MYSLIVOST / Stráž myslivosti

BŘEZEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V níže položených honitbách zvěř postupně přestává navštěvovat krmná zařízení a začíná brát zelenou potravu. V honitbách, kde ještě leží sníh, dále přikrmujeme veškerou zvěř. Pokud nám ještě zbyla jadrná a dužnatá krmiva, zvěři je předložíme v malých dávkách, zejména srnčí zvěři. Nezapomeňme doplnit a zkontrolovat solníky. Více >
BŘEZEN V HONITBĚ

Životní prostředí pro zvěř

Karel VAŠEK
Počet komentářů: 0
Velmi se mi líbila v Myslivosti 12/2004 úvaha autora článku Mají zajíci opravdu naději? O tom, že vypouštět zvěř do dnešní krajiny je stejné jako dát ryby do vyschlého rybníka a čekat, že nateče voda. Již několik let se zabývám problematikou záchrany v přírodě volně žijícího bažanta obecného. O zkušenosti, které jsem získal pozorováním v MS, ale i v několika bažantnicích, bych se chtěl podělit s čtenáři časopisu Myslivost. Více >
Životní prostředí pro zvěř

ZÁCHRANA VELKÝCH ŠELEM

Ing. Jiří ŠILHA
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota pozvala pověřené pracovníky vybraných organizací na pracovní jednání, které proběhlo dne 9. 12. 2004 od 10.00 hodin v budově sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty na téma: „Problematika záchrany velkých šelem v ČR“. Impulzem byl průběh předchozích jednání o záchranném programu pro velké šelmy, který byl zaměřen především na mediální prezentaci této problematiky. V zásadě nebyly řešeny otázky týkající se vhodnosti rozšíření velkých šelem na celém území našeho státu, priority ochrany jednotlivých druhů chráněných živočichů, otázky dotací pro uživatele pozemků, pro držitele a uživatele honebních pozemků, adekvátní náhrady škod na hospodářských zvířatech, zvěři a ostatním majetku, případně regulace velkých šelem ve výjimečných případech atd. Více >
ZÁCHRANA VELKÝCH ŠELEM

Brokovnice z Číny

Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Podle vyjádření některých dovozců a prodejců v současné době roste poptávka po dražších loveckých zbraních. Zároveň však neklesá zájem o lovecké pušky nejnižší cenové kategorie, které nezřídka vyhledávají začínající myslivci. Více >
Brokovnice z Číny

Výstava NATURA VIVA 2005

Ing. Vladimír DIVIŠ, RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva konaná na Výstavišti Lysá nad Labem od 27. května do 4. června 2005 bude nejvýznamnější středoevropskou přehlídkou loveckých trofejí, s prezentací zájmových mysliveckých, rybářských a včelařských organizací. Více >
Výstava NATURA VIVA 2005

Republika Sacha (Jakutsko), země mysliveckých snů

Text a snímky Norbert HOMOLA
Počet komentářů: 0
Na Sibiři jsem byl naposledy před patnácti lety. Navštívil jsem tehdy i Jakutsk. Nedostatek zboží všeho druhu, rozbité cesty, na náměstí nezbytný Lenin, celkový dojem smutno - šedivo. Pro porovnání - republika Sacha má rozlohu 3 100 000 km2. Česká republika se svými 78 874 km2 je 39x menší. Jakousi pomyslnou osu této země tvoří řeka Lena, na které leží i hlavní město Jakutsk. Počet obyvatel - jeden milion. Více >
Republika Sacha (Jakutsko), země mysliveckých snů

Dvojky za babku

Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Kozlice je pěkná věc, ale dvojka je dvojka, řekl mi před časem jeden myslivec. A protože se dvouhlavňové brokovnice s vodorovně uloženými hlavněmi, sice v menší míře ale stále kupují, je nefér o nich nepsat. V mém dnešním povídání možná bude poněkud předvojkováno, ale to jaksi patří k věci. Jedná se o dvě dvojky o dvou různých výrobců. Více >
Dvojky za babku

DOPLŇOVÁNÍ STAVŮ ZAJÍCŮ

Doplňování kmenových stavů zaječí zvěře v krajinném prostředí KUČERA – KUČEROVÁ
Počet komentářů: 0
Vzhledem k nepříznivým změnám v ekosystémech a biotopech zaječí zvěře dochází dlouhodobě k výrazným, znepokojujícím změnám v populační hustotě zajíců a zanikání většího množství zaječích stanovišť i v oblastech, v nichž byla tato zvěř kdysi hojně zastoupena. Vzniklou situaci se již v mnoha honitbách nedaří vrátit na minulou úroveň tradičními způsoby myslivecké péče o zajíce. Z toho důvodu lze doporučit pokusit se o nápravu méně tradičním způsobem, tj. doplněním prořídlých jednotlivých populací nebo již zcela zaniklých zaječích stanovišť zajíci v odpovídající věkové kategorii a v dobré zdravotní kondici. Uvedený způsob lze uskutečňovat ale pouze tam, kde přírodní podmínky takové nároky na životní prostředí splňují. Více >
DOPLŇOVÁNÍ STAVŮ ZAJÍCŮ

