Časopis Myslivost

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI   red
V číslech Myslivosti 1-5/2005 vycházelo postupně 60 soutěžních otázek Velké čtenářské soutěže, které pro naše čtenáře sestavili členové Redakční rady našeho časopisu. Celkem se sešlo v redakci 2251 odpovědních kupónů, z nichž byli losováni výherci cen (přehled přinášíme na jiném místě tohoto čísla). Samozřejmě, že jako každý rok vzbudily některé otázky diskuze a polemiky, jen několik čtenářů bylo ale doslova rozezlených, drtivá většina ostatních přivítala jako každý rok možnost oživit si zábavnou formou svoje znalosti pobavit se a pokusit štěstí v losování. Přinášíme nyní správné znění odpovědí včetně vysvětlení a odkazů na prameny v literatuře, které nám zaslali samotní autoři otázek.

1. Císař Rudolf II. (1576 - 1612) vydal v Praze nejvýznamnější z minulosti dochovanou instrukci pro svá panství o lovu a myslivosti (Císařská instrukcí daná Janovi z Vřesovic, .) v roce:
a -1598
b -1599
c -1600
(viz J. Kovařík, Tradice v myslivosti, IV. vyd., 1999, str. 10)

2. Povinné fyzické členství všech myslivců v České myslivecké jednotě (název v době nacistické okupace) bylo přikázáno vládním nařízením č. 127 z roku:
a - 1940
b - 1941
c - 1942
(viz J. Kovařík, Tradice v myslivosti, str. 16)

3. Český myslivecký svaz obdržel Zlatou medaili Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (C.I.C.) za systém práce s mládeží v roce:
a - 1982
b - 1983
c - 1984
(viz J. Kovařík, Tradice v myslivosti, str. 17)

4. Pojem "stupka" označoval:
a - nášlapnou spoušť tzv. berlínských želez
b - neúplný otisk přední části jelení šlápoty v tvrdším povrchu
c - speciální typ nášlapné pasti v podobě prstence vybaveného zpětnými hroty
(např. Andreska, J.: Tisíc let myslivosti. Tina,1993, str. 91) Stupka byla zvláštní past v podobě věnce, nejčastěji z tisového dřeva, opatřeného systémem trychtýřovitě uspořádaných hrotů. Past se připoutávala ke stromu nebo opatřovala kotvou. Zvěř si past navlékla na běh.

5. "Vějičky" dříve sloužily k lovu:
a - ondater
b - drobného zpěvného ptactva
c - divokých králíků
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 175) Vějičky neboli lepové proutky nastražovali ptáčníci v blízkosti studánek, oblíbené potravy nebo volavých ptáčků. Jednalo se o hladké očištěné větévky natřené ptačím lepem.

6. Pojem "liščí tanec" označuje:
a - zvláštní druh zábavy provozovaný šlechtou v období baroka, kdy se ubíjely pro pobavení lišky uzavřené do arény
b - konečné stádium vztekliny těsně předcházející uhynutí lišky
c - staročeské pojmenování lovu norováním za použití extrémně ostrých jedinců loveckých psů
(např. Andreska, J.: Tisíc let myslivosti. Tina,1993, str. 270) V období baroka se mezi šlechtou místy rozšířila podivná zábava, během které byly do uzavřené arény vypouštěny lišky. Dvojice "tanečníků" svírala mezi sebou popruh položený na zemi. Když přes něj liška přebíhala, napnuli popruh a lišku vymrštili vysoko do vzduchu. Tak se pokračovalo až do úplného utlučení všech lišek.

7. Ve zkušebním řádu pro zkoušky honičů je jednou z disciplin "Dosled černé zvěře na uměle založené pobarvené stopě". Ta má být stará:
a - 10-20 hodin
b - 8-24 hodin
c - 12-24 hodin

8. Na všestranných zkouškách slídičů při disciplině Přinášení kachny z hluboké vody :
a - rozhodčí vhazuje kachnu do vody tak, aby to pes viděl
b - rozhodčí vhazuje kachnu do vody tak, aby to pes neviděl
c - kachnu do vody vhazuje vůdce psa

9. Třída pracovní se na mezinárodních výstavách psů otevírá:
a - pro plemena, která mají titul interchampión podmíněn zkouškou z výkonu
b - pro plemena, která mají zkoušku z výkonu jako podmínku pro zařazení do chovu
c - pro všechna plemena psů bez jakéhokoliv omezení
Ve standardu jednotlivých plemen je vždy uvedeno, zda se jedná o tak zvané plemeno "se zkouškou". Takové plemeno pak má získání titulu interchampión podmíněno zkouškou, která obsahuje discipliny ověřující pro plemeno typické vlastnosti.

