Časopis Myslivost

JAKOU KULOVNICI SI VYBRAT?

© Dr. Ing. JIŘÍ HANÁK
Tuto otázku si klade celá řada začínajících myslivců, kteří si pořizují první zbraň, ale často i zkušený myslivec, který si chce obnovit loveckou výzbroj a chce využít dnešní bohaté nabídky trhu. Výběru zbraně je třeba věnovat skutečně velkou pozornost a shromáždit co možná největší množství informací. Zbraň jako nezbytný nástroj k lovu nás provází naším koníčkem po desetiletí, je společníkem v dlouhých chvílích osamělých lovů, na její spolehlivosti a kvalitě často závisí úspěšný lov. Zbraň je rovněž podstatnou částí naší lovecké výbavy, která také vyjadřuje i část naší myslivecké osobnosti. K tomu dnes přistupuje i další pohled a to i společenské postavení lovce, protože zbraň je výrazem, jak osobního vkusu, tak i prestiže. Při získávání informací se setkáme s řadou mýtů a subjektivních názorů, kterými se však nenecháme ovlivnit. Často někteří myslivci a i někteří příležitostní autoři článků, při hodnocení růžných ráží, vycházejí pouze z individuálních zkušeností, často zcela pomíjejí někdy rozhodující vliv druhu a kvality střeliva atd.
Některé aspekty, doporučení a postup při výběru zbraně

Nejprve si ujasníme nejčastější způsob a účel použití zbraně. Např. pro osamělé lovy na čekanou a na šoulačku se výborně hodí lehké zlamovací jednušky; pro společné lovy opakovací zbraně, které jsou velmi univerzální a nebo si můžeme dále pořídit zbraně vícehlavňové (pro časté pochůzky v honitbě např. zbraň kombinovanou, kdy máme pohotově kuli i broky; pro naháňky je střelecky nejvýhodnější kulová kozlice nebo dvoják apod.)

Ujasníme si nejčastější podmínky použití zbraně z hlediska charakteru honitby, nejčastější dálky střelby z důvodu potřeby ONV apod. Pokud budeme lovit většinou v poli, lukách nebo v horách, budeme potřebovat zbraň s delší ONV, ale pokud budeme většinou lovit v lesní honitbě, upřednostníme zřejmě ráž s těžší kulí, i když s kratší ONV.

Ujasníme si objem finančních prostředků, které jsme ochotni na pořízení zbraně věnovat. Nejlevnější variantou je pořízení kombinované zbraně s výměnnými hlavněmi; náročnější je pořízení samostatné brokovnice a kulovnice nebo několika kulovnic podle účelu použití např. pro osamělé lovy pouze zvěře srnčí kulovnici lehčí ráže a další s těžší ráží k lovu třeba zvěře černé a jelena, případně kulovou kozlici nebo dvoják pro pohotovou střelbu na naháňky, jako nejdražší, ale pro naháňky nejvhodnější variantu.

Ujasníme si ráž zbraně podle nejčastějšího druhu a velikosti lovené zvěře. Raději silnější ráž s dostatečnou rezervou výkonu než slabší s rizikem trápení zvěře při odstřelu většího kusu zvěře a s rizikem ztráty zvěře jejím nedohledáním.
Po ujasnění typu zbraně si vybereme výrobce. Zde se soustředíme zejména na nástřelný list (z důvodů přesnosti), a zejména na způsob ovládání zbraně, chod závěru, spouště a pojistky. Nezapomeneme, že zbraně v obchodě jsou bez puškohledu, který budeme používat, a proto pečlivě sledujeme chod závěrové páky, která musí být dobře ovladatelná i při nasazeném puškohledu (což bývá problém u zbraní, které používají starší konstrukci s velkým úhlem otáčení závěru).

U vybraného typu zbraně si zkusíme rozměrové proporce, zda jsou vhodné pro naši postavu a také hmotnost zbraně podle naší fyzické kondice.
Doporučuji se vyvarovat módním konstrukčním novinkám zbraní, které nemusí být odzkoušené a spolehlivé v extrémních situacích a jejich obliba může být pouze dočasná. Z důvodů menší spolehlivosti nedoporučuji ani různé typy přímotažných závěrů. Volíme raději klasické a osvědčené mechanizmy.
Z důvodů myslivecké etiky a z důvodů současných i očekávaných budoucích omezení, si k lovu nepořizujeme původně vojenské zbraně (zejména samonabíjecí karabiny a pod.)

