MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecký kalendář červen 2005

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V červnu bychom měli mít uloveny srnce I. věkové třídy a také nekvalitní srnce II. věkové třídy, u kterých nechceme, aby se dostali do říje.V červnu se intenzivně věnujeme ochraně myslivosti. Většina spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této mladé zvěři dovedou udělat citelné škody jak toulaví psi a kočky, tak dravá zvěř. Více >
Myslivecký kalendář červen 2005

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Myslivost 6/2005, str. 5 Prof. Ing. Josef Hromas, CSc
Počet komentářů: 0
Je nezpochybnitelné, že životní prostředí ovlivňuje zásadním způsobem všechno živé co se v něm nachází. Je také jisté, že člověk od vzniku zemědělské revoluce před 10 – 15 tisíci lety začal toto prostředí přetvářet ve svém zájmu, což se dělo poměrně dlouho v určitém souladu s přírodními zákonitostmi. Přibližně až do rozvoje průmyslové revoluce před asi 250 lety kdy rozvoj techniky a technologií začal narušovat toto prostředí stále rychlejším tempem. To trvá do současnosti i přesto, že vlády jednotlivých zemí postupně přistupují k mezinárodním rezolucím vyzývajícím k zastavení devastace naší přírody a někdy dokonce navrhujícím postupné zlepšování životních podmínek volně žijících živočichů a ve svých důsledcích i života lidí. Toto úsilí podporuje i vláda České republiky, už nejen na úrovni různých proklamací, ale i dotační politikou navazující na záměry Evropské unie. Více >
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Kde víra a myslivost v životě jedno jest

Myslivost 6/2005, str. 46 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Je krásné slunečné pozdně dubnové dopoledne a svahy Velké Javořiny na jedné straně a Velkého Lopeníku na straně druhé září čerstvou zelení a květy planých třešní a višní. Již při sjezdu serpentinami do pohraniční obce Březová si však všimnete i jiné záře. Tak jak to ve vzorných a uklizených moravských obcích bývá, na návštěvníky září novotou opravený kostel a hned vedle čerstvě omítnutá fara. Kdo pozorně čte Myslivost, možná si už domyslel - v minulém čísle jsem sliboval představení jediného faráře myslivce. Ano, právě farář Jan Henryk Kornek je nájemníkem březovské fary a duchovním správcem místní farnosti. Kromě toho, že je myslivcem, je taky aktivním fotbalistou! Více >
Kde víra a myslivost v životě jedno jest

Myslivost a veřejnost

Myslivost 6/2005, str. 27 Luboš HAJNÝ
Počet komentářů: 0
V Myslivosti 11/04 jsem si přečetl velmi zajímavý článek pana Ing. Jana Černého. Myslím si, že docela přesně vystihl současný problém vztahu myslivosti a veřejnosti. Veřejnost není myslivosti zatím příliš nakloněna, i když k určitým zlepšením dochází. Pan Černý ve svém článku píše: „Zmínil jsem se zde několikrát, že je třeba veřejnosti činnost myslivců vysvětlit a zdůvodnit a hlavně se snažit zapojit ji do práce v péči o přírodu a její ochranu. Myslivci se podle mého názoru stali příliš uzavřeným odborným a zájmovým spolkem, který jen odráží útoky zvenčí. Tato uzavřenost jen utvrdí laiky v jejich nesprávných domněnkách.“ Nemůžu jinak než s autorem souhlasit. Veřejnost si opravdu pořád většinou myslí, že myslivost je jen lov a střílení. Je jen na nás myslivcích, zda se otevřeme světu a s veřejností budeme komunikovat, informovat ji o našich činnostech v přírodě, radostech a starostech. Pokud to neuděláme, veřejnost na nás bude pořád nahlížet jako na ty s flintou, co po honech konzumují množství alkoholu a s ochrannou přírody nemají nic společného. Více >
Myslivost a veřejnost