10. Česká Zbrojovka a.s. Uherský Brod byla založena v roce 1936. V současné době vyrábí mimo jiné lovecké a sportovní kulovnice řady CZ 550 pod označením:
a - EXCELLENT, SCANDINAVIA, VARMINT
b - CARBINE, STYLE, FARMER
c - ACERA, FORESTER, EURO

11. V roce 1895 byla založena v Tyrolích v městečku Wattens sklářská firma Swarovski. V roce 1949 vznikla v nedalekém Absamu nová továrna "Swarovski Optik". Zde spatřil světlo světa první pogumovaný dalekohled na světě. A to v roce:
a - 1971
b - 1961
c - 1951
(viznapř. Myslivost 9/2003, str. 20)

12. Kdo byl František Čapek :
a - úspěšný dlouholetý reprezentant Československa v brokové střelbě
b - autor třídílného pojednání o zbraních a střelivu
c - významný konstruktér kulových nábojů od roku 1970 až 1991 Kolín nad Rýnem
(viznapř. Myslivecké zábavy 2/2004, str. 5)

13. "Zradidla" se používala:
a - k zalíknutí okrajových částí leče ve směrech, kterými neměla zvěř, zejména šelmy, uniknout
b - k zavětření míst intenzivních chovů drobné zvěře, zejména bažantnic, z důvodů dočasného odpuzení predátorů
c - v kombinaci se zálomkem "výstražkou" při varování ostatních myslivců před nebezpečnými místy, směry možné střelby apod.
(viz např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 266) K zalíknutí (obtažení) lečí ve kterých byly obeznány lišky nebo vlci se používala zradidla tvořená pruhy šustivé látky, papíru, alobalu, peří apod. navázanými na dlouhé šňůře. Jejich konce se ve větru třepotaly těsně nad zemí. Zvěř se jich bála, obcházela leč a neprorážela ven. Tímto způsobem byla vedena na střelce, kterých tak stačil pouze malý počet.

14. Specialisté na lov vyder dříve líčívali zvláštní typy vydřích želez spouštěných strunou:
a -na výstupištích, kde pravidelně vydry požíraly kořist
b - do vjezdů nor
c - pod vodní hladinou
(např. Andreska, J.: Tisíc let myslivosti. Tina,1993, str. 280) Vydraři byli přísní specialisté na lov vyder. Toto umění se dědilo úzkém kruhu zasvěcených a mnohdy si jej vydraři brali do hrobu. Z různých pastí líčili na vydru buď klasická talířová železa s nášlapnou spouští nebo speciální železa umístěná pod vodní hladinou, která se spouštěla tak, že plovoucí vydra zavadila o strunu nataženou rovněž těsně pod hladinou.

15. Koncem října jsme v lese nalezli vyhrabanou dolinu, ve které se zjevně chladil příslušník některého z větších druhů spárkaté zvěře. S největší pravděpodobností se jednalo o:
a - jelena
b - daňka
c - muflona
(např. Dolejš, K.: Stopy zvěře. SZN Praha, 1984, str. 52) V období říje se daňčí zvěř nechladí v kalištích jako to činí např. jelen, ale vyhrabává si za tímto účelem v lese tzv. doliny.

16. Hovoříme-li o triedrech, dalekohledech, puškohledech a ostatní pozorovací optice, co je to "Spektiv":
a - jednotubusový pozorovací dalekohled o velkém zvětšení
b - jednoduchý puškohled se širokým zorným polem a malým zvětšením
c - malý kapesní dalekohled s výstupní pupilou větší než 5 mm
(viz Myslivost 5/2004, str. 63)

17. Mistrovství Evropy v lovecké střelbě se konalo v roce 2004 v estonském Talinu. Naši reprezentanti soutěžili ve složení Buksa, Kořínek, Kotrc, Mrhálek, Zázvorka a Uher. Na stupních vítězů se objevila družstva v tomto pořadí:
a - 1. Česko, 2. Rakousko, 3. Norsko
b - 1. Česko, 2. Německo, 3. Rakousko
c - 1. Česko, 2. Švýcarsko, 3. Německo
(viz. Myslivost 9/2004, str. 13)

18. V posledních letech dochází zejména v Evropě ke sledování negativního vlivu loveckého střelectví na přírodu tím, že zamořuje krajinu olovem, které pochází z loveckého střeliva. Český výrobce nábojů Sellier & Bellot zařadil do svého sortimentu pro rok 2005 náboje s těmito broky:
a - ocelové a zinkové
b - ocelové a ze slitiny mědi a cínu
c - z měkkého železa potaženého mědí
(viz. Např. Myslivost 12/2004, str. 33)

19. Českomoravská myslivecká jednota je členem Federace mysliveckých organizací Evropské Unie (F.A.C.E.) od roku:
a - 1995
b - 2000
c - 2004
(viz J. Kovařík, Tradice v myslivosti, str. 19) V publikacích M. Vach, Myslivost, 1997, str. 20 nebo J.Kovařík, Tradice v myslivosti, str. 19 je uváděno: "Dne 21.10.1995 první sjezd ČMMJ schválil vstup do této mezinárodní nevládní organizace." A právě IV. vydání druhé z publikací bylo rozhodnutím Myslivecké rady ČMMJ schváleno jako oficiální učební pomůcka pro výuku adeptů. Z této publikace byla proto čerpána otázka i odpověď.

