ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Setkání s tetřevem hlušcem

Fratišek Bureš
Počet komentářů: 0
Statný pták, největší z hrabavých. Kohout dosahuje téměř velikosti krocana, jeho průměrná hmotnost je 4,2 kg, slepice je o polovinu menší. Tetřev je lesní pták, téměř nikdy neopouští les. Hlavní oblastí jeho rozšíření jsou vlhké jehličnaté severské lesy s hojným podrostem. U nás původně žili tetřevi ve všech lesnatých oblastech země, zvláště v horách. Přežívali dokonce poměrně dlouho i v monokulturách borovice s podrostem borůvky a v lesích smrkových. V dnešní době však už na většině našeho území můžeme mluvit o tetřevech pouze v čase minulém. Více >
Setkání s tetřevem hlušcem

Lesy České republiky a myslivost

Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Jak již bylo oznámeno v příspěvku v Myslivosti 2/2004, proběhlo počátkem roku setkání vedoucích představitelů Českomoravské myslivecké jednoty a nového vedení Lesy České republiky, s.p. Jednání bylo výsledkem přehodnocení postojů a názorů obou stran. Praktickým výsledkem jednání je příprava společných projektů a třeba i pravidelná účast výrobně technického ředitele LČR na jednáních Myslivecké rady. A právě Ing. Vladimíra Blahutu jsme za čtenáře požádali o odpověď na několik dotazů týkajících se nejen náhledu LČR, s.p. na myslivost, resp. ČMMJ. Příslibem do budoucna je i to, že byl učiněn slib větší informovanosti myslivecké veřejnosti ze strany LČR prostřednictvím časopisu Myslivost. Berte tedy tento rozhovor jako slibný začátek pravidelné komunikace vedení LČR s myslivci. Více >
Lesy České republiky a myslivost

Základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

Doc. MUDr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc.
Počet komentářů: 0
Provozování myslivosti má nesporně vysoce kladné stránky, ke kterým patří i všeobecně blahodárný účinek pobytu v přírodě na lidský organizmus. Na druhé straně je však myslivec vystaven také rizikovým faktorům. Patří k nim používání zbraní, pobyt v často obtížném terénu, vliv povětrnostních podmínek, možný styk s některými nákazami. Seznámíme se stručně s první pomocí při úrazech různého druhu, při poškození teplotními vlivy, s nákazami přenosnými ze zvířat na člověka a ještě s některými užitečnými radami. Více >

Jsou lovy v zahraničí eko-kolonialismem nebo eko-turistikou?

Z materiálů FACE zpracovala Milada Fabelová
Počet komentářů: 0
Lovy “v zahraničí” jsou relativním pojmem. Neboť myslivec z nějaké malé země nebo z pohraniční oblasti může pravidelně lovit na “místním” území a zde podle řádných pravidel chovat “svou” zvěř, ale může lovit také v jiné zemi, než je jeho národnost. A obdobně myslivec z velké země může být “loveckým turistou” ve své vlastní zemi, pokud je pozván na lov do vzdálené honitby od jeho bydliště, do honitby, kterou sám neobhospodařuje, do lokality, ve které nezná ani zvěř, ani místní zvyky a způsoby lovu. Avšak lov, praktikován myslivcem ať už v jeho vlastní vesnici, nebo na vlastních pozemcích, nebo v zahraničí, a to i v exotických zemích, musí respektovat určité zásadní principy chovu a trvalého a moudrého využívání přírody. Více >

Regulace stavů černé zvěře v Německu

Gerold Wandel, lesní správce, Zemská myslivecká škola Vorholz, Oberwiesen, Německo
Počet komentářů: 0
Ve Spolkové republice Německo vzrostl úlovek u černé zvěře za posledních 40 letech ze 40 000 na více než 500 000 kusů. Údaje o výši úlovků však umožňují pouze relativní porovnání vývoje stavů černé zvěře, protože číselné údaje o skutečných stavech černé zvěře nejsou známy. Podle dostupných údajů o odstřelech si však můžeme udělat představu o tom, jak vysoká je v současnosti hustota populace černé zvěře v Německu. Více >
Regulace stavů černé zvěře v Německu

