ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Poslání a význam myslivosti pro život v kulturní krajině

Doc.Ing. Vladimír HanzaL, CSc., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Počet komentářů: 0
Abychom mohli charakterizovat poslání a význam myslivosti v kulturní kraji, je v prvé řadě nutné charakterizovat tzv. kulturní krajinu. Obecně je za kulturní krajinu chápáno oku lahodící venkovské prostředí, které naplňuje naše potřeby materiální i duševní a to vše v rámci přiměřeného pohodlí s minimálním rizikem vzniku škod všeho typu. Více >
Poslání a význam myslivosti pro život v kulturní krajině

K prohlašování honebních pozemků za nehonební

Dr. Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Současně platný zákon o myslivosti, podobně jako předchozí právní úprava, umožňuje prohlásit některé honební pozemky za nehonební (i během tzv. mysliveckého období). Zcela novým ustanovením je možnost, prohlásit honební pozemky za nehonební “ze zájmu vlastníka”. Více >
K prohlašování honebních pozemků za nehonební

NATURA 2000 a FACE

Milada Fabelová
Počet komentářů: 0
Tento projekt je dalším krokem Evropské unie ke globalizaci ochrany přírodního prostředí zvěře, s cílem respektovat dlouhodobé využívání přírody. Směrnice EU o ochraně habitatu zvěře (přírodního životního prostředí zvěře) počítá s novým typem právní ochrany na 15 % celkové plochy EU. Jedná se bezpochyby o nový typ, neboť, jak Evropská komise několikrát prohlásila, by nešlo o sterilní přírodní rezervace nebo "svatyně", ve kterých by veškerá lidská činnost a rozvoj byla automaticky a systematicky zakázána. Více >

36. mezinárodní sokolnické setkání

Bc.Marcela Medková
Počet komentářů: 0
Opočno – malebné městečko v podhůří Orlických hor s renesančním zámkem, útulným náměstím a spoustou romantických zákoutí jako již tradičně rozevřelo svou pohostinnou náruč a přivítalo nejen české sokolníky na jejich 36. Mezinárodním sokolnickém setkání, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 11. října 2003. Nenajdete v Čechách sokolníka, který by Opočno, tuto Mekku českého sokolnictví, nenavštívil, ať již jako divák, nebo jako lovec se svým dravcem, některého z každoročně konaných mezinárodních setkání, nebo jako účastník pravidelné členské schůze Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty, které se konávají v Kodymově národním domě. Více >
36. mezinárodní sokolnické setkání

ODRAŽENÁ STŘELA

připravil Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Bylo krásné lednové ráno krátce po Novém roce, po čerstvým sněhem nabílených polích a lukách se sice válela mlha, ale slunce už dávalo znát, že až se zvedne, uvidí účastníci naháňky na černou zvěř modrou oblohu. Protože však mlha zatím kralovala, nijak s nástupem nespěchali. Černá zvěř byla ve dvou lečích ráno díky obnově místními myslivci obeznána, a tak se chystali jít vlastně najisto. Zatím si v klidu při “snídaňové” polévce přichystané v hostinci “Zelená lípa” povídali místní členové Hubertova cechu s přizvanými kolegy ze sousedních vesnic – navzájem se sice mnozí dobře znají, ale často se vidí jen párkrát do roka při mysliveckých akcích. Více >

Zima divokých kachen

Texty a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Na nezamrzajících úsecích našich vod pravidelně přezimují početná hejna různých divokých kachen. Nejraději se soustřeďují u větších městských aglomerací, kde jim v blízkosti lidí plyne snadnější obživa z jejich odpadků. Pokud na vodě v zimě šplouchají vlnky poháněné ledovým větrem, mají se vodní ptáci stále jakžtakž dobře. Pro nás je voda moc studená, ale oni se v ní s rozkoší koupou, protože v mrazivém ovzduší jim vlastně poskytuje “teplou lázeň”, která dokonce přihřívá nohy. Ještě důležitější ovšem je, že se mohou stále potápět ke dnu mělčin a nacházet alespoň trochu potravy. Více >
Zima divokých kachen

Vlci

Ing. Jiří Černý
Počet komentářů: 0
S uspokojením jsem si přečetl dvoudílné sdělení Ing. Josefa Jiráta CSc. O vlčí problematice. Moje spokojenost pramení z vysoké úrovně těchto statí a zejména ze skutečnosti, že autor neopomenul zmínit a i částečně kvantifikovat ekonomickou stránku problému. Je snad prvním, kdo tak v souvislosti s velkými šelmami učinil. Více >
Vlci

Pytlačení jako výnosná profese?