20. Významný lesník Josef Vilém Černý (1841 - 1905), zakladatel našeho monografického odborného mysliveckého písemnictví, vydal vůbec první českou učebnici myslivosti pod názvem "Myslivosť" v šesti knihách (první vydání) v letech:
a - 1880 - 1883
b - 1881 - 1884
c - 1882 - 1885
(viz J. Kovařík, Tradice v myslivosti, str. 72 - 73) I tato otázka byla velkým zdrojem diskuzí čtenářů. Citace, které uváděly letopočty 1881 - 1884 čerpaly asi z monografie Česká mluva myslivecká (K. Šiman, ČSMJ, Praha, 1946, str. 135) V této knize uvádí jinak velmi renomovaný autor následující vydání této knihy: I. a II. vydání v roce 1882, III. vydání v roce 1883, IV. až VI. vydání v roce 1884. Údaj letopočtu I. vydání je ale mylný, ostatní jsou správné, ostatně uvádí ještě i špatně název knihy jako Myslivost -příruční kniha (správně Myslivost - příručná kniha). Tento omyl se pak bohužel cituje až do nejnovější doby. Jistá nepřesnost byla asi způsobena tím, že J. V. Černý svým způsobem zmátl čtenáře, když knihu vydal jakoby dvakrát v I. vydání. Rok 1881 jako rok I. vydání knihy ale správně uvádějí novodobé publikace (např. J. Hromas, Myslivost, 2000, str. 470, J. Kovařík, Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti, 2001, str. 14). Též i publikace Tradice v myslivosti (J. Kovařík, IV. vydání , 1999, str. 73). A právě IV. vydání bylo rozhodnutím Myslivecké rady ČMMJ schváleno jako oficiální učební pomůcka pro výuku adeptů. Z této publikace byla proto čerpána otázka i odpověď.

21. Zálomek nástřelový, který se zapíchne lomem kolmo do země v místě nástřelu, je:
a - délky paže, osní část je neostrouhána
b - délky paže, osní část je ostrouhána
c - délky předloktí, osní část je neostrouhána
(viz J. Kovařík, Tradice v myslivosti, str. 36) Je pravdou, že ve starší myslivecké literatuře (Vach, Kovařík, Myslivecké zvyky a tradice, 1973) je uvedeno na str. 72 ".je délky poloviny paže". Novější písemnictví však uvádí "..je délky paže."(např. M. Vach, Myslivost, 1997, str. 23 nebo J. Hromas, Myslivost, 2000, str. 28). Stejně tak to uvádí i publikace Tradice v Myslivosti (J. Kovařík, I - IV. Vydání v letech 1993 - 1999. A právě IV. vydání bylo rozhodnutím Myslivecké rady ČMMJ schváleno jako oficiální učební pomůcka pro výuku adeptů. Z této publikace byla proto čerpána otázka i odpověď, odpověď je logická i tím, že zálomek délky paže je v porostu lépe viditelný.

22. Poměrně častým cizopasníkem u psů je tasemnice hrášková (Taenia pisiformis). Mezihostitelem je nejčastěji králík nebo zajíc. Pes se tasemnicí nakazí pokud :
a - pozře bobky
b - pozře vnitřnosti - zejména pak střevní okruží, na kterém bývají boubele nejčastěji usazeny
c - přijde do kontaktu se živým králíkem nebo zajícem
Boubele tasemnice hráškové bývají nejčastěji usazeny na střevním okruží či játrech mezihostitele, kde vytvářejí drobné bělavé měchýřky

23. Majitel hodlá se psem navštívit Německo a Rakousko. Mimo očkování proti vzteklině pes musí mít:
a - pas a musí být identifikačně označen tetováním nebo čipem
b - veterinární potvrzení o tom, že pochází z místa prostého nákaz přenosných na masožravce
c - jsme členem Evropské unie, v jejím rámci není cestování se psem nijak upraveno
Psi, kočky a fretky musí mít při cestování v rámci Evropské unie tak zvaný pet pas a musí být identifikačně označeni.

