ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Národní finále 34. ročníku soutěže Zlatá srnčí trofej

kategorie A  Zdeněk KŮTA, DiS.
Po loňském rekordním počtu 110 dětí došlo k rozdělení národního finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“ a spolu probíhajícího dětského letního tábora mladých přátel myslivosti na dva běhy. K rozdělení se přistoupilo podle věkových kategorií na kat. A (3. – 5. třída ZŠ) a kat. B (6. – 9. třída ZŠ). První běh proběhl od 3. 7. do 17. 7. pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty v Krušných horách v SOU lesnickém Fláje. Letošního ročníku v kategorii A se zúčastnilo 33 soutěžících z celé republiky, z toho 22 vítězů okresních kol (18 chlapců, 4 dívky) a 11 dětí se zájmem o myslivost (5 chlapců, 6 dívek).
Nejedny přijíždějící účastníky i rodiče překvapila krása zdejších hor, o kterých nám na první besedě u táboráku pověděl Čeněk Melcr, zástupce ředitele SOUL Fláje. Také nás seznámil s obory studia, s místní přírodou, s druhy zvěře, které se zde vyskytují a přidal i několik zajímavostí z myslivecké praxe. Děti nejvíce zaujala možnost setkání s tetřívkem obecným a černými zmijemi.
Na začátku tábora se uskutečnila teoretická část soutěže, jež prověřila znalosti dětí, které se naučily v mysliveckých kroužcích, nebo samostatným domácím studiem. Test obsahoval 100 otázek ze všech mysliveckých disciplín, kde děti vybíraly odpověď ze tří možností. Za správně vyplněný test bylo možné získat 100 bodů.
V rámci poznávání okolí jsme zvenku zhlédli na nedalekém vrchu Bradáčov lovecký zámeček Lichtenwald (též Zámeček), kde jsme se z informační tabule dozvěděli o jeho historii a dnešním využití. Naší pozornosti neuniklo vodní dílo Fláje, významný rezervoár pitné vody pro podkrušnohorská města a místo častého pozorování vzácných druhů ptáků. Cestou podél flájského plavebního kanálu jsme navštívili Český Jiřetín, kde jsme viděli dřevěný kostel přestěhovaný ze starých Flájí před stavbou přehrady. Také jsme poznali místní rozmary počasí.
Ústředním tématem celotáborové hry bylo "Ze života hmyzu". Členové 4 oddílů si zvolili tyto názvy: Tarantule, Šídla, Čmeláci, Klíšťata, a k těmto názvům skládali pokřik.
První týden se děti především připravovaly na praktickou část soutěže - poznávací terénní stezku. Dopolední čas vyplnily tématické přednášky vedoucích, kde se děti učily poznávat stopy, druhy zvěře, byliny, dřeviny, střelecké pomůcky a doplňky, čelisti, lebky, lovecká plemena psů apod. Odpolední a večerní program vyplňovaly exkurze, výlety, přednášky, vycházky do okolí a čekané. Nechyběla praktická ukázka preparace lebky a každý si mohl vyzkoušet činění kůže. I na myslivecké tradice bylo pamatováno, při ukázce předávání úlomku, posledního hryzu a následnému stahování laně.
Jeden pěkný den jsme strávili poznáváním Podkrušnohoří. Nejprve jsme navštívili zoopark v Chomutově, kde nás přivítal Rostislav Stach, který pohovořil o vzniku a významu parku a o jeho zvířecích obyvatelích. Po společném zhlédnutí filmu o hoholech následovala prohlídka parku, kde děti obdivovaly jak domácí, tak i exotické druhy zvířat. Po prohlídce jsme se autobusem přemístili do litvínovské školy Schola Humanitas, kde se nám věnoval Mgr. Jaromír Brožík. Po obědě jsme se dozvěděli informace o škole, o těžbě uhlí a změnách v přírodě spjatých s těžbou a o výskytu zvěře v obnovené krajině. Přímo v terénu jsme viděli rekultivaci zdejší přírody, kde jsme obdivovali způsob využití a začlenění do reliéfu krajiny. Zážitkem pro děti byla možnost sebrat si kousky uhlí a porcelanitu.
K poznání krušnohorské fauny přispěly večerní čekané ve zdejší honitbě, kam nás uvedl Pavel Lička. A po dva večery jsme díky ing. Vladimíru Šoralovi, řediteli LS Litvínov, mohli navštívit flájskou oboru. Po přepravě do obory Čeňkem Melcrem nás přivítal oborník Jan Vitner a ing. Aleš Kilb, kteří nás informovali o hospodaření s jelení zvěří a o početních stavech tetřívků. Na čekané děti viděly jelení zvěř, což pro některé bylo prvním takovýmto setkáním.
Informace o ornitologii, odchytu a kroužkování ptáků a o letových trasách nám pověděl pan Zdeněk Tyller. Správně postavit a umístit krmítko pro ptáky, nebo budku by už nemělo být pro nikoho z nás problém.
Po cestě autobusem do horské obce Klíny jsme prošli větší část naučné stezky Flájská hornatina. Za slunného počasí jsme absolvovali 15 km dlouhou cestu do Českého Jiřetína, která prověřila fyzickou připravenost dětí. Příjemná cesta lesy plnými hub a borůvek, pláněmi s vyhlídkami a podél pstruhového potoka byla pěkným nahlédnutím do zdejší přírody.