Návod na bělení srnčích trofejí

Radíme si Jaroslav FOGLAR
Počet komentářů: 0
Rád bych se se čtenáři Myslivosti podělil s praktickým postupem bělení srnčích a jiných trofejí. Dělám to tak celá léta pro téměř všechny členy naší myslivecké společnosti. A tak si myslím, že alespoň někomu se snad můj návod bude hodit. Více >
Návod  na bělení  srnčích  trofejí

Zver v Tatrách a víchrica

Text a snímky Juraj KSIAŽEK, Správa TANAP
Počet komentářů: 0
Mnoho krát sa už cez Tatry prehnali víchrice. A neraz po sebe zanechali vyvrátené, či polámané stromy niekedy aj celé porasty. Aj na piatok 19. novembra 2004 predpovedali meteorológovia v oblasti Tatier silný nárazový vietor. Od rána na to upozorňovali hlavne v rozhlase. Až dopoludnia sa však nič mimoriadne nedialo. Více >
Zver v Tatrách a víchrica

MANAGEMENT malých šelem a zavlečených živočichů

Ing. Roman JELÍNEK, Ústav ochrany lesů a myslivosti, , MZLU FLD Brno
Počet komentářů: 0
Malé šelmy, jež jsou u nás ve svém areálu přirozeného výskytu zastoupeny především: liškou obecnou, jezevcem lesním, kunou skalní a lesní a tchořem tmavým, tvoří přirozenou součást naší fauny. Přitom bychom na ně měli pohlížet jako na přirozenou složku našich ekosystémů a podle toho s nimi hospodařit a ne se je za každou cenu snažit lovit. Opačná situace nastává ovšem u zavlečených druhů živočichů, kteří se do naší volné krajiny dostali většinou naší vinou nejčastěji při umělém chovu a následných únicích do volnosti. Některé druhy jako např.: psík mývalovitý se k nám rozšířily samovolně ze sousedních zemí ovšem i tam nepatří mezi původní druhy živočichů. Zde je na zvážení zda chceme, aby v naší krajině zdomácněly nebo ne. Současná platná legislativa nám účinnou redukci jejich stavů příliš neumožňuje. Více >
MANAGEMENT malých šelem a zavlečených živočichů

BOBŘI

Jiří STUDÝNKA, MS Bořetice
Počet komentářů: 0
Honitbou našeho mysliveckého sdružení, která se rozprostírá v okolí vesničky Bořetice na okrese Břeclav, protéká říčka Trkmanka, která pramení ve Ždánickém lese. Většina obcí na jejím toku neprovozuje čističku odpadních vod a tím je dán i účel tohoto toku, tj. svádět splašky z kanalizacích jednotlivých obcí do řeky Dyje, kam se vlévá mezi Podivínem a Lednicí. Díky této funkci si asi většina z vás dokáže představit vzhled, kvalitu a někdy i „vůni“ protékající vody. Více >
BOBŘI

PÉČE O DROBNOU ZVĚŘ v MS Hubert Újezd u Brna

Milan KULICH, člen Myslivecké společnosti Hubert
Počet komentářů: 0
Chtěli bychom navázat tímto článkem na diskuzi a posouzení zásad zdárného zachování a navýšení stavů drobné zvěře, velice výstižně a rozsáhle popsaného v Myslivosti 12/2004 a 01/2005 Luďkem Šmerdou - členem MS Viničné Šumice – Kovalovice. Více >
PÉČE O DROBNOU ZVĚŘ v MS Hubert Újezd u Brna

Předjarní noc za humny

Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Sovy žijí celý rok nočním skrytým a nenápadným způsobem života. Pro člověka jsou stále tajemnými tvory, o kterých málokdy slyší, natož aby je zahlédl. Den prožívají vždycky v úkrytu podobny sochám; oční víčka mají přivřeny a snaží se, aby je nezpozoroval žádný pták. Všichni ptáci od těch největších po nejmenší je nenávidí, jsou pro ně v noci nebezpeční predátoři. Sotva sovu za denního světla někde objeví, hned se do nejvyšší míry vzruší a spustí hlučný, varovný povyk. Brzy se kolem ní slétne celý sbor dotírajících opeřenců a znepříjemňují jí denní spánek. Každá proto v takové situaci raději hned z místa odlétá a hledá si ve větší vzdálenosti jiný skrytý kout. Více >
Předjarní noc za humny

