ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovy v Britské Kolumbii

František LICEK
Severni Amerika má některé význačné druhy lovných zvířat, jako například kamzíka běláka. Jeho přírodopisné jméno je Mountain Goat (Oreamnos americanus). Kamzík je celý sněhově bílý, jenom spárky, větrník a asi 20 cm dlouhé růžky jsou černé. Růžky jsou mělce vrubované a hákovitě zahnuté jako u našeho kamzíka. Kamzík se vyskytuje ve Skalistých horách a při západním pobřeží od Aljašky, přes Britskou Kolumbii až do Montany, Idaha a Washingtonu. Žije v malých tlupách, v párech nebo v rodech. V říji se kamzíci srazí v tlupu a odloučí se od ostatní zvěře, ale kamzice a mláďata zůstanou přes zimu pohromadě. Přesto, že kamzík bělák je zvíře bojovné, stává se kořistí svých úhlavních nepřátel, vlka nebo kuguára; na jaře jsou to medvědi, rosomáci a pro mlád'ata nebezpečí představují orli. Tato zvěř se zdržuje převážně na nedostupných místech na skalách nebo v hlubokých kaňonech. Lov je velmi obtížný, protože tlupu převážně hlídá starší samec a našoulat tuto zvěř vyžaduje velkou fyzickou námahu.
V roce 2001 jsem měI to štěstí a zúčastnil jsem se se svými přáteli šestitýdenní lovecké výpravy v Britské Kolumbii, z toho jeden týden jsme věnovali lovu kamzíka běláka. Jelikož k nám byla Diana velmi nakloněna podařílo se nám ulovit sedmiletého samce a jednu asi desetiletou samici. Lovili jsme v hlubokém kaňonu, kde se slévají řeky Stikine a Tanzilla. Je to nejhlubší kaňon v Kanadě, je hluboký až 1500 m. Kaňon se skládá ze sutě a příkrých skal, místy porostlých klečí, divokým jalovcem a zakrslými borovicemi. Některé kamzice se pásly na takových místech, že bylo nepochopitelné, jakým způsobem se tam dostaly. Pro nás byly velké rozpaky, jak a kde lovit, aby nám kamzík nespadl dolů, protože vynést zvěřinu a trofej se zdálo být nadlidské úsilí. Bohužel se stalo to, co jsme nechtěli. Po obeznání velkého samce jsme se rozhodli střílet. První ránu značil na zadek, druhou ránu na hřbet (rána obrnná) a padnul na záda. Za několik minut se postavil a těžce poraněn se dovlekl na skalní převis, kde jsme ho asi z 20 m dostřelili. Bohužel se zřítil až na dno kaňonu. Jelikož nastala tma, museli jsme vyzvednutí kamzíka nechat na příští den. Časně ráno se mí přátelé spustili pomocí lan na dno kaňonu a velkou část zvěřiny, kůži a hlavu s trofejí vynesli nahoru. Druhého kamzíka (samici) jsme lovili třetí den, poměrně lehčím způsobem. Kamzice zůstla po ráně viset asi v polovině kaňonu v sutinách porostlých tyčovinou. Pomocí lan se nám podařilo ji vytáhnout. Pro představu, dospělý kamzík váží asi 135 kg. Jelikož jsme lovili v oblasti, kde se nemohl použít žádný dopravní prostředek, museli jsme všechnu zvěřinu, kůže a trofeje odnosit asi 8 km k automobilu.
Bylo to velké lovecké štěstí, protože ulovit kamzíka běláka v Kanadě je pro každého kanadského lovce velkým snem.
Prožil jsem nezpomenutelné zážitky nejen z lovu na kamzíka běláka, ale podařilo se nám také ulovit jelena wapiti, medvěda, jelence a ze zvěře pernaté jsme lovili jeřábky, které nám zpestřily jídelníček.
Trofej z kamzíka běláka a z jelence jsem si nechal vypreparovat v Kanadě z důvodu obav z neznalosti anatomie domácích preparátorů. Hlavně u kamzíka jsem nechtěl riskovat znehodnocení tak vzácné trofeje. Všechny trofeje z Kanady jsou v mém domě vystaveny na nejčestnějším místě, aby mně připomínaly nezapomenutelné lovecké zážitky z Britské Kolumbie.
Zpracování dat...