Časopis Myslivost

Výstava NATURA VIVA 2005

Ing. Vladimír DIVIŠ, RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva konaná na Výstavišti Lysá nad Labem od 27. května do 4. června 2005 bude nejvýznamnější středoevropskou přehlídkou loveckých trofejí, s prezentací zájmových mysliveckých, rybářských a včelařských organizací.


Záštitu nad touto výstavou převzali ministr zemědělství ČR ing. Jaroslav Palas, ing. Jiří Paroubek, ministr pro místní rozvoj ČR a dále mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře CIC a Federace mysliveckých organizací Evropské unie FACE.
Hlavním organizátorem výstavy Natura Viva 2005 je Českomoravská myslivecká jednota, která tuto akci připravuje z pověření Ministerstva zemědělství ČR spolu s Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů a Českým zahrádkářským svazem.
Cílem výstavy je představit bohatou činnost českých a moravských myslivců, rybářů a včelařů a porovnat ji s prezentacemi ostatních zemí. Budou zde prezentovány nejvýznamnější evropské myslivecké a lovecké organizace. Samozřejmě nás myslivce bude nejvíce zajímat myslivecká část expozice a předpokládáme, že skutečně bude co k prohlídce.
Svoji účast přislíbily národní svazy a organizace z Běloruska, Bulharska, Estonska, Chorvatska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Maroka, Mongolska, Polska, Rumunska, Ruska a Sibiře, Slovenska, Srbska a Ukrajiny. Je předjednána účast Číny a Kyrgyzstánu. Své expozice budou mít CIC, FACE a FAO.
Naše národní expozice bude zahrnovat přibližně tyto počty trofejí - pokud je budou naši lovci zde chtít prezentovat a budou do termínu svozu trofejí předány na svozná místa prostřednictvím OMS. Svozná místa jsou OMSy: České Budějovice, Hodonín, Liberec, Litoměřice, Louny, Olomouc, Písek, Plzeň - sever, Žďár nad Sázavou; závody Interlovu Hradec Králové, Přerov - Osmek a Tři Sekery, Areál výstaviště Lysá n/L., Výpočetní středisko ČMMJ Brno - Všetečkova 5, Ústředí ČMMJ, Praha 1, Jungmannova 25. Svoz trofejí proběhne od 7. do 15. března 2005. Svoz trofejí na svozná místa zajistí jednotlivé OMSy, kam je potřeba trofeje předat. Rovněž trofeje je možné dovézt na své vlastní náklady a předat osobně v areálu výstaviště v Lysé nad Labem v tomto termínu.
Do Lysé nad Labem budou z úsporných důvodů dovezeny tyto trofeje: zlaté trofeje - muflon (od 205 b. CIC - předpoklad 400 ks) lebky a kůže šelem (předpoklad 80 ks; zlaté a stříbrné trofeje jelena lesního (od 190 b. - předpoklad 120 ks, z toho 20 zlatých), daňka evropského (od 170 b. - předpoklad 200 ks), kňourů (od 115 b. - předpoklad 40 ks); všechny medailové trofeje - srnec obecný (předpoklad 500 ks), jelena siky (předpoklad 100 ks), kamzíků (předpoklad 20 ks), jelence běloocasého (předpoklad 20 ks) jelena Dybowského (předpoklad do 5 ks). Je možné zaslat i lebky psíků mývalovitých a to i když nebudou dosahovat medailových hodnot. Předpokládané množství trofejí v naší národní expozici bylo stanoveno odhadem celkem asi na 1485 ks a byli bychom rádi, aby všichni lovci (vlastníci) těchto trofejí jejich zapůjčením podpořili důstojnou prezentaci chovatelských úspěchů České republiky.
Počet hodnocených trofejí bude z ČR asi 4000 ks (včetně proběhlých hodnocení na chovatelských přehlídkách trofejí od roku 2001 (tj. trofeje z let 2000 až 2004) a z nich se bude hodnotit asi 1800 ks v Lysé nad Labem. Je možné provést i hodnocení trofejí starších, které nebyly z jakéhokoliv důvodu zatím hodnoceny.