24. Na lesní cestě jsme nalezli otisky stop velké spárkaté zvěře. V klidné chůzi a mělkém podkladu se otiskly dva spárky se dvěma výraznými paspárky uloženými za otisky spárků, v jedné ose s nimi. S největší pravděpodobností je zde zanechal:
a - silný kanec
b - jelen
c - los
(např. Dolejš, K.: Stopy zvěře. SZN Praha, 1984, str. 118) Jedinou naší zvěří, která otiskuje v klidné chůzi a normálním podkladu zároveň spárky i paspárky je (kromě černé zvěře) los evropský.

25. Ve stopní dráze se v blátivém podkladu výrazně otiskly oba spárky větší zvěře, přičemž otisk patek (bříšek) dosahoval do jedné poloviny délky spárku. Otisk paspárků ve stopě chyběl. Stopy s největší pravděpodobností zanechal:
a - daněk
b - jelen
c - divočák
(viz Bouchner, M., Berger, Z.: Lovná zvěř. Aventinum, 1991, str. 205) Otisk spárků stejně silného jelena a daňka se liší především v poměrné velikosti bříšek, které u daňka zabírají délkově jednu polovinu otisku a u jelena pouze jednu třetinu.

26. Hovoříme-li o dalekohledech, určitě přijde řeč i na "výstupní pupilu". Výstupní pupila je:
a - čočka - spojka, umístěná těsně za okulárem soustřeďující tok paprsků
b - kruhová ploška, jíž vystupují světelné paprsky z okuláru dalekohledu do oka pozorovatele
c - kruhová plocha, jíž vstupují světelné paprsky do objektivu dalekohledu
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 183)

27. Co je to paralaxa u puškohledu:
a - odchylka od záměrné osy puškoledu pokud se díváme šikmo do okuláru
b - odchylka vzniklá špatným nastavením záměrné osnovy puškohledu
c - špatné seřízení optiky na standardní vzdálenost 100 metrů

28. Patří součástka s názvem řetízek do mechanizmů některé z loveckých zbran? Pokud ano, kde se nachází:
a - patří, jde o výztuž hlavňového svazku kombinovaných zbraní
b - patří, jde o součástku bicího ústrojí u některých lůžkových zámků brokovnic
c - nepatří, taková součástka se u loveckých zbraní nevyskytuje
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str.194)

29. Střela vystřelená ze současného typu kulovnic například ráže 7 x 57 se za letu stabilizuje rotací, kterou ji uděluje drážkovaná hlaveň. Jaký je přibližný počet otáček této střely za jednu sekundu:
A - 350
B - 35000
C - 3500
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 211)

30. Od druhé poloviny 16. století do konce 17. století se vyráběly na našem území ve slezském Těšíně velmi kvalitní lovecké palné zbraně, tzv. "Těšínky". Tyto zbraně byly charakteristické velkou přesností a vývrtem hlavně o průměru:
a - 9,5 až 11,5 mm
b - 12,0 až 14,0 mm
c - 6,5 až 9,0 mm
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 226)

31. Plemeno na obrázku má ve standardu jako zemi původu uvedeno:
A - Portugalsko
B - Francii
C - Kanadu
Jedná se o plemeno z FCI skupiny č. VIII - portugalského vodního psa

32. Slecho na obrázku patří příslušníkovi plemene z FCI skupiny č. 6. Jedná se o plemeno:
A - beagle
B - bernský honič
C - baset

33. Pojmem "lovecké právo" se rozumí:
a - myslivecké zákonodárství vůbec
b - právo myslivce lovit
c - jedlé vnitřnosti spárkaté zvěře (drob)
(J. Kovařík, Tradice v myslivosti str. 37)

34. Ocas sluky lesní se mysliveckou mluvou nazývá:
a - rýdovaček
b - ocas
c - tatrček
(např. J. Kovařík, C. Rakušan, Myslivecká mluva, II. vyd., 1999, str.47)

35. Slavný český kynolog Karel Podhajský (1871 - 1930) se narodil (první údaj) a zemřel (druhý údaj):
a - Litomyšl, Praha
b - Praha, Litomyšl
c - Litomyšl, Litomyšl
(např. J. Kovařík, Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti, I. vyd., 2001, str. 47)

36. Zakladatel českého lesnického a mysliveckého dějepisectví Jan Evangelista Chadt-Ševětínský žil v letech:
a - 1860 - 1925
b - 1861 - 1926
c - 1862 - 1927
(např. J. Kovařík, Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti, I. vyd., 2001, str. 26)