Náboje WINCHESTER

© Dr.Ing.Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Legenda? Tradice? Značka? Kvalita? Je faktem že výroba zbraní a nábojů značky Winchester započala již hluboce v 19.století a patří dnes k tradičním, k největším a i nejznámějším americkým výrobcům zbraní a střeliva. Více >
Náboje WINCHESTER

Postřehy z veletrhu v Dortmundu

Ing. Bc. Jiří HONZÍREK
Počet komentářů: 0
Ve dnech od 27. ledna do 1. února 2004 se v německém Dortmundu konala 23. mezinárodní výstava (Internationale Ausstellung für Jagd & Angelfischerei) zaměřená na myslivost, rybářství a letos také na potřeby pro preparátory. Německo je země s dlouholetou tradicí myslivosti a zájem o toto odvětví je znát na každé výstavě vysokou návštěvností široké myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Více >
Postřehy z veletrhu v Dortmundu

Sibiřský obr

Václav Kodeš
Počet komentářů: 0
Je pátek, pozdní večer. Náročný týden máme za sebou, všechno zařízeno, doufám, že jsme na nic nezapomněli. Máme ve světě i na různých letištích mnoho klientů a všichni musí mít platná víza, vyřízená povolení pro dovoz trofejí a své místní průvodce připravené je přivézt do loveckého revíru nebo je znovu dopravit na letiště k odletu do Prahy a mnoho dalších důležitých “maličkostí”. Více >
Sibiřský obr

Špičkový jelen z Maďarska

Podle časopisu Wild und Hund č.3/2004 volně zpracoval Ing.K.Ferjentsik
Počet komentářů: 0
V Maďarsku bylo zahraničními lovci v posledních několika desetiletích získáno mnoho velmi dobrých trofejí jelení zvěře. Také v uplynulém roce to byl opět německý lovecký host, kterému se podařilo ulovit jelena se silným parožím. Loňská jelení říje bude pro dr. Volkera Briela, který lovil v Maďarsku poprvé, patřit bezpochyby mezi nezapomenutelné. Podařilo se mu ulovit jelena s nejvyšší bodovou hodnotou, jaká kdy byla v honitbě lesní společnosti MECSEK FORST AG doposud dosažena. Zajímavé je, že jelen po ráně odskočil a zmizel v lese. Po vyhodnocení nástřelu a krátkém sledování stopy před setměním rozhodl vrchní lovčí, že dosled bude proveden příští den, a to pomocí barváře. Úkol dosledovat postřeleného jelena byl svěřen myslivci z povolání Evženu Jungovi a jeho hannoverskému barváři Maxovi. Pes po nasazení na stopu dosledoval ještě nezhaslého jelena ležícího v pobarveném loži. Po delším doléhání a stavění psem byl jelen nakonec dostřelen. Více >
Špičkový jelen z Maďarska

Některé vlivy na přirozenou reprodukci krocana divokého

Doc.Ing. František Zabloudil, Středoevropský institut ekologie zvěře VFU Brno
Počet komentářů: 0
Po úbytku drobné zvěře v honitbách se často někteří chovatelé snaží již více let odchovávat krocana divokého (Meleagris galopavo L. 1758) ke zlepšení druhové skladby. Na některá úskalí je nutné upozornit dříve než přijde jarní období a budou mnozí chovatelé zakládat chov s tímto atraktivním druhem. Při výzkumu prováděném před několika lety bylo zjištěno, že přirozená reprodukce u nás je ovlivněna hlavně bioklimatickými faktory, které jsou dostatečně rozdílné od jejich domoviny v Americe, odkud byli krocani dovezeni do Evropy. Více >
Některé vlivy na přirozenou reprodukci krocana divokého

Jen rukojeť (loveckého) nože?

http://knife-oak.webpark.cz nožíř J.Pajl Sedlčany
Počet komentářů: 0
O ocelích, ze kterých jsou vyrobeny čepele nožů, o tvaru ostří, o vhodnosti toho kterého nože i o broušení jsem již psal. Teď o neméně důležité věci jakou je rukojeť nože (u tesáků a dlouhých zbraní se používá i výraz jílec). Více >
Jen rukojeť (loveckého) nože?