Trofeje našich lovců získané v zahraničí (Evropa, Asie, Amerika, Afrika apod.) budou na výstavě Natura Viva 2005 hodnoceny a vystaveny samostatně. Tyto trofeje mohou lovci soustředit ve stejných svozných místech jako trofeje z ČR, nebo je předají osobně v Lysé nad Labem ve stanoveném termínu.
K trofejím budou vydány jednotné předávací protokoly tím, že trofeje budou pojištěny u Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. od převzetí do jejich vrácení majiteli. Z výstavy bude zpracován katalog v tištěné podobě. Medailové trofeje budou oceněny diplomy, které obdrží všichni lovci zdarma. Medaile budou zájemcům prodávány podle objednávky jednotlivých OMS nebo individuálně. Předpokládaná cena je 100 Kč za medaili. Zájemcům bude také prodávána kompletní sběratelská sada, předpokládaná cena je asi 280 Kč a odznak výstavy za předpokládanou cenu 30 Kč.
Výstava Natura Viva 2005 bude organizována v těchto celcích: Hala A 1 - expozice Českého rybářského svazu, Českého svazu včelařů, Českého zahrádkářského svazu (včetně vinařů), středního odborného školství, komerční expozice prodejců rybářských potřeb, prostor s pódiem pro doprovodné programy; Hala A 2 - expozice Českomoravské myslivecké jednoty, Lesů ČR, Vojenských lesů a statků ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Safari klubu, FACE a CIC, expozice zahraničních mysliveckých svazů. Hala B - tematicky zaměřená expozice českých a zahraničních komerčních firem. Montovaná hala na venkovním prostoru - reprezentační expozice loveckých trofejí a na venkovním prostoru budou prodejní stánky komerčních firem a prostor s pódiem pro doprovodné programy. Předpokládá se asi 200 vystavovatelů - výrobců, dovozců a prodejců, kteří budou nabízet potřeby a vybavení pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Bude zde také představen celý výrobní program našich i zahraničních výrobců zbraní a střeliva.
Atmosféru výstavy doplní doprovodné programy složené z vystoupení trubačů, ukázek vábení zvěře, předvádění plemen loveckých psů, výcviku sokolnických dravců, módních přehlídek a zábavných pořadů. V doprovodných programech budou v odborné části probíhat přednášky, diskuze a ukázky činností. Připraveny jsou i nejrůznější soutěže pro návštěvníky, módní přehlídky, ukázky řemeslné práce a ukázky výcviku v myslivecké kynologii a sokolnictví..
Bude také provedena od 28. května do 3. června 2005 postupná prezentace 14 českých a moravských krajů.
Aby se předešlo problémům se zaplněnými pokladnami u vstupu do výstaviště je možné především pro hromadné zájezdy objednat vstupenky na dobírku předem na adrese Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, fax: 325 552 050, e-mail: vll@vll.cz. Základní vstupné pro dospělé je 120 Kč, po předložení slevového kuponu, který vyjde v časopisech Myslivost, Rybářství, Včelařství a Zahrádkář jen 60 Kč.
Základní vstupné pro důchodce, děti od 10 let, studenty, ZTP je 60 Kč, po předložení slevového kuponu 30 Kč. Rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti) bude za 250,- Kč a v předprodeji vstupenek pro hromadné zájezdy na dobírku za 80 Kč. Děti do 10 let a ZTPP budou mít vstup zdarma.
Předpokládáme, že výstavu v Lysé nad Labem navštíví velký počet myslivců. Jde o prezentaci výsledků poctivé práce Vás všech při rozvoji naší myslivosti. A bude zajímavá i pro všechny naše příznivce a přátele přírody i rodinné příslušníky, hlavně naše ženy, bez jejichž trpělivosti a podpory našeho koníčka se neobejdeme.
Výstava v Lysé nad Labem nám přiblíží sepjetí oblasti ochrany přírody a životního prostředí, s udržením hodnotného života na venkově a trvalého využití přírodních zdrojů jako součásti každodenní práce myslivců, rybářů, včelařů a zahrádkářů.Zpracování dat...