37. Fotograf Jaromír Zumr zastihl v lese:
a - jeřábka lesního
b - tetřeví slepici
c - orebici

38. Na větvi právě přistál:
A - krahujec obecný
B - luňák hnědý
C - moták pilich

39. Na obnově byla obeznána liščí stopa směřující k lesní leči se systémem nor:
A - během plánovaného norování setkání s jezevcem nehrozí, oba druhy společné nory nepoužívají nikdy a úzkostlivě se vzájemně vyhýbají
B - během plánovaného norování je nutno počítat s možností setkání s jezevcem, oba druhy často používají společné systémy nor
C - během plánovaného norování není setkání s jezevcem pravděpodobné, neboť i když oba druhy v létě často používají společné systémy nor, ukládá se k zimnímu spánku jezevec zásadně mimo velké komplexy hradů v izolované noře
Jezevci si vyhrabávají na vhodném místě systémy nor. Jednotlivé nory se postupně propojují a dobudovávají o další podzemní patra. Není výjimkou, že stejné místo využívají celé generace jezevců a vytvářejí rozsáhlé hrady. Hrady využívají jezevci celoročně a přes zimní měsíce v nich upadají do nepravého zimního spánku. Ten občas, obzvláště během oblev a oteplení v předjaří přerušují a vydávají se na krátké výpravy do okolí.
Dočasně uvolněné části hradu běžně využívají také lišky v období mrazů, kaňkování i vyvádění mláďat a oba druhy tak žijí trvale v bezprostřední blízkosti.

40. Na mělčině rybníka jsme nalezli velkou hromádku lastur vyloupaných škeblí. Tento čin má s největší pravděpodobností na svědomí:
A - vydra
B - tchoř
C - ondatra
(např. Bouchner, M.: Stopy zvěře. Cesty. Praha, 2003, str. 206)
Ondatra je převážně býložravcem, ovšem právě škeble tvoří oblíbenou živočišnou složku její potravy. Lastury od sebe odlupuje páčením řezáků na svém krmném místě většinou v blízkosti obytné nory nebo hradu na mělčině. Vyloupané poloviny lastur jsou proto shromážděny na jednom místě a nesou většinou stopy po ostrých řezácích.

41. O jaké typy loveckých nožů se jedná?

A - oba nože jsou stahováky
B - horní nůž je zavazák, spodní Bowie
C - jedná se o lovecké nože tzv. páráky

42. Na našem trhu se objevily kulové náboje Sellier&Bellot osazené střelami BARNES XLC. Střela je vyráběna přesným soustružením z čisté vysoce tažné mědi. Kdy se tato střela dostala poprvé na světový trh a kdo je jejím konstruktérem:
A - 1963, FRANCIS BARNES
B - 1937, FRANK CENILEY
C - 1989, RANDOLPH BROOKS
( např. Myslivost 7/2004, str. 16)

43. Bratři Sylvestr a Karel Krnka jsou považováni za vynálezce závěrových kulových zbraní - zadovek. Sylvestr Krnka se narodil 25.12.1825, puškařem se vyučil u Nowotného ve Vídni. Po vyučení se usadil ve Volyni v Čechách. Tam se mu podařilo sestrojit první ručnici "Krnkovku", zadovku s originálním závěrem. To se stalo roku:
A - 1849
B - 1859
C - 1869
(viz. např. Myslivecké zábavy 1/2004, str. 2)

44. Co se stane veverce obecné, když sní jedovatou muchomůrku červenou?
A - veverka muchomůrku nekonzumuje pro nahořklou chuť
B - veverky s radostí muchomůrky konzumují a jsou pro ně pochoutkou
C - dostaví se u veverky nejprve stav malátnosti a posléze otrava jako u člověka
Veverky si často muchomůrky, stejně tak jako jiné houby schovávají do zásoby do vidlic větví na stromy (L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

45. Mladý myslivec Zajíček si pořídil nový puškohled 1-4 x 22. Zkušený hajný Veverka správně poradil, když mu vysvětlil, že tento puškohled je vhodný pro:
A - lov divočáků na večerní a noční čekané
B - střelbu na větší vzdálenost za špatných světelných podmínek
C - lov divočáků na nátlačce

46. V souvislosti s vnější a cílovou balistikou někdy hovoříme "o průsečíku dráhy střely s cílem". Jak se tento průsečík nazývá:
A - bod doletu
B - bod zásahu
C - bod nárazu
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 16)

47. Svišť horský spí v zimě až šest měsíců. Svišti spí:
A - jednotlivě v hlubokých norách
B - jednotlivě v zimních úkrytech pod velkými hromadami kamenů
C - po celých rodinách v tzv. kotli
Spí v hloubce 1,5 až 4 metry v noře (kotli) po celých rodinách v počtu až 15 jedinců (L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

