ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Dni sv. Huberta vo Sv. Antone

Anton BLATNÝ
Počet komentářů: 0
Už po štrnásty krát v dňoch 4. – 5. 9. 2004 sa konali vo Svätom Antone, kde sa nachádza poľovnícke múzeum, pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva SR Dni sv. Huberta Více >
Dni sv. Huberta vo Sv. Antone

Myslivecký kalendář - listopad

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Listopad je měsícem, ve kterém začíná hlavní lovecká sezona honů na drobnou zvěř. Hony by měly být mysliveckým svátkem. I při lovech na drobnou zvěř by mělo platit, že myslivec neloví proto aby lovil, ale loví proto aby choval a koneckonců také dodržoval i mysliveckou etiku. Mělo by platit, že střílíme náboji s broky, které jsou vhodné pro lov té které zvěře. Broky o průměru 2,5 mm a menší se hodí jen na sportovní střelbu, ani na bažantí hon v bažantnici nepatří. Nestřílíme na zvěř, která je za hranicí účinného brokového dostřelu. ten je u většiny zbraní kolem 40 m. Při střelbě by měl dávat přednost mladší staršímu a muž ženě. Na místo srazu bychom měli přijít včas, ohlásit se vedoucímu honu a pozdravit se se všemi přítomnými. Během honu by se měl myslivec chovat ukázněně, nekritizovat a být družný. Účastnit se poslední leče je společenská povinnost. Více >

CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY v roce 2005

RNDr. Ctibor BABIČKA,CSc., Ing. Vladimír DIVIŠ
Počet komentářů: 0
Při jednání Myslivecké rady ČMMJ dne 27. října 2004 došlo k následující změně: Do Lysé nad Labem budou soustředěny trofeje jelena lesního od 190,00 bodů CIC s tím, že bodovací tabulky pro přímé uvedení medailové trofeje u jelena lesního budou od 170,00 do 189,99 bodů CIC. Tato změna se týká údajů uvedených v článku "Chovatelské přehlídky v roce 2005" zveřejněného v časopise Myslivosti č. 11/2004. Ing. Vladimír Diviš - předseda Myslivecké komise ČMMJ V souvislosti s konáním mezinárodní výstavy trofejí NATURA VIVA 2005 ve dnech 27. května až 4. června 2005 v Lysé nad Labem bude nutné zajistit konání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře do konce února 2005. Více >
CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY v roce 2005

Opatření k redukci stavů divočáků

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., Ing. Vladimír DIVIŠ
Počet komentářů: 0
V souvislosti se zvyšováním početních stavů prasete divokého na území České republiky a navazujícími problémy škod v zemědělství a na drobné zvěři a nutností úpravy věkové a pohlavní struktury populace prasete divoké je nezbytné přijmout zásadní opatření v řešení tohoto problému. Proto byla Odborem rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství dne 12.července 2004 vydána „Doporučená opatření pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky“ a byla zaslána krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy s určením všem orgánům státní správy myslivosti. Jejich platnost je do odvolání, nejdéle však do 31. 3. 2008. Více >
Opatření k redukci stavů divočáků

Inovace firmy BLASER

S puškou „Blaser F3“ na střelecký Olymp? W.H.
Počet komentářů: 0
Na Dornsbergu to díky firmě Blaser v pravém slova smyslu pěkně bouchalo: mistr světa v parkúru John Bidwell z Anglie uchvátil publikum svými střeleckými kousky a 32 úplně nových “F3” muselo prodělat svůj křest ohněm v rukou pozvaných odborných novinářů. Více >
Inovace firmy BLASER

ZORNÉ POLE DALEKOHLEDU

Josef ČERNÝ
Počet komentářů: 0
Tato problematika je narozdíl od hlavních parametrů dalekohledu, kterými jsou zvětšení a průměry objektivů, jaksi v ústraní zájmu a právě proto bych ji chtěl podrobněji popsat. Aby ale byl článek pro čtenáře srozumitelný, nezbývá, než začít od základu. Více >
ZORNÉ POLE DALEKOHLEDU

