Časopis Myslivost

BŘEZEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
V níže položených honitbách zvěř postupně přestává navštěvovat krmná zařízení a začíná brát zelenou potravu. V honitbách, kde ještě leží sníh, dále přikrmujeme veškerou zvěř. Pokud nám ještě zbyla jadrná a dužnatá krmiva, zvěři je předložíme v malých dávkách, zejména srnčí zvěři. Nezapomeňme doplnit a zkontrolovat solníky.

V honitbách se objevují první zajíčci, začíná tok bažantů a tah sluk. Pro myslivce to znamená opět o jednu starost navíc, zejména ochranu před toulavými psy a kočkami, kteří dovedou tento první přírůstek zaječí zvěře spolehlivě zlikvidovat.
Pokud to počasí dovolí, začneme s ošetřováním luk pro zvěř. Louky povláčíme, přihnojíme a povápníme.
Březnem končí jeden myslivecký rok a začíná myslivecký rok nový. Snad ani nemusím připomínat, že se v honitbách musí již plánovat nový myslivecký rok podle nové právní úpravy, tj. vyhl. MZe č. 553/2004 Sb.
V březnu, v termínech stanovených orgány státní správy myslivosti, provádíme sčítání zvěře. Na základě výsledků sčítání vyhotovíme tiskopis Mysl/7 - sčítací list zvěře. Tento tiskopis ( s výsledky sčítání zvěře) by měl dát uživatel honitby držiteli "vlastní honitby", a držitelům sousedních honiteb k vyjádření. Podle ust. § 36 zákona o myslivosti se může jak držitel honitby, tak držitelé sousedních honiteb účastnit sčítání svým zástupcem. Pokud některý z držitelů honiteb s výsledky sčítání uvedenými na výkazu Mysl/7 nesouhlasí musí to písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti nejpozději do jednoho týdne od termínu sčítání. Orgán státní správy může, na základě tohoto nesouhlasného vyjádření, nařídit nové sčítání zvěře. Již příští měsíc budeme, na základě údajů o počtu zvěře, plánovat myslivecké hospodaření v novém mysliveckém roce.
Co z toho plyne pro uživatele honiteb? Navázat dobrou spolupráci nejen s držitelem "své" honitby, ale i s držiteli a uživateli sousedních honiteb. Koneckonců, budeme jako sousedi, hospodařit ještě dalších dlouhých devět let. A jen na nás záleží zda tyto roky budou v pohodě, či se budeme " hádat", tak, jak k tomu bylo někde před rokem či dvěma.
K 31. 3. uzavře myslivecký hospodář mysliveckou evidenci hospodaření v honitbě za uplynulý rok. Na základě údajů z těchto evidenčních a plánovacích tiskopisů vyplní statistický tiskopis.
Myslivecký hospodář si založí novou evidenci o ulovené a uhynulé zvěři, evidenci o vydaných povolenkách plombách a lístcích o původu zvěře.
Zpracování dat...