Časopis Myslivost

DOPRAVA versus ZVĚŘ

Jan VEBER
Nedaleko Hradce Králové jsem v ranních hodinách dojel ke kuriózní dopravní nehodě. Na boku tam leželo malé osobní auto ještě s rozsvícenými světly, ven se jako z tanku „štrachal“ zakrvácený muž a na silnici leželo jedno divoké prase, které sebou ještě škubalo ve smrtelné křeči. Při důkladnější prohlídce místa nehody jsem zjistil, že ve vzdálenosti asi padesáti metrů leží ještě jeden, již vyhaslý a o něco větší divočák.
Na dálnici D1 ve směru na Brno jsem byl zase svědkem dopravní nehody, kdy dospělý muflon na rozhraní pole a lesa přeskočil svodidla rovnou pod kola právě projíždějícího osobního auta. Náraz muflona katapultoval zpět ke svodidlům a předek téměř nového vozidla byl totálně na odpis.
V lesním úseku silnice z Dobřan do Chotěšova v západních Čechách jsem na rozhraní dne a noci přijel k osobnímu autu, které mělo opět zcela poškozenou přední část až k motoru a na silnici nedaleko od něj ležela mrtvá srna, na tomtéž úseku o několik dní později dodávka stavební firmy srazila vzrostlého divočáka.
Jako poslední bych rád uvedl doslova krveprolití, které způsobila srážka vozidel s divokými prasaty na dálnici D1 ve směru od Bratislavy, téměř na samém předměstí Brna.
Tak bych mohl pokračovat i výčtem napočítaných kusů sražené drobné zvěře na našich silnicích, které denně vídám ze své "pozorovatelny" - kabiny kamionu, kde mám veškeré dění kolem sebe jako na dlani.
Situace se stává opravdu velmi vážnou, na některých lesních úsecích silnic až kritickou. Vzpomeňme jen výpovědi mysliveckých hospodářů v mých předcházejících příspěvcích ze života jednotlivých mysliveckých sdružení, majících honitby právě v takto frekventovaných oblastech. Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, chceme-li škodám na lidských životech, majetku i zvěři zabránit, apelovat prostřednictvím námi zvolených odpovědných činitelů, z nichž celá řada je velmi aktivních myslivců, na to, aby byly tyto kritické úseky silnic a dálnic důsledně oploceny, pro zvěř upraveny speciální průchody a mosty, tak jak je to zcela běžné v zemích Evropské unie, jejíž jsme od května letošního roku rovněž členy a jež je nám v mnoha příkladech dávána za vzor. Škoda, že za vzor jen v některých případech a škoda i toho, že se tyto dobré příklady tak těžce dostávají do praxe a velmi pomalu dochází i k jejich samotné realizaci.
Ze "starých" zemí EU budiž nám příkladem např. Německo, Francie nebo Rakousko se svou téměř kompletně oplocenou sítí svých desetitisíců kilometrů dálnic, z nově přistoupivších zemí musím na prvním místě jmenovat Maďarsko, které ještě před svým vstupem započalo s výstavbou plotů podél dálnice od Vídně na Budapešť a dnes je se svojí prací téměř u konce na celém svém území.
Ano, na naši otázku proč nejsou, anebo kdy se s oplocením počítá, dostaneme u nás velmi často používanou a dá se již téměř říci tradiční odpověď - na to nejsou peníze. Není ale možné, aby stát na jedné straně dostával ze silniční dopravy peníze z povinného ručení, které je opravdu povinné pro všechna u nás přihlášená motorová vozidla (až na výjimky), ze silniční daně aut v podnikatelské sféře a z dálničních známek, a na druhé straně vynakládal tak málo na jejich výstavbu, údržbu i na toto, podle mě velmi významné bezpečnostní opatření. Nehledě na to, že součástí každého projektu dálnice či rychlostní komunikace jsou ze zákona opatření na zábranu střetu se zvěří.
Nabízí se zde možná relativně levnější řešení a na některých místech zcela určitě i realizovatelné - výsadba živých ochranných plotů z rychle rostoucích dřevin, které by nejen zabránily (anebo alespoň notně ztížily) přístupu zvěři k frekventovaným komunikacím, zároveň by mohly sloužit i jako větrolamy a v neposlední řadě by skýtaly kryt a možnosti k hnízdění pro různé druhy ptactva i ostatních živočichů. Co říkáte -nestálo by to alespoň za úvahu? Měla by se nad tím zamyslet ta myslivecká sdružení, jejichž honitby sousedí s frekventovanými komunikacemi. Promyslet, jak kontaktovat a navázat dialog s majiteli pozemků, zemědělci, státní správou, vzít si mapu honitby a zauvažovat, zda by taková výsadba nejen zabránila střetům, ale zároveň přispěla ke zvýšení úživnosti a krytových možností pro zvěř.
Zcela určitě alarmující jsou i počty dopravních nehod, způsobených srážkami motorových vozidel se zvěří i ostatní čísla této neradostné statistiky a bilance. Podle sdělení tiskového mluvčího západočeské policie majora Jiřího Soukupa se na území bývalého západočeského kraje stalo za posledních devět měsíců letošního roku 782 (!) dopravních nehod, způsobených srážkami vozidel a zvěře, při kterých byla jedna osoba zraněna těžce a devět lehce, hmotnou škodu si při dnešních cenách motorových vozidel spočítá hravě každý sám...
Na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych vyzval všechny myslivce, z nichž valná většina jsou zároveň řidiči, aby se o tomto problému ochrany lidských životů, majetku a v neposlední řadě i zvěře nebáli mluvit nahlas - všude tam, kde je to třeba a na všech úrovních myslivecké hierarchie a státní správy a samosprávy. Jen tak, věřím, že dosáhneme toho, že se naše silnice a dálnice stanou v tomto směru bezpečnější! Nebo nám nezbývá nic jiného než čekat, až auto nějakého velmi vysokého činitele porazí migrujícího losa a způsobí vážnou dopravní nehodu? To by bylo myslím velmi dlouhé čekání s velmi nejasným výsledkem...
Jan VEBER
Snímky Ing. Jaroslav KRÁLÍČEK


Zpracování dat...