ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecký kalendář - červen

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V červnu pokračujeme v intenzivním lovu srnců I. věkové třídy. Před říjí bychom také měli odlovit alespoň část srnců II. a III. věkové třídy, zejména ty srnce, kteří jsou pro chov nežádoucí. Více >

Náhrady škod způsobených zvěří

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Obecně se škodou rozumí majetková újma, kterou lze vyjádřit v penězích. Nemajetkové újmy které nejdou jednoznačně vyjádřit v penězích zásadně povahu škod nemají.Rozeznávají se škody skutečné a ušlý zisk. Za skutečnou škodu se považuje zmenšení majetku poškozeného (např. zničení věci nebo vícenáklady spojené se vznikem, odstraňováním a zjišťováním rozsahu škody). Ušlým ziskem je to, čeho mohl poškozený dosáhnout při obyčejném běhu událostí, nebýt vzniku škody. Více >

Problém v zachraňování mláďat

Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
Každoročně se setkáváme s množstvím případů, kdy lidé zachraňují tzv. „zaručeně opuštěná mláďata“. Nejčastěji jsou to srnčata, ale také malí zajíčci a i jiná zvěř. Více >
Problém v zachraňování mláďat

Volby do Evropského parlamentu,

aneb koho zvolit, aby hájil naše zájmy Ing. Kamila Kořínková, JUDr. Jiří Vaněk
Počet komentářů: 0
Ve všech médiích jsou probírány blížící se volby do Evropského parlamentu. Zájemců o několik míst je mnoho, uspějí jen někteří. Mezi kandidáty je ale několik těch, kteří jsou buď aktivní myslivci, a nebo se k myslivosti otevřeně hlásí. A tak jsme se jich neptali na obecně politické otázky, ale položili jim několik otázek, které by nám mohly pomoci trochu blíže poznat kandidáty samotné, tak i jejich představy o vztahu myslivosti a jejich případného působení v EP. Vždyť přece voliči – myslivci by mohli podpořit třeba právě kandidáty s kladným vztahem k myslivosti Více >
Volby do Evropského parlamentu,

Levice 2004

Prof. Ing. Josef HROMAS, CScIng. Josef FEUEREISEL, PhD.
Počet komentářů: 0
V letošním roce se již podeváté pořádaly možno říct tradiční Levické poľovnícké dny za stále hojnější účasti slovenských, ale i zahraničních myslivců. Více >
Levice 2004

Voda pro zvěř

Doc.Ing. František ZABLOUDIL,CSc, Ing. Jan KRČMAStředoevropský institut ekologie zvěře VFU Brno
Počet komentářů: 0
Zvěř přijímá vodu v podstatě dvojím způsobem. Jednak jde o vodu, kterou má zvěř k dispozici v potůčcích, jezírkách, ale také jako rosu, sníh, led apod., k uhašení žízně. Dále zvěř přijímá vodu obsaženou v přijímané potravě. Obě tyto složky vody se vzájemně prolínají. Hlavním faktorem je zde půda, která má vliv na její zachycení na povrchu nebo v půdním profilu, který slouží svoji půdotvornou skladbou jako základ pro výživu rostlinstva. Voda v půdách je pevně vázána na hmotu, která je tím různě pohyblivá a také využitelná pro celý profil flóry. Více >
Voda pro zvěř

Novinky se značkou SAVAGE

Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V polovině roku 2003 se v některých českých prodejnách, pravděpodobně poprvé v historii a ve větším počtu, objevily americké kulovnice Savage, s hlavou indiána ve znaku, v řadě variant, v lehkém i těžkém provedení. Více >
Novinky se značkou SAVAGE

PSÍK MÝVALOVITÝ

mírumilovné nebezpečí Ing. Petr BÍLEK
Počet komentářů: 0
Nejnovější všeobecná světová zdravotnická pohotovost, vyhlášená v souvislosti s výskytem epidemie SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom –Urbani 2003) zburcovala skutečně celý svět v obavách z šíření nové, neznámé pandemie, které čas od času decimují lidstvo Vzpomeňme jen dýmějový mor ve středověku, ebolu a AIDS ve dvacátém století. Na světě loňského roku zemřelo téměř tisíc lidí z asi deseti tisíc postižených SARSem. Více >
PSÍK MÝVALOVITÝ

Jak je to doopravdy na trhu se zvěřinou?

