MYSLIVOST / Stráž myslivosti

LISTOPAD V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Listopadem začíná hlavní lovecká sezona, honů na drobnou zvěř. Dbejme na řádnou organizaci honů a na mysliveckou etiku. Více >
LISTOPAD V HONITBĚ

MEDAILOVÉ TROFEJE KŇOURŮv Lysé n/L. 2005

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Mysliveckou veřejnost nepochybně zajímá, zda je neustálý nárůst stavů a lovu černé zvěře doprovázen i kvalitou lovené zvěře porovnatelnou zejména u medailových zbraní kňourů. Jsme si přitom vědomi toho, že je chovatelsky a také z hlediska škod působených touto zvěří nejdůležitější lovit především zvěř mladou (letošáky a lončáky), nicméně právě z chovatelského hlediska je také důležité, aby v populacích černé zvěře měli odpovídající zastoupení také starší kňouři a bachyně. Více >
MEDAILOVÉ TROFEJE KŇOURŮv Lysé n/L. 2005

JSOU MYSLIVCI OCHRÁNCI PŘÍRODY?

Myslivost 11/2005, str. 8 Text a kresby Oldřich TRIPES
Počet komentářů: 0
„Myslivci že jsou ochránci přírody? Co je to za blbost? Což může být nějakým ochráncem přírody ten, kdo zabije srnu, muflona či jelena? Ten, kdo shání co nejvíce do své sbírky paroží, lebek a kůží těch krásných zvířat, která zdobí naši přírodu? To že je ochránce přírody?! Ten, co se chlubí trofejemi, nemůže mít žádnou lásku ke zvěři a přírodě!“ Asi takto zjednodušeně uvažují ti, kteří tvrdí, že strádající zvěř v zimě se nemá vůbec přikrmovat, že les není žádná velkovýkrmna, a i zpěvné ptactvo v krmítkách lidé rozmazlují a oni pak jsou leniví si hledat přirozenou potravu. Takto uvažují ti, kterým je o moc milejší jestřáb než koroptev, rys než muflonka. Více >
JSOU MYSLIVCI OCHRÁNCI PŘÍRODY?

Před III. sjezdem ČMMJ

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc, předseda ČMMJ
Počet komentářů: 0
V sobotu 18. listopadu 2005 se bude konat 3. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, který se koná v pravidelném termínu po pěti letech stávajícího funkčního období. Na okresech mezitím proběhly konference Okresních mysliveckých spolků, na nichž se projednávaly regionální problémy v myslivosti, ale také problémy celostátní, k nimž právě by měl zaujmout zásadní stanovisko nastávající sjezd. Více >
Před III. sjezdem ČMMJ

67. ročník MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2005, str. 10 Vladimíra Tichá, snímky Jan Tichý
Počet komentářů: 0
Nejstarší a určitě nejprestižnější memoriál ve výkonu ohařů – Memoriál Karla Podhajského hostily v letošním roce Jižní Čechy. V propozicích sice byly, jak slušnost a oficiální zastřešení káže, jako pořadatelé uvedeny Českomoravská myslivecká jednota a Českomoravská kynologická jednota, ale tím, kdo se o memoriál postaral v praxi byl Okresní myslivecký spolek České Budějovice, Městský úřad Hluboká nad Vltavou a MS Háj –Temelín, MS Háj-Týn nad Vltavou a MS Vysoký Hrádek – Březí.Memoriál se konal ve dnech 1.– 2.října 2005 a byl vydařený. Více >
67. ročník MEMORIÁLU  KARLA  PODHAJSKÉHO

DIGISCOPING - digitální fotografování s teleskopy

Myslivost 11/2005, str. 14 Ing. Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
Oblastí vysoce kvalitní optiky, která získává v posledních letech stále více příznivců na celém světě je oblast teleskopů určených pro pozorování přírody. Největší rozmach pak přinesla možnost připojit k těmto přístrojům digitální fotoaparáty a získat tak neuvěřitelně kvalitní fotografie přírody z poměrně velkých vzdáleností. Mezi země, kde je nárůst příznivců největší, patří Itálie, Francie, Velká Británie, země Beneluxu a další. O popularitě svědčí vznikající kluby, spolky a především internetová fóra. Toto hobby navazuje na velmi oblíbenou oblast pozorování ptactva. Více >
DIGISCOPING - digitální fotografování s teleskopy

