Časopis Myslivost

Myslivecká péče a lov černé zvěře

recenze  MVDr. Zdeněk KOLÁŘ
Kniha „Myslivecká péče a lov černé zvěře“ od německého lesníka a myslivce Norberta Kappa, přináší zkušenosti čtyř desítek let myslivecké praxe, které pozoruhodně harmonizují v dokonalé souhře s poznatky vědeckými. Není zde nic, co známe z výplodů našich i zahraničních, majících charakter spíše „literárních poklesků“, než odborného díla – nic z obligátních opakování učebnicových vědomostí.
Biologická fakta jsou soustavně vyhodnocována ve vztahu k myslivecké praxi tak, aby byla základem pro chovatelská opatření a prevenci škod. Opakovaně je zdůrazňováno, že nárůst škod bývá často následkem rozvrácené sociologie, způsobené neodborným lovem. Je podrobně hodnocena úloha tzv. vedoucí bachyně, přísná sociální struktura tlup a rodinných skupin, populační dynamika, teritorialita i migrace. Praktická pozorování doplňují i u nás známé poznatky H. Meynhardta o úloze a etologii kňourů. Za zvláštní pozornost stojí rozbor "Lüneburského modelu" (kdysi i u nás známého v odborných kruzích) a jeho novější modifikace, stejně jako zásady "Oblasti Kottenforst - jih. Našeho staršího myslivce mimoděk napadne, že i u nás se již v 60. letech dokazovaly tristní následky odstřelu vodících bachyní a byly činěny pokusy o jakési "oblasti chovu", protože i v našich krajích bylo známo, že s černou zvěří se dá hospodařit jen na plochách v řádu tisíců hektarů. Zatímco Němci si zachovali určitou kontinuitu mysliveckého vývoje (i když ani tam to nemají jednoduché, vzhledem k přepestré legislativě jednotlivých zemí) a mohou proto plynule navazovat, my jsme rozedrali ekologické celky podle všemožných zájmů, jen ne podle biologických zásad. A oblasti, které nám závidělo mnoho evropských zemí, ale u nás na určitých místech již slovo "oblast" vyvolávalo kopřivku, jsme neudrželi ani u zvěře jelení.
K pečlivému zamyšlení je vhodná i zásada autora, že "přesné záznamy o odstřelu jsou nezbytné" a údiv určitě vzbudí "Hlášení o nástřelu" při společných velkých honech. Jenže k myslivosti patří nerozlučně kázeň! A my jsme zrušili i předkládání spodních čelistí černé zvěře,které alespoň některé okresy pracně organizovaly. Takže dnes je kontrola odstřelu značně pofiderní. Někomu ovšem může vyhovovat, že v rumrajchu se dobře žije.
Považuji za velmi správná slova vydavatelů v předmluvě, že "toto dílo se tak určitě může stát prospěšnou pomůckou i českým myslivcům".
Zkrátka" tato kniha je dobrá! Na rozdíl od některých faktů naší myslivecké reality.
Knihu na křídovém papíře, s mnoha barevnými fotografiemi a 174 stránkami, v dokonalé úpravě vydalo vydavatelství Víkend a je k dostání na dobírku i v prodejně Myslivost.
Zpracování dat...