K odstřelu srnčat

K diskusi o správném odstřelu srnčí zvěře ve vztahu na zvyšování nebo snižování normovaných stavů Miroslav Prokeš
Počet komentářů: 0
Četl jsem velmi pozorně v časopisu Myslivost č. 11/2003 pojednání o významu včasného průběrného odstřelu srnčat, který velmi podrobně čtenáře informuje o celé problematice. Na straně 9 na konci prvního odstavce je doslova uvedeno: Přitom je ale samozřejmé, že při průběrném lovu srnčat se nesmí zapomínat také na zachování správného poměru pohlaví. Více >
K odstřelu srnčat

Drnošlapí paráda

Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Nelze přehlédnout, že v naší zemi ozdobou krajiny je zvěř a snad nejnápadněji působí bažanti. Zvláště zjara, když vyšňoření kohouti ve svatebním hávu si honosně vykračují po revíru. Už v drahných dobách si myslivci povšimli jejich sebevědomého chování a překřtili si je výstižnou přezdívkou “drnošlapi”. Nevynechají jedinou vyvýšeninku v terénu, aby si na ni nevyskočili a obezřetně přehlíželi svůj okrsek. Více >
Drnošlapí paráda

Zazvěřování zaječí zvěří

Oldřich Kučera, Josefa Kučerová
Počet komentářů: 0
I když se naše země řadí k těm menším, je její krajinné prostředí tak rozmanitě krásné, že nám ho mohou i mnohem větší země závidět. Stejně bohatě rozmanitá je i naše květena a zvířena tvořící ekosystémy biologicky vyváženého životního prostředí. Tato vyváženost se ale poměrně rychle ztrácí a některé rostlinné a živočišné druhy se z krajinného prostředí vytrácejí rychleji, než abychom tuto skutečnost mohli ještě i nadále pokládat za přirozený jev. Více >
Zazvěřování zaječí zvěří

Která nadávka je hrubá?

připravil Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Výbor mysliveckého sdružení se sice sešel na apríla, ale jeho členové se moc nezasmáli. Kromě běžné agendy a hlavně přípravy plánu lovu srnců měli totiž na stole “případ Venda”. Více >

Malíř nejen lesních zákoutí

Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V lednovém portrétu brašnářky z Valašska Milady Chromelové jsem se zmínil též o malíři Petru Khailovi, s nímž mladá brašnářka vytváří ojedinělá umělecká díla, kombinováním rytí a malování kůže. Když jsem opět vstoupil do Miladiny kopřivnické dílny, zastihl jsem Petra Khaila, který větší část roku žije v Německu, štětci a barvami dokončujícího na velkém plátně scenérii hor. Více >
Malíř nejen lesních zákoutí

Ještě jednou MOJE – TVOJE – NAŠE?

Jiří Polák ml.
Počet komentářů: 0
Po přečtení článku od autora ing. Jana Kupky, ředitele Interlovu Praha, zveřejněného v Myslivosti 12/2003 jsem nemohl jinak, než zareagovat opět článkem. Více >

Jak nosit vyznamenání ČMMJ

Dr. Štefan HAKEĽ – vedoucí KPO ČMMJ, Doc. MUDr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc.
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota podle vydaných Směrnic propůjčuje vyznamenání - Čestný myslivecký řád, vyznamenání Za zásluhy o myslivost I. stupeň (zlatý odznak), II. stupeň (stříbrný odznak), III. stupeň (bronzový odznak) a uděluje Věrnostní mednili, Čestné uznání a Čestné členství v ČMMJ. V příslušných Směrnicích jsou uvedeny podmínky propůjčování a udělení a další příslušné pokyny. V článku 11 Směrnic je mimo jiné též uvedeno, jak se tato vyznamenání nosí. Ovšem, v praktickém životě se velmi často chybuje. Zveřejňujeme proto praktické pokyny. Více >
Jak nosit vyznamenání ČMMJ

Černý tetřívek a bílá bříza

V jarním rozbřesku se ozve “tšují”, a pak néžné bublání, modročerní tetřívci ohlašují, že začíná tok ve stráni. Točí se, bublají, vyskakují, slyšet je v celém okolí, lásku svým družkám oznamují, rytíři s rudými chocholy. Ukázka z publikace Miroslava Sekery Příběhy z přírody
Počet komentářů: 0
Po přečtení tohoto mého dvojitého čtyřverší a nadpisu, čtenář jistě pozná, o čem chci ve svém následujícím příběhu vyprávět. Více >
Černý tetřívek a bílá bříza
Zpracování dat...