Ing. Jan KUPKAjednatel INTERLOV, s.r.o.
Počet komentářů: 0
Se zájmem jsem si přečetl ohlasy na můj článek „Moje – Tvoje – Naše“ uveřejněný v Myslivosti 4/2004. Z reakce na něj je zřejmé, že obsah se dotkl bolavého místa v naší myslivecké činnosti. Svoji odpověď bych rozdělil na dvě oblasti, a to na oblast lidskou - myslivecky etickou a na oblast hospodářskou - obchodní. Více >
Jak je to doopravdy na trhu se zvěřinou?

KAZATELNY A POSEDY

jejich účelnost a estetika v honitbách Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Bylo by krajně neúčelné, abych vám zde povídal o kon-strukci kazatelen, posedů. Vždyť u nich platí jako pravidlo dávno vyzkoušená skutečnost, která říká, že kolik je hlav, tolik je rozumu. Snad každý myslivec má svůj vyzkoušený způsob stavby, ale každý má i vlastní konstrukci. Konečně i prostředí, v němž se kazatelna či posed buduje, přispěje nemalou měrou k jeho konstrukci, ovlivňujíc ji nejen skutečnostmi, které jsou na místě dány, nýbrž i účelem, který je stavbou sledován. Dostatek instrukčních obrázků, znázorňujících jednotlivé konstrukce, otištěných v odborných mysliveckých časopisech, napoví daleko více, než tucet nejlépe prokreslených výkresů, ukazujících konstrukční detaily, jež se budou v daných případech vždy různit podle místa, speciálních potřeb, osobních zájmů i stavebního materiálu, který je právě po ruce. Více >
KAZATELNY A POSEDY

OPTIKA, OPTIKA, OPTIKA?!

© Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Myslivec se dnes bez optických přístrojů neobejde. Pozorování a obeznávání zvěře bez triedru je nemyslitelné a lov bez optického zaměřovače za snížené viditelnosti je i ze zákona zakázán. Pro mysliveckou praxi však nestačí optika ledajaká. Triedr musí mít výrazně vyšší užitné vlastnosti, než se kterým vystačíme např. při turistice a puškohled musí mít mimo dobrých optických vlastností i mechanické kvality, aby bezproblémově snesl rázy výstřelů atd.Všichni si pamatujeme dobu, kdy o kvalitní optiku byla nouze. V triedrech byl minimální výběr většinou původem ze Sovětského svazu s kvalitou na velmi průměrné úrovni. U puškohledů byla situace ještě horší, kdy jsme považovali za štěstí získat puškohled Zeiss Jena z bývalého NDR, jejichž kvalita byla ovšem zase vynikající. Více >
OPTIKA, OPTIKA, OPTIKA?!

Lovy se čtvrtkou a perem

aneb na kus řeči s malířem zvěře a myslivosti Václavem Nasvětilem Ing. Kamila Kořínková
Počet komentářů: 0
Jednoho slunečného dne jsme se vypravili do Žatce na návštěvu k malíři Václavu Nasvětilovi. Po krátkém hledání jsme ho uviděli mávat před domem. Po obyčejných panelákových schodech jsme vystoupali k nenápadným bytovým dveřím, ale jako bychom jimi nevstoupili do panelákového bytu, spíš jsme se octli v hájovně na samotě u lesa – na stěnách rozličné trofeje, dřevořezby s motivy zvěře, dřevěný nábytek, malovaná skříň na zbraně a hlavně obrazy zvěře různých druhů a podob. K tomu všemu výborné pohoštění – jak jinak než na talířích s mysliveckými motivy. Více >
Lovy se čtvrtkou a perem