Ing. Jaroslav NOVÁK, vedoucí Lesní správy Boleboř
Počet komentářů: 0
Mám za sebou další večer, kdy se vracím z naší režijní honitby města Jirkova domů plný bezmocného vzteku a pocitu beznaděje. Opět jsem při večerní čekané zaznamenal dvě nevyjasněné rány, jako již v tomto roce poněkolikáté, jejichž následky nám opět ukáží naší osvědčení strážci-krkavci. V tuto chvíli mě napadá jediné. Více >
Pytlačení jako výnosná profese?

EURODOGSHOW BRATISLAVA

Vladimíra TICHÁ, snímky Jan Tichý
Počet komentářů: 0
Evropská výstava psů je záležitost, na kterou se každý rok soustřeďuje pozornost vystavovatelů a o jejíž pořádání většinou usiluje několik evropských států. Rozhodnutí o tom, komu čest, ale i nesmírně těžký úkol výstavu pořádat připadne, přísluší F.C.I., pod jehož patronací se také výstava pořádá. Předloňská “Evropská” se konala v Paříži a určitě stojí za připomenutí, že ji vyhrál český kerry blue teriér. Loni jsme měli na prestižní výstavu blíž. Pořádali ji ve dnech 3. až 5. října slovenští kolegové a útočiště našla na bratislavském výstavišti INCHEBA a byla to veliká sláva. Více >
EURODOGSHOW BRATISLAVA

Jak obelstít divočáky?

František Bláha
Počet komentářů: 0
Musím se přiznat, že s přibývajícím množstvím článků v Myslivosti o problematice černé zvěře se začínám lovu černé zvěře věnovat i více teoreticky. Sháním různou odbornou literaturu, listuji časopisy, cestuji po internetu. Zajímám se zejména o to, jak divočáky přivábit, jak je obelstít a přilákat k posedu, neboť samostatný lov na čekané je z hlediska kvalifikovaného odlovu černé zvěře skutečně nejvhodnější. Mrzí mě, že tyto znalosti měly zcela jistě již generace myslivců dávno před námi, v dobách dřívějšího hojného výskytu černé v našich zemích. Vždyť dokázali v tereziánských časech s tehdejšími technickými prostředky v poměrně krátké době černou zvěř ve volné přírodě zčásti pochytat a zčásti vyhubit. Díky téměř dvěstěleté pauze ve výskytu černé ve volné přírodě se mezitím na tyto poznatky bohužel pozapomnělo. Více >
Jak obelstít divočáky?

Odborné besedy lektorů a zkušebních komisařů

Dr. Štefan Hakeľ , vedoucí kulturně propagačního oddělení
Počet komentářů: 0
Myslivecká rada a KPK ČMMJ se přípravou lektorů a zkušebních komisařů zabývala již od roku 1999. Z důvodu změny složení KPK po II. sjezdu ČMMJ v roce 2000, a následovně po změně zákona o myslivosti a prováděcí vyhlášky, se tento úkol začal realizovat až v roce 2003. Více >

Na liškách

Jan MAKOVÝ
Počet komentářů: 0
Sedím na posedu postaveném na břehu potoka a vytrvale pozoruji průzorem tu bílou záplavu kolem. Sněhové vločky jako dlaň s tichým šelestem dopadají k zemi a zvětšují už tak vysokou vrstvu napadaného sněhu. V protějším břehu zůstalo pár starých stromů, jedlí a smrků po těžbě, která se tu přehnala jako smršť. Haluze smrku, na který je posed připevněn, jsou svěšeny tíhou sněhu k zemi. Stromy okolo přikryté tlustou bílou peřinou trpí pod těžkým závažím. Ze zateplené boudy, která slouží k lovu lišek, se bílý zapadaný svět zdá romantický, ale zvěři je krušno. Svírám na kolenou položenou starou šestnáctku, jejíž komory jsou nabity hrubším brokem. Čekám už dobrou hodinu na lišky, které i přes nepřízeň počasí začaly konečně chodit dolů k újedišti. Ty bílé zapadané prohlubně jsou díry, které vyhrabaly, aby se dostaly k dobrotám, co jsem jim kolem poházel. Nadrobno nasekané ryby a tvarůžky jsou příčinou jejich zoufalého dobývání se k zamrzlé zemi. Byla tu liška a určitě ne jedna! Více >