Jak se podívat jelenovi do žaludku

Myslivost 11/2005, str. 16 Ing. Jiří KAMLER, RNDr. Miloslav HOMOLKA & RNDr. Marta HEROLDOVÁ
Počet komentářů: 0
Volně žijící přežvýkavá zvěř je stálou a bezesporu významnou složkou přírody se značným významem pro myslivecké využívání honiteb. Její existence v naší všestranně využívané krajině je ovšem spojena i s významnými negativními dopady na zemědělské a lesní hospodaření, které často vedou k požadavkům na výrazné snížení stavů zvěře, či úplnou eliminaci problematických druhů. Právě pro své postavení patří spárkatá zvěř k atraktivním objektům nejen přátelských rozhovorů, ale i základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí. Díky tomu máme dnes k dispozici podrobné znalosti biologie většiny našich druhů zvěře. Výzkumné aktivity se v minulosti zaměřovaly i na ryze praktické problémy spojené s výkonem práva myslivosti jako je např. sledování vlivu různých faktorů působících na kvalitu zvěře (trofejí), vývoj metod pro odhad věku zvěře, možnosti pro zvyšování úživnosti honiteb atd. V poslední době se priority výzkumných pracovišť zaměřují na studium role zvěře v jednotlivých typech ekosystémů a na možnosti jejího trvale udržitelného obhospodařování. Více >
Jak se podívat jelenovi do žaludku

Příběh tesáku Státních lesů a statků a tesáku Lesů České republiky, s.p.

Myslivost 11/2005, str. 18 nožíř Josef PAJL -Sedlčany
Počet komentářů: 0
Ti šťastnější z Vás jej mají po svém otci či spíše dědovi, který u státních lesů v první polovině minulého století pracoval a zcela jistě jej chrání jako oko v hlavě, protože tento lovecký tesák Státních lesů a statků (SLS) a Vojenských lesních podniků (VLP) je kusem historie samostatného Československa a často i symbolem lesnictví a myslivosti v rodině. Více >
Příběh tesáku Státních lesů a statků a tesáku Lesů České republiky, s.p.

Tularemie, brucelóza a leptospiróza zajíců

výsledky serologických vyšetření v populaci zajíců na jižní Moravě a v Dolním Rakousku Dr. Pavel FOREJTEK, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Populace zaječí zvěře v naprosté většině honiteb České republiky vykazují dlouhodobě neuspokojivé početní stavy. Tato situace trvá již déle než 25 let. V roce 1973 se na území České republiky ulovilo 1 214 000 kusů zaječí zvěře a zajíc představoval nejvýznamnější druh lovné zvěře v ČR. Avšak již za pět let, v roce 1978, bylo uloveno pouze 596 117 ks (49% úlovku z roku 1973), v roce 1993 197 557 ks (16,3%) a v roce 1997 pouze 37 475 ks (3,1%). Také úlovky zajíců v letech 2000 – 2004 se pohybovaly v rozmezí mezi 4 – 8 % výřadů z 80. let minulého století (viz graf 1). Nadějné jarní a letní stavy mladých zajíců v honitbách jižní Moravy, především v letech 2000 – 2002 naznačovaly, že v populacích zajíců může docházet k pozvolnému zlepšování situace, následné úhyny v konci léta a především v prvních podzimních měsících však velmi negativně ovlivnily celkovou roční bilanci v početních stavech zaječí zvěře. Více >
Tularemie, brucelóza a leptospiróza zajíců

S nasazením života

Myslivost 11/2005, str. 22 Ing. Lubomír Klement
Počet komentářů: 0
Kniha „Pes průvodcem člověka“ od ing. Luboše Klementa z niž lovecký příběh pochází, je napsaná netradičním způsobem a rozdělena na tři části. První část se zabývá vznikem a vývojem psího rodu v horizontu mnoha tisíciletí a jeho přidružení se k člověku. Druhá část obsahuje všechno o chovu , výcviku a vedení psů, co běžný myslivec – kynolog potřebuje. Třetí část zábavná i poučná líčí skutečné příběhy, které se seběhly při využití psů v jejich základním poslání. Výše jmenovaná publikace se objeví na předvánočním trhu a dá se předpokládat, že bude doplněna někdy v prvním pololetí příštího roku videokazetou „Chov a výcvik ohaře.“ Více >
S nasazením života

Jak dál s INTERLOVEM?

