Časopis Myslivost

Myslivecká zařízení a estetika

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Přísloví „Účel světí prostředky“ je často zneužíváno a mám pocit, že se tak děje i při budování mnoha mysliveckých zařízení. Nelze se vymlouvat na nedostatek odborné literatury na toto téma a ani na nedostatek materiálu k výstavbě. Obojí se dá za přijatelnou cenu opatřit, je potřeba jen chuť do práce a dát do ní kousek české myslivecké kultivovanosti.
Přísloví "Účel světí prostředky" je často zneužíváno a mám pocit, že se tak děje i při budování mnoha mysliveckých zařízení. Nelze se vymlouvat na nedostatek odborné literatury na toto téma a ani na nedostatek materiálu k výstavbě. Obojí se dá za přijatelnou cenu opatřit, je potřeba jen chuť do práce a dát do ní kousek české myslivecké kultivovanosti. Ve většině honiteb máme dostatek mysliveckých zařízení plnících svůj účel. Jiná záležitost je, jak vypadají. Zásypy vyrobené ze starých karosérií aut, jesle z klece na odchov selat, starých zemědělských strojů, vybourané staré stájové technologie a různě deformovaných plechů. Podobně zhotovené jsou i posedy a kazatelny, navíc tak nevhodně provedené, že jsou častými příčinami vážných úrazů. O úrovni lávek, můstků, studánek a napajedel v honitbě by se dalo vznést stejné množství kritiky. Železo vnesené do krajiny se velmi nesnadně odklízí a dělá tam pak mnoho let jen problémy. Je vhodnější kovový šrot prodat a za utržené peníze vytěžit v lese tyčovinu, ta je ideální materiál na myslivecká zařízení i v souvislosti s likvidací zařízení po jeho opotřebení. My, myslivci často hovoříme o devastaci krajiny a jejím vzhledu. Nepřispíváme k tomu popisovanými zařízeními i my? Myslivecká zařízení nás prezentují i před veřejností, která v našich honitbách hledá krásy přírody. Co má říct otec dítěti, když vidí místo krásného krmelečku z pohádkových knížek a vánočních pohlednic nějaké monstrum? Je potěšitelné, že popisovaná myslivecká zařízení jsou v menšině honiteb a jsou takové honitby, kde by mohl u krmelců malovat Josef Lada či Mikoláš Aleš. Honitbou, kde je myslivecké zařízení jak má být, je honitba MS Tvarožná Lhota a obora Radějov u Strážnice - myslivecká zařízení s pomocí kamarádů a personálu tam buduje oborník a myslivecký hospodář sdružení Josef Hrbáček, jejich estetickou úroveň můžete posoudit podle následných fotografií, nebo se přijet podívat osobně. Myslivecká zařízení takovéto úrovně doplňují estetický vzhled naší krajiny, která nemá ve světě obdoby a láká agroturisty a ekoturisty z celého světa. Mimořádnou zvláštností mysliveckých zařízení je, že na každém je umístěna budka pro ptáky, což je patrno i na některých fotografiích. Dr. Ing. František LIBOSVÁR Ekologická komise ČMMJ Praha
Zpracování dat...