Časopis Myslivost

Výstava Otakara Číly

Ing. Kamila Kaasová
Galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově uspořádala v prosinci 2004, u příležitosti 110 výročí narození, výstavu akademickému malíři Otakaru Čílovi.
Otakar Číla jako jeden z mála českých autorů v období první republiky navštívil Čínu, Indii, Malajsii a další exotické země a načerpal zde spoustu dojmů, pořídil si řadu poznámek o městech, lidech, krajině a po návratu je zpracoval do množství obrazů s touto tématikou. Po příjezdu z Východu dokončil akademii výtvarných umění u profesora Vratislava Nechleby a vytvořil řadu portrétů známých osobností (rodiny Antonína Dvořáka, Vavro Šrobára...). V roce 1926 byl poslán Maxem Švabinským do Albánie ke studiu národních typů pro výzdobu tamního parlamentu. Stal se dvorním malířem pozdějšího albánského krále Ahmeda Zogy. V meziválečných letech se začala projevovat jeho láska k přírodě a stále častějším námětem se stávala krajina se zvěří a lovecká zátiší. Přestože jeho meziválečná výstavní činnost byla velmi bohatá, po roce 1948 mu nově nastolený režim již vystavovat nedovolil. V roce 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dvacet let. Propuštěn byl v roce 1958 s podlomeným zdravým a bez naděje na účast na jakékoli výstavě. Zemřel 28. března 1977.
V sedmdesáti olejomalbách představila expozice celou mistrovu tvorbu od prací z období studií na akademii výtvarných umění přes obrazy z cest po Indii, Číně a Albánii až po, dnes stále oblíbenější, loveckou tématiku. Obdivovatelé Čílova díla mohli spatřit takto rozsáhlý soubor poprvé po druhé světové válce, a nutno říci, že někteří navštívili Goltzovu tvrz vícekrát.
Výstava nabídla kromě obrazů i nepřeberné množství historických dokumentů a fotografií z Čílova života, studijních i cestovatelských let. Malíř je představen jako dokonalý figuralista v ranném období tvorby a skvělý pozorovatel na svých cestovatelských misích, ve zralejším věku pak svou preciznost přenesl do takřka fotograficky přesných loveckých zátiší. Mnoho návštěvníků přijelo výhradně kvůli lovecké tématice a trávili dlouhé chvíle před vystavenými obrazy s mysliveckými trofejemi.
Průvodcem výstavou se stal katalog, který obsahuje reprodukce všech vystavených děl a popis malířových pohnutých životních osudů.
Výstavu shlédlo téměř tisíc návštěvníků a návštěvní kniha dokazuje, že byli velmi spokojeni.
Expozice obrazů Otakara Číly byla již druhým počinem nově otevřené Galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově. Předchozí akce představila návštěvníkům české malířství 19. a 20. století a zastoupení zde nalezli takoví velikáni jako Brožík, Chittussi, Hynais, Mařák, Radimský, Panuška, Kubišta, Špála a mnoho dalších. Pro letošní rok je připraveno opět několik výstav, například malíři působících na Vysočině v 19. a 20. století (v červnu 2005).
Mgr. Ladislav MÁLEK


Poštěstilo se mi tuto výstavu také navštívit, byla jsem nadšena nejen dílem Otakara Číly, ale také velmi pěknými výstavními prostorami ve zrekonstruované Goltzově tvrzi.
Položila jsem při té příležitosti několik otázek organizátorovi výstavy Mgr. Ladislavu Málkovi.

Co bylo podnětem k uspořádání výstavy děl Otakara Číly?
Na myšlenku uspořádat výstavu Otakaru Čílovi nás přivedl náš zákazník, pro kterého jsme obrazy tohoto malíře dlouhodobě hledali a nakupovali. Plánovali jsme ji několik let, ale neměli jsme k dispozici odpovídající prostory. Takže teprve po získání Goltzovi tvrze jsme byli schopni tuto myšlenku realizovat.

Bylo obtížné nalézt vlastníky a získat od nich vystavované obrazy?
Je skoro neuvěřitelné, že prakticky celá expozice pochází z jedné soukromé sbírky. A ačkoliv je majitel sám též myslivec, jeho zájem se nesoustředil pouze na loveckou tématiku, ale věnuje se Čílovu dílu komplexně a tudíž jsme pro tuto výstavu prakticky nemuseli hledat doplňující materiál. Podařilo se nám spojit s malířovými potomky a doplnit obrazy o dokumenty z malířova soukromí. Zvláštní dík za to patří hlavně paní Blance Čílové, která s námi spolupracovala a měla s námi velkou trpělivost.
Kolik návštěvníků výstavu zhlédlo? Zaznamenal jste zvýšený zájem ze strany myslivců? Jaké byly ohlasy?
Výstava trvala takřka jeden měsíc a za tuto dobu ji navštívilo přibližně tisíc lidí, což je pro Golčův Jeníkov velmi mnoho. Doufám, že převážná většina z nich odcházela spokojená a opět se sem vrátí, třeba se pouze podívat na stálou nabídku v galerii, nebo nás navštíví při nějaké další výstavě.
Myslivecká veřejnost se o této výstavě dozvěděla z četných inzerátů a tudíž mezi návštěvníky převažovala. Myslivci byli většinou překvapeni jakou tématiku také Číla maloval (Indie, Čína...). Jejich spokojenost lze posoudit i z toho, že ač byla výstava neprodejní, neustále nás oslovovali zájemci o koupi některých obrazů. Nakonec se museli spokojit s reprodukcemi v katalogu, který si každý z nich odnášel.
Mimochodem několik výtisků je ještě k dispozici u nás v galerii, pokud by měl někdo zájem. Jsou vlastně souhrnem Čílova díla, takže mohou sloužit jako hezká připomínka pro někoho, kdo výstavu navštívil nebo ji naopak mohou přiblížit tomu, kdo neměl možnost jí zhlédnout.
Zájemci můžete volat na číslo 603 497 240, také jsou pro všechny zájemce od března v provozu webové stránky www.antikgoltz.cz
Děkuji za rozhovor!
KKZpracování dat...