POSTŘELENÝ

Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Na lov černé jsem se vždy vypravil rád, a tak jsem ani chvilku nezaváhal, když se ve schránce na dopisy objevilo pozvání od mého dávného spolužáka. Kraj v podhůří Jeseníků, kde jsme spolu lovili již několikrát, má své zvláštnosti. Projevilo se to i tentokrát. Zatímco v údolí bylo celkem mírné počasí, nahoře v lesích jsme byli v zajetí tuhé zimy se vším, co k ní náleží. Její krása si nezadala s Ladovými obrázky. Těšil jsem se, neboť jsem znal krásné lesní partie této honitby, husté porosty a koláče pasek, ideální místa pro setkání s mými oblíbenými černými rytíři. Více >

Podzimní setkání nožířů Brně


Počet komentářů: 0
Velká setkání nožířů, duší jím spřízněných, výrobců a prodejců komerčních nožů, a zástupců zahraničních firem, uzavírá v České republice dostaveníčko, které od roku 2001 pořádá brněnský nožíř Lubomír Maďarič v kongresovém centru na výstavišti v Brně. 29. listopadu 2003 zde se svým fotoaparátem nechyběl také Pavel KLOZÍK... Více >
Podzimní setkání nožířů Brně

Brašnářka z Valašska

Pavel KLOZÍK, foto autor
Počet komentářů: 0
Před několika lety jsem se na setkání nožířů seznámil s usměvavou Miladou Chromelovou, tvořící rytím a malbou zdobené lovecké brašny, opasky, popruhy na zbraně a rozličná pouzdra z kůže. Cestou po Severní Moravě jsem nedávno zaklepal na dveře její dílny. Více >
Brašnářka z Valašska

Kulovnice Mauser M03 – tradice v novém tisíciletí


Počet komentářů: 0
Solidní kvalita a nesmrtelná konstrukce – to jsou synonyma pro značku Mauser již mnoho generací. Nová kulovnice Mauser M03 nabízí velmi zajímavá zlepšení, vycházející z nových technologií, z praxe a zkušeností. Více >

Motolice velká u spárkaté zvěře

Doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., MVDr. David Modrý, PhD, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Počet komentářů: 0
Motolice jsou parazitičtí hlísti s plochým nečlánkovaným tělem a s typickými kruhovými přísavkami. Pomocí přísavek se přichycují na sliznice různých orgánů hostitelů. Jsou to vnitřní parazité všech skupin obratlovců a některé z nich jsou původci závažných onemocnění zvířat i člověka. Vývojové cykly motolic jsou složité a zahrnují jako mezihostitele různé bezobratlé živočichy. Evropská spárkatá zvěř může být napadena různými druhy motolic a jednou z nich je motolice velká Fasciloides magna Bassi, 1875. Více >
Motolice velká u spárkaté zvěře

Inspirace do lovecké kuchyně


Počet komentářů: 0
Myslivecká pečínka Asi 1,2 kg zvěřiny z kýty protáhneme 70 g proužky~ slaniny a necháme 5 dní odležet v mořidle a zelenině. Pak vyjmeme, rozehřejeme 100 g másla, osmahneme nakrájenou zeleninu a maso ze všech stran opečeme. Podlijeme kořeněným mořidlem a pečeme do měkka, při pečení postupně podléváme a poléváme 6-8 dl červeného vína. Měkkou zvěřinu vyjmeme, šťávu prolisujeme sítem, přidáme lžíci rybízové zavařeniny .nebo jeřabinkového želé, zalijeme 1l41 smetany, do které jsme vmíchali 2 lžíce polohrubé mouky a necháme přejít var. Nakrájenou zeleninu vložíme do omáčky a necháme prohřát. Podáváme s jemným knedlíkem. Více >

Jak na to s Rudolfem Hrušínským

Ing. Kamila Kořínková
Počet komentářů: 0
Svoji tvář magazínu pro myslivce a rybáře Jak na to na obrazovce České televize propůjčil v roli moderátora Rudolf Hrušínský, mediálně známý člen herecké dynastie. Za Rudolfem Hrušínským jsem se proto vypravila na Kavčí Hory, kde jsem ho zastihla v polední přestávce mezi natáčením dalších dílu magazínu Jak na to. Přestože čas vymezený na přestávku nebyl nijak zvlášť dlouhý, velmi ochotně svolil k rozhovoru. zatímco se ve studiu přelepovaly dekorace z rybářských na myslivecké, rozhovor v předsálí se nesl v příjemném neformálním tónu, který znáte z hercova provázení pořadem. I proto jsem ho pro zachování autentičnosti nijak neupravovala. Více >
Jak na to s Rudolfem Hrušínským