Při výběru kulovnice je prvním nejdůležitějším rozhodnutím výběr vhodné ráže.

Porovnání vlastností hlavních řad ráží:

Ráže řady 5,6 mm:
Výhody:

* malá hmotnost zbraně
* plochá dráha letu střely
* dlouhá ONV s dalekým a přesným dostřelem
* vysoká rychlost střely způsobující u menší zvěře šok
Nevýhody:
* velká citlivost na vnější vlivy (vítr, déšť, tráva)
* malá deformační zóna střely neumožňující řízený rozklad střely a řízenou ranivost
* téměř nulová možnost výběru různých konstrukcí střel s variabilními vlastnostmi pro lov různě vitální zvěře
* malá průbojnost při nárazu na větší kost a tím zamezení správné ranivosti a pronikavosti k životně důležitým orgánům
* časté trhavé účinky na zvěřinu
* nespolehlivá ranivost v okamžitém smrtícím účinku při zásahu na kost nebo nepřesném zásahu
* velký pokles energie značně omezující účinný dostřel při lovu střední spárkaté zvěře
* chybějící rezerva výkonu při hůře umístěném zásahu nebo při střelbě za ztížených podmínek
* vyloučená možnost zákonného a správného mysliveckého použití při náhodném setkání např. s kusem zvěře prasete divokého při pochůzce honitbou apod.

Ráže 6,5 mm; 7 mm a 7,62 mm:
Výhody:
* velká univerzálnost ráží s možností použití k lovu širokého spektra zvěře
* velký výběr střeliva s množstvím různých druhů střel
* dostatečná deformační zóna střely umožňující řízený rozklad střely zabezpečující potřebnou ranivost a pronikavost k životně důležitým orgánům
* většina ráží použitelných k lovu na středně dlouhé a dlouhé vzdálenosti s průměrnou a nadprůměrnou ONV
* dostatečná rezerva výkonu i při hůře umístěném zásahu
* vysoká a spolehlivá ranivost
* při použití vhodné střely šetrnost ke zvěřině
Nevýhody:
* v našich podmínkách při lovu většiny běžné zvěře jsou nepodstatné nebo nevýrazné

Ráže 8 mm a 9,3 mm
Výhody:
* velmi vysoká ranivost s výjimečně velkým předáním energie ihned v okamžiku dopadu střely daným velkým průřezem střely
* velká deformační zóna střely umožňující řízený rozklad střely s vysokou pronikavostí k životně důležitým orgánům
* malý pokles energie s rostoucí vzdáleností střelby
* velká hybnost střely zajišťující dobrou hloubkovou pronikavost
* velmi malá citlivost na vnější vlivy umožňující střelbu i za zhoršených podmínek (tráva, vítr, déšť, apod.)
* rezerva výkonu i pro lov těžší zvěře a při hůře umístěném zásahu
* vynikající zastavovací efekt (zvěř v ohni - vysoký TKO)
* vytváření rovnoměrného střelného kanálu a šetrnost ke zvěřině
Nevýhody:
* kratší ONV umožňující střelbu na průměrné a mírně nadprůměrné vzdálenosti
* větší hmotnost zbraně

Pro lov větší zvěře jako jelení a dospělé zvěře černé raději volíme ráž s dopadovou energií střely ve 100 m kolem 2000 Joulů. Průběh velikosti energie a z toho vyplývající maximální mysliveckou vzdálenost střelby zjistíme z balistických tabulek.
Velmi těžko se definuje často používaný termín univerzální ráže. Absolutně univerzální ráž vhodná pro všechny druhy zvěře neexistuje. Lze však definovat univerzální ráž pro určité skupiny druhů zvěře. Například pro menší spárkatou zvěř, pro střední a těžší spárkatou zvěř, pro zvěř tropickou a nebo pro zvěř kožešinovou.