48. Při cvičné střelbě na střelnici poslal jeden z myslivců svého syna domů s žádostí, aby mu přinesl nástřelku zbraně. Co chtěl, aby mu syn přinesl:
A - terčový list s průstřely od dopadů střel
B - speciální nepružnou podložku vhodnou při nastřelování zbraně
C - pomůcku opatřenou měřítkem a kalibrem určenou ke stanovení středního zásahu
(např. Rakušan, C.: Myslivecký slovník naučný. Brázda, 1992, str. 128)

49. Na obrázku jsou šestitýdenní štěňata plemene:
A - maďarský ohař krátkosrstý
B - stafordšírský bulteriér
C - rhodeský ridgeback

50. Na obrázku je:
A - kříženec
B - jezevčík dlouhosrstý - v tak zvaném "tygrovaném" zbarvení
C - dlouhosrstá čivava

51. Skus na obrázku je označován jako:
A - předkus
B - podkus
C - nepravidelný skus

52. Jaký je vztah rysa ostrovida k vodě?
A - rys se vody nebojí a dokáže překonat i široké horské toky
B - rys se vody vyloženě bojí
C - neumí plavat, proto přechází jen mělčí a menší toky broděním
Rys se vody nebojí, velmi dobře plave, ale vodu nemá v takové oblibě jako jaguár nebo tygr. (L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

53. Psík mývalovitý přečkává zimu:
A - pravým zimním spánkem
B - nepravým zimním spánkem
C - je aktivní po celý rok
Psík mývalovitý zimu přespává, neupadá však do pravého zimního spánku, v noře se často budí a když je venku tepleji, vylézá i v zimě na lov (L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

54. Na obrázku vidíte historickou ruční palnou zbraň. Jedná se o:
A - jezdeckou loveckou křesadlovku vyrobenou v Tule roku 1812
B - terčovnici ráže 11 mm, Saint Etiene 1804 Francie
C - loveckou zadovku hraběte Šporka
(viz. Myslivost 1/2004, str. 43)

55. Umějí vydří mláďata plavat hned po narození?
A - ano, v podstatě ihned po narození plavat umí a následují matku
B - ano, plavat umí, ale matka je drží nejméně dva týdny v noře
C - plavat se musejí učit a po narození jsou až šest týdnů bezmocná a závislá na matce
(L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

56. Kde lasice kolčava rodí potomstvo?
A - v noře kterou si vyhrabává v příhodném terénu
B - v noře, kterou si ale nevyhrabává, ale využívá nor vyhrabaných jinými zvířaty
C - mimo noru ve skrytu pařezů, kamenů a větví
(L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

57. Jak se zachová vlk, když mu člověk vnikne do brlohu a odebírá mu mláďata?
A - mláďata urputně brání a snaží se člověka napadnout
B - vlčice předstírá zranění a snaží se člověka od brlohu odlákat
C - vlk má z člověka takový respekt, že se ho neodváží napadnout ani v situaci, kdy jsou mu odebírána mláďata
U této otázky jsme na základě rozhodnutí redakční rady odpovědi nehodnotili, neboť je pravda, že řada čtenářů poukazovala na to, že se mohou u nás s velkou pravděpodobností vyskytovat kříženci mezi vlkem domácími psy a možnosti odpovědí jsou proto ne zcela jednoznačné

58. Jak probíhá tah včelojeda lesního?
A - včelojedi při letu do Afriky létají buď sami nebo ve skupinkách 3-5 ptáků
B - včelojedi při letu do Afriky tvoří obrovská hejna v počtu až 100 000 ptáků a teprve po doletu do cíle se hejna rozpadají
C - včelojedi na zimu neodtahují, pouze přelétnou z vyšších horkých poloh do klimaticky příznivějších nížin
(L.Kunc - Opravník omylů ze světa zvířat)

59. Na obrázku vidíte loveckou kuši vyrobenou ve střední Evropě v roce 1603. Jak se odborně nazývá "držadlo", předchůdce současné pažby:
A - ratištec
B - socha
C - tratol

60. Které puškařské firmě přísluší zobrazené logo?
a - LJUTIC-TONAPAH, USA
b - FANZOI JAGDWAFFEN - FERLACH, Rakousko
c - LANBER ZALDIBAR, Španělsko
(viz např. E. Harting, Encyklopedie loveckých zbran, str. 143)

