ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Mufloni na Pardubicku

Ing. Miroslav BUDERA
Chov muflonů a jeho výskyt na Pardubicku byl po několika opakovaných pokusech udržet muflony ve volnosti neúspěšný. Ve volnosti tak v současnosti zůstávají jeden až dva jedinci, kteří jen tak přežívají. Pravděpodobně jde o zatoulané muflonky z oborního chovu, které byly pozorovány společně s dvouletým beránkem, kterého však v roce 2002 srazilo auto.
Muflona lze tak spatřit jen v geneticky čistém chovném zařízení v bezprostřední blízkosti města Pardubice. V roce 1995 bylo získáno 22 kusů a následně převezeno z naší v minulosti nejlepší oblasti chovu, ze Zaječin u Žamberka. Byl to jeden z posledních odchytů muflonů v této oblasti za účelem zkvalitnění chovu. Odchyt a následné vypuštění předurčovalo zajištění cíleného chovu, dosáhnout vysokých bodových hodnot u beranů. Bez letitých zkušeností, odborného poradenství, nelze úspěšně cílený chov zvládnout. V této souvislosti je zcela na místě uvést jméno Ing. Vl. Dolečka ze Žamberka, který je neodmyslitelně spjat s chovem muflonů v Zaječinách. Jeho zkušenosti a poradenství byly využity a v praxi odzkoušeny na Pardubicku.
Každodenní sledovanost, péče o zdravotní stav, správné časové předkládání krmiv, selekce, atd. Zdánlivě jednoduché a možná se dočkáte chovatelského úspěchu. Bez kvalitního genetického základu není předpoklad dosáhnout vysoké bodové hodnoty.
Chovné zařízení u Pardubic se nachází v malé nadmořské výšce (asi 180 - 190 m n. m.), mírná zima, téměř ideální podmínky k chovu. Jako v každém chovu, tak i zde jsou jedinci - berani průměrní, tito jsou ve třech letech vyřazováni. V chovu jsou tak ponecháni berani, kteří ve čtyřech letech převyšují hodnotu zlaté medaile. Zcela běžné jsou hodnoty měřených mufloních toulců 220 bodů CIC a více. Nejsilnější trofej muflona je ve věku osmi let s oceněním 227 bodů CIC.
Na přelomu let 1999 a 2000 na sebe upozornil v chovu muflon, který rozlohou a vinutím zaručoval vysokou bodovou hodnotu. I přes sbíhavé vinutí byl ponechán v chovu ze shora uvedených důvodů. Poměrně velmi dobře se podařilo v následujících letech toulce vytočit. Při pastvě nedochází k úbrusu, což je ku prospěchu na délku - viz fotodokumentace z odchytového zařízení.
V měsíci únoru 2004 byl prováděn odchyt živé zvěře a náhodně byl odchycen sledovaný šestiletý beran. Byl tak přeměřen a jeho toulce vykazují hodnoty uvedené v přiložené tabulce.
Je velmi pravděpodobné, že v letošním roce bude hodnota současného světového rekordu vyrovnána. Vzhledem ke sbíhavosti toulců, při kterém není možnost úbrusu a přežije-li období dvou let (předpoklady pro to jsou - viz foto), nárůst délky toulců by mohl být asi 7 - 9 cm.
Po devíti letech práce v chovatelské činnosti se dostavuje hmatatelný vynikající výsledek. Vinutí toulců u tohoto berana v mnohém kopíruje vynikající trofeje muflonů z honitby Zaječiny ze šedesátých let, u kterých byla viditelná právě sbíhavost.
Kvalitní muflony lze mít i v místech, kde muflon nikdy předtím chován nebyl.

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...