Pro lov srnčí zvěře i na větší vzdálenost lze použít ráže 5,6 mm a pro lov srnčí zvěře, případně selete a lončáka prasete divokého jsou vhodné ráže 6,5 mm případně 243 W.

Velkou univerzálnost k lovu u nás většiny druhů běžné zvěře má střední skupina ráží jako např. : 6,5 x 55 SE, 6,5 x 57, 7 x 57, 7 x 57 R, 7 x 64, 7 x 65 R, 270 W, 7, 62 x 39, 308W, 30 06 Spr., 8 x 57 JS nebo i výkonnější 7 mm Remington Magnum a 300 Winchester Magnum. Poslední dvě ráže mají dostatečnou rezervu výkonu i pro situace, kdy dojde k nepříliš přesnému zásahu nebo jsou dobře použitelné ke střelbě na nadprůměrné vzdálenosti. U uvedených ráží střední třídy je výhodou i velký výběr střel s různou konstrukcí umožňující výběr pro převážně lovené druhy zvěře a zabezpečující spolehlivý řízený rozklad střely a spolehlivější ranivost při zachování průbojnosti a vytváření rovnoměrného střelného kanálu bez zbytečné devastace zvěřiny.

Pro lov jelena a dospělé zvěře černé lze uvedenou střední skupinu ráží doplnit ještě např. o ráže 8 x 75 RS, 9 x 62 a 9,3 x 74 R, 9,5 x 66 SE vom Hofe atd. V Rakousku, Německu a někteří myslivci i u nás mají s těmito rážemi výborné zkušenosti i při lovu srnčí zvěře. Tyto ráže vytvářejí velmi kompaktní střelný kanál a nezpůsobují podlitiny a trhavé znehodnocení zvěřiny.

Pro střelbu na větší vzdálenosti nebo pro střelbu s vyšším výkonem lze zvolit např.: 6 x 62 Fréres, 6,5 x 65 R RWS, 6,5 x 68, 30 R Blaser, 8 x 75 RS (vynikající do kozlic a dvojáků), 338 Lapua Mag., 300 Holland a Holland, 280 Remington, 300 Ultra Magnum nebo nejnovější ráže 270 WSM, 7 mm WSM a 300 WSM atd.
Při rozhodování mezi dvěma rážemi doporučuji vždy volit raději ráž výkonnější, která má větší univerzálnost použití a zabrání zklamání při neúspěšném dosledu zvěře střelené slabou ráží.
Při volbě ráže rostou na významu etická hlediska pro zabránění trápení zvěře i ekonomické aspekty z pohledu jistoty ulovení zvěře.

Pokud bych měl učinit osobní konkrétní doporučení, potom nedoporučuji pořízení kulovnice některé z malých ráží, které mají převládající výrazné nevýhody, jako jedinou univerzální zbraň. V některých zemích EU je například lov větší spárkaté zvěře rážemi 5,6 mm zcela zakázán bez ohledu na velikost jejich dopadové energie.

Pro ženy nebo pro lovce se subtilnější konstitucí, kteří chtějí lehčí zbraň doporučuji využít nabídky některé z ráží 6,5 mm nebo zvolit, v lovectví poměrně nový náboj, 7,62 x 39, který má vcelku velmi dobré ranivé účinky i na střední zvěř a je osazován do krátkých a lehkých kulovnic typu karabin.

Pro lovce konzervativnějších povah, kteří chtějí univerzální ráž střední třídy doporučuji zvolit některou z klasických osvědčených ráží, které mají přibližně srovnatelné vlastnosti a to např. 7 x 64, 308 W, 30 06 Spr. nebo k lovu zvěře černé osvědčený náboj 8 x 57 JS.

Pro myslivce, kteří chtějí využít širší nabídky trhu nebo hledají nadprůměrné vlastnosti náboje, doporučím některou z dalších výše uvedených ráží, z nichž za nejvíce vyhovující našim podmínkám považuji 7 mm Remington Magnum nebo i některou s nejnovějších ráží WSM a do kozlice nebo dvojáku 8 x 57 JRS, 8 x 75 RS nebo 30 R Blaser.