Posuzování věku srnce

JUDr. Jan VEBR, MVDr. Zdeněk Kolář
Počet komentářů: 0
Všichni myslivci, kteří se lovem srnčí zvěře zabývají (protože víme, že jsou mezi nám i „zarputilí brokaři“) musí absolvovat nejen praxi, ale i poměrně náročné zkoušky. Většina si pak pravidelně přečte každý rok před zahájením sezóny v časopise Myslivost článek věnovaný srnčí zvěři, jejímu lovu, správnému odstřelu a určení průběrných srnců atd. atd. Také já jsem absolvoval vše uvedené (dokonce i vyšší odbornou zkoušku mám) a každý rok čtu se zájmem všechny články o této problematice. Jenže všichni víme jak krásná je teorie a jak věci dopadají v konkrétním životě! Ne mnohokrát, ale stalo se mi, že jsem věk posoudil podle šedivé masky srnce a pak na nástřelu s hrůzou zjistil, co se mi povedlo! Jindy jsem srnce zcela spolehlivě obeznal podle jeho paroží (odstřel slabého paličkáře v září), abych pak podle chrupu zjistil, že jsem střelil nejchovnějšího srnečka z letošního přírůstku! Více >
Posuzování věku srnce

Letitá odysea za jeřábky

Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Mezi našimi ptáky v přírodě je několik druhů, vedou velmi skrytý způsob života, ať se snažíme jakkoli, obtížně se nám je daří vysledovat, natož fotografovat. Patří mezi ně nepočetný lesní kur – jeřábek lesní, podobný trochu větší koroptvi s delšími letkami. Jeho šedohnědě mramorovaný hábit, barvou dokonale přizpůsobený do světla a stínu bylinného patra rozsáhlejších pohorských lesů, mu zde umožňuje diskrétně žít. V monogamickém svazku se slepičkou umí dbát ostražitě o svoji intimitu. V případném nebezpečí radši odbíhá po zemi, než odlétá. Více >
Letitá odysea za jeřábky

Neděje se ve vašem okolí také něco podobného?

Ing. Antonín ČECH ve spolupráci s Ing. Petrem KUNČÍKEM
Počet komentářů: 0
Jedenáctým rokem vykonávám funkci mysliveckého hospodáře v honitbě Sejřek-Skorotice v malebném prostředí Vysočiny, okresu Žďár nad Sázavou, pověřená obec Bystřice nad Pernštejnem. Východní částí honitby navazujeme na rozsáhlý lesní komplex zvaný Sýkoř, kde v honitbách lesů ČR hospodaří nájemci. Tyto honitby již spadají do okresu Blansko, pověřené obce Tišnov a Boskovice. Více >
Neděje se ve vašem okolí také něco podobného?

Jaký vliv mají predátoři na početní stavy drobné zvěře?

Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Ing. Jan KRČMA, Doc. Ing. František ZABLOUDILStředoevropský institut ekologie zvěře, Wien-Brno-NitraInstitut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Počet komentářů: 0
Jak je všeobecně známo, působí na drobnou zvěř současně několik faktorů. V oblastech s intenzivním zemědělským hospodařením jsou to na prvním místě struktura krajiny a potravní nabídka. Jaký vliv mají tyto faktory například na stavy zajíců, bylo již v na stránkách časopisu Mysli-vost v průběhu minulých let několikrát podrobně popsáno. Dalším velmi důležitý faktorem jsou predátoři. Na to, že určité druhy srstnaté a pernaté dravé zvěře mají značný vliv na vývoj početních stavů drobné zvěře, je velmi často poukazováno z praxe. Více >
Jaký vliv mají predátoři na početní stavy drobné zvěře?

Mezinárodně a společně v Evropské unii

Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V pondělí 3. května uspořádal Středoevropský institut ekologie zvěře v Brně pod vedením Dr. Miroslava Vodňanského diskusní fórum zaměřené na další směřování myslivosti po vstupu nových členských zemí do Evropské unie. Více >
Mezinárodně a společně v Evropské unii

EU, zvěřina, myslivci …

MVDr. Milan MALENAMVDr. Jiří DRÁPAL
Počet komentářů: 0
Na stránkách časopisu Myslivost Stráž myslivosti se často objevují články pojednávající o problematice zvěřiny a její hygieny při celém procesu od střelce po konzumenta. Se standardními postupy vycházejícími z naší legislativy byla seznámena široká myslivecká veřejnost na seminářích i na stránkách časopisu Myslivost. Naše legislativa, týkající se problematiky masa a speciálně zvěřiny, prodělala v posledních letech řadu změn, vycházejících hlavně z nutnosti kompaktibility s právem EU. Více >