Myslivost 11/2005, str. 23 Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Nejenom myslivci a pravidelní čtenáři Myslivosti asi v poslední době zaregistrovali signály a zprávy o ne zrovna ideální situaci v obchodní organizaci Českomoravské myslivecké jednoty Interlov Praha, s.r.o. A tak jak to často bývá, začaly se mnohdy šířit doslova katastrofické fámy, padala různá čísla o hospodářské ztrátě a nerentabilnosti. Byť byly a jsou některé domněnky a představy neúměrně katastrofické, Interlov Praha, s.r.o. vykazoval účetní ztráty a potýkal se s obchodními problémy. Od 1.9. byl na základě výběrového řízení jmenován nový ředitel – Ing. Václav Velek. Proto jsem ho navštívil a za čtenáře Myslivosti ho požádal, aby uvedl informace na pravou míru. Nakonec vždyť Interlov je obchodní organizací většiny českých myslivců, kteří mají právo vědět, co se s podnikem děje. Více >
Jak dál s INTERLOVEM?

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZVĚŘ

Myslivost 11/2005 Jiří KOŠÍK, člen aktivu OMS Olomouc
Počet komentářů: 0
V časopise MYSLIVOST č. 7/05 popisuje ing. Černý svoje zkušenosti se snahou vylepšit v jejich honitbě životní prostředí a zlepšení životních podmínek pro zvěř. Určitě to není snaha ojedinělá, vždyť členové mysliveckých spolků usilovně hledají možnosti vylepšení životních podmínek v krajině a využívají (určitě ne jako jediní) dostupných možností, každý podle vlastních poměrů. Více >
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZVĚŘ

Ze zajatce svobodný pán

Myslivost 11/2005 - JK –
Počet komentářů: 0
Tak lze nazvat charakteristiku postupného začlenění nutrie říční do volné přírody. Po ukončení farmových chovů tohoto živočicha pro malý zájem o kožky totiž řada chovatelů nutrií zrušila chov a nadbytečných jedinců se zbavila vypuštěním do volné přírody. Zbavila se starostí se zrušeným chovem a ochránce přírody a myslivce „potěšila“ novým „nájemníkem“. A tak vznikl nežádoucí a zavlečený druh, který díky svým reprodukčním schopnostem dobře prosperuje a ve volnosti rozšiřuje své počty. V mnoha lokalitách s chybějícími vodními plochami je existence nutrie říční neznámým živočichem, kde ale naopak jsou v krajině vhodná slepá říční ramena, vodní kanály a vodoteče s trvalým přítokem čisté vody, které sousedí se zemědělsky obdělávanými pozemky, tam se nutriím říčním žije jako v ráji. Více >
Ze zajatce svobodný pán

KURZ TRUBAČŮ

Myslivost 11/2005, str. 27 Petr VACEK
Počet komentářů: 0
V překrásné jihočeské krajině plné lesů a rybníků u samých hranic s Rakouskem si udělali v srpnu po čtyři dny, ve dnech 25.8.-28.8.2005 dostaveníčko trubači z celé ČR, aby se zdokonalili ve hře na lesnice a borlice. Trubači přijeli se svými rodinami nebo přáteli a pojali kursy jako rodinnou dovolenou, během které se hlava rodiny-mužský zástupce, ale často i tzv. krk rodiny-ženský zástupce zdokonalovali v mysliveckém troubení. Více >
KURZ TRUBAČŮ