Při výběru ráže se již neomezujeme ohledy na sortiment nábojů nabízeného tuzemským výrobcem. Užitečné je také získat komplexní informace o výrobě střeliva a zejména o výběru různých druhů a konstrukcí střel od dalších výrobců, které je i u nás již běžně na trhu. Dnešní výběr střeliva a zejména nabídka střel, které svojí konstrukcí umožňují přísně řízený rozklad a tím zaručené ranivé účinky, se současnou šetrností ke zvěřině u menší zvěře, umožňuje použití silnějších ráží i na menší zvěř bez obav o nadbytečné razantnosti.

Výběr typu kulovnice

Po rozhodnutí o výběru ráže nám zbývá vybrat si typ kulovnice. Máme možnost mít buď opakovací kulovnici nebo jednohlavňovou kulovnici nebo kulovou kozlici (dvoják) nebo kulobrokovou zbraň nebo troják.

Opakovací kulovnice
jsou dnes už klasické zbraně vyvinuté na bázi původních vojenských pušek typu Mauser s dispozicí tří až pěti ran v zásobníku nebo nábojové schránce, což umožňuje pohotové opakování střelby. Propracované mechanismy těchto zbraní jsou velmi spolehlivé. Tyto kulovnice můžeme mít v klasickém polopažbeném provedení nebo v celopažbeném, u kterých hlaveň a tedy i celá délka zbraně bývá o 5 až 12 cm kratší než u polopažbených. Celopažbené kulovnice, dříve nazývané jako horské, bývají lehčí což je výhoda při pohybu v těžkém terénu a operativnější při manipulaci v omezeném prostoru (např. na uzavřené kazatelně, při ukládání do auta atd.).

V poslední době zaznamenáváme opětovný návrat skutečně klasických loveckých jednohlavňových kulovnic se sklopnou hlavní (s lůžkovým závěrem), které bývají velmi lehké, elegantní a oplývají jak vysokou reprezentativností tak i duchem dávných mysliveckých tradic. Jedná se o typicky lovecké zbraně pro opravdové myslivce.

Kulové kozlice nebo dvojáky
jsou velmi speciální, svým charakterem a náročností výroby také velmi výjimečné zbraně. Vzhledem k vysoké pracnosti zhotovení těchto zbraní se řadí mezi nejdražší zbraně. Mají velmi praktickou výhodu pohotové přesné rány z druhé hlavně, např. při naháňkách nebo při lovu nebezpečné zvěře. Slouží i k prestižní a dokonalé reprezentaci majitele.

V praxi jsou často používány kulobrokové zbraně zejména z ekonomických důvodů, neboť při pořízení výměnných hlavní máme vlastně dvě zbraně na bázi jedné. Kulobroková zbraň je praktická pro denní pochůzky v lese, kdy máme pohotově kuli i broky, např. při setkání se škodnou.

Podobné je to i u trojáků. Velkou nevýhodou, kromě ceny, je u trojákových zbraní vyšší hmotnost a tím menší pohotovost při rychlém zamíření nebo nepohodlí při delším nošení.

Při výběru konkrétní kulovnice zvážíme druh převážně lovené zvěře, charakter honitby, ve které se budeme převážně pohybovat, druh lovu, který převážně předpokládáme a další aspekty. Do kopcovitého nebo horského terénu se hodí lehčí a kratší provedení zbraně, proto zde bývají oblíbené jednohlavňové zlamovací zbraně nebo opakovací v kratším a celopažbeném provedení. Podstatnou otázkou jsou ekonomické možnosti budoucího lovce. Nejlevnější variantou v kombinaci s brokovnicí je pořízení kulobroku. Na druhé straně potom ekonomicky nejnáročnější varianta je pořízení několika specializovaných zbraní, jak z hlediska ráží (jedna na menší zvěř a druhá na zvěř těžší), tak z hlediska použití (např. kulovnici zlamovací nebo opakovací pro pochůzky a lov z posedu a dvoják nebo kozlici na naháňky a pod).
Nově zakoupenou kulovou zbraň je nejlépe ihned svěřit odbornému puškaři, jak pro instalaci a provedení montáže puškohledu, tak i pro eventuální úpravu pažby podle tělesných proporcí střelce.
C Dr. Ing. JIŘÍ HANÁK
Zpracování dat...