Časopis Myslivost

Nádvořím hradu Helfštýna zněly tóny loveckých rohů

Národní soutěž mysliveckých trubačů Helfštýn 2005  Libor NEVTÍPIL
Hrad Helfštýn, vévodící celému údolí Moravské brány, je v současné době přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Neméně významnou akcí se stal již 12.ročník soutěže mysliveckých trubačů, který zde v sobotu 21.května uspořádali Klub mysliveckých trubačů při ČMMJ, Českomoravská myslivecká jednota, Správa hradu Helfštýna – Muzeum Komenského Přerov, Soubor trubačů VLS ČR, s.p.divize Lipník nad Bečvou a Základní umělecká škola Potštát. Navíc Sv.Hubert, patron myslivců, dopřál trubačům nádherné slunečné počasí.


Účastníci soutěžili v kategorii souborů a sólistů podle ladění nástrojů v B nebo Es. Letos se v obou kategoriích zúčastnilo soutěže 22 souborů a 40 sólistů.
Soutěžící hodnotila tříčlenná odborná porota ve složení docent Jindřich Petráš, Mgr.Miroslav Smrčka a Tomáš Kirchner. O tom, že porota měla při hodnocení nelehkou úlohu napovídají i výsledky jejího hodnocení, neboť jak soubory tak i jednotlivci jsou v České republice na vysoké úrovni, o čemž svědčí stále velký zájem hráčů na lovecké rohy i mezi nejmladší generací.


Umístění souborů a sólistů v kategorii B ladění je pro tento rok následující:
Soubory
1. Soubor trubačů VLS ČR I, s.p.divize Lipník nad Bečvou
2. Trubači OMS Přerov
3. Trubači LDF Brno 1
Sólisté
1. Ing.Ivo Mužný
2. Jana Kozubíková a Monika Čočková
3. Matěj Vacek

V kategorii
Es ladění se soubory a sólisté umístili v pořadí:
Soubory
1. Trubači OMS Přerov
2. Kroměřížská esa
3. Potštátské trio ZUŠ
Sólisté
1. Holbová Markéta - Adámková Jana
2. Mužný Ivo - Adámková Jana
3. Vacek Matěj


Zvláštní cenu Josefa Selementa obdrželi za mimořádný talent nejmladší účastníci soutěže Tereza Dudová a Ondřej Hudák.
K soutěžím trubačů patří již neodmyslitelně provedení Hubertské mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa Ta zazněla v podvečer v podání všech trubačů na třetím nádvoří hradu.
Vyhodnocení výsledků národní soutěže proběhlo na druhém nádvoří hradu po skončení mše. Úspěšné soubory a sólisté dostali hodnotné ceny s diplomy. Za své umění byli všichni trubači odměněni upřímným potleskem návštěvníků hradu Helfštýna.
Zpracování dat...