CHOV SRNČÍ ZVĚŘE V OKRESE PROSTĚJOV

Myslivost 11/2005, str. 28 Ing. Petr KORHON, Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc.
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je v našich podmínkách nejrozšířenější spárkatou zvěří. Svá stanoviště si s postupem času našla téměř ve všech oblastech republiky, prakticky od nížin až po horní hranici lesa. K jejímu výraznějšímu rozšiřování z lesních komplexů i do ryze polních honiteb na okrese Prostějov začalo docházet až v druhé polovině minulého století. Přispěl k tomu hlavně způsob zemědělského využívání krajiny, který byl a je i v současnosti založen na vytváření velkoplošných monokulturních lánů převážně obilovin a technických plodin. Srnčí zvěř se v rozsáhlých polích ráda zdržuje hlavně díky dostatku klidu a krytu před případným hrozícím nebezpečím, které je schopna i na velké vzdálenosti včas jistit. Kvalita srnčí zvěře je dána souborem znaků, z nichž každý má svou určitou důležitost a vypovídá o stavu jedince nebo celé populace. Je to zdravotní a výživný stav zvěře, hmotnost nebo velikost a vzhled či síla trofejí a další. Tyto znaky jsou limitovány jednak objektivními činiteli prostředí, které jsou člověkem jen těžko ovlivnitelné, ale také způsobem využívání krajiny a chovatelskými zásahy ze strany myslivců. Více >
CHOV SRNČÍ ZVĚŘE V OKRESE PROSTĚJOV

Výroba střeliva s okrajovým zápalem

Myslivost 11/2005, str. 29 PR
Počet komentářů: 0
Okrajový zápal je více než půldruhého století staré řešení iniciace jednotného náboje. Průkopníkem tohoto systému se stalo roku 1849 střelivo Flobert. Pak přišel prvý revolver na světě s průchozími komorami - slavný Model číslo 1 firmy Smith & Wesson - a s ním i náboj s prachovou náplní ráže 22 Short. Ten přežil až do dnešních dnů. Více >
Výroba střeliva s okrajovým zápalem

Lovecké a sportovní zbraně 2005

Myslivost 11/2005, str. 30 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Jestliže se loňská výstava loveckých a sportovních zbraní v Praze nesla ve znamení slov děs a bída, pak letošní na tom byla ve dnech 6. – 10. října, dle očekávání a bohužel, stejně. Firmy, které na holešovické výstaviště přivezly palné zbraně, jsme mohli počítat na prstech jedné ruky a situaci nakonec zachraňovali dovozci nožů, a několik našich, dlužno dodat dobrých nožířů. Kromě nich zde bylo pár dalších firem s oděvy a optickými či světelnými přístroji; jedna firma nabízela lovecké zájezdy do Afriky. Velkou část pavilonu zabrala expozice Českomoravské myslivecké jednoty. Více >
Lovecké a sportovní zbraně 2005

3. sjezd ČMMJ – příprava voleb

Myslivost 11/2005, str. 31 Ing. Štěpán MÜLLER
Počet komentářů: 0
Příprava sjezdového jednání si bezesporu zaslouží mimořádnou pozornost. Proto chci v návaznosti na článek předsedy ČMMJ prof. Hromase, CSc. podat informaci o přípravě voleb do ústředních orgánů ČMMJ, aby OMS mohly prostřednictvím svých delegátů posoudit předložené návrhy kandidátů. Více >

Nože v Příbrami 2005

Myslivost 11/2005, str. 34 Text a snímky Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Letošní, již čtrnácté, výstavě nožů v Příbrami uspořádané v sobotu a neděli 10 a 11. září. předcházelo malé kovářské symposium, věnované kování damascénské oceli a tavbě původní damascénské oceli - wootzu, které nezávisle na výstavě zorganizoval příbramský kovář a nožíř Milan Svátek. Více >
Nože v Příbrami 2005