MYSLIVECKÉ VYUŽITÍ TOPINAMBURU

Myslivost 6/2005, str. 22 Jan HRBEK, ÚOLM LDF MZLU v Brně
Počet komentářů: 0
Topinambur (Helianthus tuberosus) pochází ze severní Ameriky. Je podobný slunečnici. Dorůstá výšky okolo 3 metrů. Kvete až pozdě na podzim nebo nekvete vůbec. Proto v našich oblastech nedozrává a množí se pouze hlízami. Hlízy mají nepravidelný podlouhlý tvar. Jsou bílé, žluté a červené, které jsou nejkvalitnější. V Evropě se začal pěstovat v 1. polovině 17. století. Postupně byl vytlačen a nahrazen bramborem. V současné době je topinambur pěstován jen okrajově. Využíván je většinou zahrádkáři a chovateli drobného zvířectva. Široké využití má především v myslivecké praxi. Ve větší míře je využíván v bažantnicích a oborních chovech zvěře. Odkud je nejlepší získávat sadební materiál. Více >
MYSLIVECKÉ VYUŽITÍ TOPINAMBURU

Trofeje v Lysé n/L 2005

Myslivost 6/2005, str. 17 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc, předseda Českomoravské myslivecké jednoty
Počet komentářů: 0
Stalo se již pro nás dobrou a pro některé jiné země dokonce záviděníhodnou tradicí, že přibližně po pěti letech u nás konáme národní a v posledních letech mezinárodní výstavy myslivosti včetně rybářství a včelařství. Takováto časová pozastavení nám umožňují zamyslet se nad dosavadním vývojem uvedených odvětví a nad jejich další perspektivou u nás i ve světě a také seznámit s naší činností odbornou i laickou veřejnost. Mezinárodní účast vystavovatelů je zajištěna i pro letošní výstavu NATURA VIVA 2005, která se koná ve dnech 27. 5. až 4. 6. 2005 na výstavišti v Lysé nad Labem. Jejím účelem je poskytnout návštěvníkům přehled o pokrocích v chovech zvěře, ryb a včel a její součástí je i nabídka různých pomůcek včetně literatury Více >
Trofeje v Lysé n/L 2005

NEPRAVIDELNOST SRNČÍHO PAROŽÍ

Myslivost 6/2005, str. 18 Josef INGR
Počet komentářů: 0
Nevím proč, ale mám štěstí na nepravidelné srnce osmeráky a desateráky. Pro řadu myslivců, kteří se věnují chovu a lovu srnčí zvěře, velmi žádaná trofej. Vyhledávají je doslova jako kuna kuřata. S velkým zaujetím pročítám na stránkách časopisu Myslivost krátké články doplněné fotografiemi o ulovení nepravidelných osmeráků, desateráků a dokonce někdy i dvanácteráků. Ze srdce to každému přeji. Je zajímavé, že na okresních chovatelských přehlídkách se v posledních letech takových nepravidelných trofejí objevuje stále více. A přitom se ani nemusí vynakládat finanční prostředky na zakoupení preparátů podporujících parožení. Více >
NEPRAVIDELNOST SRNČÍHO PAROŽÍ

JESTŘÁB LESNÍ (Accipiter gentilis)

Myslivost 6/2005, str. 14 Text a snímky Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Jestřáb lesní je 55 cm velký dravec, patřící do čeledi krahujcovitých. Samice je na horní části těla celkově šedohnědě zbarvená, na spodní straně světlá s příčnými hnědými proužky. Rozpětí křídel až 120 cm. Stejně jako samec má žluté oko. Samec je menší, celkově mírně tmavší než samice, rozpětí jeho křídel je 100 cm. Má dlouhý rýdovák se čtyřmi tmavými pruhy. U nás žije jestřáb lesní po celý rok. Má rád členitý les s malými remízky. Hnízdo, které bývá vždy vysoko na stromě, někdy střídá, ale ve většině případů se vrací do loňského, které si opraví. Samec se samicí si jsou věrni po celý život. Loví drobné ptáky a obratlovce, ale především samice dokáže ulovit i malého zajíčka či bažanta. V zimních měsících zaletí za potravou i do vesnice. U začínajících sokolníků je to nejrozšířenější a nejdostupnější dravec. Koncem března klade samička 3 až 4 jednobarevná šedá vajíčka. Ty zahřívá většinou sama, sameček ji však několikrát na hnízdě vystřídá. Asi po 40 dnech se líhnou první mláďata, která jsou tak, jako ostatní mláďata dravců, v bílém prachovém peří. Prvních deset dnů je samice ještě zahřívá. Po 40 dnech od vylíhnutí mladí opouštějí hnízdo. Ještě celý další rok mají ptáci opeření se svislými proužky na přední částí těla. Ve většině případů jsou však již schopni rozmnožování. Jestřáb lesní loví většinou z úkrytu, odkud pomocí dobře vyvinutého svalstva dokáže rychle vyrazit k pronásledované kořisti. Více >
JESTŘÁB LESNÍ (Accipiter gentilis)

