Časopis Myslivost

Červenec v honitbě

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
V červenci pokračuje doba lovu srnců. V tomto měsíci je nutno se také začít věnovat intenzivnímu lovu černé zvěře, zejména tam, kde jsou na polích atraktivní obiloviny v počínající mléčné zralosti. Jde zejména o pšenice a žito. Pokud je to možné, snažíme se černou lovit zejména na příchodech k polím v lesních okrajích. Předmětem lovu by měli být především lončáci a vyspělejší selata. Zásadně šetříme dospělé kusy této zvěře.
Podle zákona o myslivosti by měli uživatelé a majitelé lesů do 20.července uplatnit nárok na náhradu škod způsobených zvěří na lesních porostech za předchozí rok. Pokud tak neučiní, nárok na náhradu škod zaniká. Snad lze připomenout, že kvantifikace škod zvěří na lesních porostech se provádí podle vyhl. Mze č. 55/1999 Sb. Ustanovení této vyhlášky současně ukládá i povinnosti vlastníkovi lesa k zabránění škod zvěří na lesních porostech.
Červenec je dobou dovolených, při lovu, zejména večer a brzy ráno buďme opatrní. Nejen z hřibaři, ale dnes i s cyklisty, se můžeme v honitbách setkat na nejneuvěřitelnějších místech a v době, která někdy překvapí. Myslivecká stráž by měla spolupracovat s lesní stráží, zejména při kontrole a prevenci proti zakázaným činnostem v lese. Podle lesního zákona je zejména zakázáno, rušit v lese klid a ticho, jezdit a stát na lesních pozemcích motorovými vozidly, jezdit na kole, na koni mimo vyznačené trasy a lesní cesty, tábořit mimo vyhrazená místa.
Pokud jsou návštěvníci lesa " nekomunikativní" a evidentně porušují ustanovení zákona o lesích, nebojme se oznámit na Policii podezření z přestupku. Jedná se především o nezákonné vjezdy motorovými vozidly na lesní pozemky a bohužel v poslední době i jízdu různými speciály nejen přes lesní porosty, ale i po loukách a polích.
Ve vyšších polohách ještě v červenci dokončíme senoseč a seno uskladníme tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Je vhodné seno prosolit a uskladnit na místech, které větrají a nezatéká. To znamená do stodol nebo krytých, stabilních oborohů. Pravidelně kontrolujeme solníky a dle potřeby doplníme sůl.
Myslivecký hospodář vede záznam o hospodaření v honitbě, evidenci o ulovené zvěři, o vydaných plombách a podává hlášení dle dispozic státní správy.
Na základě výsledků čítání zvěře, na základě počtu vypouštěné zvěře, vývoje odlovu v minulých letech, vypracuje uživatel honitby k 25.7. Plán chovu a lovu zvěř drobná ( Mysl 2) Plán lovu a chovu ostatních druhů zvěře (Mysl 3) a Plán společných lovů zvěře (Mysl 5). Všechny tyto plány dá uživatel honitby k odsouhlasení držiteli honitby. Odsouhlasené plány dá uživatel honitby orgánu státní správy na vědomí.


Zpracování dat...