Výřady

Dr. Zdeněk KOLÁŘ
Počet komentářů: 0
Vždycky jsem si o sobě myslel, že nejsem formalista a pohrdám konvencemi. Na vlastní svatbu jsem si musel tmavý svrchník vypůjčit a málo jsem se staral o to, na které straně nevěsty mám být, jak v kostele, tak na loži… Celý obřad maturity zdál se mi veskrze zbytečný a dodnes nechápu, proč kantoři, kteří mi tolik let vštěpovali moudrost, mě nakonec hodili na pospas jakési osvícené komisi a měli za mě větší strach něž já… Dokonce i důstojnost promoce (té první – mám tři) se jaksi minula účinkem, snad pod vidinou výše nástupního platu…A uřvané obřady vojenské? Hanba povídat… Více >
Výřady

Myslivost a veřejnost

Ing. Jan ČERNÝ
Počet komentářů: 0
Z běžného denního tisku se v současné době dozvíte o myslivcích snad jen to, že pořádají výstavu trofejí, nebo že dopomohli ke kapitálnímu úlovku některému z prominentů. Ještě v horším případě, že nějaký myslivec ohrožoval okolí svou zbraní, případně někoho nebo něco usmrtil.Občas se snad objeví i článek či zpráva v televizi, že myslivci pomáhají ochráncům přírody a že vychovávají „svoji“ mládež formou znalostních soutěží. Nedělejme si však iluze o tom, že většina lidí vnímá myslivce jako ochránce přírody a pečovatele o ni. Řada z nich totiž není daleka názoru, že myslivec zajde do lesa, jen když si chce pochutnat na zvěřině, a při té příležitosti střílí na vše, co se jen hýbe, protože má lov jako svého koníčka. Více >
Myslivost a veřejnost

66. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO

Vladimíra Tichá, snímky Jan Tichý
Počet komentářů: 0
V roce 1353 nechal Karel IV. zapsat do svého zákoníku Majestas Carolina mezi důležitá města, “která nemají být českou korunou nikdy zastavena nebo prodána“ půvabné západočeské město Tachov. Právě sem se o necelých 700 let později ve dnech 2. - 3. 10. 2004 sjížděli příznivci lovecké kynologie a zvláště pak chovatelé a majitelé ohařů. Konal se zde 66. ročník Memoriálu Karla Podhajského a ti, kdo jej navštívili, určitě nelitovali. Tachov je krásný, členitá krajina v jeho okolí půvabná a lidé v ní nebo aspoň ti, co se podíleli na přípravě memoriálu, jsou příjemní. Více >
66. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO

DOHODA O SPOLUPRÁCI

mezi Státní veterinární správou ČR a Českomoravskou mysliveckou jednotou Anna MRÁZKOVÁSVS ČR
Počet komentářů: 0
Vyhodnocení dohody bylo provedeno na myslivecké komisi dne 19. 8. 2004. Dohoda byla uzavřena a podepsána v říjnu roku 2000. Od té doby došlo ke změně legislativy, byl novelizován 2x zákon o veterinární péči, i když je nadále uváděn pod číslem 166/1999 Sb. Došlo k novému vydání všech prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. V současné době je v platnosti 27 prováděcích vyhlášek, připravované jsou další novelizace i těchto platných předpisů. Omezované jsou finanční prostředky na široké uplatnění prevenčních, profylaktických a léčebných postupů na všech úsecích veterinární činnosti. ČR vstoupila 1. 5. 2004 do Evropského společenství, což přineslo nemalé změny i na úseku obchodování s jednotlivými komoditami, došlo ke změnám při nákupu živé zvěře ze zahraničí, při dovozu a vývozu živé zvěře, ale i zvěřiny. V návaznosti na veterinární zákon byl novelizován zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcích vyhlášek, dále zákon plemenářský a příslušné vyhlášky o evidenci a označování zvířat (týká se farmových chovů). Více >