Do honitby i do divadla

Myslivost 11/2005, str. 37 Text a snímky Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Pro mnoho českých myslivců nastává při koupi nového vozu dilema – jaký koupit vůz, který by vyhověl všem rodinným požadavkům a zároveň posloužil hlavě rodiny při výkonu práva myslivosti. A právě takovým kompromisem se může stát nová SUZUKI VITARA – reprezentuje svým kabátem dobře ve společnosti, podvozek se ale nedá zahanbit ani v terénu při jízdě mimo zpevněné vozovky. A právě novou GRAND VITARU převedl novinářům i veřejnosti jeden z prodejců vozů SUZUKI – firma SIMCAR ze Zlína. V nádherném offroadovém areálu nedaleko Fryštáku měli všichni pozvaní možnost vyzkoušet si nové vozidlo takříkajíc na vlastní kůži. Více >
Do honitby i do divadla

Ptačí varta na lesním parkovišti

Myslivost 11/2005, str. 36 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Parkoviště aut a odpočívadla u cyklotras v našich lesích nemají jen stinné stránky, neberou jen klid přírodě. Jak zkušenost ukazuje, mnozí tvorové se dokáží obdivuhodně přizpůsobit rozpínavosti civilizace a v odstupu času si dokonce zvyknou ji využívat pro svůj prospěch. Především ptačí svět bývá na přítomnost lidí ve svém prostředí brzy adaptován a mnozí opeřenci sleví i ze své známé plachosti. V každodenním honu za potravou záhy také zjistí, že v jejich blízkosti se nechá často snadněji ukojit hlad, a tak lesní parkoviště se stávají pravidelnými místy, kde ji hledají. Pečlivě prohledávají odpadkové koše a okolí odpočinkových laviček. Odpadky často přilákají i takové druhy, které bychom v lese pro jejich plachost asi těžko spatřili, natož tak zblízka pozorovali. Dokonce se zdá, že někteří ptáci zde drží vartu a ani odtud daleko neodlétají, z příšeří okraje lesa a zpovzdáli sledují zdejší ruch, v okamžiku klidu se hned chápou příležitosti. Kvapně „štrachají“ v odpadkových koších, prohledávají každou škvíru v hrubě tesaných stolech, i prostor pod nimi doslova vysmýčí. Chcete-li se pobavit shonem ptačích „somráků“ za kouskem žvance, stačí delší dobu zůstat klidně sedět v uzavřeném autě na parkovišti a pozorovat jejich strategii. Více >
Ptačí varta na lesním parkovišti

NEČEKANÁ EXEKUCE

Soudnička na listopad Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
„Jezděj vám, co? Jezděj!“ poznamenal místostarosta jednoho středočeského města, vycházející právě z radnice, k Liborovi, který mával za terénním Mercedesem, odjíždějícím od místního malého, ale luxusního penziónu. Zrovna se rozloučil se spokojenými loveckými hosty, kteří si odváželi zajímavé trofeje z honitby, kterou si pronajal a jejíž největší část patřila právě městu. „Však je to dobře i pro vás, ne? Obchody se hýbou!“ opáčil dvojznačně Libor. Nebylo totiž žádným tajemstvím, že ubytovací zařízení hned vedle radnice, které si jeho hosté oblíbili, patřilo místostarostově ženě. „No nevím - snad máte pravdu,“ neurčitě pravil městský funkcionář a na odchodu pozdravil: „Lovu zdar!“ „Zdar!“ odpověděl zamyšleně Libor. Takové nepříliš vřelé setkání bylo v poslední době typické pro jeho vztah s vlastníky pozemků, které tvořily pronajatou honitbu. Proč? To se musíme vrátit o pár let zpátky. Více >

HONCI

Dr. Ing. František Libosvár
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vydané knihy Samorosti s mysliveckým srdcem s podtitulem Vážně i s humorem o pravých myslivcích. Autrem knihy je člen redakční rady časopisu Myslivost a člen Myslivecké rady ČMMJ Dr. Ing. František Libosvár. I když je to jeho knižní prvotina, jeho povídky pravidelně vycházejí již delší dobu v místním a okresním tisku a jejich úspěch byl mimo jiné podnětem k napsání knihy. A jelikož je František Libosvár známým příznivcem a podporovatelem myslivecké literatury, odcitujme jeho vyznání a náhled na myslivost, které uveřejňuje právě v úvodu své knižní prvotiny. Více >
HONCI