80. výročí založení PZL

Dr. Štefan Hakeľ
Počet komentářů: 0
Oslavy 80. výročí založení Polského mysliveckého svazu ve Varšavě začaly 14. listopadu 2003 v 10 hodin slavnostní mší v Katedrále polské polní armády. Další program pak probíhal v areálu výstaviště EXP ´XXI. Více >
80. výročí založení PZL

Připomenutí k průběrnému odstřelu

František JANKŮJ
Počet komentářů: 0
V č. 11/2003 je zveřejněn fundovaný článek p. Dr. Vodňanského o významu průběrného odlovu srnčat. Z dlouholetých zkušeností mohu závěry zde uvedené jenom potvrdit. Ve své praxi jsem toto vždy důsledně uplatňoval, a navíc - v určitých situacích - neváhal slovit i mámu takových srnčátek. Měl jsem však někdy pocit, že kolegové myslivci - v případě, když se mi podařilo ulovit celou zjevně oslabenou srnčí rodinku - mi jaksi dávali najevo, že jsem až příliš otrlým lovcem... Ale posuďte sami: Více >

Připomenutí k průběrnému odstřelu

František JANKŮJ
Počet komentářů: 0
V č. 11/2003 je zveřejněn fundovaný článek p. Dr. Vodňanského o významu průběrného odlovu srnčat. Z dlouholetých zkušeností mohu závěry zde uvedené jenom potvrdit. Ve své praxi jsem toto vždy důsledně uplatňoval, a navíc - v určitých situacích - neváhal slovit i mámu takových srnčátek. Měl jsem však někdy pocit, že kolegové myslivci - v případě, když se mi podařilo ulovit celou zjevně oslabenou srnčí rodinku - mi jaksi dávali najevo, že jsem až příliš otrlým lovcem... Ale posuďte sami: Více >

Tetřev na návštěvě železáren

Ing. František Lipowski
Počet komentářů: 0
Dne 10. listopadu 2003 jsem obdržel několik telefonátů mých kolegů, kterým jsem zpočátku ani nevěřil. V areálu Třineckých železáren byl údajně odchycen poraněný tetřev hlušec a předán do opatrování myslivci Karlu Maroszovi z obce Nebory u Třince. Neváhal jsem a zmiňovaného myslivce ještě tentýž den navštívil. V duchu jsem očekával všelico, kromě tetřeva. Vždyť kdo jen trochu ví, v jakém prostředí tetřev žije, ten by zajisté nevěřil informaci o výskytu a následném odchytu tohoto vzácného ptáka v průmyslovém areálu železáren. Jaké však bylo moje překvapení, když v improvizované narychlo zbudované voliérce, jsem spatřil skutečně živého kohouta tetřeva hlušce. Samozřejmě, že jsem se začal ihned zajímat o jeho osud. Více >
Tetřev na návštěvě železáren

Zadovka hraběte Sporcka

Mgr. Jan ŠACH
Počet komentářů: 0
František Antonín hrabě Sporck, člen českého místodržitelství, majitel panství Lysá, Kuks a Konojedy, byl největším milovníkem a propagátorem myslivosti a parforsních honů v Čechách. Podporoval lesnictví chov zvěře, ale také hudbu, divadlo a výtvarné umění. Podnikáním a činností všeho druhu se chtěl vyrovnat staré šlechtě. Na rozdíl od řady jiných šlechtických rodů se sporckovská zbrojnice bohužel nezachovala. Informace o palných zbraních hraběte Sporcka můžeme tak čerpat pouze z některých exemplářů se Sporckovým jménem či jeho erbem, které jsou roztroušeny po různých světových sbírkách. Střelecká záliba majitele východočeského panství se výrazně odrazila i v jeho zájmu a technický rozvoj palných zbraní. Mezi výrobky, které pro Sporcka zhotovovali puškaři v Praze, Kuksu i v severovýchodních Čechách, převládají zadovky se sklopnými hlavněmi a různé druhy opakovacích zbraní. Více >
Zadovka hraběte Sporcka
Zpracování dat...