že se v Německu používá pro tyto dalekohledy velice přiléhavý název "Pirschfernglas" nebo zkráceně "Pirschglas", což znamená dalekohled na šoulačku. Pro své velké zorné pole, přijatelnou hmotnost kolem půl kilogramu a u modelů Steiner navíc s okuláry Auto - Focus jsou tyto dalekohledy velice pohotové a stále oblíbené.

Vlastní volba závisí ovšem na myslivci samotném, jaký typ dalekohledu, v jaké kvalitě a v jaké ceně si pořídí. Pokud mu tento článek v jeho rozhodování pomůže, pak splnil svůj účel.Zpracování dat...