Časopis Myslivost

Využití leteckého snímkování v myslivosti

Ing. Ivan Krejcar, Dr. Ing. František Libosvár
Využití leteckého snímkování v myslivosti
Snad každému myslivci se stalo, že při pochůzce honitbou se dostal do situace , kdy zapochyboval, kde je přesně hranice, či kde se právě nachází. Není se čemu divit, mění se kultury, cestní sítě, provádí se zástavba, těžba dřeva, výsadba nových porostů a mění se vlastnické vtahy měnící hranice honiteb. Dobrý topograf se umí orientovat v mapách, ale ty nikdy množstvím obrazově zachycených informací nemohou konkurovat leteckým barevným snímkům. Především pro laickou veřejnost je na těchto snímcích oproti mapám jednodušší orientace a to zvláště, když snímky jsou vyhotoveny v potřebném měřítku.
V současné době se běžně při práci v krajině tyto snímky používají v zemědělství, lesnictví, geologickém průzkumu , krajinné zástavbě a dalších resortech.

Dostupnost těchto snímků (dříve podléhaly z vojenského hlediska přísnému utajování) a přijatelná cena otevírají širokou možnost využívání v myslivecké praxi.

V současnosti, kdy vznikly a ještě vnikají na uzemí celé republiky nové honitby může být letecký snímek velice užitečnou věcí..

Pro názornost předkládáme k tomuto příspěvku snímek k prohlédnutí a uvádíme následně možnosti praktického využití v honitbách.

1.) Zlepšení orientace v honitbě při pochůzkách a lovu.

2.) Možnost barevného zákresu nových i starých hranic honitby.

3.) Zakreslení mysliveckých zařízení k přikrmování a lovu. Jejich vhodné rozmístnění v terénu z pohledu "ptačí perspektivy".

4.) Pomocí měřítka snímku možnost změření vzdálenosti mysliveckého zařízení od hranice nebo kriticky ohrožovaných porostů zvěří.

5.) Možnost komplexního pohledu na charakter honitby. - rozložení rozptýlené zeleně v polní honitbě
- rozmístnění zvěřních políček lesní honitbě
- rozmístnění pro zvěř nebezpečných komunikací a staveb
- lepší odhad pohybu zvěře v honitbě při sčítání , dosledu a dohledávkách - lepší lokalizace škod zvěří a jejího pohybu i ze sousedních honiteb

6.) Při organizování společných honů lze nad snímkem názorně vysvětlit průběh a organizaci lovu především hostům. Vymezit pásma nebezpečí při střelbě.

7.) Snadněji monitorovat divoké skládky ,vypálenou trávu, poničenou rozptýlenou zeleň, polomy, zaplavení a snadněji organizovat nápravu.

8.) Ohraničit místa výskytu vzácné zvěře, rostlin , volně žijících živočichů, hnízdišt', tokaništ', říjišt', výskytu nebezpečných chorob a snadněji tak organizovat ochranu.

9.) V neposlední míře může snímek určitého data mít vypovídající historickou hodnotu o současném stavu krajina a honitby. Vkusně zarámovaný a umístněný barevný letecký snímek na myslivecké chatě se může stát pěknou dekorací.

Tento výčet možností použití není konečný a v praxi je možné objevit další způsoby mysliveckého využívání. Snímek může získat ,kterákoliv honitba v České republice, poněvadž celé její území je již zesnímkováno a stále se aktualizuje. Touto činností se zabývá Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny firma EKOTOXA, s.r.o. Opava. Tato firma podle kartografického vymezení na objednávku může každému subjektu snímky dodat v optimální použitelné velikosti a měřítku. Ceny a dodací lhůty budou inzerovány v časopise Myslivost.Zpracování dat...