ZAMYŠLENÍ nad způsobem lovu černé zvěře

Petr NĚMEČEK
Počet komentářů: 0
Chtěl bych se zmínit o naháňkách na černou zvěř. Velice mě trápí, často se v mnoha honitbách konají naháňky na černou zvěř. Já osobně mám možnost se zúčastňovat honů na drobnou a škodnou zvěř, a také naháněk na černou zvěř v honitbě HS Štěpánov, okres Žďár nad Sázavou. Více >

Facka za všechny prachy

Soudnička na listopad Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Franta Franta byl odjakživa smolař. Už to jméno! Když přijel někam na hon jako host a při představování řekl: „Dobrý den, já jsem Franta!“, jeho protějšky reagovaly nad tou familiérností někdy zaraženě: „A já tedy Vašek. Lovu zdar!“Ostatně už na škole si kvůli tomu vytrpěl své. Když pak odmaturoval, udělal přijímací zkoušky na Zemědělskou univerzitu. Jenže smolný úraz a dlouhý pobyt v nemocnici mu zabránily nastoupit a po roce už „přijímačky“ neudělal – přesněji řečeno nevešel se mezi přijímané.Začal se tedy živit prací – své zaměstnatele si ale vybíral opravdu nešťastně. Dvakrát se mu stalo, že jeho chlebodárce zkrachoval, zrovna když mu dlužil už několik platů. Ty peníze samozřejmě zůstaly v nedohlednu. Více >

Ohlasy

redakce
Počet komentářů: 0
Neděje se ve vašem okolí něco podobného?Jak mluvímeJe příroda opravdu neměnná?Kde je ta přemnožená zvěř?Zbytečná kontroverze Více >

Čtyři kola do terénu

Dajbych, s.r.o.
Počet komentářů: 0
O tom, že myslivci, rybáři nebo lesníci jsou uživatelé takových typů vozidel, která často musí absolvovat trasy mimo hlavní silnice, není třeba diskutovat. S nabídkou právě pro ně přišla před časem firma Dajbych, s.r.o., která je u nás dobře známá jako úpravce terénních vozidel a dodavatel příslušenství pro ně. V její nabídce se totiž objevila i úprava vozidla Škoda Octavia 4x4, nazvaná JAGD. Komponenty pocházejí od německé firmy Expeditionsservice Wächterbach GmbH a mají osvědčení TÜV. Více >
Čtyři kola do terénu

VÝZNAM SPRÁVNÉHO MYSLIVECKÉHO PLÁNOVÁNÍ PŘI HOSPODAŘENÍ SE ZAJÍCEM

Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra , Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Počet komentářů: 0
Jedním z hlavních předpokladů řádného mysliveckého hospodaření se zajícem je obdobně jako u ostatních druhů zvěře stanovení správného plánu lovu. Jeho základem je objektivní posouzení výše početních stavů a skutečného přírůstku zaječí populace v dané honitbě v příslušném roce. Zároveň je přitom nutné správně odhadnout, do jaké míry je možné tento sezonální přírůstek lovecky využít, aniž by to mělo negativní vliv na kmenové stavy. Správné myslivecké hospodaření nemůže být postaveno na papírových početních stavech a jakémsi teoretickém koeficientu přírůstku, jak se to stále ještě ve většině honiteb praktikuje, ale musí vycházet pouze z výsledků skutečných sčítání zajíců, prováděných na dostatečně velkých, pro honitbu reprezentativních kontrolních plochách přinejmenším dvakrát do roka a to v jarním a podzimním období (bezprostředně před loveckou sezónou). Více >
VÝZNAM SPRÁVNÉHO MYSLIVECKÉHO PLÁNOVÁNÍ  PŘI HOSPODAŘENÍ SE ZAJÍCEM

Třetí říje v brdských lesích

Text a snímky Jan Rys
Počet komentářů: 0
Lesní hvozdy na Brdské vrchovině se v přimlžené době podzimní krásy mohou jako jedny z mála v naší vlasti honosit trojím dějstvím říje parohaté zvěře. První začíná již někdy kolem poloviny září hlubokým a sílícím troubením jelenů, vyhlašujícím výzvu laním o nastávajícím čase jejich lásky. Více >
Třetí říje v brdských lesích

DÁREČEK

Recenze publikace Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
V roce 2002 se konaly Myslivecké slavnosti na zámku Ohrada na Hluboké. Program byl bohatý a samozřejmě nechyběli ani lovečtí psi. Mimo dospělých jedinců se přišla podívat i štěňata. Odborníky i laiky přitahoval malý sebevědomý border teriér. S teriérskou náruživostí sledoval vše, co se dělo okolo něj a občas musel, v zájmu svého bezpečí , skončit v náručí majitele. Více >
DÁREČEK

Oblasti chovu zvěře nejsou funkční!