Bez obav do terénu

SANTANA PS10 P.R.
Počet komentářů: 0
O tom, že myslivci a lesáci jsou profesní skupinou, která při své činnosti často vyjíždí do terénu a potřebuje tedy terénní vozidla není asi třeba nikoho dlouho přesvědčovat. Nabídka terénních vozidel na našem trhu je velmi široká a je třeba se jen správně orientovat. Santana PS10 patřila, patří a určitě ještě dlouho patřit bude k těm nejzdatnějším off-roadům. V době, kdy většina výrobců experimentuje s novými technologiemi se Santana spoléhá na klasickou osvědčenou konstrukci, jejíž kvality vynikají především v tom nejnáročnějším terénu. Více >
Bez obav do terénu

Zkoušení střeliva v Sellier & Bellot

Myslivost 6/2005, str. 34 Ing. Miloš KREMLA, Vedoucí balistické zkušebny
Počet komentářů: 0
Řada nadšenců, ať již sportovních střelců či lovců, má zájem zkontrolovat si střelivo, které nakupuje nebo si ho sama laboruje. Nejjednodušší je asi ověřit si správnou funkci a přesnost střeliva ve vazbě na konkrétní používanou zbraň. Nepříjemných vedlejších jevů, jako je plamen na ústí hlavně či velké zbytky nespáleného prachu, si povšimne každý. Vyzkoušet si nastřelení zbraně a přesnost střelby také není potíž, existují i jednoduché a cenově dostupné přístroje na měření rychlosti, ale málokdo si dovolí vstoupit na půdu měření tlaků. Více >
Zkoušení střeliva v Sellier & Bellot

Ústřední hodnotitelská komise trofejí NATURA VIVA 2005

Myslivost 6/2005, str. 9 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA, předseda Ústřední hodnotitelské komise trofejí
Počet komentářů: 0
Ve dnech 5. - 8. dubna 2005 se sešla Ústřední hodnotitelská komise trofejí, aby ohodnotila trofeje zvěře, které budou vystaveny na mezinárodní výstavě myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2005 v Lysé nad Labem. Byla to prvá velká společná akce členů komise od jejího založení v srpnu 2004. Dosavadní práce členů komise spočívala v hodnocení význačných trofejí zvěře před jejich vývozem do zahraničí. V předcházejícím období tak bylo individuálně ohodnoceno celkem 34 trofejí jejichž fotodokumentace, včetně bodovacích tabulek, je uveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz. Více >
Ústřední hodnotitelská komise trofejí NATURA VIVA 2005

UDĚLEJME LETOS PRVNÍ KROK

Myslivost 6/2005, str. 21 Jan VEBER
Počet komentářů: 0
Červen je pravým mysliveckým měsícem roku se vším všudy a navíc je již po dlouhá léta zcela po zásluze označován za Měsíc myslivosti. S koncem tohoto měsíce se kvapem blíží období letních prázdnin a dovolených. Některé děti zůstávají o prázdninách doma, některé odjíždějí na exotickou dovolenou se svými rodiči a jako každoročně také velká spousta dětí zamíří na stále velmi oblíbené dětské tábory, kde se zapojí do pestrého táborového programu, který pro ně připravili jejich vedoucí. Udržet dětskou pozornost je úkol velmi těžký a tak mívají tito vedoucí mnohdy plnou hlavu starostí, jak program takového táborového života co nejvíce zpestřit a udělat jej pro všechny jeho účastníky ještě pestřejší než uplynulý rok. Mnoho takových dětských táborů se line ve znamení celotáborových her, často zaměřených na život v přírodě, některé tábory jsou dokonce specializovány na určité přírodovědné disciplíny a já na tomto místě nemohu nevzpomenout například na stále velmi oblíbené tábory mladých myslivců Zlaté srnčí trofeje a nebo pro mladé ornitology u rybníka Řežabinec v jižních Čechách, ze kterých postupem let vzešla celá řada výborných českých ornitologů. Více >
UDĚLEJME LETOS PRVNÍ KROK

