Časopis Myslivost

Lovecké zbraně Františka Ferdinanda d´Este

Mgr. Jan Šach
Jestliže jsme díky dochovaným střeleckým seznamům celkem dobře informováni o loveckých úspěších Františka Ferdinanda, horší situace je s údaji o jeho osobních zbraních. Po první světové válce se zámek Konopiště s celým svým zařízením stal majetkem československého státu. V roce 1960 byly moderní palné zbraně, k jejichž držení podle zákona o zbraních bylo nutné povolení a které by na Konopišti mohly zůstat pouze po funkčním znehodnocení, předány do sbírek pražského Vojenského muzea.
Jednalo se zhruba okolo sedmi desítek pušek, a to nejen loveckých. Arcivévoda František Ferdinand umístil na Konopišti mj. i kolekci vojenských pušek, které byly v 80. letech 19. století ve výzbroji různých armád. Vedle tehdejších zbraní habsburské armády jsou to i vojenské pušky německé, rumunské, řecké apod. Tyto zbraně mají do hlaviště pažby vsazenu destičku s nápisem, označujícím o jaký vzor se jedná. Stejným způsobem jsou označeny i dvě další zbraně. Krátká (960 mm) perkusní puška vojenského typu má na destičce nápis "Exercier-Gewehr Sr. K. u. K. Hoheit d. durchl. Herrn Erzherzog FRANZ FERDINAND" (cvičná puška Jeho c. a k. Výsosti jasného Pana arcivévody Františka Ferdinanda), krátká a lehká jednuška pak nápis "Erstes Jagd-Gewehr Sr. K. u. K. Hoheit d. durchl. Herrn Erzherzog FRANZ FERDINAND" (první lovecká puška Jeho c. a k. Výsosti jasného Pana arcivévody Františka Ferdinanda). První puška tedy sloužila k vojenskému výcviku mladého arcivévody, který byl již 23. dubna 1878 ve věku čtrnácti a půl let jmenován poručíkem habsburské armády. Druhý exemplář - první lovecká zbraň je kvalitně zpracovaná, střídmě zdobená puška systému Lefaucheux, která není ani značena ani datována. Konstrukcí odpovídá počátku 70. let 19. století, kdy devítiletý František Ferdinand zahájil svoji loveckou kariéru.
Zdaleka ne všechny zbraně z druhé poloviny 19. století, jež pocházejí ze svozu ze zámku Konopiště, byly osobními zbraněmi arcivévody Františka Ferdinanda. Bezpečně to lze tvrdit pouze o těch, které mají jeho vlastnický monogram FF. Většina zbraní však vlastnický monogram postrádá, na některých puškách je pak monogram jiných osob. Například dvojka systému Lefaucheux (dvouhlavňová lovecká brokovnice) vyrobená vídeňskou firmou Staehle má monogram Fv a byla pravděpodobně zbraní arcivévody Františka V., po němž František Ferdinand v roce 1875 zdědil ohromný majetek i jméno d´Este. Luxusní perkusní dvoják (dvouhlavňová lovecká kulovnice) zhotovený v roce 1854 Josefem Maschkem v Jablonném v Podještědí nemá sice vlastnické iniciály, ale je opatřen habsburským arcivévodským erbem. Majitelem tedy mohl být arcivévoda Karel Ludvík (1833-1896), otec Františka Ferdinanda. Některé zbraně od firem Springer a Lebeda mají vlastnické značení jediným písmenem F. Obě slavné firmy pro Františka Ferdinanda zbraně vyráběly, pušky značené pouze jedním písmenem F patří jak svým provedením, tak nižšími výrobními čísly do období arcivévodova mládí. Jeho pozdější osobní zbraně již mají vlastnické značení v podobě dvou překřížených písmen F, tedy ve formě monogramu, používaného mj. i na chladných zbraních nebo dopisních papírech Františka Ferdinanda. Jedná se o zbraně brokové i kulové, různých ráží, použitelné pro lov rozličných druhů zvěře. Jsou velmi kvalitně zpracované, zdobené jemnou ornamentální rytinou, vlastnický monogram arcivévody Františka Ferdinanda nacházíme u jednotlivých exemplářů na různých místech - na lůžku hlavní, mezi kohouty nebo na lučíku.
Vlastnický monogram Františka Ferdinanda má i dvojka systému Lefaucheux, zhotovená pražskou firmou Lebeda. Pochází pravděpodobně z konce 70. let, je o něco kratší a lehčí, než zbraně tohoto typu bývají, neboť v době, kdy zbraň získal, nebyl arcivévoda zřejmě ještě dospělým mužem. Brokovnice je zdobena pro Lebedovu firmu typickou "pražskou rytinou", kombinující rostlinné ornamenty s loveckými motivy, vlastnický monogram je pak umístěn na lučíku zbraně. Výrobcem je značena A.V. LEBEDA A PRAGUE a výrobním číslem 9663. Tuto zbraň pražské Vojenské muzeum nepřevzalo z Konopiště, ale zakoupilo ji v roce 1959 za 1340 Kčs v obchodě se starožitnostmi.

Zpracování dat...