Oldřich Sedlář
Počet komentářů: 0
Již dlouhá léta v myslivecké legislativě platí, že minimální výměra honitby pro chov zvěře je 500 ha. Kdo rozumí problematice myslivosti ví, že tato minimální výměra vyhovuje pouze chovu takové zvěře, která má malý „akční rádius“, tzn. že ke svému životu potřebuje jen několik desítek maximálně stovek hektarů životního prostředí. Jedná se převážně o zvěř drobnou a malé druhy šelem. Větší druhy zvěře, a to veškerá zvěř spárkatá a velké druhy šelem, však mají daleko větší nároky na prostor a proto k mysliveckému chovu určité populace těchto druhů zvěře je nutná daleko větší územní výměra. Podle ověřených poznatků je to například pro zvěř srnčí asi 1000 ha, pro daňčí, mufloní a černou zvěř asi 3000 ha a pro zvěř jelení až 5000 ha. Tyto praxí potvrzené zásady jsou vštěpovány již mladým myslivcům při přípravě na zkoušky z myslivosti. Více >
Oblasti  chovu zvěře nejsou funkční!

ZVĚŘINA získávání, ošetření, skladování

2. Prvotní ošetření ulovené zvěře - zvěř spárkatá MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc., Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra , Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Počet komentářů: 0
pokračování z čísla Myslivosti 10/2004 Více >
ZVĚŘINA získávání, ošetření, skladování

Volby do Senátu ČR

Představujeme kandidáty z řad myslivců. Ing. Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Na jaře jsme Vám představovali kandidáty do Evropského parlamentu. Čas pokročil a blíží se další volby – tentokrát do senátu. Vybrali jsme proto opět kandidáty, kteří mají blízký vztah k myslivosti a k přírodě vůbec, abychom jim položili několik otázek a dozvěděli se, s jakými názory a očekáváními se na volby připravují. Jistě by bylo prospěšné zvolit si do významných funkcí zástupce, kteří mají společný zájem – tedy myslivost a ochranu přírody. Možná Vám toto stručné představení pomůže vybrat si toho pravého kandidáta, pokud ještě váháte. Mohl byste popsat Váš vztah k myslivosti a ochraně přírody – soukromý i pracovní? Věnujete se této činnosti aktivně?Jaké jsou podle Vás aktuální problémy české myslivosti. Myslíte, že by mělo dojít k nějakým změnám?Čím byste se v případě Vašeho zvolení do senátu chtěl zabývat? Myslíte, že byste mohl z dané pozice naši myslivost podpořit? Co byste chtěl vzhledem k ní prosazovat? Více >
Volby do Senátu ČR

Navštívili jsme…

OMS Teplice Ing. Kamila Kaasová, Ing. Pavla Ščevlíková
Počet komentářů: 0
Krušnohoří je asi většinou lidí vnímáno nejen podle názvu, ale i podle těžební činnosti let minulých, jako oblast nevlídná a poničená. Naštěstí dochází ke změnám - již zrekultivovaná krajina se postupně vrací k životu, obrůstá a objevuje se v ní zvěř. Má tu prostor a klid, takže se jí zde daří čím dál lépe. A kde se daří zvěři, tam se daří i myslivcům. O tom, jak se žije v Krušných horách jsme si povídaly s jednatelkou OMS Teplice paní Miroslavou Pospíšilovou. Více >
Navštívili jsme…

