Časopis Myslivost

ČESKÉ MYSLIVECKÉ PRÁVO PRO ZAHRANIČNÍ LOVCE

DAS TSCHECHISCHE WEIDMANNSRECHT FÜR AUSLÄNDISCHE JÄGER  Jaroslav Šprongl
V poslední době stále přibývá zahraničních lovců, kteří přijíždějí do České republiky na společné i osamělé lovy. Je to logické vzhledem k tomu, že v naší republice, v českých a moravských honitbách, je přes všechny problémy stále ještě mimořádně příznivá situace ve stavech zvěře proti okolní Evropě, alespoň tedy té na západ a jih od našich hranic. S rostoucím počtem těchto svým způsobem vyhraněných návštěvníků Česka roste i poptávka po jednoduché příručce, která by jim napomohla v orientaci v našich předpisech i tradicích. Této poptávce vyšlo vstříc nakladatelství LexisNexis CZ (dříve Nakladatelství Orac, které se už nejednou myslivosti, rybářství a podob-ným oblastem věnovalo - např. Myslivost a právo, Myslivecká stráž, Rybářské právo v praxi, Případy mysliveckého hospodáře) vydáním publikace z řady Kapesní příruč-ky Orac, tentokrát ale cizojazyčné.


Jedná se o knížku (opravdu "do kapsy" - formát 12x17 cm, šitá vazba, barevná obálka, 60 stran) zachycující jak nejdůležitější ustanovení základní legisla-tivy v oboru (zákon o myslivosti včetně prováděcích vyhlášek, zákon o zbraních a střelivu, veterinární zákon), tak i základní principy české myslivecké etiky, která má v Evropě velmi dobrý zvuk. Na jejím zpracování se podílel kolektiv zkušených autorů pod vedením dr. Vladimíra Čechury (mj. MVDr. Jiří Dousek, Ph.D., Ing. Antonín Stibůrek, Jaroslav Šprongl, Ing. Roman Vohradský), ilustracemi ji vyzdobil známý malíř mysliveckých motivů Václav Nasvětil. Čtenář v ní najde i základní informace, jak a kde si zajistit pojištění, a to včetně potřebných adres a kontaktů, jak získat lovecký lístek, co potřebuje k dovozu zbraně nebo loveckého psa přes hranice nebo naopak k vývozu vzácné trofeje a mnoho dalších.
V první fázi vychází německá verze, další budou případně následovat podle zjištěného zájmu (uvažuje se o ruštině, italšti-ně, ale také angličtině jako jednom z jazyků Evropské unie) nejčastějších loveckých návštěvníků našich honiteb. Její autoři ji chápou i jako určitou propagaci nejen české myslivosti a lovecké turistiky, ale vůbec naší země a její přírody, která je dobře využitelná i při prezentaci České republiky v zahraničí.
Tato novinka na knižním trhu je samozřejmě zajímavá především pro zahraniční lovce, ale protože není žádným tajemstvím, že ti k nám přijíždějí nejen prostřednictvím loveckých cestovních kanceláří a lesních podniků, které se na poplatkové lovy specializují, ale stále častěji i na pozvání jednotlivých mysliveckých sdružení, domníváme se, že ji uvítá i řada našich myslivců, kteří budou moci jejím prostřednictvím poskytnout svým hostům ucelené důležité informace pro bezproblémový průběh přípravy, lovu a vůbec pobytu u nás. V této souvislosti doporučujeme při zajišťování odpovědnostního pojištění pro výkon práva myslivosti obezřetnost při výběru pojistitele! Příručku lze opravdu dopo-ručit - zvlášť když velice vhodně vychází právě na začátku hlavní lovecké sezóny.
Publikace byla "pokřtěna" v rámci Mezinárodní výstavy Natura Viva 2005 (na fotografii ze křtu jsou "kmotři" Helena Svobodová, ředitelka Výstaviště Lysá nad Labem, Vladimír Broukal, jednatel ČMMJ, a herec Luděk Sobota, dále moderátor doprovodných programů výstavy Josef Zeman a zástupce vydavatele, LexisNexis CZ, Jaroslav Šprongl). Její cena je 150 Kč a je možno si ji objednat na adrese Myslivos-ti.
Zpracování dat...