Praktická část soutěže proběhla v začátku druhého týdne, kde na čtyřkilometrové trase bylo 136 stanovišť. Tady děti poznávaly myslivecká a lesnická zařízení, lebky, čelisti, stopy, tělní pokryvy, dřeviny, byliny, střelecké a kynologické pomůcky a doplňky, plemena loveckých psů, trus, shozy apod. Na poznávací stezce bylo možné získat 324 body.
Noční nácvik evakuace tábora vyzkoušela připravenost a schopnosti dětí, jak se budou chovat v neobvyklé situaci. Děti byly překvapeny touto noční akcí, ale po vysvětlení a posezení u táboráku se zasmály a šly v klidu spát.
Po poznávací stezce jsme se více věnovali dalším disciplínám zahrnutým do celotáborové hry jako vybíjené, kopané a střelbě ze vzduchovky. Přesto zajímavé přednášky nechyběly. O zdejší technické památce, flájském plavebním kanále, způsobu plavení a získávání dřeva nás přijeli informovat ing. Vít Joza a Vratislav Ondráček. Sokolník Veselý se svou sokolnicky vedenou kání nám předvedl přistání na rukavici a vysvětlil, co to vlastně sokolnictví je, jak se stát sokolníkem a jak lze získat dravce pro výcvik.
V duchu tématu celotáborové hry se nesla i cesta za pokladem s názvem Po stopách brouka Pytlíka, kde děti chodily po lese mezi stanovišti a plnily různé úkoly. I olympiáda v netradičních soutěžích nesla neobvyklý název Včelí rojení a soutěž o nejlepší výtvor z přírodního materiálu na téma tábor - Hovniválova kulička. Odlévání stop, otázky na večer, bodování úklidu a vaření kotlíkového guláše při stanování probíhalo v tradičním duchu. Děti velice oslovila nová soutěž Hexapoda hledají SuperStar a některým splnila i jejich velký sen.
Poslední den byly slavnostně vyhlášeny výsledky 34. ročníku ZST a dětského mysliveckého tábora, s maximálním počtem bodů z teoretické a praktické části 424 (100 + 324). Vyhlášení se zúčastnili členové kulturně propagační komise ČMMJ v čele s předsedou ing. Bohumilem Bláhovcem, rodiče některých dětí, zástupce SOUL Fláje, LS Litvínov a příznivci myslivosti. Dětem předali hodnotné ceny, diplomy, upomínkové a propagační předměty, a nejlepším poháry. Slavnostní ráz celému aktu dodal zvuk lesnice Arnošta Bučka.
Celotáborová soutěž o nože a sladkosti skončila na večerním nástupu. Po radostném odpoledni plném odměňování a nadšení z výhry následoval rozlučkový táborák a diskotéka.
Poděkování patří kolektivu mladých vedoucích a praktikantů za jejich práci a čas, které věnovali dětem. Jsou to: Pavlína Franzová, DiS., Šárka Hofmanová, Zdeněk Kůta, DiS., Blanka Pařilová, Jiří Kšír, Darina Kvasnicová, Monika Navrátilová a Anna Švehlová. Nesmíme zapomenout na hlavního vedoucího ing. Tomáše Fajmona a jeho zástupkyni Mgr. Renatu Coufalovou, kteří se zhostili nelehkého úkolu vést národní finále. Velké poděkování patří ing. Jaroslavu Vaníčkovi a Mgr. Jarmile Vaníčkové za cenné podnětné rady a přípravu tábora.
Na závěr chceme poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na zdárném zajištění celé akce. Jsou to: ČMMJ Praha, Českomoravská kynologická unie, Česká zbrojovka Uherský Brod a.s., LČR - ing. Kamil Vyslyšel, Mze - PhDr. Pavel Sýkora, Myslivost s.r.o. - ing. Jiří Kasina, Afars, Všeobecná zdravotní pojišťovna OP Praha - západ, Rembrandt - Petr Šeplavý, Sellier & Bellot a.s., Meopta Přerov a.s., Foto Morava s.r.o., MěÚ - Vlašim, keramický kroužek SOUL Fláje, manželé Vaníčkovi z Vlašimi, manželé Pacovští z Kostelní Střímelice.
Další ročník národního finále ZST máme za sebou. Po dva týdny jsme poznávali zajímavá místa, setkávali se s novými lidmi, navázali nová přátelství, ale především všichni účastníci projevovali, že mají zájem o myslivost a ochranu přírody. Řada dětí a mladých lidí má zájem o myslivost a přírodu, tento tábor je toho důkazem, ale ne na každém OMS je myslivecký kroužek, nebo člověk (myslivec, ochránce přírody), který by se věnoval práci s mládeží. Proto chci poděkovat všem, kteří pracují s dětmi s tímto zájmem a popřát hodně štěstí v další činnosti. Také chci vyzvat všechny, co uvažují o založení mysliveckého kroužku, ať neváhají a pustí se do práce. A vzkázat všem OMS a lidem, kteří mají možnost předat své myslivecké znalosti a zkušenosti dětem, ale neprojevují zájem, jestli by neměli přehodnotit svůj postoj. Je to jen a jen na nás, proto dejme se do práce, ukažme dětem krásy české myslivosti a zkusme v nich probudit lásku k přírodě! Nebo je raději zklameme?


Výsledky Zlaté srnčí trofeje kategorie "A"
Tomáš Pacovský, Benešov - 279 b.
Jindřich Novák, Ústí n. Orl. - 255
Roman Šebek, Tábor - 244
Jakub Otta, Písek - 239
Pavel Kubín, Blansko - 224
Tereza Pišlová, Rychnov n. Kn. - 203
Vojtěch Hynčica, Přerov -191
Dmytro Felcman, Kolín - 190
Hana Ježková, Praha-východ - 189
Jana Lemfeldová, Beroun - 177

Výsledky Dětského mysliveckého tábora kategorie "A"
Petr Hanzal, Benešov - 231 b.
Lenka Vachová, Blansko - 197
Aneta Bačová, Blansko - 183
Zpracování dat...