BALÍK SENA

Text a snímky Svatopluk ŠEDIVÝ
Počet komentářů: 0
Pro mnohého z lovců končí sezóna počátkem doby hájení zvěře. Zejména takovým, kteří loví poté, co složí nemalou částku peněz za odstřel jelena, srnce nebo jiné zvěře. Nepatřím mezi lovce se zbraní. Tak, jako hrstka jiných, ať kamarádů, nebo mně zcela neznámých mužů, možná i žen, se toulám přírodou, bez ohledu na to, zda je lovecká sezóna, nebo není. Mám oproti lovcům se zbraní tu výhodu, že mohu své záběry „lovit“ bez ohledu na dobu. Neozývají se ode mne rány chybené nebo na komoru, jen tiché bzučení kamery nebo fotoaparátu, které zvěř zcela jistě nezradí. Tímto nechci ani naznačit, že bych proti lovcům se zbraní něco měl. Naopak. Spousta jich je mými kamarády. Pouze chci říci, že proti nim mám výhodu ve svobodě lovu, v kteroukoliv roční dobu, bez loveckého doprovodu a „střelit“ si mohu fotoaparátem nebo kamerou jakýkoliv kus zvěře, ať je chovný, nebo odstřelový. Nehrozí mi červený bod na přehlídce trofejí. Více >
BALÍK SENA

Aktinomykóza v revíri?

Ing. Matúš RAJSKÝ
Počet komentářů: 0
Očakávaným produktom poľovníckeho manažmentu je zdravá zver v dobrej telesnej kondícii. Vieme, že uvedené aspekty sa pozitívne odrážajú na kvalite diviny - zložke potravy človeka, a tiež na parametroch získaných trofejí. Oslabenie živočíšneho organizmu v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu vedie k zníženiu kvality uvedených ukazovateľov. Více >
Aktinomykóza v revíri?

KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ ANI SOUDCE

Soudničky na březen Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Naše soutěž se tento měsíc pomalu překulila do druhé poloviny pátým a šestým „případem, co neskončil u soudu“, včetně soutěžních otázek. Znovu připomínáme, že kdo se chce této čtenářské soutěže, která vyvrcholí v průběhu Mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005, zúčastnit, má jednoduchý úkol – všechny části pečlivě sledovat a po uveřejnění poslední dvojice případů vyplnit na připojený kupon podle svého mínění správné odpovědi a svou adresu a vyplněný kupon pak zaslat na adresu našeho časopisu. V rámci výstavy (27. května až 2. června na výstavišti v Lysé nad Labem) budou vylosováni výherci (přesné datum oznámíme u poslední dvojice příběhů) a současně budou v „Právním poradně“ v rámci doprovodných programů výstavy právníci Českomoravské myslivecké jednoty i další odborníci vysvětlovat jednotlivé problémy, řešené v našich „případech“. Tuto právní čtenářskou soutěž připravily časopis Myslivost, organizačně právní komise ČMMJ a nakladatelství LexisNexis CZ. Více >

Čína – směr „Zelená“

Milada FABELOVÁ
Počet komentářů: 0
Rok 2008 bude pro Čínu velmi významný, neboť bude hostitelem „Zelených „ olympijských her. Do této doby si země stanovila velmi ambiciózní plán: přezkoumat ve své zemi kvalitu vzduchu a vody, vytvořit „model“ městského životního prostředí, osázet zemi stromy, chránit přírodní zdroje, atd. Má na to pět let. Všechny tyto aktivity budou součástí příprav olympijských her, které budou symbolem respektování životního prostředí a trvale udržitelného vývoje. Více >

Navštívili jsme ...

OMS Česká Lípa Ing. Pavla Ščevlíková
Počet komentářů: 0
Oblast Českolipska leží v Severních Čechách pod Lužickými horami. Je obklopena kopcovitou krajinou, kde se nachází řada maloplošně chráněných území, zajímavých pískovcových útvarů a také rybníků. Můžete se zde setkat s velkým množstvím hradů a zámků, což vypovídá o bohaté historii tohoto kraje. Od nepaměti zde sídlily významné šlechtické rody a mnohá města Českolipska byla sídelními městy. To vše přitahovalo do těchto míst nejen šlechtu, ale i malíře, básníky a jiné tvůrce. Pro pokračování našeho seriálu jsme navštívili tentokrát OMS Česká Lípa a povídali jsme si s předsedou s příznačným jménem panem Milanem Lípou. Více >
Navštívili jsme ...

Výstava Otakara Číly

Ing. Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově uspořádala v prosinci 2004, u příležitosti 110 výročí narození, výstavu akademickému malíři Otakaru Čílovi. Více >
Výstava Otakara Číly
Zpracování dat...