ZVĚŘINA

– vysoce hodnotný přírodní produkt a cenná potravina s nejvyšší etickou kvalitou Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra
Počet komentářů: 0
Myslivost 6/2005, str. 24Pojmy jako zdravá a přirozená výživa nabývají v dnešní době stále více na aktuálnosti. Právě v tomto ohledu má zvěřina jako vysoce kvalitní přírodní produkt zvlášť velký význam, neboť pochází ze zvířat žijících ve volné přírodě. Jejich potravní spektrum je díky možnosti volné volby potravy v porovnání s domácími zvířaty poměrně široké, což je důležité pro vytváření aromatických vlastností masa. Navíc mají i neomezenou možnost pohybu, což má za následek optimální vytváření svaloviny a její dobré prokrvení. Zvěřina proto patří k nejcenějším potravinám a je díky své jemnosti a chuťovým vlastnostem právem zařazována ke skutečným delikatesám. Významným kladem jsou i její vynikající dietetické vlastnosti, neboť má v porovnání se svalovinou domácích zvířat jemnější svalová vlákna a velmi nízký obsah tuku. Navíc se její tuk vyznačuje na jedné straně proporciálně nižším zastoupením cholesterolu a na druhé straně zvláště vysokým podílem nenasycených mastných kyselin, přesahujícím hodnoty zjišťované u domácích zvířat. Dostatečné zastoupení těchto nenasycených mastných kyselin ve výživě má prokazatelně kladný vliv nejen na srdeční a oběhový systém, ale projevuje se pozitivně i na činnost nervové soustavy. Důležitou roli v tomto ohledu hraje zvláště skupina mastných kyselin označovaná jako Omega-3, jejichž zastoupení ve svalovině většiny druhů naší zvěře je několikanásobně vyšší než u masa hovězího skotu, domácích prasat a drůbeže. Více >
ZVĚŘINA

PŘÍPRAVA OBJEMOVÝCH KRMIV

Myslivost 6/2005, str. 28 Doc. Ing. František Zabloudil, CSc., Ing. Petr Korhon , Středoevropský institut ekologie zvěře Wien – Brno – Nitra
Počet komentářů: 0
Na základě zkušeností ze zimy 2004/2005 bychom v tomto krátkém příspěvku rádi upozornili na několik zásad k zajištění objemových krmiv pro zvěř v našich podmínkách. Uplynulá zima se lišila od dlouhodobého průměru v několika zásadních skutečnostech (viz. tabulka). Prosinec roku 2004 se vyznačoval mírně vyšší teplotou (o 0,2 oC) a výrazně nižším úhrnem srážek. Absence sněhové pokrývky na většině území v tomto období znamenala pro zvěř přístup k přirozené potravě. Zvěř toto období přečkala velmi dobře. Menší vrstva sněhové pokrývky u nás byla jen ve vysoko položených oblastech. Toto pro zvěř příhodné období trvalo až do počátku ledna tohoto roku. Spárkatá přežvýkavá zvěř a zvěř zaječí ve větší míře nenavštěvovala krmná zařízení s objemovými krmivy. Zvěř pernatá vyhledávala zásypy se zrním jako v ostatních zimách běžných let. Více >
PŘÍPRAVA OBJEMOVÝCH KRMIV

Kulové zbraně BROWNING

Myslivost 6/2005, str. 25 Pavel MACKO
Počet komentářů: 0
Firma Browning, vyrábějící brokové kozlice světové kvality je rovněž výrobcem vynikajících kulovnic, s nimiž bychom Vás dnes chtěli seznámit.. John Mores Browning, jeden z největších vynálezců všech dob v oblasti zbraní, vstoupil na scénu ve druhé polovině 19. století. Jeho výrobky znají snad všichni příznivci zbraní. Všem jsou známé systémy uzamykaní pistolí, kde pan Browning vytvořil tři typy a do dnešního dne jsou hojně používány a s menšími úpravami kopírovány u řady výrobců pistolí. Jeho HP 35 byla nejpoužívanější pistolí mezi válkami a i po druhé světové válce. Navrhl systém pákové kulovnice pro firmu Winchester, jako první uvedl na trh samonabíjecí brokovnici Auto 5 a to v roce 1902. Revolučním byl rovněž jeho legendární návrh brokové zbraně s hlavněmi nad sebou – brokové kozlice, která se masově začala vyrábět ihned po jeho smrti v r. 1926. Jeho konstrukce je na takové úrovni, že se tyto zbraně vyrábí dodnes jen s velmi malou úpravou. Přitom patří k tomu nejlepšímu, co na trhu kozlic je na trhu k dispozici. Také v oblasti vojenských zbraní jsou výrobky nesoucí jméno Browning využívány a to se zejména ve Spojených státech, kde je zařadili ve druhé světové válce do výbavy svých složek. Nás ale bude nejvíce zajímat oblast lovecká. Zde Vám chceme představit kulovnice, které firma Browning dnes vyrábí. Více >
Kulové zbraně BROWNING