Úprava krajiny pro zvěř

Mimořádná příloha časopisu Myslivost Ing. Roman JELÍNEK, Ústav ochrany lesů a myslivosti, MZLU FLD Brno
Počet komentářů: 0
Nepříznivé působení stále intenzivnějších technologií v zemědělství i průmyslové činnosti na krajinu a volně žijící živočichy je nám všem známo. Necitlivé zásahy člověka do přírody a celkového utváření krajiny mají za následek nejen estetické přetváření okolní krajiny, ale především druhové a početní složení místní fauny a flóry. Je nutno ovšem přiznat, že působení člověka nebylo vždy pro všechny druhy stejně destruktivní. Některé převážně živočišné druhy, měly z jeho působení na krajinu prospěch. Jednalo se především o drobnou zvěř, která našla v odlesněných plochách své nové biotopy (zajíc, koroptev, bažant). Některé druhy, které dříve obývaly lesní nebo kotonové prostředí, se vlivem velkoplošného zemědělství zcela adaptovaly na nově vzniklé biotopy a jejich populace se danému prostředí plně přizpůsobily (pole - srnčí zvěř). Slučování zemědělských podniků, scelování pozemků do větších bloků, nástup chemizace, dostupnost stále výkonnější a rychlejší mechanizace zapříčinily na začátku sedmdesátých let citelný úbytek převážně drobné zvěře, jejíž stavy se již nikdy nepodařilo vrátit do původních hodnot. Největší vliv především na populace drobné zvěře mělo scelování drobných pozemků na počátku kolektivizace venkova a vzniku JZD. Při rozorávání mezí, cest, likvidaci doprovodné zeleně a klučení remízků přicházela zvěř o svoje krytové, potravní a klidové možnosti. Na malých plochách zbylé trvalé zeleně docházelo a dochází k soustřeďování vysokého počtu jedinců. Ti jsou zde stresováni, dochází u nich k rychlejšímu přenosu a šíření nemocí (nákaz) a především drobná zvěř a mláďata spárkaté se zde stávají snadnou kořistí predátorů. Každý predátor, který prochází otevřenou zemědělskou krajinou, se prvotně zaměřuje na tyto fragmenty trvalé zeleně a nachází zde dostatek lehce dostupné potravy. Dnes se s velkými finančními náklady snažíme tyto chyby napravovat s lepšími či horšími úspěchy. Ne každý si však uvědomuje, že trvalá zeleň v krajině má nejen pro volně žijící živočichy ale také pro lidskou společnost nedozírný význam. Více >
Úprava krajiny pro zvěř

Mezinárodní lovecký desetiboj

Kroměříž, 11. - 12. září 2004 Jan BUKSA
Počet komentářů: 0
Hezké počasí pozdního léta přivítalo účastníky Mezinárodního loveckého desetiboje na Kroměřížské střelnici, která je v současné době přestavována a více jako střelnici připomíná stavbu, nicméně jednotlivá střeliště a zázemí pro soutěžící byly připraveny k naprosté spokojenosti všech 18 soutěžících, kteří postoupily ze svých republikových soutěží. Tento počet je stanoven a tak se každé dva roky utkává 9 nominovaných nejlepších střelců ze Slovenska a 9 z Čech. Více >
Mezinárodní lovecký desetiboj

„NĚKOLIKATERO“ LOVECKÉHO PRŮVODCE

Jan VEBER
Počet komentářů: 0
Doba kolem moderní myslivosti dnešní doby sebou přináší také spoustu novinek, na které jsme v dřívejších dobách nebyli zvyklí a nebo jsme o nich jen čítali v přepestré myslivecké beletrii některého z našich šťastnějších kolegů, který měl to štěstí a byl pozván na odstřel trofejové zvěře. V současné době se situace rapidně změnila a v inzertní části našeho časopisu celkem pravidelně inzerují různá myslivecká sdružení a nabízí poplatkové lovy na různé druhy zvěře, vyskytující se v našich honitbách, nejčastěji se samozřejmě jedná o odstřel srnčí a ostatní spárkaté, ale stranou nezůstavají ani hony na divoké kachny či natláčky na černou zvěř. Více >
„NĚKOLIKATERO“  LOVECKÉHO PRŮVODCE
Zpracování dat...