Lovecký parkúr a Compak parkúr

Myslivost 11/2005, str. 46 JUDr. Jindřich KUBÍK
Počet komentářů: 0
Lovecký parkúr (LP) a Compak parkúr (CP) se střílí podobně jako Baterie (TRAP) a Lovecké kolo (SKEET) brokovými zbraněmi. Tyto dvě střelecké discipliny jak LP nebo CP se k nám dostaly ze sousedních západních států po roce 1990, kde jsou registrovány pod mezinárodní organizací FITASC. Zde sportovní střelci vymýšleli další atraktivní střelecké discipliny a nespokojili se jen střelbou na TRAP nebo SKEET. Tato velice atraktivní střelba na LP a CP se těší u nás stále větší a větší oblibě mezi brokovými střelci, čehož je důkazem velké množství přihlášených střelců na každou soutěž. Přesto ale možná je mezi myslivci a sportovními střelci řada těch, kteří neznají podrobnosti jednotlivých střeleckých disciplín. Více >
Lovecký parkúr a Compak parkúr

Vývoj evropské a formování české preparátorské unie

Myslivost 11/2005, str. 48 Václav Tlapák
Počet komentářů: 0
Preparátorství z hlediska myslivosti je historicky spjato s chovem a lovem zvěře. Preparace umožňuje lovcům uchovávat trofej úlovku po dlouhá léta. Při každém pohledu na ni se tak vždy vybaví atmosféra lovu a jedinečné zážitky spojené se získáním trofeje. Preparátorství se dosud nezačlenilo do žádné z kategorií mysliveckých oborů a stojí mimo myslivecké dění. V podstatě se jedná o samostatné řemeslné odvětví, které mělo oporu spíše v muzejnictví. Více je tato odloučenost preparátorství zřejmá v zemích, které mají hluboké historické kořeny mysliveckých zvyků a tradic. K takovým zemím se řadí i Česká a Slovenská republika. Otázek, proč dosud k fúzi v žádném směru nedošlo, je mnoho. Důležité je však v současné době předjímat další kroky vývoje preparátorství, případně se podílet na jejich správném směrování. Více >
Vývoj evropské  a formování české preparátorské unie

Srnčí zvěř v MS Vítějeves

Myslivost 11/2005, str. 49 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Zjara letošního roku jsem spolu s kolegy z Okresní hodnotitelské rady v Šumperku Ing. Vladimírem Divišem ml. a Jiřím Hanákem, navštívil svého bratra Ing. Petra Babičku z MS Vítějeves. Zvláště nás zaujaly celé série srnčích shozů a viděli jsme kapitální srnce ulovené v této honitbě. Více >
Srnčí zvěř v MS Vítějeves

LEDOVÁ KOUPEL

Myslivost 11/2005, str. 50 Josef PTÁČEK
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vyšlé knihy Opeřené lovy autora Josefa Ptáčka s podtitulem Povídání o sokolnících, pro sokolníky a nejen pro ně. A opravdu – čtenář se v knize, která obsahuje osm obsáhlých příběhů dozví mnoho zajímavého ze zákulisí prastaré lovecké záliby. Pozná, že sokolnictví má u nás dlouhou tradici, že v poslední době prožívá renesanci a že to není jen pouhá záliba na ukrácení dlouhé chvíle, ale ušlechtilá snaha chránit a pomáhat zachránit populace našich druhů dravců. Autor v povídkách nejen popisuje mravenčí práci při výchově mláďat, trpělivost při výcviku a napětí při lovu, ale odpovídá také na otázku, co vlastně přitahuje ve vztahu člověk a dravec. Celkem 82 stran v řadou ilustračních i instruktážních černobílých a barevných fotografií, formát 150 x 210 mm, pevná šitá vazba s barevnou laminovanou obálkou, v roce 2005 vydalo Nakladatelství Sursum v Tišnově, kat.č. 1/394, cena 149 Kč. K prodeji i na dobírku v Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81, 130 00 Praha 3 Více >
LEDOVÁ KOUPEL
Zpracování dat...