DOTACE PRO MYSLIVOST

Myslivost 6/2005, str. 37 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA, Ministerstvo zemědělství
Počet komentářů: 0
To, že myslivost je po přijetí zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, podporována ze strany státu prostřednictvím finančních příspěvků směrovaných do vybraných činností, je myslivecké veřejnosti nejen ze samotného zákona o myslivosti, ale i z řady odborných časopisů, již známo. Vybrané činnosti jsou stanoveny přímo v § 62 odst. 1 zákona o myslivosti, avšak obsah jednotlivých dotačních titulů je každoročně upřesňován podle aktuální potřeby myslivosti. Finanční příspěvky jsou poskytovány podle pravidel, která se připravují každoročně v rámci pravidel podpory hospodaření v lesích. Pro rok 2005 byla závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako příloha č. 10 zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Zákon o státním rozpočtu publikovaný ve Sbírce zákonů však nebývá tím nejvyhledávanějším informačním médiem, a proto Ministerstvo zemědělství každoročně vydává pro odbornou veřejnost rozsáhlý informační materiál, ve kterém poskytuje, kromě vlastního obsahu pravidel přijatých zákonem, také návod jak úspěšně o dotace požádat. Bohužel, v letošním roce však z důvodů administrativních nejasností spojených se změnou subjektu, který má přímo poskytovat příspěvky a která vychází z novely zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) po přijetí zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., rozpočtovém určení daní, nebyl tento informační materiál ze strany Ministerstva zemědělství do dnešního dne prozatím vydán, proto zůstává zdrojem informací o finančních příspěvcích pouze samotný zákon o státním rozpočtu. Myslivecká veřejnost by však měla být informována alespoň touto cestou o nebezpečí propadu nejbližších lhůt pro podání některých žádostí o příspěvky, kterými je 31. květen 2005! Více >

ELEKTRONICKÉ ODHÁNĚČE

Účinný prostředek v boji proti obtížným a nebezpečným škůdcům P.R.
Počet komentářů: 0
Do redakce došla od začátku letošního roku řada žádostí čtenářů o radu, kde je možné se obstarat cenově přístupný a dostatečně účinný prostředek na vypuzení usadivši se škodné, působící citelné hospodářské ztráty, nečistotu a nepříjemný zvuk. A žádala praktické zkušenosti těch, kteří používají některé, na stránkách Myslivosti inzerované přístroje. Více >

Letní kurzy hry na lesnici a borlici

Chcete zdokonalit svoje umění? Za organizátory kurzu Petr Duda
Počet komentářů: 0
S radostí lze konstatovat, že se v honitbách stále častěji využívá umění mysliveckých trubačů. A to ať už za účelem zvýšení kulturnosti mysliveckých akcí, tak třeba i jako způsob prezentace sdružení před loveckými hosty. Pravdou ale také je, že v mnoha sdruženích jsou zájemci o hru na lesnici a borlici, kteří ale nemají odvahu a možnost výuky pod odborným vedením a porovnání s jinými trubači. Proto redakce časopisu Myslivost oslovila Klub mysliveckých trubačů a zve všechny zájemce poslední letošní srpnový víkend do Chlumu u Třeboně na první ročník kurzu hry na myslivecké hudební nástroje - lesnici a borlici. Více >