VÝHERCI
VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Dne 29.5. 2005 proběhlo veřejně na podiu na Výstavišti v Lysé nad Labem vyhlášení Velké čtenářské soutěže a vylosování výherců. Za Českomoravskou mysliveckou jednotu a Redakční radu časopisu se zúčastnili Ing. František V. Jelínek a Dr. Štefan Hakeľ, na správnost losování dohlížel JUDr. František Kolár, právník ČMMJ a zároveň předseda Dozorčí rady Myslivost, s.r.o.
Celkem došlo do redakce 2251 platných odpovědních lístků, z toho bylo 1100 lístků s 0-5 chybnými odpověďmi, 698 lístků s 6-10 chybnými odpověďmi a 453 lístků s 11 a více chybnými odpověďmi.
Oproti minulým ročníkům se změnila poněkud pravidla losování. Nejprve byly do osudí vloženy odpovědní lístky s 0-5 chybnými odpověďmi a z nich byli vylosováni čtyři výherci loveckých zbraní.
Poté byly do osudí přidány odpovědní lístky s 6-10 chybnými odpověďmi. Z těchto dvou skupin lístků byly vylosovány další hodnotné ceny. Na závěr pak byly přidány i zbývající odpovědní lístky s 11 a více chybnými odpověďmi a z tohoto celého množství byly vylosovány zbývající knižní ceny a videokazety.
Všechny hodnotnější ceny na upozornění JUDr. Kolára losovali návštěvníci starší 18 let náhodně vybraní z publika. Tak jako každý rok sledovalo losování zcela zaplněné hlediště výstavní haly. Po zkušenostech z loňského roku, kdy napadali někteří regulérnost losování a vyhodnocování, byly správné odpovědi zveřejněny na internetu až v pondělí 6.6., tedy až po skončení výstavy a losování.

LOSOVÁNO Z LÍSTKŮ 0-5 CHYB:

Kulovnice Zoli 1900 Lux v ráži 243 Win.
věnovala firma SUPRA Praha spol. s r. o.
Výherce: František Novák, Horní Dubenky

Švýcarská lovecká puška SHR970 v provedení De Luxe
věnovala firma NIMROD - Ivo Štorek, Chomutov
Výherce: Vojtěch Karásek, Jince

Opakovací kulovnice Tikka T3 Hunter v ráži 308 Win. a 5% sleva na optiku a montáž podle vlastního výběru
věnovala firma TOMÁŠ SNÍŽEK - lovecké potřeby Humpolec
Výherce: Josef Heřman, Dobrovíz

Kulovnice CZ 550 Lux, cal. .308 Win.
věnovala firma ČESKÁ ZBROJOVKA Uherský Brod
Výherce: Roman Chládek, Broumov

LOSOVÁNO Z LÍSTKŮ 0-5 CHYB A 6-10 CHYB:

Ceny firmy MEOPTA Přerov
Binokulární dalekohled Meostar B1 7x50
Výherce: Denisa Radová, Nučice
Zaměřovací dalekohled Meostar R1 3-12x56 RD
Výherce: Tibor Benčič. Bratislava
Zaměřovací dalekohled Artemis 2000 3-12x50
Výherce: Jiří Cvingrál, Tavíkovice

Ceny firmy FOMEI, a. s., Hradec Králové
Dalekohled FOMEI Poacher II 7x 50
Výherci: Vladimír Sklenář, Netín; Jan Mokráš, Hrdibořice; Rostislav Melichar, Protivín
Dalekohled FOMEI Poacher II 8x 25
Výherci: Vladislav Šena, Dolní Bečva; Václav Boháč, Lichnov; Bohumil Dvořák, Husí Lhota
Dalekohled FOMEI Predator 8x 42 DCF
Výherce: Pavel Veselý, Netvořice
Dalekohled FOMEI Diplomat 8x 42 DCF SMC/FSC
Výherce: Bohumil Fišer, Žďár nad Sázavou

Ceny firmy ROLLA - Jana Písková, České Budějovice
Dalekohled Luchs 7x 50
Výherce: Josef Marek, Tučín
Dalekohled Luchs 10x 50
Výherce: Josef Vaněk, Husí Lhota
Dalekohled Cobra 7x 50
Výherci: Zuzana Hudečková, Zábřeh; Josef Pernička, Arnolec; Josef Slanina, Hodonice
Dalekohled Saturn 15x 60
Výherce: Jiří Císař, Křížkový Újezdec
Dalekohled Hunter 7x 50
Výherce: Karel Krätzer, Záboří

Lovecký zavírací nůž s pilkou, čepel z oceli 440C, pravý paroh
věnovala firma Josef PAJL, Sedlčany
Výherce: Josef Daněk, Kojetín

Kovaný nůž z oceli D2, záštita zdobená rytinou, parohová rukojeť
věnovala firma BRIXI Mohelnice
Výherce:
Karel Krätzer, Dubné

