ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jedná se o kampaň na ochranu rysů nebo o protimysliveckou propagandu?

Prohlášení Českomoravské myslivecké jednoty  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc - předseda ČMMJ
Jedná se o kampaň na ochranu rysů nebo o protimysliveckou propagandu?
V letošním roce došlo k nálezu uhynulé rysí samice v oblasti Šumavy. Opět se vyrojilo množství nepodložených informací, že rysice byla zabita pytlačícími myslivci a tato zpráva byla publikována téměř ve všech médiích s celostátní působností.
Zcela na okraj v regionálních denících byla pak publikována informace, že danou rysí samici kdysi zachránili myslivci z Mysliveckého sdružení "Pod Boubínem" (9.8.04 Listy Prachaticka, 10.8.04 Českobudějovické listy), když ji našli ve své honitbě zraněnou a předali ji k vyléčení. Pan zoolog Bufka ji následně opatřil telemetrickým zařízením, které umožňovalo její sledování a nakonec označilo i místo jejího skonu. Nelogičnost jednání myslivců, kdy na jedné straně pomáhají zachránit zraněnou rysí samici a na druhé straně na tu samou rysici, označenou telemetrickou vysílačkou, pořádají lov v téže honitbě, je zřejmá snad každému.
Hnutí Duha na základě nálezu uhynulé rysice opětně publikovalo nepodloženou a zavádějící informaci, že v oblasti Šumavy bylo již upytlačeno 500 rysů a Akademie věd ČR přidala informaci z anonymní ankety, že z 200 dotázaných myslivců se 24 přiznalo k ulovení rysa. Bohužel tyto informace nikdy nevedly k usvědčení byť jediného pachatele trestného činu pytláctví, takže se dá usuzovat, že se buď nezakládají na pravdě nebo jsou přinejmenším zavádějící. Navíc nelze vyloučit ani úmyslnou pomluvu anebo zlý úmysl, protože informace a materiály jsou vždy anonymní a jak Hnutí Duha tak Akademie věd ČR svoje zdroje úzkostlivě tají i před Policií ČR. Bylo totiž také zveřejněno, že své informace získávají v různých restauračních zařízeních, kde se dá podle našeho názoru usuzovat více na šumavský folklór než na pravdivé informace.
Hnutí Duha také zahájilo kampaň ohledně odměny 20 tisíc Kč pro udavače, jehož informace (i anonymní) povedou k usvědčení pytláka, který loví velké šelmy (rysy, vlky, medvědy) a vyzvala i předsedu Českomoravské myslivecké jednoty Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc, aby se ČMMJ ke kampani oficiálně připojila. Vzhledem k povaze kampaně se však ČMMJ, jako organizace, k ní připojit nemůže, nicméně ale nebráníme našim členům v jejich osobním zapojení, ať už se jedná o zaslání finanční částky na konto této kampaně nebo o vlastní podávání informací o pytlácích.
Českomoravská myslivecká jednota na široký problém pytláctví u nás dlouhodobě poukazuje, protože považujeme toto jednání za protizákonné a navíc i společensky vysoce nebezpečné, neboť je často páchané střelnou zbraní. Samotné pytláky, jestliže dojde k prokázání tohoto trestného činu, většinou usvědčují sami myslivci a postupují přitom obvykle za součinnosti policie. Pokud by se prokázalo, že je takový pytlák také členem ČMMJ, trváme na jeho vyloučení z naší organizace. Ekologičtí aktivisté bohužel zatím pouze rozpoutávají různé mediální či jiné kampaně, které se ve svých výsledcích míjejí účinkem, snad jen s výjimkou mediální prezentace těchto spolků včetně vytváření negativního pohledu veřejnosti na myslivost obecně a na myslivce jako takové konkrétně. To se týká například i tzv. Vlčích hlídek v Beskydech, které svou činností spíše ruší klid v přírodě se všemi negativními dopady, než aby prokázaly jakékoliv reálné ochranářské výsledky (snad s výjimkou nálezu stop a trusu velkých šelem). Tím se nechceme dotýkat skutečných ochránců přírody, majících shodně s námi - myslivci - zájem na udržení a rozvoji našeho přírodního bohatství a na potlačení pytláctví v jakékoliv formě či podobě.
Do kontextu uvedených názorů na vytváření protimysliveckých nálad v naší společnosti pak jednoznačně zapadá nedělní vysílání televize Prima (22.8. 04), kde vyjádření vedoucího oddělení myslivosti, střelectví a ekologie sekretariátu ČMMJ Ing. Luďka Králíčka k této problematice bylo účelově zkráceno na jednu větu a vyjádření pana Oldřicha Tripese člena Kulturně propagační komise a místního funkcionáře ČMMJ z Jihočeského kraje nebylo zařazeno vůbec.
Nechceme se ani do budoucna vyhýbat pozitivní spolupráci s našimi médii, protože se jako myslivci rozhodně nemáme za co stydět. Tímto prohlášením však chceme apelovat na profesionální a nestranné informování naší veřejnosti o myslivecké činnosti včetně pravdivých informací o všech problémech provázejících návrat velkých šelem do naší přírody. Máme totiž zásadní zájem na tom, aby naše živá příroda byla co nejrozmanitější. K takové spolupráci nabízíme ruku všem kdo to s naší přírodou myslí upřímně.

Zpracování dat...