Současné (a zcela určitě i budoucí) problémy ochraně přírody v EU

Myslivost 6/2005, str. 7 Dr. Ing. Rudolf NOVÁK, ČMMJ – F.A.C.E.
Počet komentářů: 0
Vstupem dalších států do EU nastala zcela jiná situace v ochraně přírody než byla dříve, kdy měla EU 9 či 15 členských států. A to zejména v dříve nastavené ochraně ptáků a velkých predátorů.Směrnice č. 79/409 EEC o ochraně volně žijících ptáků byla jedním z prvních právních nástrojů týkajících se životního prostředí. Co je důležité konstatovat, původní směrnice byla vytvořena devíti státy a pro podmínky devíti států. Přitom dnes má EU 25 států s naprosto rozdílnými přírodními podmínkami a s rozdílnými populacemi dříve chráněných ptáků (proti původní devítce). Nastal tedy, zcela objektivně, čas tuto směrnici, zejména její obsah, přizpůsobit současnému stavu celého evropského společenství. Velmi často je tato směrnice vykládána, i v nových státech EU, příliš restriktivním způsobem, tak jak se to stalo i v ČR při její implementaci do našeho právního řádu, místo toho aby se její aplikace opírala o věrohodné vědecké a odborné údaje. Podle mého názoru (a nejen mého) by měla EU, zejména interskupiny EU parlamentu a Evropská komise, zrevidovat v prvé řadě současný systém definice dob lovu a seznamy chráněných druhů a skupin druhů uvedených ve Směrnici. Nový systém by se měl opírat o věrohodné biologické údaje a o rozumný právní výklad klíčových nařízení Směrnice. U řady druhů ptáků by se měly přehodnotit plány ochrany. Například se jedná o problém ochrany kormoránů, sojky obecné a dalších druhů. Celá směrnice by měla být tedy zcela zásadně přepracována s ohledem na časový vývoj a četnost populací v jednotlivých regionech EU, na základě objektivních odborných poznatků. Více >

Moje zkušenosti s mysliveckými dotacemi

Ing. Miloš PRCHLÍK, MS Lom
Počet komentářů: 0
Jsme malé MS (590 ha) u Tábora s pronajatou polní honitbou. Máme jen 50 ha rozptýleného lesa; většinu honitby zaujímají velké souvislé plochy orné půdy. Tak jako téměř všude se i u nás je drobná zvěř ve velmi malých stavech. Z drobné zvěře se zajíc loví jen sporadicky, plánovaný je lov asi 13 ks srnčí zvěře včetně srnčat. Z toho tedy vyplývá, že přísun finančních prostředků z vlastní myslivecké činnosti je mizivý. Více >

Přírodní prostředí po česku

Milan CIHELKA
Počet komentářů: 0
Už velice dlouho jsem chtěl psát článek do médií na téma odpadky v lese. A snad už nikoliv odpadky, ale přímo smetiště. Jsem rád, že Jan Veber se tomuto tématu věnuje, ale pouze jenom „něžně“ oslovuje zájmové skupiny lidí pobývající v jarní přírodě. Já bych tuto situaci nazval přímo alarmující. Protože bydlím v CHKO Křivoklát v hájovně, mám to z první ruky. V lese, nejčastěji v příkopech, lze běžně najít vyhozený počítač, starou televizi, otoman, PET lahve, igelitové pytle s nejrůznějším odpadem, domovní prosklené dveře, sedačky z auta, atd. Nepřeháním, toto vše je k vidění zhruba na třech kilometrech jízdy lesem po hlavní veřejné silnici. Více >

Pokud jsme myslivci, pak mysleme

(ohlas k článku management malých šelem) Josef MACÁK
Počet komentářů: 0
Reaguji tímto na článek Ing. Jelínka v Myslivosti 3/2005 - Management malých šelem a zavlečených živočichů. Podotýkám, že myslivost provozuji od svých osmnácti let plných třicet let. Po tuto dobu jsem měl po celé naší vlasti možnost lovit jak u přátel, tak jako rozhodčí z výkonu loveckých psů, tak jako poplatkový lovec. Mám ulovenu veškerou lovnou zvěř, která za tuto dobu měla uzákoněnou dobu lovu, kromě tetřeva (jehož preparát jsem zakoupil z dědictví po preparátorovi) a jelence běloocasého, kdy jsem vždy obdržel povolenku k lovu jako náhradník. Ze všech druhů zvěře mám trofeje, předložky, nebo termoplastické preparáty, jak savců, tak ptáků. Více >

KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ ANI SOUDCE

Soudničky na červen Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Možná někoho překvapí, že se znovu objevuje titulek soutěže, která už skončila – a možná někteří otvírají časopis ve chvíli, kdy již mají doma některou z cen. Soutěž skutečně skončila, ale už v průběhu měla zajímavý ohlas. Někteří čtenáři nám totiž posílali dopisy o tom, co také by se mohlo pod naším „titulkem“ objevit. Byly to někdy skutečné příběhy, které zažili, jindy jenom zajímavá témata, někdy pouze ve formě upozornění na nějaký nedobrý jev, jindy už přímo literárně zpracované příspěvky. Dva z nich jsme vybrali, po dohodě s původními autory dopracovali v duchu celé série a dnes je tedy uveřejňujeme - jako jakousi prémii celého projektu. A přidáváme i tradiční otázky, i když tentokrát už „mimo hlavní soutěž“ (ve hře jsou ale pro tři vylosované autory správných odpovědí publikace z nakladatelství LexisNexis CZ). Všem, kdo na cyklus „minisoudniček“ nebo „nesoudniček“, jak jsme si tento útvar mezi tvůrci přejmenovali, reagovali, velice děkujeme. Výhercům soutěže, jejichž seznam přineseme v příštím čísle našeho časopisu, blahopřejeme. Pro všechny, kdo se do naší hry s paragrafy zapojili, přineseme i přehled správných odpovědí se stručným vysvětlením. A naposledy připomínáme, že právnickou čtenářskou soutěž pro všechny myslivce připravily časopis Myslivost, organizačně právní komise ČMMJ a nakladatelství LexisNexis CZ. Více >

Remingtonky

Myslivost 6/2005, str. 16 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Americká firma Remington patří k nejstarším a nejznámějším zbrojovkám na světě. Byla založena v roce 1816 Eliphaletem Remingtonem a v současnosti patří k předním výrobcům dlouhých zbraní a nábojů. Vyrábí řadu zajímavých loveckých zbraní a pod svou značkou dodává řadu příslušenství. K prohlídce loveckých Remingtonů, které se prodávají na českém trhu, mě krátce po novém roce vyzval majitel pražské firmy Pro Arms. Dnes tedy přináším první orientační přehled s vědomím, že některé zbraně budou pro zastánce našich loveckých tradic těžko přijatelné. Ale proč se nepodívat kam dospěli a kterými cestami se vydávají potomci také našich prapradědů, žijící za velkou louží. V budoucnu jistě některé zbraně vyzkoušíme prakticky. Více >
Remingtonky

Jaký puškohled si vybrat?

Myslivost 6/2005, str. 30 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Zákon o myslivosti č. 449/2001 v §45 zakazuje lov v noci bez optického zaměřovače. Dnes však i lov ve dne bez optického zaměřovače, pokud pomineme například naháňky, je téměř nemyslitelný. K výběru vhodného puškohledu se naši myslivci stále vracejí svými dotazy. Nejčastější otázky jsou formulovány většinou jako: Jaký puškohled si vybrat? Více >
Jaký puškohled si vybrat?

K šedesátinám - ukázka z knihy Lovy s jezevčíky

Myslivost 6/2005, str. 44 Miroslav Pomezný
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vycházející publikace LOVY S JEZEVČÍKY. Autor Miroslav Pomezný, dlouholetý člen MS Nebužely – Kanina, se čtenářské obci představuje již podruhé. V roce 2000 vyšla jeho prvotina Myslivecké příběhy, která se setkala s vřelým ohlasem. Proto se autor rozhodl vylíčit v další knize humorem sobě vlastním příběhy z mysliveckého života, pojednává i o životních osudech a přátelství kamarádů okouzlených šumavskou přírodou.. Na své si tak přijdou nejen ti, kteří se zajímají o jelení, srnčí či černou zvěř, ale i kynologové, neboť nedílnou součástí příběhů jsou osudy věrných čtyřnohých družek, drsnosrstých jezevčic Terry, Rikki a Fanynky. Celkem 200 stran, 12 doprovodných kreseb tužkou, formát 125 x 205 mm, pevná šitá vazba s barevnou laminovanou obálkou, cena 156 Kč, vydalo nakladatelství Olympia v Praze v roce 2005. Více >
K šedesátinám - ukázka z knihy Lovy s jezevčíky

Perlička kropenatá v naší přírodě

Myslivost 6/2005, str. 20 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Jen ojediněle ve volné přírodě můžeme v některé naší krajině zaslechnout nezvyklou hlasovou ptačí kulisu – halasný křik perliček. To ostražití perláci zpozorovali naši přítomnost v jejich rajonu a vyslali všem ostatním tvorům varování, že musí hledat skryté bezpečí. Kdo je trochu zasvěcen do světa myslivosti, okamžitě pochopí, oč jde; ocitli jsme se v revíru s pokusnou aklimatizací tohoto kura, jako s novou lovnou zvěří. Více >
Perlička kropenatá v naší přírodě
Zpracování dat...