Střelba, střelci, střelnice…

JUDr. Jindřich Kubík
Počet komentářů: 0
Když se podíváte do březnového mysliveckého měsíčníku Myslivost a podrobně si prostudujete kalendář střeleckých akcí na rok 2004 vydaný ČMMJ, akcí pořádaných jednotlivými MS a různými sportovními kluby, které začínají již v březnu a končí až v prosinci, tak zjistíte, že není volná ani jedna sobota, neděle a různé svátky v průběhu roku. A to ještě v tomto kalendáři není zveřejněno plno akcí, které si jednotlivá MS, sportovní kluby a organizace pořádají individuálně podle samostatných pozvánek. Více >
Střelba, střelci, střelnice…

Navštívili jsme OMS Domažlice

Ing. Kamila Kořínková
Počet komentářů: 0
Domažlickým náměstím se rozléhají lovecké signály, ve městě potkáte více než jindy lidi v zeleném, někdy doprovázené i loveckými psy, dokonce je tu možno spatřit i sokolníka s dravcem na rukavici. Letitá tradice konání Chovatelské přehlídky v Poběžovicích byla letos přerušena a přehlídka se pro tento rok přestěhovala do domažlického Městského kulturního centra. Letošní přehlídku pojali zdejší myslivci ve velkém stylu. Oslovili i několik dalších sdružení, která mají přírodu v náplni své činnosti, dále přichystali ukázky sokolnictví, přehlídku loveckých psů, živé ukázky myslivecké hudby, výstavu fotografií a obrazů s mysliveckou a přírodní tématikou a také stánky s mysliveckými potřebami, uměleckými předměty a knížkami. Neodolali jsme a také jsme se vypravili do Domažlic, podívat se, jak se jim podařilo dát to všechno dohromady a při té příležitosti blíže zjistit, jak to s myslivosti na bývalém okrese Domažlice vypadá. Při provádění výstavou a následném posezení v sídle OMS si se mnou povídali jednatel Petr Kopf a místopředseda MUDr. Jiří Skočdopole. Více >
Navštívili jsme OMS Domažlice

RWS Rössler Titan 6

Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Mezi zbraněmi, které se ucházejí o přízeň našich lovců prostřednictvím společnosti Franconia Jagd, patří také kulovnice RWS Rössler Titan 6. Model ráže 308 Winchester jsem si prohlédl v prodejně Řehák a Řehák v České Třebové. Více >
RWS Rössler Titan 6

Broková střelnice v Třebíči – Bažantnici

Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Lovecká broková střelba představuje jednu z nejzajímavějších a zá-roveň nejdůležitějších praktických činností všech myslivců. Zdokonaluje zásady a návyky bezpečné manipulace se zbraní, naši připravenost pro účinné použití lovecké zbraně v honitbách, utvrzuje a rozvíjí tělesné i duševní schopnosti myslivce i sportovního střelce. Dostává-li navíc tato činnost rozměry systematické přípravy a pravidelného tréninku, překračuje snadno charakter a úroveň porovnatelnou s kterýmkoliv jiným sportovním odvětvím. Více >
Broková střelnice v Třebíči – Bažantnici

Toulky nejen s kulovnicí

Aristokrat Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vyšlé knihy myslivcům myslivcům již dobře známého autora Štěpána Neuwirtha Toulky nejen s kulovnicí. Celkem 228 stran, ilustrace Ludvík Kunc, formát 148 x 210 mm, pevná šitá vazba s barevným laminovaným přebalem. vydalo nakla-datelství Repronis v Ostravě v roce 2004. Knihu si můžete koupit nebo objednat na dobírku za cenu 189 Kč v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3 Více >
Toulky nejen s kulovnicí

Příčiny poklesu cen zvěřiny v Maďarsku

Ing. Koloman Ferjentsik
Počet komentářů: 0
V souvislosti s připravovaným vstupem České republiky a dalších přidružených zemí, včetně Maďarska, do Evropské unie je zajímavé také porovnání některých parametrů, resp. ukazatelů ekonomické výkonnosti a úspěšnosti v konfrontaci s evropskou, ale i světovou konkurencí také v oblasti myslivosti. Jedním z takových ukazatelů mohou být i ceny zvěřiny, které do určité míry odrážejí stav hospodaření v této oblasti, úroveň koupěschopné poptávky, úspěšnost na domácím i zahraničním trhu se zvěřinou apod. Podívejme se tedy na tuto problematiku z pohledu kompetentních orgánů činných v této oblasti Maďarsku, neboť některá zjištění mohou být poučná i pro nás, ale současně také varovná. Více >

