Časopis Myslivost

VÝSLEDKY MYSLIVECKÉ STATISTIKY za rok 2004

Myslivost 9/2005, str. 20  Ing. Martin ŽIŽKA, MZE - odbor rybářství, myslivosti a včelařství
VÝSLEDKY MYSLIVECKÉ STATISTIKY za rok 2004
Honební plocha a honitbyV roce 2004 bylo v České republice, včetně území národních parků, uznáno celkem 5697 honiteb na celkové výměře honební plochy 6 811 170 ha. Z toho je 176 obor s celkovou výměrou 43 606 ha a 265 bažantnic s celkovou výměrou 92 058 ha. Průměrná výměra honitby je 1196 ha (v roce 2003 - 1199 ha), obory 248 ha (v roce 2002 - 257 ha) a bažantnice 347 ha (v roce 2003 - 352 ha) V roce 2003 registrovalo MZe a MŽP 94 922 držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti, což je o 642 osob více než v roce 2003.V tabulkách jsou uvedeny veškeré aktuální údaje týkající se honiteb.

Početní stavy a lov zvěře
Oproti předchozímu vykazovanému období jsou rozdíly v normovaných stavech celkem zanedbatelné. Výše odlovu (odstřelu + odchytu) u jelení, daňčí, mufloní a srnčí zvěře vykazuje proti loňskému roku mírný nárůst (ve stovkách kusů), a to jelení zvěř o 6%, daňčí zvěř o 8%, mufloní zvěř o 6% a srnčí zvěř o 2%. Zásadní je meziroční nárůst odlovu prasete divokého o 56 % proti roku 2003. Došlo tak k ulovení vyššího počtu divokých prasat než srnčí zvěře. Podstatně se na celkovém počtu ulovených kusů projevila vysoká sněhová pokrývka v závěru zimy, kdy byl lov divokých prasat zejména u vnadišť mimořádně úspěšný. V souvislosti s narůstajícím počtem divokých prasat v celé Evropě je tento razantní nárůst odlovu žádoucí a bylo by vhodné v tomto trendu pokračovat. U zajíce polního došlo k nárůstu odstřelu proti roku 2003 o 41 %, u bažanta o 26 % a u divoké kachny o 17 %. Uvedené rozdíly včetně vývojového trendu jsou patrné z tabulky.
U srstnaté zvěře je velmi patrný nárůst počtu bobra evropského, kdy v hospodářském roce 2003 bylo nasčítáno 495 bobrů a v roce 2004 už 912 kusů (+ 84 %!).

Přiložené dokumenty

Media_11768_21_16.xls Tab I-1 (15,00 KB)
Media_11768_33_16.xls Tab I-2 (16,00 KB)
Media_11768_45_16.xls Tab I-3 (15,50 KB)
Media_11768_56_16.xls Tab I-4 (14,50 KB)
Media_11768_8_17.xls Tab II (17,00 KB)
Media_11768_19_17.xls Tab III (20,50 KB)
Media_11768_30_17.xls Tab IV (19,00 KB)
Media_11768_52_17.xls Vývoj 2000-2004 (15,00 KB)
Zpracování dat...