Ceny firmy WALTER TRADING, s. r. o., Horoušany
Zaměřovací dalekohled
Nikko Stirling 3 - 9x 40
Výherci: Jan Pondělíček, Hořenec; Josef Vydlák, Chotěboř
Zaměřovací dalekohled Nikko Stirling 4x 40
Výherce: Ing. Jiří Kamler, Šumperk
Dalekohled Tasco 20x 50
Výherce: Ing. Robert Mimra, Choceň
Dalekohled Tasco Milenium 8x 21
Výherce: Pavel Kydlíček, Přeštice
Dalekohled Tasco 8x 25
Výherce: Jan Onderka, Dolní Benešov
Dalekohled Tasco 7x 35
Výherce: Ing. Karolína Procházková, Plzeň
Dalekohled Tasco 16x 50
Výherce: Ing. Luděk Jirků, 583 03
Dalekohled Tasco 8x 40
Výherce: Josef Zemek, Plzeň

Ceny firmy TRIM WEST, s. r. o., Brno
Halogen-xenonová akumulátorová svítilna Master-lite TL 60-500
Výherce: Vlastimil Pavlík, Lučice
Čelovka s pěti Led diodami Sevensumits TL 257
Roman Bobčík, Horní Němčí

Ceny firmy PRABOS, a. s., Slavičín
Lovecká obuv z kolekce Hunter Profi - Love Forest,
Výherce: Jiří Řezáč, Roudnice nad Labem
Lovecká obuv z kolekce Lovec Polar,
Výherce: Václav Štáfek, Tuchlovice
Lovecká obuv z kolekce Fatra
Výherce: Tomáš Drlík, Hrubá Vrbka

Ceny firmy HUBERTLOV Bohemia, Praha
Kolimátor,
Výherce: Zdeněk Klubal, Batelov
Kolimační laser
Výherce: Jan Martiško, Radonice
Bruska na nože,
Výherce: Josef Stařinský, Město Albrechtice
Nafukovací polštářek
Výherce: Karel Blažek, Černé Voděrady

Ceny firmy FOX zbraně - střelivo Vilém Řezníček, Keltské Vinice
Termo polštář (ohřívák),
Výherce: Jaroslav Slanina, Bechyně
Likérka,
Výherce: Věra Khodlová, Praha 4
Sada lžiček na kávu,
Výherce: Hana Nováková, Horní Dubenky
Svetr
Výherce: Pátík Jiří, Šilhéřovice

5x náramkové hodinky s loveckým motivem
věnovala redakce časopisu MYSLIVOST
Výherce: Antonín Kunz, Háj ve Slezsku; Josef Zemek, Plzeň; Petra Víchová, Březová; Dušan Hrlička, Hrochův Týnec; Stanistav Hořejší, Praha 9

10x 3kg krmivo HUBERT pro lovecké psy
věnovala firma TEKRO, spol. s r. o., Praha
Výherci: Štěpánka Königsmarková, Vacíkov; Josef Tesař, Turnov; Jiří Chládek, Praha 6; Karel Blažek, Horšovský Týn; Monika Sněhotová, Dolní Benešov; Jaroslava Korábová, Vlašim; Martin Hlušička, Benátky nad Jizerou; Libor Kšica, Černovice; František Roller, Knapovec; Radomír Smutka, Bobrová

LOSOVÁNO ZE VŠECH DOŠLÝCH KUPÓNŮ:

Sada 4 videokazet Rok v přírodě očima myslivce
Výherci: Josef Šlechta, Kostelec nad Orlicí; Václav Král, Brandýs nad Labem; Jiří Bezděk, Přeštice; Martin Pivokonský, Česká Skalice; Zdeněk Fůs, Raná; Mojmír Chytil, Drysice; Jaroslav Zvurský, Jirkov; Petr Juříček, Heroltice; Lubomír Suda, Soběslav; Jan Musel, Dražejov

Kniha Odhad věku hlavních druhů spárkaté zvěře
Výherci: Petr Havel, Humpolec; Jana Pecháčková, Milevsko; Roman Bobčík, Horní Němčí; Jan Martiško, Mašťov; Josef Hlavička, Bořitov; Václav Svatek, Trhanov; Lucie Kubějová, Blatná; David Růžička, Broumy; Miroslav Mareš, Jeneč; Bohumil Záhrobský, Koloveč

Kniha Atlas plemen loveckých psů
Pavel Převrátil, Volenice; Michal Švec, Kamenice nad Lipou; František Prokůpek, Kounice; Vlastimil Šebesta, Humpolec; Jiří Rejthar, Náchod; Ing. Jan Procházka, Písek; Martin Mrenica, Novosedly; Stanislav Stoklasa, Příbram; Tomáš Prskavec, Doksy; Petr Havel, Humpolec

Ceny budou všem výhercům zaslány poštou, lovecké zbraně budou oficiálně předány při Národních mysliveckých slavnostech na Hluboké dne 26.6.2005. Všem výhercům srdečně gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.Zpracování dat...