Časopis Myslivost

Diviača alebo lanštiak?

Ing. Ján MERCEL
Úvodom treba uviesť, že v stavoch diviačej zveri vládne na Slovensku, Česku a Nemecku určitý chaos. Socialna a veková štruktúra mnohých populácií je veľmi zlá. Celový počet diviačej zveri kolíše v takmer neznámych množstvách. Taktiež bizarné a fascinujúce výkony našich štetinatých aktérov dosahujú netušených schopností.
K tejto problematike prebiaha diskusia na stránkach časopisu Wild und Hund, kde napr. v č. 7/2003 autor A. David sa o.i. pýta: Ako chceme v týchto podmienkach vysvetliť priemernú najprimeranejšiu hmotnosť diviačat v jesennom a zimnom období? Ďalej píše: "Neskoršie kladenie diviačat v júli a v auguste je väčšinou redukované na diviačice, ktoré stratili svoje prvé jarné kladenie. Ak by celoročné párenie bolo považované za normálny jav, museli by sme pravidelne v každom ročnom období pozorovať diviačatá všetkých hmotnostných "tried" - alebo nie? Ale dopĺňa, že pripravenosť rozmnožovania diviačej zveri je ovplyvňovaná krmením a prikrmovaním, priaznivými klimatickými podmienkami najmä v zime a dostatkom krmiva vo volnej prírode (žalud, bukva...).
Zpracování dat...