Ohlasy


Počet komentářů: 0
Názory dopisovatelů v této rubrice nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce nebo redakční rady. Redakce na doporučení redakční rady a vydavatele si vyhrazuje právo na výběr, jazykovou úpravu a eventuální krácení příspěvku V této rubrice jsou uveřejňovány příspěvky pouze těch autprů, kteří uvedou celé své jméno a adresuChvála českého střelivaÚroveň odborné diskuse v časopisu Myslivost, aneb omyly pana ČernéhoVarovné případy Více >

Možnost čerpání z dotačních titulů Ministerstva zemědělství zaměřených na ochranu životního prostřed

Ing. Luděk Králíček
Počet komentářů: 0
Počátkem roku 2004 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolu-práci s Ministerstvem zemědělství ČR publikaci ,,Agroenvironmentální programy České Republiky – programy na ochranu a obnovu život-ního prostředí v zemědělství´´. V uvedené publikaci jsou podrobně popsány veškeré možnosti čerpání dotací na ekologické zemědělství. Tyto dotace jsou zaměřeny na vlastníky a správce zemědělských pozemků, ale doufáme že tento článek napomůže i k nalezení argumentů pro ty myslivce, kteří se nechtějí smířit s postupným zánikem zvláště drobné zvěře na velkoplošně obhospodařovaných zemědělských kulturách a na myslivce, kteří vlastní nebo spravují zemědělské pozemky. Nebudeme zde rozvádět veškeré dotační tituly na ekologické zemědělství, ale pouze ty které svým způsobem zásadně napomáhají zlepšování životních podmínek pro zvěř. Více >
Možnost čerpání z dotačních titulů Ministerstva zemědělství zaměřených na ochranu životního prostřed

Vydra v revíru

Soudnička Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
„Tak máme, Božka, v revíru vydru!“ zahlaholil hned ve dveřích bývalý hajný Pepa Pytláček (to jméno bylo dodnes terčem mnoha škodolibých vtipů jeho kamarádů v zeleném), teď už pár let v důchodu, aby předešel lamentaci ženy Boženy za pozdní příchod k večeři. „A to je dobře nebo špatně?“ opáčila Boženka od sporáku, kde začala ohřívat večeři, protože vymyšlenosti jako „mikrovlnka“ zásadně odmítala. „To je těžký říct,“ přemítal ex-hajný. „Vono je to do přírody hezký zvíře, tak nám tu honitbu pěkně oživí. Jenže na druhý straně je to taky zvíře věčně hladový, takže naši rybáři asi zapláčou. A já ti nevím, jak vono to teď s těma škodama vlastně bude.“ Více >

11. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů

Libor Nevtípil
Počet komentářů: 0
Pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty ve spolupráci s Klubem mysliveckých trubačů, Národním památkovým ústavem v Plzni – zámek Lázně Kynžvart a LČR, s. p. Hradec Králové se konala v sobotu 24. dubna již 11. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů, tentokrát v Lázních Kynžvartu. Více >
11. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů

Manifest FACE

Federace organizací pro myslivost a ochranu volně žijící fauny v EU Přeložila Milada Fabelová
Počet komentářů: 0
Úvod:Nová Evropa rozšířená na 25 členských států je mimořádnou výzvou, ale i příležitostí pro zastánce venkova obecně a pro myslivce zvlášť. Se 7 milióny lidí provozujících myslivost, myslivecká obec představuje jednu z nejlépe organizovaných sítí s honebními plochami rozprostírajícími se po celém evropském venkovu.Nadšenci přírody a hospodáři rozsáhlých přírodních ploch, jsou objektivními spojenci nové zemědělské politiky (PAC), která se uskutečňuje v rámci Evropské unie. Více >
Manifest FACE
Zpracování dat...